Vill du läsa mer om Hållbar upphandling och vad vi gjorde 2019 inom det nationella nätverket ska du läsa vidare i verksamhetsrapporten för 2019

VR

Vill du läsa mer om KemKollen och kanske anmäla dig till intressentgruppen. All information du behöver finns nu på SKL Kommentus hemsida.

KemKollen med text ej genomskinlig

 

I tisdags samlades över 70 personer på webbinarie om Plast i vården för att ta del av resultaten från olika plastprojekt riktade mot vård och omsorg.

OECD har under 2019–2020 lanserat ett program för att främja socialt ansvarstagande i offentliga upphandlingspolicyer och processer. Som ett led i detta arbete arrangerande man under förra veckan ett seminarium för att dela perspektiv, diskutera utmaningar och presentera goda exempel.

Vill du höra mer om Kemkollen? Kom till Forum för Giftfri miljö den 26 mars 2020.

Under tisdagen hade Katharina Högdin och Christina Levin från det Nationella Kansliet bjudits in till Jämtland-Härjedalen för att prata om det nationella arbetet med miljökrav.

Västtrafik har, i samarbete med Region Skåne och Trafikförvaltning, påbörjat en uppföljning av sociala kontraktsvillkor avseende hållbara leveranskedjor. Med anledning av det så bad Västtrafik den Nationella Kansliet att komma och hålla en utbildning om Uppförandekoden och Hållbar Upphandling.

I förra veckan var jag inbjuden till den sydsvenska industri – och handelskammaren för att prata om regionernas gemensamma arbete med hållbar upphandling. Vi pratade om risker i leveranskedjan, nationell samordning och uppföljning.

VGR var inbjuden att presentera det nationella arbetet avseende miljökravställning vid en konferens i Bryssel i november som arrangerades av Health Care Without Harm.

Under Pauline Göthbergs tjänstledighet för arbete på OECD förstärker vi nu det nationella samarbetet med en ny kollega. Christina Levin, med mångårig erfarenhet från miljökonsultbranschen, arbetar sedan slutet av Januari som hållbarhetscontroller på Nationella kansliet för hållbar upphandling. Christina kommer främst att fokusera på att stötta regionerna i deras uppföljningsarbete.  

I år tar vi nästa steg i vårt nationella arbete med hållbar upphandling och fokuserar på att minimera de sociala och miljömässiga riskerna i leveranskedjorna. Läs gärna mer i vår verksamhetsplan för 2020 om vad vi planerar att göra.

Arkiv

RSS-flöde

feed-image Flödesposter