Under vår andra dag på kursen fördjupade vi oss i ämnen såsom hälsa & säkerhet, fackföreningsfrihet, diskriminering och arbetstid. Inom området hälsa & säkerhet ryms flertalet risker, och det är viktigt att ha system för att hantera dessa. Till exempel är organisationer skyldiga att säkerställa att arbetare inte riskerar att skadas på arbetet, de ska vidta nödvändiga åtgärder för att förebygga risker på arbetsplatsen, arbetare ska erbjudas nödvändig skyddsutrustning, företaget ska dokumentera och rapportera incidenter, och arbetare ska tränas i hur de ska agera vid nödsituationer.

Som vi rapporterat om tidigare har det nationella kansliet deltagit i Swedish Water House klustergrupp Vatten oh Läkemedel. Målsättningen med gruppens arbete har varit att utveckla konkreta rekommendationer till olika aktörer om hur de kan bidra till minskade utsläpp av läkemedel till vatten. Rapporten Hållbara läkemedel -  som skrevs av Karin Lonaeus– har nu översatts till engelska.

Landsting och regioner genomför i vissa fall fabriksrevisioner för att säkerställa att de grundläggande sociala villkoren efterlevs i våra leveranskedjor.  Det nationella kansliet har i uppdrag att bistå landsting och regioner i sitt uppföljningsarbete. För att bättre kunna bidra till det arbetet vässar vi vår kompetens i social revision. Under denna vecka går det nationella kansliet en utbildning i standarden SA8000.

 

På inbjudan av International Learning Lab var det nationella kansliet inbjudet att delta i det femte FN-forumet angående implementering av FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter. Forumet samlar representanter från stater, företag, ideella organisationer, fackliga organisationer, jurister, finanssektorn, akademien och media.

I en ny rapport från Swedwatch lyfts landstingens samarbete som ett gott exempel på hur man kan arbeta med sociala krav i offentlig upphandling. Enligt rapporten ligger Sverige i framkant vad gäller hållbar upphandling och trots att det fortfarande finns utrymme för förbättring, så bör fler länder ta efter. 

Igår var jag i Linköping och träffade representanter från region F. Närvarande på mötet var vår styrgruppsmedlem Karin Ramstedt, expertgruppsmedlem Margareta Sterner, samt kontaktpersoner Emma Johansson, Sofia Spjut samt Bodil Martinsson. Tillsammans har de nationellt ansvar för riskområdet ’handskar och operationsartiklar’.

Inom ramen för det nationella arbetet med hållbar upphandling har Stockholms läns landsting ansvar för IT. Nu förstärker Stockholms läns landsting arbetet med en särskild kompetens inom området socialt ansvarstagande i leverantörskedjan. Anna Hagvall, kommer närmast från Energimyndigheten.

IVL Svenska miljöinstitutet och LIF bjöd in till ett dialogmöte för att uppmärksamma att miljöklassificeringen på Fass.se har 10 år på nacken.

I helgen publicerade DN en debattartikel om vikten av att adressera utsläpp av antibiotika vid tillverkning. Både SIWI Swedish Water House och riksdagsledamöter från Vänsterpartiet, Moderaterna, Kristdemokraterna och Centerpartiet står bakom artikeln, som bland annat tar upp arbetet som bedrevs inom klustergruppen Vatten & Läkemedel (SIWI), där vi medverkade. Artikeln hittar ni här: http://www.dn.se/debatt/utslapp-fran-tillverkning-av-antibiotika-bortglomd-risk/

Inom ramen för FN:s program för hållbar upphandling, arrangerades ett webbinarium där London Universities Purchasing Consortium, City of Madison, International Learning Lab och landstingens och regionernas nationella samarbete fick presentera hur vi arbetar med hållbar upphandling. Du kan följa webbinariet här.

Vi är glada att för fjärde året i rad ha fått inbjudan att föreläsa om landstingens och regionernas arbete med hållbar upphandling vid Uppsala Universitets master-utbildning Sustainable Management.

Arkiv

RSS-flöde

feed-image Flödesposter