I veckan arrangerade det Nationella Kansliet och SKL Kommentus en gemensam, Corona-säkrad, planeringsdag för vårt fortsatta arbete med hållbar upphandling.  

Under torsdagen träffade det Nationella kansliet inköp- och upphandlingsavdelningen hos Region Jämtland-Härjedalen för att prata Hållbar Upphandling.

Läs Inköpsrådets intervju med Kathleen McCaughey, regional samordnare för riskområde IT och kommunikationmen, om Region Stockholms nya avtal för operationshandskar och hur regional samverkan med nationell samordning stärker migrantarbetares rättigheter vid fabriker i Malaysia.

Ethical Trading Initiative (ETI) lanserade en ny rapport den 22 juni, ”Labour standards in Pakistan’s surgical instrument sector”. Rapporten är en del i ett större projekt och har tagits fram tillsammans med bland andra Hållbar Upphandling (riskområde A), ETI, Sykehusinnkjøp Norge,  OneMed och den Pakistanska forskningsorganisationen PILER.

Upphandlingsmyndigheten rapporterar om regionernas arbete med hållbar upphandling med anledning av de ökade riskerna i leveranskedjorna under Covid-19.

I onsdags höll Nationella Kansliet en webbsändning om Hållbar Upphandling och våra gemensamma arbetsrutiner inom ramen för den nationella samordningen för hållbar upphandling.

Vill du bidra till en mer hållbar plastanvändning i vården genom att dela med dig av och byta kunskap?

I juni 2020 genomfördes uppföljningar på fem leverantörer som levererar handskar till Sveriges regioner. Uppföljningarna genomfördes i fabriker i Malaysia, där risker för kränkningar av migrantarbetares rättigheter föreligger. Under revisionerna identifierades flertalet avvikelser som löpande följts upp under hösten 2019 samt våren 2020. Som ett led i uppföljningsarbetet har nu Hållbar Upphandling, tillsammans med sina samverkanspartners SKL Kommentus, Sykehusinnkjop Norge samt Helsingfors Universitetssjukhus Finland, nu författat ett brev som skickats till den Malaysiska branschorganisationen MARGMA (Malaysian Rubber Glove Manufacturers Association), för att uppmana till handling för att adressera branschomspännande utmaningar.

I onsdags var det nationella kansliet inbjudna av Region Kalmar län att presentera det nationella samarbetet och uppföljningen av handskar på upphandlingsavdelningens APT.

Vill du läsa mer om Hållbar upphandling och vad vi gjorde 2019 inom det nationella nätverket ska du läsa vidare i verksamhetsrapporten för 2019

VR

Vill du läsa mer om KemKollen och kanske anmäla dig till intressentgruppen. All information du behöver finns nu på SKL Kommentus hemsida.

KemKollen med text ej genomskinlig

 

Arkiv

RSS-flöde

feed-image Flödesposter