SKL Kommentus höll tillsammans med Landstingens nationella samordning av hållbar upphandling ett halvdagsseminarium på temat ” Hållbar leverantör 2.0 – så klarar du kraven på social hållbarhet som kommuner och landsting ställer” i Stockholm den 11 april.

Idag träffade vi Anders Vang Jensen, Pricing & Tender Manager Sverige, samt Janet H. Friday hållbarhetschef vid MSD USA och pratade hållbar upphandling. Janet leder en avdelning som ansvarar för MSDs hållbarhetsstrategi och vi fick möjlighet att diskutera de krav vi och andra länder ställer och vad som krävs för att leva upp till dessa. En av utmaningarna vi diskuterade var att många länder ställer väldigt olika typer av hållbarhetskrav. Det gör det till en utmaning för företag att anpassa sin verksamhet till en rad olika typer av krav och ibland veta vilka hållbarhetsutmaningar som är i fokus för kunder.

Förlaget Edward Elgar kommer under hösten 2018 att ge ut en ny bok om offentlig upphandling och mänskliga rättigheter. Det nationella kansliet har blivit ombedd att bidra med ett kapitel om landstingens och regionernas gemensamma arbete.

Det Nationella kansliet önskar Glad Påsk och avrundar därmed årets första kvartal! Vi sammanfattar vad som hänt hittills under 2018 inom ramen för det nationella arbetet med hållbar upphandling.

Under året arrangerar vi tre seminarium på olika orter där våra leverantör får stöd och hjälp med vilka interna processer och rutiner som måste finnas på plats för att identifiera och förebygga riskerna i sina leveranskedjor. Under seminariet går vi igenom vilka krav som ställs (mänskliga rättigheter, arbetares rättigheter, miljö och anti-korruption), vilka interna rutiner som måste finnas på plats för att klara kraven samt hur uppföljning av krav genomförs och bedöms.

I veckan var Karin Lonaeus inbjuden för att berätta om det pågående arbetet med att se över hur vi arbetar med avtalsuppföljning av de sociala kontraktsvillkoren. Sustainable Affairs är Swedish Medtech nya fokusgrupp för hållbarhetsfrågor.

I veckan hade vi och SKL Kommentus besök av EU och generaldirektoratet GROW. Anna Lupi, Legal and Policy Officer vid enheten som ansvarar för offentlig upphandling var här för att bland annat lära sig mer om hur upphandlande myndigheter i Sverige arbetar med hållbar upphandling i praktiken.

I senaste numret av Miljö&Utveckling uppmärksammas att Sveriges landsting och regioner rekryterar Katharina Högdin som nationell miljöstrateg.

 

Idag besökte Johanna Lindgren, regional samordnare för region A med nationellt ansvar för instrument, tillsammans med det Nationella Kansliet, Stille AB. Stille levererar kirurgiska instrument till svenska landsting och regioner som tillverkas i Torshälla utanför Eskilstuna.

I senaste numret av Upphandling 24 berättar fyra landsting och regionern om sitt arbete med att ställa och följa upp miljökrav i upphandlingar. Tre av de intervjuade ingår i den nationella expertgruppen för hållbar upphandling.

Det nationella kansliet och Västra Götalandsregionen, VGR bjöds in till konferens på Europaparlamentet för att delge information och svara på frågor om det arbete som pågår kring miljökrav och uppföljning av ställda krav i läkemedelsupphandlingar. Detta till följd av att man ser Sverige som föregångare på området grön upphandling och dess tillämpning på läkemedelsupphandling.

Arkiv

RSS-flöde

feed-image Flödesposter