Aktuellt

 • 19 okt 2020

  Dialogmöte för en hållbar användning av plast i vården

  Den 14 oktober anordnade Naturvårdsverket i samarbetet med Upphandlingsmyndigheten och Hållbar Upphandling ett dialogmöte för en hållbar användning av plast i vården. Dagen kretsade kring frågorna: Vad vet vi redan idag, som fler borde känna till? Hur gör vi verkstad av den kunskap vi har och Vad behöver göras framåt?
 • 16 okt 2020

  Seminarium för Kunskapscentrum för Läkemedel i Miljön

  Under torsdagen anordnade Kunskapscentrum för Läkemedel i Miljön (KC-LiM) vid Läkemedelsverket in till ett seminarium. Seminariet syftade till att öka och sprida kunskapen om miljökriterier för läkemedelssubstanser genom att lyfta goda exempel och utbyta erfarenheter mellan olika regioner, organisationer, forskare och myndigheter. Deltog gjorde såväl Lena Göransson Modigh från VGR samt Katharina Högdin på det Nationella Kansliet.
 • 08 okt 2020

  Regionernas miljödagar 6–7 oktober 2020

  Temat för årets resfria konferens var: Framgångsrika regioner i en föränderlig värld. Mötet var webbsänt och för värdskapet stod Region Jönköpings län.
 • 05 okt 2020

  Frukostseminarie 30 september

  Den 30 september höll regionernas kansli ett webbsänt frukostseminarie om risker i Pakistan. Detta webinarie det första av en serie med anledning av att Nationella kansliet firar tio år i år. På seminariet fick vi hör Camilla Öyen Region A och Karin Loneaus presentera den rapport som Region A varit med och tagit fram tillsammans med bland andra ETI, Sykehusinnkjop Norge, OneMed och den Pakistanska forskningsorganisationen PILER. Arbetet har handlat om risker i Pakistan men lyfter också förhållandena i hela leveranskedjan.    
 • 29 sep 2020

  Verktyg för cirkulär upphandling

  Vill ni införa cirkularitet i era upphandlingar och behöver hjälp med att prioritera bland alla målen och välja strategi? Nu finns modellen, Mål och Strategier för Cirkulär Upphandling, framtagen av Vlaanderen-Circulair översatt till svenska av RE:Source.
 • 28 sep 2020

  Webbsändning med Hållbar Upphandling

  Under fredagen höll det Nationella Kansliet i sin andra webbsändning om hållbar upphandling för året! Webbsändningen riktar sig till medarbetare inom regionerna som arbetar med upphandling, inköp och/eller hållbarhet. 
 • 25 sep 2020

  Planeringsdag med SKL Kommentus

  I veckan arrangerade det Nationella Kansliet och SKL Kommentus en gemensam, Corona-säkrad, planeringsdag för vårt fortsatta arbete med hållbar upphandling.  
 • 18 sep 2020

  Hållbar halvdag med Region Jämtland Härjedalen

  Under torsdagen träffade det Nationella kansliet inköp- och upphandlingsavdelningen hos Region Jämtland-Härjedalen för att prata Hållbar Upphandling.
 • 18 aug 2020

  Handskar i hållbarhetens tecken

  Läs Inköpsrådets intervju med Kathleen McCaughey, regional samordnare för riskområde IT och kommunikationmen, om Region Stockholms nya avtal för operationshandskar och hur regional samverkan med nationell samordning stärker migrantarbetares rättigheter vid fabriker i Malaysia.
 • 25 jun 2020

  Karin Lonaeus presenterade det svenska samarbetet för Hållbar Upphandling på lanseringsevent för ETI-rapport

  Ethical Trading Initiative (ETI) lanserade en ny rapport den 22 juni, ”Labour standards in Pakistan’s surgical instrument sector”. Rapporten är en del i ett större projekt och har tagits fram tillsammans med bland andra Hållbar Upphandling (riskområde A), ETI, Sykehusinnkjøp Norge,  OneMed och den Pakistanska forskningsorganisationen PILER.

Vision

Sveriges regioner och landsting ansvarar för att alla invånare har tillgång till en god och väl fungerande hälso- och sjukvård, tandvård och kollektivtrafik. Det är viktigt för oss att bedriva vår verksamhet så att den främjar en hållbar utveckling. I enlighet med det vill vi verka för att de varor och tjänster som köps in är producerade under hållbara och ansvarsfulla förhållanden.