Nu har Nationella Kansliet flyttat till nya lokaler på Norra Stationsgatan 69.

Varmt välkomna!

NSG69

 

Vi är glada att återigen ha fått inbjudan att föreläsa om regionernas arbete med hållbar upphandling vid Uppsala Universitets master-utbildning Sustainable Management.

I förra veckan träffades den Europeiska arbetsgruppen för hållbar upphandling i Rom. Under mötet diskuterades bland annat situationen i Malaysia samt det pågående projektet inom riskområdet kirurgiska instrument, men även det nya samarbetet med OECD.

Region E (Västra Götalandsregionen) har ett nationellt samordningsansvar för hållbar upphandling av läkemedel. Inom ramen för det nationella arbetet träffar man löpande läkemedelsföretagens olika branschorganisationer. Nyligen var det dags för ett dialogmöte med Föreningen för generiska läkemedel och biosimilarer (FGL) och flera av deras medlemsföretag. Frågor som diskuterades var bland annat de nya hållbarhetskriterierna för läkemedel som Upphandlingsmyndigheten tar fram. 

Vill du arbeta med att främja hållbara leveranskedjor och att säkerställa företags efterlevnad av hållbarhetskrav, i kombination med offentlig upphandling?

Det norska, finska och det svenska arbetet med hållbar offentlig upphandling bedrivs på ett mycket likartat sätt varför det finns stora synergieffekter av ett ökat samarbete. Vi har därför utökat vårt samarbete och tecknat ett nytt samverkansavtal i syfte att fördjupa och utveckla vår samverkan även med Finland.

I juni i år besökte jag, tillsammans med Emma Lewau (region Östergötland) handsktillverkare i Malaysia. Anledningen till besöken var de allvarliga kränkningarna av migrantarbetares rättigheter som uppmärksammats. En reserapport finns nu tillgänglig.

Region E (Västra Götalandsregionen) har ett nationellt ansvar för hållbar upphandling av läkemedel. Inom ramen för det nationella arbetet träffar man löpande läkemedelsföretagens olika branschorganisationer. Först ut var Läkemedelshandlarna och ett av deras medlemsföretag. Frågor som diskuterades var bland annat de nya upphandlingskriterierna för läkemedel som Upphandlingsmyndigheten tar fram och vilka konsekvenser de kommer att få. 

 

Västra Götalandsregionen som har det nationella ansvaret för läkemedel, arrangerade ett nordiskt arbetsmöte för att diskutera möjligheter till ökad samverkan kring arbetet med hållbarhetskrav vid inköp av läkemedel. Representanter från inköpsorganisationerna i Norge, Danmark och Sverige medverkade.

I veckan samlades de regionala samordnarna tillsammans med styrgruppen för det årliga mötet i Steningevik. Temat för dagen var handlingsplanerna för åren 2020-2022.

I veckan var Region G:s regionala samordnare Magnus Strand och det nationella kansliet inbjudna att tala vid Philips nordiska säljkonferens om regionernas samarbete med hållbar upphandling. Konferensen samlade över 200 säljare från Finland, Norge, Danmark och Sverige. Magnus fokuserade på det arbete vi gör för att säkerställa hållbara leveranskedjor och de risker vi har identifierat inom riskområdet medicinteknik. Magnus berättade även om den 3-åriga handlingsplanen som kommer att arbetas fram under hösten.

Arkiv

RSS-flöde

feed-image Flödesposter