Ethical Trading Initiative (ETI) lanserade en ny rapport den 22 juni, ”Labour standards in Pakistan’s surgical instrument sector”. Rapporten är en del i ett större projekt och har tagits fram tillsammans med bland andra Hållbar Upphandling (riskområde A), ETI, Sykehusinnkjøp Norge,  OneMed och den Pakistanska forskningsorganisationen PILER.

Upphandlingsmyndigheten rapporterar om regionernas arbete med hållbar upphandling med anledning av de ökade riskerna i leveranskedjorna under Covid-19.

I onsdags höll Nationella Kansliet en webbsändning om Hållbar Upphandling och våra gemensamma arbetsrutiner inom ramen för den nationella samordningen för hållbar upphandling.

Vill du bidra till en mer hållbar plastanvändning i vården genom att dela med dig av och byta kunskap?

I juni 2020 genomfördes uppföljningar på fem leverantörer som levererar handskar till Sveriges regioner. Uppföljningarna genomfördes i fabriker i Malaysia, där risker för kränkningar av migrantarbetares rättigheter föreligger. Under revisionerna identifierades flertalet avvikelser som löpande följts upp under hösten 2019 samt våren 2020. Som ett led i uppföljningsarbetet har nu Hållbar Upphandling, tillsammans med sina samverkanspartners SKL Kommentus, Sykehusinnkjop Norge samt Helsingfors Universitetssjukhus Finland, nu författat ett brev som skickats till den Malaysiska branschorganisationen MARGMA (Malaysian Rubber Glove Manufacturers Association), för att uppmana till handling för att adressera branschomspännande utmaningar.

I onsdags var det nationella kansliet inbjudna av Region Kalmar län att presentera det nationella samarbetet och uppföljningen av handskar på upphandlingsavdelningens APT.

Vill du läsa mer om Hållbar upphandling och vad vi gjorde 2019 inom det nationella nätverket ska du läsa vidare i verksamhetsrapporten för 2019

VR

Vill du läsa mer om KemKollen och kanske anmäla dig till intressentgruppen. All information du behöver finns nu på SKL Kommentus hemsida.

KemKollen med text ej genomskinlig

 

I tisdags samlades över 70 personer på webbinarie om Plast i vården för att ta del av resultaten från olika plastprojekt riktade mot vård och omsorg.

OECD har under 2019–2020 lanserat ett program för att främja socialt ansvarstagande i offentliga upphandlingspolicyer och processer. Som ett led i detta arbete arrangerande man under förra veckan ett seminarium för att dela perspektiv, diskutera utmaningar och presentera goda exempel.

Vill du höra mer om Kemkollen? Kom till Forum för Giftfri miljö den 26 mars 2020.

Arkiv

RSS-flöde

feed-image Flödesposter