För tredje året i rad arrangerar Electronics Watch en konferens för upphandlande myndigheter och organisationer som arbetar på plats i tillverkningsländer med att granska och förbättra arbetsvillkoren för arbetare inom IT-industrin.

I veckan träffade Anja Björnberg Ekstrand, Region Skåne och Peter Nohrstedt SKL Kommentus Sveriges Textil- & Modeföretag (TEKO) för att diskutera gemensamma hållbarhetsfrågor.

Det var temat på den workshop som OSCE arrangerade vid Academy of the General Prosecutor's Office of Uzbekistan. Ett trettiotal experter från myndigheter i Armenien, Azerbajan, Georgien Kazachstan, Kyrgyzstan, Turkmenistan och Uzbekistan medverkade. Vi presenterade det nationella samarbete som bedrivs mellan Sveriges landsting och regioner, delade med oss av de praktiska verktyg som har tagits fram och lyfte Region Jönköpings arbete med uppföljning av handskar som ett exempel på hur offentlig upphandling kan motverka tvångsarbete.

 Det nationella kansliet hade blivit inbjudna att i veckan delta på konferens i Utrecht i Nederländerna som syftade till att diskutera utmaningar och lösningar kopplat till hållbar upphandling. Det holländska inrikesdepartementet stod bakom konferensen och medverkade gjorde bland annat representanter från landets provinser samt från departementen, däribland försvarsdepartementet och utrikesdepartementet.

I förra veckan besökte det nationella kansliet Region Jönköping för att prata om vårt nationella arbete med hållbar upphandling på regionens årliga miljödag. På konferensen deltog cirka 160 deltagare, däribland vårdpersonal, IT-tekniker, upphandlare, miljöombud och politiker.

I veckan träffade det nationella kansliet, inklusive vår nya miljösamordnare, upphandlingsavdelningens medarbetare, regiondirektör, förvaltningschefer, politiker och tjänstepersoner vid Region Gotland för att prata om hållbar upphandling och det nationella samarbetet.

Vi är glada att för sjätte året i rad ha fått inbjudan att föreläsa om landstingens och regionernas arbete med hållbar upphandling vid Uppsala Universitets master-utbildning Sustainable Management.

I veckan arrangerade vi ett seminarium för att lära oss mer om situationen för människorättsförsvarare, miljöaktivister och lokalsamhällen i Filippinerna och diskutera hur IKT-sektorn och den medicintekniska industrin kan säkerställa att mineralerna som ingår i leverantörsleden inte bidrar till människorättskränkningar, miljöpåverkan och ”shrinking space”.

I förra veckan deltog det nationella kansliet och flera regionala samordnare vid Swedish Medtechs årliga upphandlingskonferens. Förutom att vi, tillsammans med leverantörer, höll i seminarier på temat ’hållbarhet som konkurrensfördel’, hade Katharina och Pauline från det nationella kansliet blivit inbjudna att inledningstala på temat ”hållbara affärer från olika håll” tillsammans med Karin Melén från TLV.  

Allt fler kommuner, landsting och regioner har valt att bli Fairtrade diplomerade. I veckan träffade Region B och det nationella kansliet representanter för Fairtrade för att lära oss mer om organisationen och vad som är skillnaden mellan diplomeringen och certifierade produkter. 

Under tisdagen bjöd Upphandlingsmyndigheten in till frukostseminarium för lansering av de uppdaterade kraven och stödet avseende ILO:s kärnkonventioner och hållbara leveranskedjor. Det nationella kansliet har bistått Upphandlingsmyndigheten i arbetet med att ta fram det nya underlaget och Pauline Göthberg presenterade under seminariet det nationella samarbetet mellan landsting och regioner.

Arkiv

RSS-flöde

feed-image Flödesposter