I veckan höll Upphandlingsmyndigheten ett seminarium där de presenterade sin årliga rapport Trendens. Temat i årets nummer var inköp i en föränderlig värld och Karin Lonaeus från det nationella kansliet var inbjuden talare.

Under tisdagen och onsdagen mötte jag upp Erika Hultman,  samordnare Region A och Laurent Serrure, ny kontaktperson på Region Västernorrland i Härnösand. Syftet med vistelsen var att introducera Laurent till det nationella arbetet med hållbar upphandling, samt börja disktuera eventuella utvärderingskriterier för att adressera särskilda risker inom riskområdet instrument.

OECD utgör ett viktigt forum för utbyte av medlemsländernas erfarenheter och analyser av aktuella frågor inom ett stort antal politikområden. Under de senaste två åren har fokus ökat på frågan om hur offentlig upphandling kan bidra till ett hållbart företagande och därmed en hållbar utveckling. Årets “Public Procurement Week” arrangerades av Working Party of Leading Practitioners on Public Procurement (LPP) och ett av temana var om OECD kan utgöra en plattform för utökat samarbete och hur hållbar upphandling fungerar i praktiken.

Miljöstipendiet delas ut av landstingsstyrelsen för att uppmuntra utveckling av landstingets miljöarbete. Inköpsavdelningen har infört en ny modell för leverantörsstyrning vilket innebär ett strategiskt tillvägagångssätt där man under planeringsfasen analyserar mål, marknadstillgång, resurser för uppföljning och leverantörsdialog.

Trendens är Upphandlingsmyndighetens årliga publikation om utvecklingen på upphandlingsområdet. Temat i detta nummer är inköp i en föränderlig värld, och speglar händelser i vår omvärld som ger avtryck i upphandlingsarbetet.Karin var i april tillsammans med våra kollegor i Norge och besökte leverantörer, barnrättsorganisationer och branschorganisationer i Pakistan.  

I veckan arrangerade Upphandlingsmyndigheten ett möte där fokus var hur man genomför upphandlingar med arbetsrättsliga villkor. Ett 30-tal representanter från kommuner, landsting och myndigheter deltog.

I veckan har delar av det nationella kansliet varit på CleanMed Europe’s konferens i Nijmegen i Nederländerna och pratat hållbar upphandling inom ramen för samarbetet mellan Sverige och Norge. På den parallella sessionen  medverkade även Grete Solli från Sykehusinnkjop.

Det nationella kansliet medverkade som talare vid konferensen Miljöstrategidagarna som arrangeras av Miljö&Utveckling. I år var fokus klimatfrågan, cirkulär ekonomi och social hållbarhet

I veckan bjöd Upphandlingsmyndigheten och Konsumentverket in till en workshop om produktionsvillkor i andra länder.

I torsdags besökte vi Kungsör och träffade upphandlare och kategoriledare för diskussioner kring det nationella arbetet med hållbar upphandling, de uppdaterade kraven, vår nya nationella miljösamordnare och det pågående uppföljningsarbetet. Alla visade stort intresse för frågan och eftermidagen bjöd på flera spännande diskussioner!

Kungsor 

I veckan var Lisa Sennström från Upphandlingsmyndigheten och Pauline Göthberg från det nationella kansliet inbjudna att berätta om de uppdaterade kontraktsvillkoren för hållbara leveranskedjor

Arkiv

RSS-flöde

feed-image Flödesposter