Det nationella kansliet vill tacka alla för ett mycket gott samarbete under 2019 och önska alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År.

 

Region Stockholm har sedan många år genomfört miljöuppföljningar av regionens samordnade avtal.  De senaste två uppföljningarna visar att de uppföljda leverantörerna arbetar på ett strukturerat sätt med miljöfrågor, men att det i vissa fall förekommer brister avseende specifika miljökrav på produkter eller tjänster.

Under torsdagen medverkade det nationella kansliet vid ett möte om offentlig upphandling, ansvarsfullt företagande och de globala utvecklingsmålen anordnat av europeiska parlamentets arbetsgrupp för ansvarsfullt företagande. Värdar för mötet var parlamentsledamöterna Heidi Hautala och Anna Cavazzini.

Igår träffade representanter från det nationella nätverket för hållbar upphandling Swedish Medtech för att diskutera möjligheter att göra hållbarhet till en konkurrensfördel. Mötet var en uppföljning på de workshops som hölls av regionerna på Upphandlingskonferensen 2018.

På programmet stod en inspirationsföreläsning, diskussioner och presentation av kommande handlingsplaner. Många nya spännande aktiviteter planeras för perioden 2020–202

Det här var också första gången samtliga kontaktpersoner fick möjlighet att träffas och diskutera det nationella samarbetet och handlingsplanerna.

Nu har Nationella Kansliet flyttat till nya lokaler på Norra Stationsgatan 69.

Varmt välkomna!

NSG69

 

Vi är glada att återigen ha fått inbjudan att föreläsa om regionernas arbete med hållbar upphandling vid Uppsala Universitets master-utbildning Sustainable Management.

I förra veckan träffades den Europeiska arbetsgruppen för hållbar upphandling i Rom. Under mötet diskuterades bland annat situationen i Malaysia samt det pågående projektet inom riskområdet kirurgiska instrument, men även det nya samarbetet med OECD.

Region E (Västra Götalandsregionen) har ett nationellt samordningsansvar för hållbar upphandling av läkemedel. Inom ramen för det nationella arbetet träffar man löpande läkemedelsföretagens olika branschorganisationer. Nyligen var det dags för ett dialogmöte med Föreningen för generiska läkemedel och biosimilarer (FGL) och flera av deras medlemsföretag. Frågor som diskuterades var bland annat de nya hållbarhetskriterierna för läkemedel som Upphandlingsmyndigheten tar fram. 

Vill du arbeta med att främja hållbara leveranskedjor och att säkerställa företags efterlevnad av hållbarhetskrav, i kombination med offentlig upphandling?

Det norska, finska och det svenska arbetet med hållbar offentlig upphandling bedrivs på ett mycket likartat sätt varför det finns stora synergieffekter av ett ökat samarbete. Vi har därför utökat vårt samarbete och tecknat ett nytt samverkansavtal i syfte att fördjupa och utveckla vår samverkan även med Finland.

Arkiv

RSS-flöde

feed-image Flödesposter