I veckan arrangerade Upphandlingsmyndigheten ett möte där fokus var hur man genomför upphandlingar med arbetsrättsliga villkor. Ett 30-tal representanter från kommuner, landsting och myndigheter deltog.

I veckan har delar av det nationella kansliet varit på CleanMed Europe’s konferens i Nijmegen i Nederländerna och pratat hållbar upphandling inom ramen för samarbetet mellan Sverige och Norge. På den parallella sessionen  medverkade även Grete Solli från Sykehusinnkjop.

Det nationella kansliet medverkade som talare vid konferensen Miljöstrategidagarna som arrangeras av Miljö&Utveckling. I år var fokus klimatfrågan, cirkulär ekonomi och social hållbarhet

I veckan bjöd Upphandlingsmyndigheten och Konsumentverket in till en workshop om produktionsvillkor i andra länder.

I torsdags besökte vi Kungsör och träffade upphandlare och kategoriledare för diskussioner kring det nationella arbetet med hållbar upphandling, de uppdaterade kraven, vår nya nationella miljösamordnare och det pågående uppföljningsarbetet. Alla visade stort intresse för frågan och eftermidagen bjöd på flera spännande diskussioner!

Kungsor 

I veckan var Lisa Sennström från Upphandlingsmyndigheten och Pauline Göthberg från det nationella kansliet inbjudna att berätta om de uppdaterade kontraktsvillkoren för hållbara leveranskedjor

 

Idag släpper Dagens Samhälle en debattartikel, författad av styrgruppen och det nationella kansliet, om det arbete som bedrivs inom ramen för den nationella samordningen för hållbar upphandling . Artikeln lyfter särskilt hur arbetet nu förstärks med en ny miljöstrateg, som ska effektivisera arbetet med att ställa miljökrav i upphandlingar. Sedan 2010 bidrar landsting och regioner till förbättrade arbetsvillkor i fabriker som framställer produkter till den svenska hälso- och sjukvården genom hållbar upphandling, och vi är jätteglada att samordningen nu förstärks på miljösidan!

I tisdags arrangerade den ideella organisationen Electronics Watch ett seminarium på temat vad offentliga upphandlare kan göra för att skydda arbetare från exponering av kemikalier vid tillverkning av IT-produkter.

Under tisdagen var jag tillsammans med vår regionala samordnare för region F, Emma Johansson, i Oslo och träffade aktörer från olika sektorer i Norge för att diskutera hållbar upphandling. Syftet var att byta erfarenheter kring den nationella samordningen och hur vi i Sverige organiserat oss kring denna. IEH, initiativ för etisk handel, stod värd för dagen.

I tisdags hölls det tredje och sista seminariet om Hållbar Upphandling 2.0 i Malmö. Seminariet var del av den roadshow som arrangeras tillsammans med SKL Kommentus. Intresset var stort och närmare 60 personer deltog. Seminariet webbsändes och kan även laddas ned i efterhand.

I tisdag samlades de regionala samordnarna, styrgrupp och det nationella kansliet för det årliga mötet i Steningevik. Under dagen presenterade de respektive regionerna deras pågående arbete inom riskområdena, Katharina Högdin presenterade verksamhetsplanen för miljö, och vi diskuterade gemensamt våra mål och ambitioner med hållbar upphandling.

Arkiv

RSS-flöde

feed-image Flödesposter