Idag har vi varit i Göteborg och pratat hållbar upphandling med Västra Götalandsregionens upphandlingsavdelning. Under ett tre timmars långt pass pratade vi nationell samordning, risker, krav, uppföljning och åtgärdsarbete. Mycket fokus lades på läkemedel, som är VGR:s ansvarsområde nationellt. Jättekul att träffa en så engagerad och delaktig grupp, vi ser fram emot fortsatta diskussioner under 2018! 

Idag fick jag besöka ett vintrigt Falun och diskutera hur man i Landstinget Dalarna ska fortsätta med hållbarhetsarbetet i upphandlingen. Vi pratade nationell samordning, risker i leveranskedjor, och hur landstinget både kan bidra till det nationella arbetet och samtidigt dra nytta av det som görs av övriga regioner.

Pauline deltog i morse på SLL:s hållbarhetsfrukost och berättade om den kycklingrevision som genomfördes i Thailand i början på året i samarbete med SKL Kommentus inköpscentral/Hållbarhetskollen. Under besöket genomfördes inte bara revisioner utan även besök hos människorättsorganisationer, leverantörer, fackföreningsrörelser och svenska ambassaden i Bangkok.

Igår samlade vi vår expertgrupp och SKI/hållbarhetskollen i landstingshuset i Stockholm för en heldagsutbildning på ämnet anti-korruption. Vi gästades av Institutet Mot Mutors generalsekreterare Nathalie Phalén och Michaela Ahlberg, specialist på ethics, compliance och anti bribery and corruption.

Vi fördjupar nu vårt samarbete med SKL Kommentus inköpscentral (SKI) genom att planera flertalet gemensamma aktiviteter för 2018. Landsting och regioner har ett samverkansavtal med SKI sedan 2015. Under det kommande året kommer vi både att genomföra gemensamma uppföljningar, vi kommer att testköra ett nytt webbaserat uppföljningsinstrument, och vi kommer att genomföra frukostseminarier tillsammans. Vi tackar SKI och Hållbarhetskollen för ett gott samarbete under året  som varit och ser fram emot det nya!

Igår var jag nere i Karlskrona för att berätta om landstingens och regionernas nationella arbete kring hållbar upphandling. Eftermiddagen handlade om hållbar upphandling och gästades av politiker, miljösamordnare och upphandlare. Konferensen anordnades av landstinget Blekinge, länsstyrelsen i Blekinge, länsstyrelsen Kalmar län, energimyndigheten, energikontor sydost samt länsstyrelsen i Kronoberg. 

Hållbar Upphandling, Axfoundation, SKL Kommentus, Martin & Servera och Kairos Future bjöd idag in till ett presseminarium och presentation av rapporten och projektet Spårbarhet och kontroll av livsmedel i blockkedjan.

Det var temat på den konferens som OSCE arrangerade tillsammans med ILO om hur stater kan förhindra trafficking i globala leverantörskedjor genom offentlig upphandling. 52 deltagare från 18 länder medverkade och delade sina erfarenheter om hur långt de respektive länderna har kommit. Trots att utmaningarna är många i länder ser vi allt fler exempel på att vi går från policy till praktik.  Sveriges landsting och regioners arbete fick ett särskilt omnämnande för vårt arbete med hållbar upphandling som ett verktyg för att identifiera och förhindra riskerna för tvångsarbete.

SKL Kommentus höll tillsammans med Landstingens nationella samordning av hållbar upphandling ett halvdagsseminarium på temat ” Hållbar leverantör 2.0 – så klarar du kraven på social hållbarhet som kommuner och landsting ställer” i Växjö den 21 november.

Axfoundation, SKL Kommentus, Hållbar Upphandling Sveriges landsting och regioner, Martin & Servera och Kairos Future bjuder in till presseminarie och presentation av rapporten och projektet Spårbarhet och kontroll av livsmedel i blockkedjan.

Tillsammans mot korruption startades av Institutet mot Mutor, AmCham samt Transparency International och är en plattform för att dela kunskap och öka medvetenheten om korruption och det arbete som pågår i olika organisationer. Idag arrangerade initiativet ett seminarium på temat Korruptionsrisken med offentlig upphandling – och hur den kan hanteras.

Arkiv

RSS-flöde

feed-image Flödesposter