I veckan var Karin Lonaeus inbjuden för att berätta om det pågående arbetet med att se över hur vi arbetar med avtalsuppföljning av de sociala kontraktsvillkoren. Sustainable Affairs är Swedish Medtech nya fokusgrupp för hållbarhetsfrågor.

I veckan hade vi och SKL Kommentus besök av EU och generaldirektoratet GROW. Anna Lupi, Legal and Policy Officer vid enheten som ansvarar för offentlig upphandling var här för att bland annat lära sig mer om hur upphandlande myndigheter i Sverige arbetar med hållbar upphandling i praktiken.

I senaste numret av Miljö&Utveckling uppmärksammas att Sveriges landsting och regioner rekryterar Katharina Högdin som nationell miljöstrateg.

 

Idag besökte Johanna Lindgren, regional samordnare för region A med nationellt ansvar för instrument, tillsammans med det Nationella Kansliet, Stille AB. Stille levererar kirurgiska instrument till svenska landsting och regioner som tillverkas i Torshälla utanför Eskilstuna.

I senaste numret av Upphandling 24 berättar fyra landsting och regionern om sitt arbete med att ställa och följa upp miljökrav i upphandlingar. Tre av de intervjuade ingår i den nationella expertgruppen för hållbar upphandling.

Det nationella kansliet och Västra Götalandsregionen, VGR bjöds in till konferens på Europaparlamentet för att delge information och svara på frågor om det arbete som pågår kring miljökrav och uppföljning av ställda krav i läkemedelsupphandlingar. Detta till följd av att man ser Sverige som föregångare på området grön upphandling och dess tillämpning på läkemedelsupphandling.

Under två år har OSSE undersökt förekomsten av samt vilka åtgärder som krävs för att förhindra trafficking i leveranskedjor. Över 350 experter från 50 länder har medverkat i arbetet. Arbetet har resulterat i en vägledning som lyfter fram offentlig upphandling som ett av tre viktiga politiska verktyg. Sveriges landsting och regioners nationella arbete används som exempel. Rapporten kan laddas ned i sin helhet här.

Idag publicerar vi verksamhetsrapporten för 2017.

Igår samlade vi vårt nationella nätverk för att planera uppföljningar och aktiviteter för 2018 inom ramen för det nationella arbetet med hållbar upphandling. Under dagen hade vi workshop kring de regionala handlingsplanerna, planering för 2018, och diskussioner kring våra nationella rutiner.

Nu förstärker landstingen och regionerna i landet upphandlingsarbetet med en särskild kompetens inom området miljö. Katharina Högdin kommer att arbeta nationellt för att samordna och effektivisera arbetet med att miljösäkra de produkter som används.

Tillsammans med SKL Kommentus besökte vi i veckan Kronfågels kycklingslakteri i Södermanland. Landstingen och regionernas samarbete med SKL Kommentus har de senaste åren fokuserat på kyckling och en rad aktiviteter har genomförts. Vi har dels genomfört ett antal avtalsuppföljningar och kontrollerat att de krav som ställs vid upphandling efterlevs. Men vi har även fördjupat vår egen kunskap om industrin. Som ett led i det arbetet genomförde vi förra året ett studiebesök hos en kycklinguppfödare och i  veckan gjorde vi ett studiebesök hos ett slakteri.

Arkiv

RSS-flöde

feed-image Flödesposter