Igår samlades en av enheterna inom Stockholm Läns Landsting för att delta på workshop om hållbar upphandling. Enheten upphandlar och förvaltar avtal inom bland annat IT, juridiska tjänster och preventivmedel. Med och höll i workshopen var det Nationella Kansliet samt Kathleen Mc Caughey, strateg för hållbara leverantörskedjor på Stockholm läns landsting.

Inspirerande och lärorikt seminarium om hållbarhetskrav och framtidens förväntningar på företagets hållbarhetsarbete! Seminariet hölls av Vinge i samarbete med Bellbird och i panelen satt Ingrid Petersson, ordförande i agenda 2030-delegation, Staffan Hansén, VD på SPP och Thérèse Sjöström från Swedwatch.

I veckan var Katharina Högdin inbjuden för att berätta om sitt nya uppdrag som nationell miljöstrateg. Sustainable Affairs är Swedish Medtech fokusgrupp för hållbarhetsfrågor.

Igår och idag träffades Hållbarhetskollens expertråd för att diskutera framtida samarbete kring hållbar upphandling. Igår diskuterades vad som är på gång inom Hållbarhetskollen, men även inom Landstingens och Regionernas nationella arbete med hållbar upphandling. Det finns många områden där landsting och regioner samarbetar med såväl SKL Kommentus Inköpscentral (SKI) som Upphandlingsmyndigheten, och det är viktigt att vi fortsätter harmoniseringen i så hög utsträckning som möjligt.

I veckan träffades representanter från Oslo Kommune, Statsbygg, NTNU, IEH Norge och landstingens och regionernas nationella samarbete för hållbar upphandling för att dela erfarenheter vad gäller nationell samordning. Norge ska ta nästa steg för ökad samordning och var på Sverigeturné för att träffa oss,  SKL Kommentus och Göteborgs Stad.

I måndags träffade jag och Pauline Liaqat Javed från BRIC Pakistan, som tillfälligt var på besök i Sverige. BRIC står för Backwards Rehabiliation and Improvement Commission och är en frivilligorganisation som bland anant arbetar med att upprätta skolor i fattigare områden i Pakistan. Kontakten med Liaqat etablerades i samband med resan till Pakistan som genomfördes nyligen tillsammans med Sykehusinnkjop i Norge.   

Upphandlingschefer, upphandlare och avtalscontrollers från Värmland, Örebro, Dalarna, Västmanland, Sörmland, Uppsala, Gävleborg samt Varuförsörjningen deltog i en konferens på temat spårbarhet, hållbarhet och integritet.

I slutet av april träffades representanter från Sykehusinnkjöp och landstingens och regionernas nationella samarbete för hållbar upphandling för att diskutera och planera det fortsatta norsk/svenska samarbetet. Då både Norge och Sverige har utökat det nationella arbetet till att även omfatta miljö var det en viktig fråga för dagen.

Förra veckan gick vår expertgruppsmedlem i Region Skåne, Anja Björnberg Ekstrand, en utbildning i ansvarsfulla leverantörsled som arrangerades av Academy for Human Rights och CSR Sweden. Utbildningen fokuserade på fyra centrala ansvarsområden; mänskliga rättigheter, arbetares rättigheter, miljö och anti-korruption. Här reflekterar Anja över kursen och vad hon tar med sig från dagen.

I onsdags besökte det nationella kansliet region Östergötland för att prata sociala krav i upphandling. Dagen inleddes med en allmän presentation om uppförandekoden, kontraktsvillkoren, uppföljning och det nationella arbetet. Vi fortsatte sedan med att diskutera den nya rutinen för uppföljning och den pilot som Region Östergötland ska leda.

SKL Kommentus höll tillsammans med Landstingens nationella samordning av hållbar upphandling ett halvdagsseminarium på temat ” Hållbar leverantör 2.0 – så klarar du kraven på social hållbarhet som kommuner och landsting ställer” i Göteborg den 25 april.

Arkiv

RSS-flöde

feed-image Flödesposter