Aktuellt

 • 25 sep 2020

  Planeringsdag med SKL Kommentus

  I veckan arrangerade det Nationella Kansliet och SKL Kommentus en gemensam, Corona-säkrad, planeringsdag för vårt fortsatta arbete med hållbar upphandling.  
 • 18 sep 2020

  Hållbar halvdag med Region Jämtland Härjedalen

  Under torsdagen träffade det Nationella kansliet inköp- och upphandlingsavdelningen hos Region Jämtland-Härjedalen för att prata Hållbar Upphandling.
 • 18 aug 2020

  Handskar i hållbarhetens tecken

  Läs Inköpsrådets intervju med Kathleen McCaughey, regional samordnare för riskområde IT och kommunikationmen, om Region Stockholms nya avtal för operationshandskar och hur regional samverkan med nationell samordning stärker migrantarbetares rättigheter vid fabriker i Malaysia.
 • 25 jun 2020

  Karin Lonaeus presenterade det svenska samarbetet för Hållbar Upphandling på lanseringsevent för ETI-rapport

  Ethical Trading Initiative (ETI) lanserade en ny rapport den 22 juni, ”Labour standards in Pakistan’s surgical instrument sector”. Rapporten är en del i ett större projekt och har tagits fram tillsammans med bland andra Hållbar Upphandling (riskområde A), ETI, Sykehusinnkjøp Norge,  OneMed och den Pakistanska forskningsorganisationen PILER.
 • 24 jun 2020

  Covid-19 ökar hållbarhetsriskerna i globala leveranskedjor

  Upphandlingsmyndigheten rapporterar om regionernas arbete med hållbar upphandling med anledning av de ökade riskerna i leveranskedjorna under Covid-19.
 • 22 jun 2020

  Webbsändning om Hållbar Upphandling

  I onsdags höll Nationella Kansliet en webbsändning om Hållbar Upphandling och våra gemensamma arbetsrutiner inom ramen för den nationella samordningen för hållbar upphandling.
 • 16 jun 2020

  Den 14 oktober anordnar Nationella Kansliet och Naturvårdsverket ett dialogmöte om plast i vården

  Vill du bidra till en mer hållbar plastanvändning i vården genom att dela med dig av och byta kunskap?
 • 15 jun 2020

  Hållbar Upphandling går samman med samverkanspartners i ett brev till handskföretagens branschorganisation i Malaysia

  I juni 2020 genomfördes uppföljningar på fem leverantörer som levererar handskar till Sveriges regioner. Uppföljningarna genomfördes i fabriker i Malaysia, där risker för kränkningar av migrantarbetares rättigheter föreligger. Under revisionerna identifierades flertalet avvikelser som löpande följts upp under hösten 2019 samt våren 2020. Som ett led i uppföljningsarbetet har nu Hållbar Upphandling, tillsammans med sina samverkanspartners SKL Kommentus, Sykehusinnkjop Norge samt Helsingfors Universitetssjukhus Finland, nu författat ett brev som skickats till den Malaysiska branschorganisationen MARGMA (Malaysian Rubber Glove Manufacturers Association), för att uppmana till handling för att adressera branschomspännande utmaningar.
 • 25 maj 2020

  Nationella kansliet ”träffar” Region Kalmar län

  I onsdags var det nationella kansliet inbjudna av Region Kalmar län att presentera det nationella samarbetet och uppföljningen av handskar på upphandlingsavdelningens APT.
 • 24 apr 2020

  Verksamhetsrapport för 2019

  Vill du läsa mer om Hållbar upphandling och vad vi gjorde 2019 inom det nationella nätverket ska du läsa vidare i verksamhetsrapporten för 2019

Vision

Sveriges regioner och landsting ansvarar för att alla invånare har tillgång till en god och väl fungerande hälso- och sjukvård, tandvård och kollektivtrafik. Det är viktigt för oss att bedriva vår verksamhet så att den främjar en hållbar utveckling. I enlighet med det vill vi verka för att de varor och tjänster som köps in är producerade under hållbara och ansvarsfulla förhållanden.