Under tisdagen var jag tillsammans med vår regionala samordnare för region F, Emma Johansson, i Oslo och träffade aktörer från olika sektorer i Norge för att diskutera hållbar upphandling. Syftet var att byta erfarenheter kring den nationella samordningen och hur vi i Sverige organiserat oss kring denna. IEH, initiativ för etisk handel, stod värd för dagen.

I tisdags hölls det tredje och sista seminariet om Hållbar Upphandling 2.0 i Malmö. Seminariet var del av den roadshow som arrangeras tillsammans med SKL Kommentus. Intresset var stort och närmare 60 personer deltog. Seminariet webbsändes och kan även laddas ned i efterhand.

I tisdag samlades de regionala samordnarna, styrgrupp och det nationella kansliet för det årliga mötet i Steningevik. Under dagen presenterade de respektive regionerna deras pågående arbete inom riskområdena, Katharina Högdin presenterade verksamhetsplanen för miljö, och vi diskuterade gemensamt våra mål och ambitioner med hållbar upphandling.

Idag träffade det Nationella Kansliet Mölnlycke Healthcare och deras hållbarhetsteam. Syftet var dels att berätta om vårt nationella arbete men även att få höra vilka förväntningar som finns på oss och det nationella samarbetet.

GlobalWorks är ett start-up företag som arbetar med så kallad ”data-mining” vilket går ut på att de screenar vad arbetare skriver på sociala medier i olika länder, analyserar och gör en social riskanalys med hjälp av lokala experter. De har genomfört en EU-finansierad pilotstudie om sociala risker i kycklingindustrin i Thailand som presenterades för personer i expertgruppen, SKL Kommentus samt Upphandlingsmyndigheten.

Tidningen Miljö&Aktuellt uppmärksammar vårt nationella arbete. Ett arbete vi bedriver i nära samverkan med SKL Kommentus och Sykehusinnkjöp i Norge.

Det närmar sig semestertider och bloggen kommer därför att ta sommarlov under några veckor. Vi avrundar första halvan av 2018 och konstaterar att det är mycket nytt och spännande på gång. Medan våra regioner arbetar på med uppföljningar och bransch- och leverantörsdialoger tar vi på det Nationella Kansliet fram ett uppdaterat uppföljningsunderlag och en ny bedömningsmall. Vi uppdaterar våra nationella rutiner för bland annat uppföljning och avvikelsehantering. Vi rullar ut vår nationella anti-korruptionsstrategi och börjar titta på en riskanalys för globala logistikkedjor.

Den 13 juni samlades ett 40-tal upphandlare, måltidsansvariga, leverantörer och andra intressenter på World Trade Center i Stockholm till en branschdialog för uppföljning i livsmedelskedjan med fokus på social hållbarhet. Bakom inbjudan stod Upphandlingsmyndigheten tillsammans med Sveriges landstings och regioners nationella samarbete och SKL Kommentus.

midsommar

 

Glad midsommar önskar Karin, Katharina och Pauline!

I veckan arrangerar UNDP, SIDA, Health Care Without Harm, Asian Development Bank och SPHS medlemmar sin första gemensamma konferens på temat Saving Lives Sustainably. Det nationella kansliet var inbjudna att presentera Sveriges landsting och regioners samverkansmodell för att säkerställa att de produkter vi upphandlar är framställda under hållbara förhållanden. Konferensen Saving Lives Sustainably pågår mellan den 13och 15 juni och samlar över 80 talare från 40 länder.

I veckan fördjupade vi våra kunskaper om Internationella arbetsorganisationen (ILO) och dess kärnkonventioner då Keth Thapper, tidigare internationell sekreterare i LO och arbetstagarledamot i den svenska ILO-kommittén, föreläste för vår nationella expertgrupp.

Arkiv

RSS-flöde

feed-image Flödesposter