Website Jumbotron

Sveriges regioner och landsting ansvarar för att alla invånare har tillgång till en god och väl fungerande hälso- och sjukvård, tandvård och kollektivtrafik. Det är viktigt för oss att bedriva vår verksamhet så att den främjar en hållbar utveckling. I enlighet med det vill vi verka för att de varor och tjänster som köps in är producerade under hållbara och ansvarsfulla förhållanden.

Aktuellt

 • 18 jan 2019

  Tuffare krav vid upphandling av läkemedel

  The World Health Organization (WHO) har pekat ut spridningen av antibiotikaresistenta bakterier som en av vår tids största hot mot folkhälsan, och den kan komma att innebära höga kostnader för hälsa- och sjukvården. Överförskrivning av antibiotika och användningen av antibiotika i förebyggande syfte inom livsmedelsindustrin är två bidragande faktorer till AMR-utvecklingen. Men även läkemedelsrester i vatten är ett problem som har uppmärksammats alltmer. I senaste numret av SIWI:s magazin Water Front intervjuas Nicolai Schaaf från SIWI, Rosemary Kumwenda från FN Sustainable Procurement in the Health Sector Initiative samt det nationella kansliet om vilka krav som bör ställas på läkemedelstillverkare. 
 • 18 jan 2019

  Ett nytt år och ny verksamhetsplan

  I år tar vi nästa steg i vårt nationella arbete med hållbar upphandling och fokuserar på att minimera de sociala och milljömässiga riskerna i leveranskedjorna. Läs gärna mer i vår verksamhetsplan för 2019 om vad vi planerar att göra.
 • 26 dec 2018

  God Jul & Gott Nytt År

  Det nationella kansliet vill tacka alla för ett mycket gott samarbete under året och önskar en god fortsättning.
 • 18 dec 2018

  Media rapporterar om brott mot migrantarbetares rättigheter i malaysiska handskindustrin

  Sedan november har internationell media rapporterat om systematiska brott mot migrantarbetares rättigheter i företag som tillhandahåller undersöknings- och kirurgiska handskar till ett flertal europeiska länder – bland annat Sverige. Sveriges landsting och regioner är sedan 2010 medlem i nätverket – International Working Group on Ethical Public Procurement (IWGEPP).  Idag den 18 december, på Internationella Migrationsdagen, går vi ut med ett gemensamt uttalande.
 • 11 dec 2018

  Electronics Watch årliga konferens samlar såväl upphandlande myndigheter som granskande organisationer

  För tredje året i rad arrangerar Electronics Watch en konferens för upphandlande myndigheter och organisationer som arbetar på plats i tillverkningsländer med att granska och förbättra arbetsvillkoren för arbetare inom IT-industrin.
 • 03 dec 2018

  Region H och Anja Björnberg Ekstrand träffar TEKO

  I veckan träffade Anja Björnberg Ekstrand, Region Skåne och Peter Nohrstedt SKL Kommentus Sveriges Textil- & Modeföretag (TEKO) för att diskutera gemensamma hållbarhetsfrågor.
 • 02 dec 2018

  Förebyggande åtgärder mot människohandel genom offentlig upphandling

  Det var temat på den workshop som OSCE arrangerade vid Academy of the General Prosecutor's Office of Uzbekistan. Ett trettiotal experter från myndigheter i Armenien, Azerbajan, Georgien Kazachstan, Kyrgyzstan, Turkmenistan och Uzbekistan medverkade. Vi presenterade det nationella samarbete som bedrivs mellan Sveriges landsting och regioner, delade med oss av de praktiska verktyg som har tagits fram och lyfte Region Jönköpings arbete med uppföljning av handskar som ett exempel på hur offentlig upphandling kan motverka tvångsarbete.
 • 29 nov 2018

  Konferens på temat hållbar upphandling i Utrecht

   Det nationella kansliet hade blivit inbjudna att i veckan delta på konferens i Utrecht i Nederländerna som syftade till att diskutera utmaningar och lösningar kopplat till hållbar upphandling. Det holländska inrikesdepartementet stod bakom konferensen och medverkade gjorde bland annat representanter från landets provinser samt från departementen, däribland försvarsdepartementet och utrikesdepartementet.
 • 21 nov 2018

  Hållbar upphandling på Region Jönköpings miljödag

  I förra veckan besökte det nationella kansliet Region Jönköping för att prata om vårt nationella arbete med hållbar upphandling på regionens årliga miljödag. På konferensen deltog cirka 160 deltagare, däribland vårdpersonal, IT-tekniker, upphandlare, miljöombud och politiker.
 • 19 nov 2018

  Nationella kansliet träffar Region Gotland

  I veckan träffade det nationella kansliet, inklusive vår nya miljösamordnare, upphandlingsavdelningens medarbetare, regiondirektör, förvaltningschefer, politiker och tjänstepersoner vid Region Gotland för att prata om hållbar upphandling och det nationella samarbetet.
 • 16 nov 2018

  Nationella kansliet föreläser på Uppsala Universitet Campus Gotland

  Vi är glada att för sjätte året i rad ha fått inbjudan att föreläsa om landstingens och regionernas arbete med hållbar upphandling vid Uppsala Universitets master-utbildning Sustainable Management.
 • 13 nov 2018

  Det nationella kansliet, SKL Kommentus och SwedWatch arrangerade i veckan ett gemensamt seminarium om gruvnäringen i Filipinerna

  I veckan arrangerade vi ett seminarium för att lära oss mer om situationen för människorättsförsvarare, miljöaktivister och lokalsamhällen i Filippinerna och diskutera hur IKT-sektorn och den medicintekniska industrin kan säkerställa att mineralerna som ingår i leverantörsleden inte bidrar till människorättskränkningar, miljöpåverkan och ”shrinking space”.
 • 13 nov 2018

  Hållbarhet i fokus under Swedish Medtechs årliga upphandlingskonferens!

  I förra veckan deltog det nationella kansliet och flera regionala samordnare vid Swedish Medtechs årliga upphandlingskonferens. Förutom att vi, tillsammans med leverantörer, höll i seminarier på temat ’hållbarhet som konkurrensfördel’, hade Katharina och Pauline från det nationella kansliet blivit inbjudna att inledningstala på temat ”hållbara affärer från olika håll” tillsammans med Karin Melén från TLV.  
 • 10 nov 2018

  Region B och nationella kansliet träffar Fairtrade

  Allt fler kommuner, landsting och regioner har valt att bli Fairtrade diplomerade. I veckan träffade Region B och det nationella kansliet representanter för Fairtrade för att lära oss mer om organisationen och vad som är skillnaden mellan diplomeringen och certifierade produkter. 
 • 07 nov 2018

  Upphandlingsmyndigheten bjuder in till frukostseminarium om krav för hållbara leveranskedjor

  Under tisdagen bjöd Upphandlingsmyndigheten in till frukostseminarium för lansering av de uppdaterade kraven och stödet avseende ILO:s kärnkonventioner och hållbara leveranskedjor. Det nationella kansliet har bistått Upphandlingsmyndigheten i arbetet med att ta fram det nya underlaget och Pauline Göthberg presenterade under seminariet det nationella samarbetet mellan landsting och regioner.
 • 05 nov 2018

  Karin Lonaeus medverkar vid Upphandlingsmyndighetens Trendensseminarium

  I veckan höll Upphandlingsmyndigheten ett seminarium där de presenterade sin årliga rapport Trendens. Temat i årets nummer var inköp i en föränderlig värld och Karin Lonaeus från det nationella kansliet var inbjuden talare.
 • 01 nov 2018

  Ny kontaktperson och Region A börjar utveckla utvärderingskriterier för instrument

  Under tisdagen och onsdagen mötte jag upp Erika Hultman,  samordnare Region A och Laurent Serrure, ny kontaktperson på Region Västernorrland i Härnösand. Syftet med vistelsen var att introducera Laurent till det nationella arbetet med hållbar upphandling, samt börja disktuera eventuella utvärderingskriterier för att adressera särskilda risker inom riskområdet instrument.
 • 31 okt 2018

  Det nationella kansliet och Sykehusinnkjöp representerade i veckan den europiska arbetsgruppen vid OECD:s möte om offentlig upphandling

  OECD utgör ett viktigt forum för utbyte av medlemsländernas erfarenheter och analyser av aktuella frågor inom ett stort antal politikområden. Under de senaste två åren har fokus ökat på frågan om hur offentlig upphandling kan bidra till ett hållbart företagande och därmed en hållbar utveckling. Årets “Public Procurement Week” arrangerades av Working Party of Leading Practitioners on Public Procurement (LPP) och ett av temana var om OECD kan utgöra en plattform för utökat samarbete och hur hållbar upphandling fungerar i praktiken.
 • 23 okt 2018

  Inköpsavdelningen i Landstinget Sörmland tilldelas miljöstipendium för sitt arbetet med hållbar upphandling

  Miljöstipendiet delas ut av landstingsstyrelsen för att uppmuntra utveckling av landstingets miljöarbete. Inköpsavdelningen har infört en ny modell för leverantörsstyrning vilket innebär ett strategiskt tillvägagångssätt där man under planeringsfasen analyserar mål, marknadstillgång, resurser för uppföljning och leverantörsdialog.
 • 19 okt 2018

  Karin Lonaeus berättar om sitt besök hos instrument-tillverkare i Pakistan i Upphandlingsmyndighetens senaste nummer av Trendens

  Trendens är Upphandlingsmyndighetens årliga publikation om utvecklingen på upphandlingsområdet. Temat i detta nummer är inköp i en föränderlig värld, och speglar händelser i vår omvärld som ger avtryck i upphandlingsarbetet.Karin var i april tillsammans med våra kollegor i Norge och besökte leverantörer, barnrättsorganisationer och branschorganisationer i Pakistan.  
 • 18 okt 2018

  Upphandlingsmyndighetens arrangerar ett referensgruppmöte för hållbar upphandling

  I veckan arrangerade Upphandlingsmyndigheten ett möte där fokus var hur man genomför upphandlingar med arbetsrättsliga villkor. Ett 30-tal representanter från kommuner, landsting och myndigheter deltog.
 • 11 okt 2018

  Norsk-svenskt samarbete diskuteras på CleanMedkonferens i Nijmegen

  I veckan har delar av det nationella kansliet varit på CleanMed Europe’s konferens i Nijmegen i Nederländerna och pratat hållbar upphandling inom ramen för samarbetet mellan Sverige och Norge. På den parallella sessionen  medverkade även Grete Solli från Sykehusinnkjop.
 • 10 okt 2018

  Det nationella kansliet talar på Miljöstrategidagarna

  Det nationella kansliet medverkade som talare vid konferensen Miljöstrategidagarna som arrangeras av Miljö&Utveckling. I år var fokus klimatfrågan, cirkulär ekonomi och social hållbarhet
 • 04 okt 2018

  Workshop om produktionsvillkor i andra länder

  I veckan bjöd Upphandlingsmyndigheten och Konsumentverket in till en workshop om produktionsvillkor i andra länder.
 • 28 sep 2018

  Vi träffar upphandlare i Landstinget Sörmland och Region Västmanland

  I torsdags besökte vi Kungsör och träffade upphandlare och kategoriledare för diskussioner kring det nationella arbetet med hållbar upphandling, de uppdaterade kraven, vår nya nationella miljösamordnare och det pågående uppföljningsarbetet. Alla visade stort intresse för frågan och eftermidagen bjöd på flera spännande diskussioner!  
 • 27 sep 2018

  Det nationella kansliet och Upphandlingsmyndigheten träffade Swedish Medtechs fokusgrupp Sustainable Affairs

  I veckan var Lisa Sennström från Upphandlingsmyndigheten och Pauline Göthberg från det nationella kansliet inbjudna att berätta om de uppdaterade kontraktsvillkoren för hållbara leveranskedjor
 • 20 sep 2018

  Dagens samhälle släpper debattartikel om den nationella samordningen!

    Idag släpper Dagens Samhälle en debattartikel, författad av styrgruppen och det nationella kansliet, om det arbete som bedrivs inom ramen för den nationella samordningen för hållbar upphandling . Artikeln lyfter särskilt hur arbetet nu förstärks med en ny miljöstrateg, som ska effektivisera arbetet med att ställa miljökrav i upphandlingar. Sedan 2010 bidrar landsting och regioner till förbättrade arbetsvillkor i fabriker som framställer produkter till den svenska hälso- och sjukvården genom hållbar upphandling, och vi är jätteglada att samordningen nu förstärks på miljösidan!
 • 19 sep 2018

  Electronics Watch arrangerade i tisdags ett webb-sänt seminarium om arbetsmiljörisker inom IT-industrin

  I tisdags arrangerade den ideella organisationen Electronics Watch ett seminarium på temat vad offentliga upphandlare kan göra för att skydda arbetare från exponering av kemikalier vid tillverkning av IT-produkter.
 • 12 sep 2018

  Nationella Kansliet och Region F besöker Norge och diskuterar nationell samordning!

  Under tisdagen var jag tillsammans med vår regionala samordnare för region F, Emma Johansson, i Oslo och träffade aktörer från olika sektorer i Norge för att diskutera hållbar upphandling. Syftet var att byta erfarenheter kring den nationella samordningen och hur vi i Sverige organiserat oss kring denna. IEH, initiativ för etisk handel, stod värd för dagen.
 • 11 sep 2018

  Final för gemensam Roadshow i Malmö

  I tisdags hölls det tredje och sista seminariet om Hållbar Upphandling 2.0 i Malmö. Seminariet var del av den roadshow som arrangeras tillsammans med SKL Kommentus. Intresset var stort och närmare 60 personer deltog. Seminariet webbsändes och kan även laddas ned i efterhand.
 • 31 aug 2018

  Det nationella nätverket diskuterar Hållbar Upphandlings framtid i Steningevik!

  I tisdag samlades de regionala samordnarna, styrgrupp och det nationella kansliet för det årliga mötet i Steningevik. Under dagen presenterade de respektive regionerna deras pågående arbete inom riskområdena, Katharina Högdin presenterade verksamhetsplanen för miljö, och vi diskuterade gemensamt våra mål och ambitioner med hållbar upphandling.
 • 30 aug 2018

  Nationella Kansliet träffar Mölnlyckes Hållbarhetsteam

  Idag träffade det Nationella Kansliet Mölnlycke Healthcare och deras hållbarhetsteam. Syftet var dels att berätta om vårt nationella arbete men även att få höra vilka förväntningar som finns på oss och det nationella samarbetet.
 • 24 aug 2018

  Workshop om social riskanalys - GlobalWorks presenterar resultat från pilotstudie i Thailand

  GlobalWorks är ett start-up företag som arbetar med så kallad ”data-mining” vilket går ut på att de screenar vad arbetare skriver på sociala medier i olika länder, analyserar och gör en social riskanalys med hjälp av lokala experter. De har genomfört en EU-finansierad pilotstudie om sociala risker i kycklingindustrin i Thailand som presenterades för personer i expertgruppen, SKL Kommentus samt Upphandlingsmyndigheten.
 • 23 aug 2018

  120 miljarder kan bli hävstång för hållbarhet

  Tidningen Miljö&Aktuellt uppmärksammar vårt nationella arbete. Ett arbete vi bedriver i nära samverkan med SKL Kommentus och Sykehusinnkjöp i Norge.
 • 04 jul 2018

  Bloggen tar sommarlov!

  Det närmar sig semestertider och bloggen kommer därför att ta sommarlov under några veckor. Vi avrundar första halvan av 2018 och konstaterar att det är mycket nytt och spännande på gång. Medan våra regioner arbetar på med uppföljningar och bransch- och leverantörsdialoger tar vi på det Nationella Kansliet fram ett uppdaterat uppföljningsunderlag och en ny bedömningsmall. Vi uppdaterar våra nationella rutiner för bland annat uppföljning och avvikelsehantering. Vi rullar ut vår nationella anti-korruptionsstrategi och börjar titta på en riskanalys för globala logistikkedjor.
 • 27 jun 2018

  Stor uppslutning när Region B arrangerar seminarium om livsmedel tillsammans med Upphandlingsmyndigheten och SKL Kommentus

  Den 13 juni samlades ett 40-tal upphandlare, måltidsansvariga, leverantörer och andra intressenter på World Trade Center i Stockholm till en branschdialog för uppföljning i livsmedelskedjan med fokus på social hållbarhet. Bakom inbjudan stod Upphandlingsmyndigheten tillsammans med Sveriges landstings och regioners nationella samarbete och SKL Kommentus.
 • 21 jun 2018

  Glad midsommar önskar det Nationella Kansliet!

    Glad midsommar önskar Karin, Katharina och Pauline!
 • 15 jun 2018

  Det nationella kansliet medverkar på Förenta nationernas konferens om hållbar upphandling till hälso- och sjukvården

  I veckan arrangerar UNDP, SIDA, Health Care Without Harm, Asian Development Bank och SPHS medlemmar sin första gemensamma konferens på temat Saving Lives Sustainably. Det nationella kansliet var inbjudna att presentera Sveriges landsting och regioners samverkansmodell för att säkerställa att de produkter vi upphandlar är framställda under hållbara förhållanden. Konferensen Saving Lives Sustainably pågår mellan den 13och 15 juni och samlar över 80 talare från 40 länder.
 • 10 jun 2018

  ILO och mänskliga rättigheter i arbetslivet

  I veckan fördjupade vi våra kunskaper om Internationella arbetsorganisationen (ILO) och dess kärnkonventioner då Keth Thapper, tidigare internationell sekreterare i LO och arbetstagarledamot i den svenska ILO-kommittén, föreläste för vår nationella expertgrupp.
 • 05 jun 2018

  Workshop med SLL på temat hållbar upphandling!

  Igår samlades en av enheterna inom Stockholm Läns Landsting för att delta på workshop om hållbar upphandling. Enheten upphandlar och förvaltar avtal inom bland annat IT, juridiska tjänster och preventivmedel. Med och höll i workshopen var det Nationella Kansliet samt Kathleen Mc Caughey, strateg för hållbara leverantörskedjor på Stockholm läns landsting.
 • 30 maj 2018

  Seminarium om hållbarhetskrav och framtidens förväntningar på företagets hållbarhetsarbete!

  Inspirerande och lärorikt seminarium om hållbarhetskrav och framtidens förväntningar på företagets hållbarhetsarbete! Seminariet hölls av Vinge i samarbete med Bellbird och i panelen satt Ingrid Petersson, ordförande i agenda 2030-delegation, Staffan Hansén, VD på SPP och Thérèse Sjöström från Swedwatch.
 • 29 maj 2018

  Vår nationella miljöstrateg träffar Swedish Medtechs fokusgrupp Sustainable Affairs

  I veckan var Katharina Högdin inbjuden för att berätta om sitt nya uppdrag som nationell miljöstrateg. Sustainable Affairs är Swedish Medtech fokusgrupp för hållbarhetsfrågor.
 • 24 maj 2018

  Fortsatt samverkan & dialog med Hållbarhetskollen

  Igår och idag träffades Hållbarhetskollens expertråd för att diskutera framtida samarbete kring hållbar upphandling. Igår diskuterades vad som är på gång inom Hållbarhetskollen, men även inom Landstingens och Regionernas nationella arbete med hållbar upphandling. Det finns många områden där landsting och regioner samarbetar med såväl SKL Kommentus Inköpscentral (SKI) som Upphandlingsmyndigheten, och det är viktigt att vi fortsätter harmoniseringen i så hög utsträckning som möjligt.
 • 22 maj 2018

  Samverkansmöte med norska kollegor

  I veckan träffades representanter från Oslo Kommune, Statsbygg, NTNU, IEH Norge och landstingens och regionernas nationella samarbete för hållbar upphandling för att dela erfarenheter vad gäller nationell samordning. Norge ska ta nästa steg för ökad samordning och var på Sverigeturné för att träffa oss,  SKL Kommentus och Göteborgs Stad.
 • 17 maj 2018

  Barns rätt till undervisning i fokus när vi träffar BRIC Pakistan

  I måndags träffade jag och Pauline Liaqat Javed från BRIC Pakistan, som tillfälligt var på besök i Sverige. BRIC står för Backwards Rehabiliation and Improvement Commission och är en frivilligorganisation som bland anant arbetar med att upprätta skolor i fattigare områden i Pakistan. Kontakten med Liaqat etablerades i samband med resan till Pakistan som genomfördes nyligen tillsammans med Sykehusinnkjop i Norge.   
 • 17 maj 2018

  Över 80 deltagare när Sjuklövern bjöd in till regional inköpskonferens i Region Gävleborg. Ett av årets teman var hållbar upphandling

  Upphandlingschefer, upphandlare och avtalscontrollers från Värmland, Örebro, Dalarna, Västmanland, Sörmland, Uppsala, Gävleborg samt Varuförsörjningen deltog i en konferens på temat spårbarhet, hållbarhet och integritet.
 • 07 maj 2018

  Samverkansmöte i Stockholm med Sykehusinnkjöp

  I slutet av april träffades representanter från Sykehusinnkjöp och landstingens och regionernas nationella samarbete för hållbar upphandling för att diskutera och planera det fortsatta norsk/svenska samarbetet. Då både Norge och Sverige har utökat det nationella arbetet till att även omfatta miljö var det en viktig fråga för dagen.
 • 07 maj 2018

  Ansvarsfulla leverantörsled

  Förra veckan gick vår expertgruppsmedlem i Region Skåne, Anja Björnberg Ekstrand, en utbildning i ansvarsfulla leverantörsled som arrangerades av Academy for Human Rights och CSR Sweden. Utbildningen fokuserade på fyra centrala ansvarsområden; mänskliga rättigheter, arbetares rättigheter, miljö och anti-korruption. Här reflekterar Anja över kursen och vad hon tar med sig från dagen.
 • 03 maj 2018

  Det nationella kansliet besöker Linköping

  I onsdags besökte det nationella kansliet region Östergötland för att prata sociala krav i upphandling. Dagen inleddes med en allmän presentation om uppförandekoden, kontraktsvillkoren, uppföljning och det nationella arbetet. Vi fortsatte sedan med att diskutera den nya rutinen för uppföljning och den pilot som Region Östergötland ska leda.
 • 25 apr 2018

  Leverantörsseminarium tillsammans med SKL Kommentus i Göteborg

  SKL Kommentus höll tillsammans med Landstingens nationella samordning av hållbar upphandling ett halvdagsseminarium på temat ” Hållbar leverantör 2.0 – så klarar du kraven på social hållbarhet som kommuner och landsting ställer” i Göteborg den 25 april.
 • 23 apr 2018

  Svenska Dagbladet uppmärksammar risker för barnarbete i leverantörsled

  Svenska Dagbladet publicerade i helgen en artikel om att det förekommer barnarbete i fabriker som framställer enklare kirurgiska instrument i Pakistan. Och att det finns risk att dessa instrument har hamnat på svenska sjukhus via svenska leverantörer. Artikeln baseras på en granskning som den brittiska tidningen the Guardian publicerade tidigare i år.
 • 18 apr 2018

  Hållbar upphandling gör skillnad - Goda resultat från uppföljning av kyckling från Thailand

  Sveriges landsting och regioner har tillsammans med SKL Kommentus genomfört en gemensam uppföljning av avtal som omfattar kyckling från bl.a.Thailand. Uppföljningen visade på brister i sociala krav som hade ställts i upphandlingarna. Leverantörerna har sedan dess arbetat hårt för att åtgärda avvikelserna vilket gett goda resultat.
 • 18 apr 2018

  Tvångsarbete i leveranskedjan – ett av temana på Sveriges Offentliga Inköpares årskonferens 2018

  Margareta Sterner, tidigare miljöchef i Region Jönköpings län och det Nationella kansliet för Hållbar Upphandling presenterade resultaten av Region Jönköpings läns uppföljning av arbetsförhållanden i Malaysia vid tillverkning av operations- och undersökningshandskar.
 • 12 apr 2018

  Leverantörsseminarium tillsammans med SKL Kommentus

  SKL Kommentus höll tillsammans med Landstingens nationella samordning av hållbar upphandling ett halvdagsseminarium på temat ” Hållbar leverantör 2.0 – så klarar du kraven på social hållbarhet som kommuner och landsting ställer” i Stockholm den 11 april.
 • 10 apr 2018

  Vi träffar det amerikanska läkemedelsbolaget MSDs hållbarhetsansvarige och diskuterar hållbar upphandling

  Idag träffade vi Anders Vang Jensen, Pricing & Tender Manager Sverige, samt Janet H. Friday hållbarhetschef vid MSD USA och pratade hållbar upphandling. Janet leder en avdelning som ansvarar för MSDs hållbarhetsstrategi och vi fick möjlighet att diskutera de krav vi och andra länder ställer och vad som krävs för att leva upp till dessa. En av utmaningarna vi diskuterade var att många länder ställer väldigt olika typer av hållbarhetskrav. Det gör det till en utmaning för företag att anpassa sin verksamhet till en rad olika typer av krav och ibland veta vilka hållbarhetsutmaningar som är i fokus för kunder.
 • 06 apr 2018

  Uppstartsmöte för bokprojekt - Offentlig upphandling och mänskliga rättigheter

  Förlaget Edward Elgar kommer under hösten 2018 att ge ut en ny bok om offentlig upphandling och mänskliga rättigheter. Det nationella kansliet har blivit ombedd att bidra med ett kapitel om landstingens och regionernas gemensamma arbete.
 • 28 mar 2018

  Glad Påsk önskar det Nationella Kansliet!

  Det Nationella kansliet önskar Glad Påsk och avrundar därmed årets första kvartal! Vi sammanfattar vad som hänt hittills under 2018 inom ramen för det nationella arbetet med hållbar upphandling.
 • 22 mar 2018

  Seminarieserie tillsammans med SKL Kommentus

  Under året arrangerar vi tre seminarium på olika orter där våra leverantör får stöd och hjälp med vilka interna processer och rutiner som måste finnas på plats för att identifiera och förebygga riskerna i sina leveranskedjor. Under seminariet går vi igenom vilka krav som ställs (mänskliga rättigheter, arbetares rättigheter, miljö och anti-korruption), vilka interna rutiner som måste finnas på plats för att klara kraven samt hur uppföljning av krav genomförs och bedöms.
 • 21 mar 2018

  Det nationella kansliet träffar Swedish Medtechs fokusgrupp Sustainable Affairs

  I veckan var Karin Lonaeus inbjuden för att berätta om det pågående arbetet med att se över hur vi arbetar med avtalsuppföljning av de sociala kontraktsvillkoren. Sustainable Affairs är Swedish Medtech nya fokusgrupp för hållbarhetsfrågor.
 • 16 mar 2018

  Besök av DG GROW – hållbar upphandling i fokus

  I veckan hade vi och SKL Kommentus besök av EU och generaldirektoratet GROW. Anna Lupi, Legal and Policy Officer vid enheten som ansvarar för offentlig upphandling var här för att bland annat lära sig mer om hur upphandlande myndigheter i Sverige arbetar med hållbar upphandling i praktiken.
 • 12 mar 2018

  Tidningen Miljö & Utveckling uppmärksammar vår nya nationella miljöstrateg

  I senaste numret av Miljö&Utveckling uppmärksammas att Sveriges landsting och regioner rekryterar Katharina Högdin som nationell miljöstrateg.
 • 09 mar 2018

  Instrumenttillverkning i fokus!

    Idag besökte Johanna Lindgren, regional samordnare för region A med nationellt ansvar för instrument, tillsammans med det Nationella Kansliet, Stille AB. Stille levererar kirurgiska instrument till svenska landsting och regioner som tillverkas i Torshälla utanför Eskilstuna.
 • 06 mar 2018

  Upphandling 24 uppmärksammar miljöarbetet i fyra landsting och regioner

  I senaste numret av Upphandling 24 berättar fyra landsting och regionern om sitt arbete med att ställa och följa upp miljökrav i upphandlingar. Tre av de intervjuade ingår i den nationella expertgruppen för hållbar upphandling.
 • 27 feb 2018

  Västra Götalandsregionen på plats i Bryssel för att diskutera läkemedel i miljön

  Det nationella kansliet och Västra Götalandsregionen, VGR bjöds in till konferens på Europaparlamentet för att delge information och svara på frågor om det arbete som pågår kring miljökrav och uppföljning av ställda krav i läkemedelsupphandlingar. Detta till följd av att man ser Sverige som föregångare på området grön upphandling och dess tillämpning på läkemedelsupphandling.
 • 22 feb 2018

  Organisationen för Säkerhet och Samarbete i Europa (OSSE) publicerar ny vägledning hur stater kan förhindra trafficking i globala leveranskedjor.

  Under två år har OSSE undersökt förekomsten av samt vilka åtgärder som krävs för att förhindra trafficking i leveranskedjor. Över 350 experter från 50 länder har medverkat i arbetet. Arbetet har resulterat i en vägledning som lyfter fram offentlig upphandling som ett av tre viktiga politiska verktyg. Sveriges landsting och regioners nationella arbete används som exempel. Rapporten kan laddas ned i sin helhet här.
 • 20 feb 2018

  Året i korthet – Verksamhetsrapport 2017

  Idag publicerar vi verksamhetsrapporten för 2017.
 • 16 feb 2018

  Det nationella nätverket inledde 2018 med en kickoff

  Igår samlade vi vårt nationella nätverk för att planera uppföljningar och aktiviteter för 2018 inom ramen för det nationella arbetet med hållbar upphandling. Under dagen hade vi workshop kring de regionala handlingsplanerna, planering för 2018, och diskussioner kring våra nationella rutiner.
 • 13 feb 2018

  Nationell miljöstrateg förstärker landstingens och regionernas arbete med hållbar upphandling

  Nu förstärker landstingen och regionerna i landet upphandlingsarbetet med en särskild kompetens inom området miljö. Katharina Högdin kommer att arbeta nationellt för att samordna och effektivisera arbetet med att miljösäkra de produkter som används.
 • 31 jan 2018

  Studiebesök på kycklingslakteri

  Tillsammans med SKL Kommentus besökte vi i veckan Kronfågels kycklingslakteri i Södermanland. Landstingen och regionernas samarbete med SKL Kommentus har de senaste åren fokuserat på kyckling och en rad aktiviteter har genomförts. Vi har dels genomfört ett antal avtalsuppföljningar och kontrollerat att de krav som ställs vid upphandling efterlevs. Men vi har även fördjupat vår egen kunskap om industrin. Som ett led i det arbetet genomförde vi förra året ett studiebesök hos en kycklinguppfödare och i  veckan gjorde vi ett studiebesök hos ett slakteri.
 • 24 jan 2018

  Läkemedel och miljö – tio år senare

  Apotek Hjärtat tog initiativ till ett seminarium för att diskutera frågan om läkemedel och miljön och var vi står idag. Det har gått över tio år sedan svenska forskare uppmätte extremt höga halter av läkemedel i avloppsvatten vid läkemedelstillverkning i Patancheru Indien. Dessa forskningsresultat fick stor medial spridning och uppmärksamhet. Då utsläpp vid tillverkning av antibiotika också kan bidra till resistensutveckling har vi inte länge ett lokalt problem i Indien utan ett globalt hot mot global hälsa. Så var står vi idag och varför händer så lite?
 • 18 jan 2018

  Ett nytt år och ny verksamhetsplan

  I år tar vi nästa steg i vårt nationella arbete med hållbar upphandling och fokuserar på att minimera de sociala och miljömässiga riskerna i leveranskedjorna. Läs gärna mer i vår verksamhetsplan för 2018 om vad vi ska göra.
 • 20 dec 2017

  Landstingen och regionerna växlar upp sitt nationella samarbete kring hållbar upphandling!

  Regioner och landsting i Sverige ansvarar för att alla har tillgång till en god och väl fungerade hälso- och sjukvård, tandvård och kollektivtrafik. Tillsammans upphandlar vi produkter och tjänster till ett belopp om ca 120 miljarder kronor om året. Det gör oss till Sveriges största offentliga upphandlare. Sedan år 2010 samarbetar alla landsting och regioner kring hållbar upphandling. Genom att ställa sociala och miljömässiga krav i upphandling, och genom att följa upp de krav som ställs, bidrar vi till att skapa hållbar utveckling. Vår ambition är nu att stärka arbetet ytterligare med en tjänst som ska utveckla arbetet inom utpekade fokusområden för att nå miljömässig hållbarhet vid upphandling. Tjänsten innebär breda kontaktytor med nationella aktörer och ökad samordning för att nå största möjliga miljönytta med upphandling som verktyg. Här kan du läsa mer om tjänsten.
 • 18 dec 2017

  Hållbar upphandling i fokus i Västra Götalandsregionen

    Idag har vi varit i Göteborg och pratat hållbar upphandling med Västra Götalandsregionens upphandlingsavdelning. Under ett tre timmars långt pass pratade vi nationell samordning, risker, krav, uppföljning och åtgärdsarbete. Mycket fokus lades på läkemedel, som är VGR:s ansvarsområde nationellt. Jättekul att träffa en så engagerad och delaktig grupp, vi ser fram emot fortsatta diskussioner under 2018! 
 • 15 dec 2017

  Hållbar upphandling i Landstinget Dalarna!

  Idag fick jag besöka ett vintrigt Falun och diskutera hur man i Landstinget Dalarna ska fortsätta med hållbarhetsarbetet i upphandlingen. Vi pratade nationell samordning, risker i leveranskedjor, och hur landstinget både kan bidra till det nationella arbetet och samtidigt dra nytta av det som görs av övriga regioner.
 • 12 dec 2017

  Hur står det till med kycklingarna i Thailand?

  Pauline deltog i morse på SLL:s hållbarhetsfrukost och berättade om den kycklingrevision som genomfördes i Thailand i början på året i samarbete med SKL Kommentus inköpscentral/Hållbarhetskollen. Under besöket genomfördes inte bara revisioner utan även besök hos människorättsorganisationer, leverantörer, fackföreningsrörelser och svenska ambassaden i Bangkok.
 • 08 dec 2017

  Heldagsutbildning om anti-korruption med expertgruppen och hållbarhetskollen!

  Igår samlade vi vår expertgrupp och SKI/hållbarhetskollen i landstingshuset i Stockholm för en heldagsutbildning på ämnet anti-korruption. Vi gästades av Institutet Mot Mutors generalsekreterare Nathalie Phalén och Michaela Ahlberg, specialist på ethics, compliance och anti bribery and corruption.
 • 08 dec 2017

  Verksamhetsplanering med SKL Kommentus!

  Vi fördjupar nu vårt samarbete med SKL Kommentus inköpscentral (SKI) genom att planera flertalet gemensamma aktiviteter för 2018. Landsting och regioner har ett samverkansavtal med SKI sedan 2015. Under det kommande året kommer vi både att genomföra gemensamma uppföljningar, vi kommer att testköra ett nytt webbaserat uppföljningsinstrument, och vi kommer att genomföra frukostseminarier tillsammans. Vi tackar SKI och Hållbarhetskollen för ett gott samarbete under året  som varit och ser fram emot det nya!
 • 01 dec 2017

  Hållbar Upphandling i Landstinget Blekinge

  Igår var jag nere i Karlskrona för att berätta om landstingens och regionernas nationella arbete kring hållbar upphandling. Eftermiddagen handlade om hållbar upphandling och gästades av politiker, miljösamordnare och upphandlare. Konferensen anordnades av landstinget Blekinge, länsstyrelsen i Blekinge, länsstyrelsen Kalmar län, energimyndigheten, energikontor sydost samt länsstyrelsen i Kronoberg. 
 • 29 nov 2017

  Spårbarhet och kontroll av livsmedel i blockkedjan

  Hållbar Upphandling, Axfoundation, SKL Kommentus, Martin & Servera och Kairos Future bjöd idag in till ett presseminarium och presentation av rapporten och projektet Spårbarhet och kontroll av livsmedel i blockkedjan.
 • 28 nov 2017

  Hur kan vi stoppa människohandel i leveranskedjor genom offentlig upphandling?

  Det var temat på den konferens som OSCE arrangerade tillsammans med ILO om hur stater kan förhindra trafficking i globala leverantörskedjor genom offentlig upphandling. 52 deltagare från 18 länder medverkade och delade sina erfarenheter om hur långt de respektive länderna har kommit. Trots att utmaningarna är många i länder ser vi allt fler exempel på att vi går från policy till praktik.  Sveriges landsting och regioners arbete fick ett särskilt omnämnande för vårt arbete med hållbar upphandling som ett verktyg för att identifiera och förhindra riskerna för tvångsarbete.
 • 22 nov 2017

  Leverantörskonferens i Växjö tillsammans med SKL Kommentus

  SKL Kommentus höll tillsammans med Landstingens nationella samordning av hållbar upphandling ett halvdagsseminarium på temat ” Hållbar leverantör 2.0 – så klarar du kraven på social hållbarhet som kommuner och landsting ställer” i Växjö den 21 november.
 • 20 nov 2017

  Spårbarhet och kontoll av livsmedel i blockkedjan

  Axfoundation, SKL Kommentus, Hållbar Upphandling Sveriges landsting och regioner, Martin & Servera och Kairos Future bjuder in till presseminarie och presentation av rapporten och projektet Spårbarhet och kontroll av livsmedel i blockkedjan.
 • 16 nov 2017

  Tillsammans mot korruption – ett seminarium om risken för korruption i offentlig upphandling och hur den kan hanteras.

  Tillsammans mot korruption startades av Institutet mot Mutor, AmCham samt Transparency International och är en plattform för att dela kunskap och öka medvetenheten om korruption och det arbete som pågår i olika organisationer. Idag arrangerade initiativet ett seminarium på temat Korruptionsrisken med offentlig upphandling – och hur den kan hanteras.
 • 16 nov 2017

  Jan Eliasson om globala utmaningar och lösningar

  Misum, Mistra Centre for Sustainable Markets, Stockholm School of Economics, bjöd igår in till årets ”Kapuscinski Development lecture” med Jan Eliasson, tidigare biträdande generalsekreterare för FN och Sveriges tidigare utrikesminister. Eliasson anser att fred, rättvisa och starka institutioner, mål nummer 16 i agenda 2030, kommer att hjälpa världen att uppnå målen för hållbar utveckling.
 • 15 nov 2017

  Region B och SKL Kommentus medverkar i konferens på temat hållbara gröna produkter.

  Varje år arrangerar Everfresh, Sveriges största frukt och grönt grossist, en odlarträff där man bjuder in lokala grönsaksodlare. Temat för årets träff var hållbara gröna produkter och över 90 svenska odlare deltog. Olika hållbarhetsaspekter lyftes och Region B (Gävleborg, Dalarna, Sörmland och Uppsala) tillsammans med SKL Kommentus fick möjlighet att presentera vårt gemensamma arbete med hållbar upphandling.
 • 08 nov 2017

  Pauline pratar hållbar upphandling av läkemedel i tv4:s morgonsoffa

  Läkemedelstillverkning kan leda till betydande utsläpp av aktiva substanser i miljön med lokala konsekvenser för miljön och, vad gäller antibiotika, potentiellt globala konsekvenser när det gäller ökade risker för resistensutveckling. I en ny studie av Joakim Larsson, som lyftes av TV4-nyheterna nyligen, undersöks huruvida det finns samband mellan läkemedelspriser och miljöpåverkan. I studien dras slutsatsen att generikaläkemedel i större utsträckning kommer från länder med svag miljöskyddslagstiftning, och att risken för miljöpåverkan därav är större med denna typ av läkemedel. Pauline Göthberg från det Nationella Kansliet besökte Tv4 nyhetsmorgon för att berätta om landstingens och regionernas arbete med att ställa och följa upp krav i upphandlingar av läkemedel. 
 • 07 nov 2017

  Nationella kansliet föreläser på Uppsala Universitet

  Vi är glada att för femte året i rad ha fått inbjudan att föreläsa om landstingens och regionernas arbete med hållbar upphandling vid Uppsala Universitets master-utbildning Sustainable Management.
 • 27 okt 2017

  EU Horizon 2020: Sustainability in supply chains

    Idag är det Nationella Kansliet i Warszawa och berättar om landstingens och regionernas arbete med hållbar upphandling. Konferensen på ämnet ”sustainability in supply chains” är en del av EU:s Horizon 2020 projekt ”sustainable Market Actors and responsible Trade” och hålls på det polska departementet för ekonomisk utveckling. Eventet organiseras av polska institutet för mänskliga rättigheter och företag, CICERO (Center for International Climate Research), och forskningsstiftelsen FAFO, i samarbete med polska departementet för ekonomisk utveckling och Sveriges ambassad i Polen.
 • 24 okt 2017

  Ny avsiktsförklaring tecknas med Norge

  Norge har centraliserat all offentlig upphandling till hälso- och sjukvården och grundat hälsoföretaget Sykehusinnkjöp. I samband med det tecknar vi ny avsiktsförklaring med den nya organisationen. Vi öppnar också upp för ett utökat samarbete vad gäller innovation och ökad harmonisering av krav.
 • 19 okt 2017

  Miljödag Region Norrbotten

  I tisdags medverkade det nationella kansliet på Region Norrbottens miljödag för att berätta om det nationella arbetet med att ställa och följa upp sociala krav i offentlig upphandling. Under eftermiddagspasset lade vi mycket fokus på att prata risker kopplade till flertalet av de varor som dagligen används inom hälsa- och sjukvården. På konferensen deltog cirka 140 personer som jobbar inom regionen.
 • 17 okt 2017

  Leverantörskonferens i Karlstad tillsammans med SKL Kommentus

  SKL Kommentus höll tillsammans med Landstingens nationella samordning av hållbar upphandling ett halvdagsseminarium på temat ” Hållbar leverantör 2.0 – så klarar du kraven på social hållbarhet som kommuner och landsting ställer” i Karlstad den 17 oktober.
 • 13 okt 2017

  Lyckat exempel på hållbar upphandling

  MedTech Magazine uppmärksammar Region Jönköpings uppöljning av handskar.
 • 12 okt 2017

  Region G tar fram handlingsplan för medicinteknik

  Igår träffades region G för att prata handlingsplan för medicinteknik. En riskanalys har under året tagits fram för röntgenutrustning och en uppföljning har påbörjats. Nu skulle aktiviteter bestämmas för resten av perioden, som sträcker sig till och med 2018.
 • 10 okt 2017

  Det nationella kansliet talar på konferens i Latinamerika

  Det nationella kansliet medverkade i veckan som talare vid konferensen Human Rights and Public Procurement. I konferensen deltog medlemsländerna i samarbetsorganisationen The Inter-American Government Procurement Network (RICG). RICG består av 32 länder i Latinamerika som samarbetar kring frågor som rör offentlig upphandling. Fokus för konferensen var hur länderna ska börja introducera mänskliga rättigheter i offentlig upphandling.
 • 06 okt 2017

  Hållbarhetskollens expertrådsmöte

  Torsdag-fredag denna vecka har det varit möte för Hållbarhetskollens expertgrupp. Hållbarhetskollen är SKL Kommentus inköpscentrals tjänst för uppföljning av etiska och sociala krav, och i expertgruppen sitter representanter från olika kommuner i Sverige. Mötena, som hålls två gånger per år, syftar till att diskutera Hållbarhetskollens pågående arbete och adressera utmaningar och frågeställningar som kommuner möter kring hållbar upphandling.
 • 03 okt 2017

  Nationella kansliet medverkar i CSR Swedens podd; Agenda 2030 - Vems agenda?

  Människorättsjuristen Parul Sharma är värd för Agenda 2030-podden och pratar med olika gäster om de 17 målen. Vad betyder agendan för gemene man och vad betyder målen för Sverige? När mål 12 presenterades i veckan medverkade Pauline Göthberg från det Nationella Kansliet för hållbar upphandling för att ge landstingens och regionernas perspektiv på hållbar konsumtion och produktion.
 • 27 sep 2017

  Kick-off för Swedish Medtechs nya fokusgrupp Sustainable Affairs

  Idag bjöd Swedish Medtech in till ett uppstartsmöte för deras nya fokusgrupp Sustainable Affairs. Fokusgruppen ska arbeta med medlemmarnas gemensamma frågor kring hållbar vård och omsorg.
 • 21 sep 2017

  How to conduct a Human Rights Impact Assessment?

  I tisdags gick vi på utbildning hos Enact i hur man utför en konsekvensanalys, eller riskanalys, för mänskliga rättigheter. Utbildningen leddes av Sandra Atler, som är expert inom området företag och mänskliga rättigheter. Sandra är människorättsjurist och har bland annat arbetat med professor John Ruggie i utvecklingen av FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter.
 • 20 sep 2017

  Thailändsk domstol ger migrantarbetare rätt till skadestånd

  Vi har tidigare rapporterat om missförhållanden vid kycklingfabriker i Thailand. Fjorton migrantarbetare vid kycklingfabriken Thammakaset i Lopburi provinsen anmälde för ett år sedan sin arbetsgivare för dåliga arbetsförhållanden. I veckan tilldelats de skadestånd till ett belopp om 1.7 miljoner baht (ca 409 000 kr) Kycklingfabriken Thamakasset var vid tiden underleverantör till Betagro som exporterar kyckling till Europa och till Sverige. Anklagelserna gentemot fabriksägaren gällde att arbetare fråntogs id-handlingar, att de under perioder arbetade 20 timmar/dygn och att de inte fick skälig ersättning. Här kan du läsa mer.
 • 15 sep 2017

  Arbetsrättsliga villkor med referensgruppen för socialt ansvarstagande på Upphandlingsmyndigheten

  Den 1 juni trädde nya bestämmelser i upphandlingslagarna i kraft. LOU, LUF och LUK kompletterades med bestämmelser om att vissa upphandlingar ska innehålla särskilda arbetsrättsliga villkor. Bestämmelserna avser upphandlingar över tröskelvärdena och enbart upphandlingar som påbörjas efter ikraftträdandet.
 • 14 sep 2017

  Vi träffar regionsstyrelse och upphandlare i Jämtland/Härjedalen!

  I måndags besökte vi Östersund och träffade både Regionstyrelsen och upphandlare för diskussioner kring det nationella arbetet med hållbar upphandling, den nya ansvarsfördelningen, uppdaterade kontraktsvillkor samt det pågående uppföljningsarbetet. Mötet med regionstyrelsen hade särskilt fokus på livsmedel, och Martin och Servera hade därför bjudits in för att prata om sitt hållbarhetsarbete. Både politiker och medarbetare visade stort intresse för frågan och dagen bjöd på flera spännande diskussioner!
 • 12 sep 2017

  Antimikrobiell resistens – The silent tsunami

  WHO har pekat ut utvecklingen av antibiotikaresistens, och annan antimikrobiell resistens, som ett av de största hoten mot global hälsa. I veckan arrangerade SIDA, tillsammans med ReAct, ett seminarium om utmaningarna och vad som krävs av olika aktörer i samhället. Vid seminariet visades även en ny film som ReAct har tagit fram The Silent Tsunami.
 • 07 sep 2017

  Fortsatt samarbete mellan Sverige och Norge kring hållbar upphandling!

  I måndags hade vi möte med Sykehusinnkjop i Norge för att diskutera vårt fortsatta samarbete. 2015 skrevs en första avsiktsförklaring mellan Norge och Sverige för att utbyta information och erfarenheter kring hållbar upphandling, samarbeta kring uppföljning, och genomföra gemensamma projekt och aktiviteter. Det norska och det svenska arbetet bedrivs på ett mycket likartat sätt varför det finns stora synergieffekter av ett ökat samarbete. Vi kommer därför inom kort att skriva ett nytt samverkansavtal i syfte att fördjupa och utveckla vår samverkan med Norge.
 • 07 sep 2017

  Anti-korruption på agendan vid möte på SKL

  Anti-korruption stod på agendan när SKL, SKL Kommentus och landstingens och regionernas nationella samarbete för hållbar upphandling träffades. Syftet med mötet var att informera varandra om vad respektive organisation arbetar med i fråga om anti-korruption. 
 • 07 sep 2017

  Vi delar erfarenheter

  Genom styrgruppen var vi i veckan inbjudna till Swedavia för att berätta om landstingens och regionernas nationella arbete med hållbar upphandling. Swedavia står i startgroparna för att utöver miljökrav även börja ställa sociala krav i upphandlingar.   
 • 01 sep 2017

  Samarbete mellan Region F och Region H

  I veckan träffades representanter från Region Skåne, Region Jönköpings län, Landstinget i Kalmar län samt Region Östergötland på det nationella kansliet för att planera höstens uppföljningsaktiviteter.
 • 29 aug 2017

  Vatten – hållbarhetsrisk eller affärsmöjlighet?

  Det var temat på ett frukostseminarium som arrangerades av Water Aid, CSR Sweden och Vinge i veckan.
 • 29 aug 2017

  Block-chain teknik för ökad transparens och spårbarhet

  Region B deltar i ett projekt för att undersöka om så kallad block-chain teknik kan öka transparens och spårbarhet i våra livsmedelskedjor. Projektmedlemmarna träffades i veckan och nästa steg är att identifiera tänkbara framtida piloter.
 • 25 aug 2017

  Upphandlingsmyndigheten utbildar i anti-korruption

  Idag fick det nationella kansliet möjlighet att delta på Upphandlingsmyndighetens internutbildning om mutor och otillåtna förmåner. Natali Phalén, generalsekreterare för Institutet Mot Mutor, varvade information om den svenska mutlagstiftningen, Näringslivskoden och särskilda risker kopplade till upphandling med praktiska övningar om vilka förmåner som kan anses tillåtna eller inte. Även om Sverige rankas som en av världens minst korrupta länder finns det all anledning till att aktivt arbeta med frågan. Inte minst i relation till offentliga tjänstepersoner och offentlig upphandling. Ett stort tack till Upphandlingsmyndigheten för att vi fick medverka.
 • 24 aug 2017

  Nu tar vi nästa steg!

  I veckan träffades styrgruppen och expertgruppen för hållbar upphandling för vår årliga träff i Steningevik. Temat i år var den regionala ansvarsfördelningen av riskområden.
 • 18 aug 2017

  Region B träffar Upphandlingsmyndighetens livsmedelsteam

  I veckan träffade Region B Upphandlingsmyndighetens livsmedelteam för att diskutera gemensamma frågor. Syftet med mötet var att informera varandra om våra respektive uppdrag och arbete, att utbyta erfarenheter och att hitta eventuella samarbetsformer.
 • 18 aug 2017

  FN:s initiativ SPHS publicerar årsredovisning för 2016

  FN:s initiativ Sustainable Procurement Health Sector (SPHS) har publicerat sin årsredovisning. Läs gärna avsnittet SPHS Voices (s.27 och framåt) där vi tillsammans med Brittish Medical Association och Healthcare Without Harm ger vår syn på hållbar utveckling, upphandling och hälsa.
 • 07 jul 2017

  Hållbar upphandling-bloggen tar sommarlov!

  Under våren har regionerna kommit igång med implementering av handlingsplanerna genom att påbörja/fortsätta med uppföljningar inom de respektive ansvarsområdena. Dessutom har dialog förts med leverantörer och branschorganisationer för att tillsammans utveckla arbetet med hållbar upphandling. På det Nationella Kansliet har vi både fått möjlighet att jobba med kompetensutveckling internt och med samarbete externt. Dessutom har vi uppdaterat kontraktsvillkoren och vägledningen, och vi ser nu framåt emot en spännande höst!
 • 07 jul 2017

  Hur bidrar Sverige till att uppfylla de globala hållbarhetsmålen genom offentlig upphandling

  Det var temat på det seminarium som Europahuset och SwedWatch arrangerade och diskuterade med Monica Green (S) från finansutskottet, Inger Ek, generaldirektör på Upphandlingsmyndigheten, Linda Scott Jacobsson från SwedWatch och Pauline Göthberg från Landstingens nationella kansli för hållbar upphandling. Delmål 12.7 handlar just om att främja hållbara offentliga upphandlingsmetoder. Se webbsändningen av hela seminariet här.
 • 07 jul 2017

  Inga incitament för antibiotikaresistens – så kan Sverige bidra till hållbar produktion av läkemedel

  Det var temat för det seminarium som SIWI arrangerade i Almedalen. Alla som köper läkemedel, genom upphandling, receptfria eller receptbelagda köp – bör kunna ställa miljökrav på produkterna för att minska föroreningar i tillverkningsprocessen. Panelen diskuterade hur Sverige kan bidra till hållbar produktion av läkemedel. Man diskuterade även vad läkemedelsföretagen gör. Vilka samarbeten behövs och vilka verktyg eller styrmedel kan bidra till lösningar?
 • 05 jul 2017

  Kontraktsvillkoren är uppdaterade!

  Kontraktsvillkoren är uppdaterade! Villkoren har inte ändrats innehållsmässigt, men vi har gjort förtydliganden och tydligare kopplingar till FN:s vägledande principer om företag och mänskliga rättigheter. Även vägledningen har uppdaterats för att ännu tydligare förmedla syftet med kraven och förväntningar på leverantörer.
 • 03 jul 2017

  Är blockkedjan framtidens lösning på spårbarhet i livsmedelskedjan?

  Det var rubriken på det välbesökta seminarium som Axfoundation arrangerade i Almedalen under måndagen. Sveriges landsting och regioner samt SKL Kommentus deltar i ett projekt för att undersöka om så kallad block-chain teknik kan öka transparens och spårbarhet i våra livsmedelskedjor.
 • 29 jun 2017

  OECD tar intryck av Sveriges landsting och regioners arbete med hållbar upphandling

  OECD arrangerar årligen konferensen Global Forum on Responsible Business Conduct. I år handlade en av frågorna om hur hållbar upphandling kan bidra till hållbart företagande. Sveriges landsting och regioner var tillsammans med Japan och Storbritannien inbjudna att dela med sig av sina erfarenheter.
 • 20 jun 2017

  Upphandlingsmyndigheten arrangerade frukostseminarium om arbetsrättsliga villkor

  Den 1 juni godkände riksdagen regeringens förslag om arbetsrättsliga krav vid offentlig upphandling. Det innebär att upphandlande myndigheter ska ställa arbetsrättsliga villkor om lön, semester och arbetstid i nivå med kollektivavtal om det är behövligt. Där svensk rätt inte gäller ska upphandlande myndigheter ställa krav på ILO:s kärnkonventioner. Upphandlingsmyndigheten bjöd in till ett seminarium som går att se i efterhand här.
 • 20 jun 2017

  Om strategiskt ledarskap för hållbar upphandling på finska arbets- och näringsministeriet

  Idag är jag på arbets- och näringsministeriet i Helsingfors och berättar om hur svenska landsting och regioner samarbetar nationellt med hållbar upphandling. Deltagarna består av upphandlare och koordinatorer från städer i Finland som slutit tillväxtavtal med staten. Dagens workshop är den andra på ämnet hållbar upphandling som deltagarna medverkar vid.
 • 18 jun 2017

  ASTANA, Kazakstan 16 juni 2017 – OSSE arrangerar workshop om trafficking

  OSSE arrangerar workshop i Astana, Kazakstan för att adressera frågan om hur stater kan förhindra trafficking i globala leveranskedjor. Sveriges landsting och regioner var inbjudna att via länk berätta om hur vi arbetar med hållbar upphandling som ett verktyg för att minska riskerna.
 • 14 jun 2017

  Block-chain för ökad spårbarhet av livsmedel

  Det finns idag stora utmaningar inom livsmedelsindustrin. Allt från dåliga arbetsvillkor för migrantarbetare som plockar tomater i Sydeuropa till fusk vid ompackning, ursprungsmärkning och destruktionsdokumentation. Inom ramen för vårt nationella arbete med livsmedel deltar vi i ett projekt tillsammans med SKL Kommentus för ökad spårbarhet i leveranskedjorna. Tekniken som utreds är block-chain och syftet är att kartlägga vilka satsningar som görs idag och identifiera ett möjligt pilotprojekt (se tidigare blogg-inlägg här).
 • 13 jun 2017

  Agenda 2030 och de Globala målen – hur går det för Sverige?

  I sommar redovisar regeringen Sveriges arbete med att genomföra Agenda 2030 vid FN:s högnivåforum. Som underlag för redovisningen har en rapport tagits fram i nära samverkan med myndigheter, kommuner och landsting, civilsamhällesorganisationer, näringslivet, fackföreningar samt universitet och högskolor. Det nationella arbetet med hållbar upphandling kommer att inkluderas i exempelmallen som medföljer rapporten, som ett gott exempel på hur Sverige idag arbetar med att främja hållbar utveckling. Rapporten presenteras av regeringen vid FN:s politiska högnivåforum för hållbar utveckling i New York den 10 - 19 juli.
 • 02 jun 2017

  Vi blickar framåt med region B och ansvarsområde livsmedel!

  Idag var vi inbjudna till möte med Region B för att diskutera framtida aktiviteter och handlingsplan för livsmedel. Regionen har hitintills genomfört flertalet skrivbordsrevisioner och en på-plats-revision inom ramen för den aktuella handlingsplanen. Även dialog har förts med leverantörer och branschorganisationer.
 • 31 maj 2017

  SKL Kommentus har följt upp kycklingproduktionsanläggningar i Litauen och i Danmark

  SKL Kommentus har låtit genomföra revisioner vid tre kycklingproduktionsanläggningar med koppling till två vanligt upphandlade livsmedelsgrossister. Två anläggningar i Litauen och en i Danmark reviderades.
 • 24 maj 2017

  Kyckling från världens kök – reserapport från Bangkok

  Pauline Göthberg och Peter Norstedt, hållbarhetschef på SKL Kommentus har skrivit en reserapport som sammanfattar de möten som gjordes vid ett studiebesök i Thailand i januari 2017. Studiebesöken skedde i samband med uppföljning av en kycklingproduktionsanläggning utanför Bangkok.
 • 23 maj 2017

  Actions for sustainable business

  I torsdags förra veckan deltog jag på en heldagsworkshop på ämnet ”Actions for sustainable business” anordnad av Svenska Institutet inom ramen för deras Management program. Dagen, som modererades av Enact, bjöd på interaktiva föreläsningar med bland andra David Bryngelsson från Chalmers universitet, och Sofie Nyström, hållbarhetsexpert på H&M.
 • 22 maj 2017

  OSCE arrangerar workshop i Stockholm på temat människohandel

  OSCE arrangerade 18-19 maj en workshop för att adressera frågan om hur stater kan förhindra trafficking i globala leverantörskedjor. 43 deltagare från 17 länder medverkade och delade sina erfarenheter om hur långt de respektive länderna hade kommit i fråga om att få institutioner på plats, lagstiftning på plats och hur dessa implementeras i praktiken.  Sveriges landsting och regioner var inbjudna att berätta om hur vi arbetar med hållbar upphandling som ett verktyg för att minska riskerna för människohandel.
 • 18 maj 2017

  Region Skåne föreläser om hållbar upphandling av textilier

  SOI Syd arrangerade en konferens på temat Hur lönsamt är hållbart? Anja Ekstrand, Strategisk Inköpare och expertgruppsmedlem i Hållbar upphandling berättade om en revision som genomfördes på plats i en textilfabrik i Bosnien.
 • 17 maj 2017

  Norge arrangerar nordiskt arbetsmöte – läkemedel i fokus

  Norge och Sykehusinnkjöp arrangerade ett nordiskt arbetsmöte för att diskutera möjligheter till att utveckla och harmonisera hållbarhetskrav på läkemedel. Representanter från inköpsorganisationerna i Norge, Danmark och Sverige, branschföreningarna från läkemedelsindustrin, Upphandlingsmyndigheten i Sverige samt det svenska och norska Läkemedelsverket medverkade. Västra Götalandsregionen, som har det nationella ansvaret för läkemedel,  presenterade Sveriges erfarenheter och vad som görs inom ramen för det nationella samarbetet.
 • 17 maj 2017

  Nationella Kansliet deltar vid konsultationsmöte för Sveriges nationella rapportering om genomförandet av Agenda 2030 vid FN:s politiska högnivåforum för hållbar utveckling (HLPF)

  Den 10–19 juli 2017 kommer regeringen att redovisa hur Sverige genomför Agenda 2030 och uppfyller de globala målen för hållbar utveckling i Sverige och internationellt inom ramen för FN:s politiska högnivåforum för hållbar utveckling (High Level Political Forum (HLPF)). Inför detta bjöd utrikesdepartementet och finansdepartementet in till ett konsultationsmöte för att diskutera de preliminära slutsatserna i rapporten. Regeringskansliet ansvarar för framtagandet av rapporten och en referensgrupp med representanter för myndigheter, kommuner och landsting, näringslivet, civilsamhällesorganisationer, fackföreningsrörelsen och akademin fungerar som ett stöd i arbetet.
 • 11 maj 2017

  Antibiotikaresistens och utsläpp vid läkemedelstillverkning uppmärksammas globalt och lokalt

  The bureau of investigative journalism släppte den 6:e maj artikeln ”Big pharma’s pollution is creating deadly superbugs while the world looks the other way”, om spridningen av antibiotikaresistenta bakterier och avsaknaden av regleringar kring utsläpp vid tillverkning. På tysk tv sänds en dokumentär som lyfter antibiotikaresistens som ett ökande hot mot global hälsa. Den 9:e maj pratar vetandets värld om klimatsmartare sjukvård, där Joakim Larsson från Göteborgs universitet lyfter problematiken kring utsläppen vid tillverkning.  Avsaknad av regleringar lyfts genomgående, och det finns ett tydligt budskap om att ansvaret ligger både på industrin och deras riskhantering i leverantörskedjan, och på offentligt kravställande.
 • 08 maj 2017

  RegionJönköpings län och Stockholms läns landsting vinner pris i USA!

  Varje år tilldelar den amerikanska organisationen Sustainable Purchasing Leadership Council (SPLC) pris till individer och organisationer som genom sitt arbete med hållbar upphandling har bidragit till en hållbar utveckling. Ett stort grattis till Region Jönköpings län och Stockholms läns landsting till pris för Outstanding Case Study Award för arbetet med hållbar upphandling!
 • 05 maj 2017

  Intressentdialog kring de nya riskanalyserna

  Igår träffade vi OneMed för att diskutera de nya riskanalyserna för handskar och instrument. Förutom att diskutera hur vi arbetar med krav och uppföljning, diskuterade vi de risker som Enact identifierat och hur de stämmer överens med OneMeds riskbild för de utvalda produktområdena.
 • 04 maj 2017

  Uppstartsmöte om block-chain teknik för spårbarhet av livsmedel

  Idag startade vi ett samverkansprojekt som handlar om att öka spårbarheten i leveranskedjorna för livsmedel. Syftet är att kartlägga vilka satsningar som görs inom livsmedelskontroll och spårbarhet och identifiera ett möjligt pilotprojekt.  Tekniken som ska utredas är så kallad block-chain teknik.
 • 27 apr 2017

  Pauline utses till en av Sveriges 101 mäktigaste i hållbarhetssverige!

   ”Mäktigast i Hållbarhetssverige Allt fler gör sin röst hörd i hållbarhetsfrågor, men att skapa förändring kräver hårt arbete. Här är listan över politikerna, näringslivstopparna, forskarna och lobbyisterna som sätter agendan för hållbar utveckling i Sverige.” Så lyder motiveringen till Aktuell Hållbarhets utnämning av de 101 mäktigaste personerna inom hållbarhetssverige, och i år tar Pauline, nationell samordnare för landstingens och regionernas arbete med hållbar upphandling, plats på listan!
 • 26 apr 2017

  Enact presenterar nya riskanalyser på 4 riskområden!

  I måndags presenterade Enact de riskanalyser som de tagit fram under våren på uppdrag av Sveriges landsting och regioner. Enact fick i uppdrag att ta fram riskanalyser för de 4 produktområden som idag saknar en grundläggande riskanalys. I uppdraget ingick att utifrån kategorierna utse särskilt riskfyllda produkter som bör prioriteras i uppföljningsarbetet, samt identifiera riskerna för dessa. De riskområden som Enact tittat på är handskar, förband och sårvård, medicinteknik och instrument.
 • 26 apr 2017

  Hur står det till med kycklingarna i Thailand?

  Det var temat för vår föreläsning på Sveriges Offentliga Inköpares (SOI) årskonferens i Gävle. Tillsammans med Peter Nohrstedt, hållbarhetschef på SKL Kommentus berättade vi om de uppföljningar vi har gjort på kyckling som upphandlas till Sveriges landsting och kommuner och den studieresa vi gjorde till Bangkok i januari i år.
 • 25 apr 2017

  Nu är revisionsrapporterna publicerade för livsmedelsuppföljningarna

  Region B har genomfört revisioner hos fyra livsmedelsleverantörer som tillhandahåller frukt och grönt till Region Gävleborg, Region Uppsala, Region Västmanland samt landstinget i Dalarna. Några av dem levererar enbart till ett landsting, medan några av dem täcker två landsting. Leverantörerna som har följts upp är Modis, Centrala partihallen, Falu partiaffär och Upplands trädgårdsprodukter. Revisionerna har genomförts på de svenska kontoren och man kontrollerade de interna processerna och rutinerna.
 • 22 apr 2017

  SKL Kommentus utbildar i anti-korruption

  Idag fick vi möjlighet att delta på SKL Kommentus internutbildning om mutor och jäv. Natali Phalén, ny generalsekreterare för Institutet Mot Mutor och Åsa Edman, chefsjurist på SKL Kommentus informerade om den svenska mutlagstiftningen, om Näringslivskoden som går utöver lagen och om SKLs nya policy. Vi gick också igenom ett antal praktiska övningar om vad som kan anses tillåtet eller inte tillåtet. Ett stort tack till SKL Kommentus för att vi fick medverka.
 • 13 apr 2017

  Region E & F träffas för att prata handskar

  I tisdags träffades VGR och region F i Skövde för att prata handlingsplan för handskar. Regionerna genomför just nu ett antal uppföljningar gemensamt, och mötet handlade om att sammanställa resultatet från uppföljningarna och bestämma om vägen framåt.
 • 12 apr 2017

  Region B följer upp fyra livsmedelsleverantörer

  Region B har genomfört revisioner hos fyra livsmedelsleverantörer som tillhandahåller frukt och grönt till Region Gävleborg, Region Uppsala, Region Västmanland samt landstinget i Dalarna. Leverantörerna som har följts upp är Modis, Centrala partihallen, Falu partiaffär och Upplands trädgårdsprodukter. Revisionerna har genomförts på de svenska kontoren och man kontrollerade de interna processerna och rutinerna.
 • 07 apr 2017

  Seminarium om arbetsrättsliga villkor på SKL Kommentus Inköpscentral

  SKL Kommentus Inköpscentral höll idag ett seminarium om arbetsrättsliga villkor. Talade under förmiddagen gjorde Åsa Edman, chefsjurist på SKL Kommentus, Victor Pålsson Lundell, konsult på SKL Kommentus/Affärsconcept, Charlotta Frenander från Upphandlingsmyndigheten, Sebastian Svartz från Kammarkollegiet och Carin Carlsson från Stockholm Stad.
 • 04 apr 2017

  Workshop i Region Halland - Hållbar Upphandling

  Idag var det nationella kansliet inbjudna av Madelene Winbo och hennes upphandlingsteam i Region Halland för att workshoppa om hållbar offentlig upphandling.  Vi gick igenom vårt gemensamma arbete med att ställa och följa upp sociala krav vid upphanlindg. Vi hann också diskuterade det fortsatta arbetet med regionens nationella ansvar för medicinteknik.
 • 31 mar 2017

  Nationell samordning Miljökrav!

  Igår medverkade jag och Pauline vid Upphandlingskonferensen som seminarie- och workshopledare. Seminariet och workshopen handlade om hur man kan få till en nationell samordning även för miljökraven. Cirka 300 personer deltog på konferensen och cirka 120 personer deltog på våra workshops.
 • 31 mar 2017

  Hållbara Läkemedel – kan man lära av andra exempel?

  Klustergruppen för Vatten och läkemedel var i tisdags inbjudna till SIWI och ett seminarium om aktuella initiativ inom läkemedelsindustrin för att skapa ökad hållbarhet i leverantörskedjan. Vi fick även ta del av erfarenheter från hur andra branscher arbetar. Frågor som diskuterades var: Vad kan vi lära oss av verktyg och certifikat från andra branscher? Vilken påverkan har hållbarhetsrevisioner på leverantörer? Hur långt kan vi komma utan tredjepartscertifiering i samarbete mellan varumärken och deras leverantörer?
 • 24 mar 2017

  Expertrådsmöte med SKL Kommentus Inköpscentral och Hållbarhetskollen

  På väg hem från Lund där jag i två dagar deltagit i Hållbarhetskollens expertrådsmöte! Hållbarhetskollen, en tjänst som erbjuds av SKL Kommentus Inköpscentral, hjälper kommuner och landsting att följa upp sociala, etiska och hållbarhetskrav som ställs i upphandlingar.
 • 17 mar 2017

  Upphandlingsdialog Dalarna!

  Igår var jag i Falun och pratade med landstings- och kommunpolitiker om vikten av att ställa krav på hållbara leverantörskedjor i upphandlingen. Ylva Thörn, landshövding i Dalarna, inledde dagen genom att sätta ramarna, och lyfte då vikten av socialt ansvarsfulla upphandlingar.
 • 16 mar 2017

  Referensgruppsmöte Socialt Ansvar på Upphandlingsmyndigheten

  I tisdags var det dags för möte med referensgruppen för socialt ansvar på Upphandlingsmyndigheten. Eftermiddagen bjöd på ett fullspäckat schema som täckte in både sysselsättningsfrämjande krav, arbetsrättsliga hänsyn, Upphandlingsmyndighetens nya projekt kring ekonomisk/samhällsekonomisk analys av inköp som ett styrmedel, och sist men inte minst de sociala kontraktsvillkoren.
 • 10 mar 2017

  Theo Jaekel från Vinge presenterar FN:s ramverk för företag och mänskliga rättigheter

  Under torsdagens konferens presenterade Theo Jaekel från advokatfirman Vinge FN:s ramverk för företag och mänskliga rättigheter och berättade om hur landstingens kontraktsvillkor kopplar an till ramverket, samt hur vi kan tolka ramverket i vårt uppföljnings- och åtgärdsarbete.
 • 10 mar 2017

  Nationell Konferens Hållbar Upphandling!

  Igår hade vi Nationell Konferens för Hållbar Upphandling på Klara Strand i Stockholm. Styrgupp, expertgrupp och kontaktpersoner från det nationella nätverket samlades för att diskutera det fortsatta arbetet med att implementera handlingsplanerna. Dessutom passade vi på att fira att Uppförandekoden i år fyller 10 år. Vi är oerhört glada över det engagemang och den drivkraft som vi mötte under dagen, och tackar nätverket för dess medverkan!
 • 08 mar 2017

  Produktrådet för livsmedels arrangerar heldagsseminarium

  I veckan arrangerade landstingens och regionernas produktråd för livsmedel ett heldagsseminarium. Vid mötet fick Therese Persson, Region Gävleborg och det nationella kansliet möjlighet att berätta om handlingsplanen för livsmedel. Resultat från de senaste uppföljningarna av leverantörer av frukt och grönt samt kyckling från Thailand presenterades också. På seminariet deltog även Fairtrade och Upphandlingsmyndigheten.
 • 03 mar 2017

  Expertgruppen stärker kompetens inom standarden SA8000

  Expertgruppsmedlem Anders Olsson, Västra Götalandsregionen, har gått en utbildning i standarden SA8000.Vi är stolta över att expertgruppen stärks med denna kompetens. Läs om Anders reflektioner från kursen
 • 03 mar 2017

  Första avsnittet i podden Hur tänkte du nu? är ute.

  Per Grankvist och Carina Lundberg Markow pratar värdeverkstad med SBAB:s vd Klas Daielsson och Pauline Göthberg.
 • 24 feb 2017

  Verksamhetsrapport 2016

  Idag känner vi oss lite extra glada och stolta. Vilken spännande utveckling vi har haft inom vårt nationella arbete.
 • 22 feb 2017

  Nationella Kansliet går kurs i anti-korruption!

  Igår var vi på anti-korruptionskurs i Vinges lokaler på Norrmalmstorg. Kursen gavs av CSR Sweden och The Academy for Human Rights in business och leddes av Parul Sharma, counsel och head of CSR compliance på advokatfirman Vinge, samt Ordförande för Svenska regeringens delegation för FN:s hållbarhetsmål; agenda 2030. En mycket givande dag där vi lärde oss om anti-korruptionssystem, due diligence och the UK Bribery Act!
 • 21 feb 2017

  Nationella kansliet medverkar i Folksams Etikpodd

  Om några veckor är det premiär för Folksams poddradio-proram ”Etikpodden”. Det första avsnittet handlar om värderingar och vad de egentligen är värda. Räcker det med en uppförandekod? Och hur översätter man egentligen värderingar till handling.  Det nationella kansliet och vd för SBAB fick ge sin syn på frågorna. Stay tuned!
 • 17 feb 2017

  Möte med våra Isländska och Norska kollegor

  Representanter från Sykehusinnkjöp Norge samt universitetssjukhuset på Island var idag på plats i Stockholm för att prata läkemedel. I både Norge och på Island står frågan om hur vi kan minska miljöskadliga läkemedel i miljön högt på agendan. Ett spår vi diskuterade är att harmonisera de sociala- och miljömässiga krav som ställs vid upphandling. Norge kommer nu att delta i den pågående processen som leds av Upphandlingsmyndigheten.
 • 15 feb 2017

  Hållbar hälso- och sjukvård – tema på nordisk konferens

  Idag medverkade det nationella kansliet vid en konferens arrangerade av Nordic Center for Sustainable Healthcare (NCSH). Deltagare från alla de nordiska länderna fanns representerade och ett av fokusområdena var upphandling som styrmedel.
 • 14 feb 2017

  Möte med Martin & Serveras hållbarhetsteam

  Idag träffade vi, tillsammans med SKL Kommentus, Martin & Serveras hållbarhetsteam för ett uppföljande möte för att diskutera gemensamma frågor. Dels diskuterade vi kycklingrevisionen i Thailand och möte med en thailändsk leverantör. Dels diskuterade vi de uppföljningar som genomförs inom region B av frukt och grönt samt Amnestys rapport om missförhållanden vid palmoljeplantager i Indonesien.
 • 10 feb 2017

  Hållbar upphandling 2017

  I torsdags anordnade AktuellHållbarhet årets Hållbar Upphandling-konferens där det nationella kansliet medverkade för att berätta om landstingens och regionernas arbete med sociala krav. Ämnet för årets konferens var ”Nya krav – från ord till handling” och expertgruppsmedlemmar från både Blekinge, Skåne, Varuförsörjningen och Stockholm deltog.
 • 10 feb 2017

  Workshop i Jönköping!

  I onsdags var vi nere i Jönköping och träffade upphandlare och miljöavdelning för en heldagsworkshop kring uppförandekoden för leverantörer och de sociala kontraktsvillkoren. Regionen har sedan förra året särskilt ansvar för handskar och operationsartiklar, och det fortsatta arbetet med uppföljning diskuterades mycket under dagen. En väldigt engagerad grupp och dagen bjöd på flera spännande diskussioner. Stort tack Jönköping för en inspirerande dag!
 • 10 feb 2017

  Det nationella kansliet deltar i seminarium för upphandlare i USA

  I veckan presenterade det nationella kansliet vårt gemensamma arbete vid ett webb-sänt seminarium. Seminariet arrangerades av den amerikanska organisationen Sustainable Purchasing Leadership Council (SPLC). Temat för webinariet var transparens i leveranskedjan och goda exempel från upphandlande myndigheter. På mötet deltog representanter från såväl företag som från städer som New York, Washington, Palo Alto och Seattle.
 • 06 feb 2017

  Region Skåne har genomfört en revision hos textilleverantör

  Region Skåne har genomfört en avtalsuppföljning och en fabriksrevision inom riskområdet textil.
 • 03 feb 2017

  Nytt utkast på läkemedelskrav - tredje arbetsgruppsmötet på Upphandlingsmyndigheten

  Igår samlades vi återigen på Upphandlingsmyndighetens nya kontor för att prata nya hållbarhetskrav på läkemedel. På plats fanns både LIF och Generikaföreningen, representanter från industrin, akademin och myndigheter. Diskussionen kretsade kring det nya utkastet som tagits fram av delar av gruppen.
 • 01 feb 2017

  Norge tar initiativ till att ställa hållbarhetskrav vid upphandling av läkemedel

  På inbjudan av norska Sykehusinnkjop HF och Legemiddel Innkjöpssentral (LIS) deltog det nationella kansliet som Västra Götalandsregionens förlängda arm i ett möte med Legemiddel Industrien (LMI) och Läkemedelsverket i Norge. Syftet med mötet var att i en första dialog diskutera utmaningar och lösningar för att ställa hållbarhetskrav vid upphandling av läkemedel.
 • 31 jan 2017

  Vi planerar 2017 med Helse Sør-Øst RHF

  Idag har vi träffat vår strategiska samarbetspart Helse Sør-Øst RHF. Under 2017 planerar vi att fortsätta vårt gemensamma arbete med att planera uppföljningar och dela information från avtalsuppföljningar och revisioner.
 • 31 jan 2017

  Upphandling 24 uppmärksammar kycklingrevision i Thailand

  I slutet av 2015 kom larmrapporter om allvarliga missförhållanden i thailändsk kycklingproduktion. Med anledning av detta har det gjorts två revisioner i fabriker som tillverkar produkter till kommuner och landsting. I Upphandling24 kan du läsa artikeln.
 • 27 jan 2017

  Dialog med generikabolagen hos Svenska Läkaresällskapet

  I onsdags träffade jag och Pauline Föreningen för Generiska Läkemedel och biosimilarer (FGL) tillsammans med Jan Matsson, enhetschef på SLL upphandling, samt Peter Söderström, upphandlingschef på VGR och styrgruppsmedlem för det nationella arbetet. Vi har tidigare under våren även träffat de forskande läkemedelsföretagen (LIF) samt parallellimportörernas branschorganisation Läkemedelshandlarna i syfte att i dialog med hela branschen verka för bättre förhållanden i leverantörskedjan genom upphandling.
 • 27 jan 2017

  Västra Götalandsregionen träffar professor Joakim Larsson och pratar om hur vi minskar läkemedelsnivåer i miljön

  Västra Götalandsregionen (VGR) stämde träff med ledande forskare inom läkemedelsområdet för att diskutera gemensamma frågor. Professor Joakim Larsson är professor i miljöfarmakologi och föreståndare för Centrum för Antibiotikaresistensforskning (CARe) vid Göteborgs Universitet. Frågor som diskuterades under mötet var VGRs nationella ansvar för hållbar upphandling av läkemedel, pågående läkemedelsuppföljningar och globala initiativ som tas inom antibiotika-området.
 • 23 jan 2017

  Vi firar Upphandlingsmyndighetens nya lokaler

  Under fredagen deltog det Nationella Kansliet vid invigningen av Upphandlingsmyndighetens nya lokaler i Solna Business Park. Under invigningsceremonin talade generaldirektör Inger Ek om myndighetens framtid och ambitioner. Inger passade samtidigt på att introducera deras nya tidning Trendens. Tidningen ska syfta till att presentera nuläge och senaste utveckling för de sju inriktningsmålen i den nya upphandlingsstrategin samt trender, framsteg och utmaningar inom Upphandlarsverige.  Vi önskar Upphandlingsmyndigheten lycka till och ser fram emot ett fortsatt gott samarbete för en mer hållbar upphandling!  
 • 23 jan 2017

  Revisioner genomförda i kycklingfabriker i Thailand

  Med anledning av rapporter om missförhållanden inom kycklingproduktionen i Thailand så har två revisioner genomförts i fabriker som tillverkar produkter till kommuner och landsting. Representanter från SKL Kommentus och Sveriges Regioner och Landsting deltog i studiesyfte. I samband med revisionerna diskuterades utmaningar och lösningar med en lokal människorättsorganisation, en fackförening, leverantörer och de svenska och danska ambassaderna.
 • 20 jan 2017

  Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSCE) uppmärksammar vårt nationella arbete

  OSCE skriver i senaste numret av Security Community om vårt nationella arbete med hållbar offentlig upphandling. Läs gärna hela artikeln här.
 • 20 jan 2017

  Axfoundation bjöd in till uppföljningsmöte angånde Thailand

  Axfoundation bjöd in till ett intressentmöte för att fortsätta dialogen kring leverantörsansvar inom livsmedelsindustrin i Thailand. Vid mötet deltog företag, grossister, livsmedelskedjor, offentliga inköpare, branschorganisationer och ideella organisationer.
 • 19 jan 2017

  Vi pratar sociala krav med livsmedelsföretagen

  Igår var jag, Thérèse från Region B med ansvar för riskområdet livsmedel, och Louise Svensson från SKL Kommentus inköpscentral på livsmedelsföretagens kontor på Östermalm för att diskutera hur vi kan samarbeta kring de nya sociala kraven. Från Livsmedelsföretagens sida deltog Vd för organisationen Marie Söderqvist, och Johan Anell, ansvarig för delbranscher och hållbarhet. 
 • 17 jan 2017

  Vi träffar OneMeds nya hållbarhetschef

  I fredags träffade jag och Pauline OneMeds nya hållbarhetschef Gofi Aldstam. Under mötet diskuterade vi de nya kraven, ansvarsfördelningen och framtida samarbete.
 • 12 jan 2017

  Uppförandekod för leverantörer diskuterades på nordiskt möte

  Vid senaste mötet mellan representanter för upphandlande myndigheter inom hälso- och sjukvården i Norden presenterad Thomas Wedegren, upphandlingchef i Stockholms läns landsting,  vårt nationella arbete med hållbar upphandling. Du kan läsa mer om detta i senaste numret av MedTech Magazine.
 • 03 jan 2017

  Nytt år och ny verksamhetsplan

  I år tar vi nästa steg i vårt nationella arbete med hållbar upphandling och fokuserar på att minimera de sociala och miljömässiga riskerna i leveranskedjorna. Läs gärna mer i vår verksamhetsplan för 2017 om vad vi ska göra.
 • 29 dec 2016

  Året som gått

  Ett år då WHO rapporterade om att multiresistenta bakterier utgör ett av de största hoten mot global hälsa och året då rapporter avslöjade slavarbete vid Thailändska kycklingfabriker. Men det var också ett år då vi såg slutet på slavarbete hos en av våra globala handskleverantörer, ett år när vi lyckades påverka delar av IT-industrin att skapa bättre arbetsvillkor hos sina underleverantörer i Kina och ett år då vårt gemensamma arbete också visade sig skapa bättre arbetsförhållanden i fabriker i Pakistan.
 • 21 dec 2016

  God Jul!

  Det nationella kansliet önskar en riktigt God Jul!
 • 20 dec 2016

  Studiebesök kycklinguppfödning

  I fredags besökte jag och Pauline, tillsammans med våra kollegor på SKL Kommentus, en kycklingfarm i närheten av Katrineholm. Syftet med studiebesöket var att lära oss om kycklinguppfödning för att bättre förstå riskerna inom branschen inför kommande revisioner i Thailand.
 • 13 dec 2016

  Årets sista styrgruppsmöte med SKL Kommentus

  Vi tackar SKL Kommentus för ett gott samarbete under året och ser fram mot gemensamma aktiviteter 2017.
 • 08 dec 2016

  Thérèse och Pauline talar vid Fullmäktige i Gävleborg!

  Igår fick vi möjligheten att tillsammans med expertgruppsmedlem (region B) Thérèse Persson tala vid fullmäktige i region Gävleborg. 74 politiker från regionen deltog vid Fullmäktige. Under informationspunkten pratade Thérèse och Pauline om vilka risker vi ser i våra leverantörskedjor, samt om hur regionen arbetar med sitt ansvarsområde livsmedel.
 • 06 dec 2016

  Sista expertgruppsmötet 2016!

  Igår hade vi årets sista möte med vår kära expertgrupp. Expertgruppen består av representanter från respektive region och vi hade glädjen att välkomna två nya expertgruppsmedlemmar: Anja Ekstrand från Region Skåne, som går in och ersätter vår tidigare expertgruppsmedlem Sofia, och Anna Hagvall, SLL, som ska arbeta på heltid med vår uppförandekod för leverantörer.
 • 05 dec 2016

  Vi träffar Martin & Serveras hållbarhetsteam

  Sedan 2016 är livsmedel ett av landstingens och regionernas prioriterade riskområden. I vår nationella handlingsplan ingår att träffa leverantörer och diskutera gemensamma frågor relaterade till hållbara leveranskedjor.  I veckan träffade vi, tillsammans med SKL Kommentus, Martin & Servera och diskuterade bland annat kyckling från Thailand.
 • 02 dec 2016

  Arbetsmöte 2 expertgrupp läkemedel på Upphandlingsmyndigheten

  Igår var jag på Upphandlingsmyndigheten för att prata nya läkemedelskriterier. Mötet var mycket givande och vi tog stora kliv framåt i arbetet. Medverkande från landstingens sida var bland andra Thérèse Olsen från Landstinget Uppsala Län och Johanna Borgendahl från Stockholms Läns Landsting.
 • 02 dec 2016

  Masterstudenter anordnar forskningskonferens på ämnet hållbar upphandling

  I onsdags reste jag och Pauline till Visby för att medverka vid en forskningskonferens där masterstudenter på Uppsala Universitet Campus Gotland lade fram sina slutarbeten i kursen ”Governance, organisation and standards”.  Kursen har denna termin använt landstingens och regionernas nationella arbete med hållbar upphandling som case att studera. 
 • 01 dec 2016

  The voice of SPHS

  Vårt nationella samarbete har blivit utsett till en av ”SPHS Global Leader”, för att därigenom vara en av SPHS röster utåt för att lyfta och sprida goda exempel från landstingens och regionernas arbete med hållbar upphandling. SPHS, Sustainable Procurement Health Sector (UNDP), är en organisation som drivs av flertalet FN-organisationer, som syftar till att introducera och implementera hållbar upphandling inom hälsosektorn globalt.  
 • 25 nov 2016

  SA8000 - dag 4 & 5

  Under kursens fjärde dag pratade vi om SA8000-standarden och dess egenskaper. SA8000 skiljer sig från andra social auditing-program då det är den enda certifieringen inom området. Andra program klassas som andrapartsrevisioner eller ”code of conduct-audits”. SA8000 baseras på FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, ILO-konventioner, samt nationell lagstiftning. Det som är unikt för SA8000 är att de utgår från företagets ledningssystem i syfte att alltid söka grundorsaker och därigenom skapa långsiktiga förbättringar.
 • 24 nov 2016

  SA8000 - dag 3!

  Under onsdagen tittade vi närmre på ledningssystem för socialt ansvar. Ett ledningssystem beskriver den uppsättning förfaranden en organisation behöver följa för att nå de mål som uttrycks i en uppförandekod eller motsvarande. Ledningssystem kommer att skilja sig beroende på företagets storlek och karaktär, men ju större ett företag är, desto viktigare är det att processer och rutiner finns dokumenterade för att medarbetare på alla nivåer i företaget känner till sitt ansvar. Processen genom vilken ett företag systematiserar sina arbetssätt betecknas ledningssystem.
 • 23 nov 2016

  SA8000 - dag 2

  Under vår andra dag på kursen fördjupade vi oss i ämnen såsom hälsa & säkerhet, fackföreningsfrihet, diskriminering och arbetstid. Inom området hälsa & säkerhet ryms flertalet risker, och det är viktigt att ha system för att hantera dessa. Till exempel är organisationer skyldiga att säkerställa att arbetare inte riskerar att skadas på arbetet, de ska vidta nödvändiga åtgärder för att förebygga risker på arbetsplatsen, arbetare ska erbjudas nödvändig skyddsutrustning, företaget ska dokumentera och rapportera incidenter, och arbetare ska tränas i hur de ska agera vid nödsituationer.
 • 22 nov 2016

  Rapporten Hållbara läkemedel - Nu på engelska!

  Som vi rapporterat om tidigare har det nationella kansliet deltagit i Swedish Water House klustergrupp Vatten oh Läkemedel. Målsättningen med gruppens arbete har varit att utveckla konkreta rekommendationer till olika aktörer om hur de kan bidra till minskade utsläpp av läkemedel till vatten. Rapporten Hållbara läkemedel -  som skrevs av Karin Lonaeus– har nu översatts till engelska.
 • 22 nov 2016

  Nationella Kansliet går utbildning i SA8000

  Landsting och regioner genomför i vissa fall fabriksrevisioner för att säkerställa att de grundläggande sociala villkoren efterlevs i våra leveranskedjor.  Det nationella kansliet har i uppdrag att bistå landsting och regioner i sitt uppföljningsarbete. För att bättre kunna bidra till det arbetet vässar vi vår kompetens i social revision. Under denna vecka går det nationella kansliet en utbildning i standarden SA8000.  
 • 18 nov 2016

  FN:s forum för företag och mänskliga rättigheter

  På inbjudan av International Learning Lab var det nationella kansliet inbjudet att delta i det femte FN-forumet angående implementering av FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter. Forumet samlar representanter från stater, företag, ideella organisationer, fackliga organisationer, jurister, finanssektorn, akademien och media.
 • 17 nov 2016

  Ny Swedwatch-rapport: Hur offentlig upphandling kan påverka arbetares villkor i globala leverantörskedjor

  I en ny rapport från Swedwatch lyfts landstingens samarbete som ett gott exempel på hur man kan arbeta med sociala krav i offentlig upphandling. Enligt rapporten ligger Sverige i framkant vad gäller hållbar upphandling och trots att det fortfarande finns utrymme för förbättring, så bör fler länder ta efter. 
 • 16 nov 2016

  Region F träffas för att diskutera handlingsplan för handskar och operationsartiklar

  Igår var jag i Linköping och träffade representanter från region F. Närvarande på mötet var vår styrgruppsmedlem Karin Ramstedt, expertgruppsmedlem Margareta Sterner, samt kontaktpersoner Emma Johansson, Sofia Spjut samt Bodil Martinsson. Tillsammans har de nationellt ansvar för riskområdet ’handskar och operationsartiklar’.
 • 15 nov 2016

  SLL Hållbarhet förstärker arbetet med uppförandekod för leverantörer

  Inom ramen för det nationella arbetet med hållbar upphandling har Stockholms läns landsting ansvar för IT. Nu förstärker Stockholms läns landsting arbetet med en särskild kompetens inom området socialt ansvarstagande i leverantörskedjan. Anna Hagvall, kommer närmast från Energimyndigheten.
 • 15 nov 2016

  Miljöklassificering på Fass.se firar 10 år

  IVL Svenska miljöinstitutet och LIF bjöd in till ett dialogmöte för att uppmärksamma att miljöklassificeringen på Fass.se har 10 år på nacken.
 • 08 nov 2016

  DN Debatt. ”Utsläpp från tillverkning av antibiotika bortglömd risk”

  I helgen publicerade DN en debattartikel om vikten av att adressera utsläpp av antibiotika vid tillverkning. Både SIWI Swedish Water House och riksdagsledamöter från Vänsterpartiet, Moderaterna, Kristdemokraterna och Centerpartiet står bakom artikeln, som bland annat tar upp arbetet som bedrevs inom klustergruppen Vatten & Läkemedel (SIWI), där vi medverkade. Artikeln hittar ni här: http://www.dn.se/debatt/utslapp-fran-tillverkning-av-antibiotika-bortglomd-risk/
 • 07 nov 2016

  Webinarium om mänskliga rättigheter och offentlig upphandling

  Inom ramen för FN:s program för hållbar upphandling, arrangerades ett webbinarium där London Universities Purchasing Consortium, City of Madison, International Learning Lab och landstingens och regionernas nationella samarbete fick presentera hur vi arbetar med hållbar upphandling. Du kan följa webbinariet här.
 • 03 nov 2016

  Hållbar offentlig upphandling nyckelfall i kursen Governance, Organisation and Standards

  Vi är glada att för fjärde året i rad ha fått inbjudan att föreläsa om landstingens och regionernas arbete med hållbar upphandling vid Uppsala Universitets master-utbildning Sustainable Management.
 • 03 nov 2016

  Aktuell Hållbarhet uppmärksammar att vi lanserar ny vägledning för hållbar upphandling

  I tidningen Aktuell Hållbarhets senaste omvärldsbevakning uppmärksammas att landstingen och regionerna lanserar ny vägledning för hållbar upphandling.
 • 28 okt 2016

  Workshop med Landstinget i Kalmar län

  I samband med roadshowen i Kalmar så fick vi möjligheten att sitta ned med upphandlingsavdelningen i Landstinget Kalmar Län för att diskutera tillämpningen av de sociala kontraktsvillkoren.
 • 28 okt 2016

  Final för gemensam Roadshow i Kalmar

  I torsdags hölls det tredje och sista seminariet om Hållbar Upphandling 2.0 i Kalmar. Seminariet var del av den roadshow som arrangeras tillsammans med Upphandlingsmyndigheten och SKL Kommentus. Intresset var stort och närmare 50 personer från landsting och kommuner deltog.
 • 28 okt 2016

  Upphandling24: "Hållbar Upphandling – idag och imorgon"

  På upphandling24:s konferens ”Hållbar Upphandling – idag och imorgon” (26 okt) talade Pauline Göthberg om vilken skillnad det gör att ställa sociala krav i offentlig upphandling, och hur vi nu tar nya steg mot ett mer systematiserat arbetssätt för hållbar upphandling genom nya kontraktsvillkor, vägledning och en ny ansvarsfördelning.
 • 28 okt 2016

  Branschdialog om livsmedel

  I veckan träffade Therese Persson från Region Gävleborg Svensk Handels hållbarhetsexperter. Dels för att diskutera landstingens och regionernas framtagna riskområdesstrategi för livsmedel och dels för att höra hur Svensk Handel arbetar med hållbarhet gentemot sina medlemmar inom livsmedelsindustrin.
 • 21 okt 2016

  Uppförandekod för leverantörer - Ny vägledning

  Nu lanserar vi vårt vägledande dokument för Uppförandekod för leverantörer.  Här får du reda på hur processen går till. Från de förväntningar som finns samlade i vår gemensamma Uppförandekod för leverantörer till uppföljning och eventuell revision. I dokumentet har vi samlat information som är relevant för såväl leverantörer som för upphandlare.
 • 20 okt 2016

  Västra Götalandregionen arrangerar miljödagar för landsting och regioner

  Över 70 deltagare när Västra Götalandregionen bjöd in till miljödagar på VGR Campus Nya Varvet. Ett av temana var hållbar upphandling som styrmedel.
 • 20 okt 2016

  Rundabordssamtal om situationen för migrantarbetare i Thailand

  Det Nationella Kansliet för Hållbar Upphandling var på måndagen den 26 september värd tillsammans med SKL Kommentus och Swedwatch för ett rundabordssamtal om migrantarbetares situation inom kycklingindustrin i Thailand.
 • 20 okt 2016

  Leverantörsbesök i Centralamerika: Tillverkning av suturer & operationstextilier

  I början på september åkte Karin Lonaeus från det Nationella Kansliet på studieresa, anordnad av Helse Sør-Øst & Sykehuspartner, till Centralamerika. Syftet med resan var att besöka leverantörer för att diskutera socialt ansvar. 3 fabriker besöktes under resan; två i norra Mexiko och en i Dominikanska republiken.
 • 20 okt 2016

  Migrantarbetare – en särskilt utsatt grupp inom livsmedelsindustrin i Thailand

  Vi rapporterade tidigare i veckan om vårt rundabordssamtal med livsmedelsleverantörer för att diskutera migrantarbetares situation inom kycklingsindustrin i Thailand.  Svenska Dagligvaruhandel, Svenska Handel och Axfoundation bjöd i fredags in till en förmiddag för att diskutera risker men även lösningar vad gäller den stora andel migrantarbetare som jobbar inom den thailändska livsmedelsindustrin.
 • 29 sep 2016

  Sörmlands läns landsting arrangerar konferens för miljöombud

  Över 100 deltagare när Sörmlands läns landsting bjöd in till miljö- och hållbarhetskonferens på Re-tuna Återbruksgalleria. Ett av temana var hållbar upphandling som styrmedel.
 • 26 sep 2016

  Hållbar upphandling för grön tillväxt

  Den 8 september bjöd Upphandlingsmyndigheten in till ett seminarium om användning av märkningar och miljöledningssystem i de nya upphandlings-reglerna. Syftet med seminariet var att hämta in synpunkter från intressenter och att diskutera möjligheter och utmaningar med de nya reglerna.
 • 05 sep 2016

  Workshop om läkemedel i miljön

  Den 6 september arrangerade Health Care Without Harm en workshop på temat hur vi kan minska läkemedel i miljön. Representanter från EU Kommissionen, EU parlamentet, nationella departement, forskare och praktiker träffades under en dag för att diskutera vad som görs och kan göras inom området. Det svenska initiativet att arbeta med hållbar upphandling som styrmedel för att minska läkemedel i miljön fick stor uppmärksamhet. Sedan 2016 ansvarar Västra Götalandregionen för landstingens och regionernas prioriterade riskområde läkemedel.
 • 05 sep 2016

  Sveriges landsting och regioners uppförandekod bidrar till bättre arbetsförhållanden och ökad transparens vid tillverkning av datorer!

  Du kanske har undrat om vårt nationella arbete med hållbar upphandling har någon effekt? Kan vi verkligen påverka arbetsförhållanden i fabriker i andra länder? Är det möjligt att få relevant information om risker och avvikelser från våra leverantörer? Och när det gäller upphandling av IT – kan vi verkligen påverka globala leverantörer? Enligt en ny rapport från Electronics Watch är svaret ”ja”!
bloggen logo