Apotek Hjärtat tog initiativ till ett seminarium för att diskutera frågan om läkemedel och miljön och var vi står idag. Det har gått över tio år sedan svenska forskare uppmätte extremt höga halter av läkemedel i avloppsvatten vid läkemedelstillverkning i Patancheru Indien. Dessa forskningsresultat fick stor medial spridning och uppmärksamhet. Då utsläpp vid tillverkning av antibiotika också kan bidra till resistensutveckling har vi inte länge ett lokalt problem i Indien utan ett globalt hot mot global hälsa. Så var står vi idag och varför händer så lite?

I år tar vi nästa steg i vårt nationella arbete med hållbar upphandling och fokuserar på att minimera de sociala och miljömässiga riskerna i leveranskedjorna. Läs gärna mer i vår verksamhetsplan för 2018 om vad vi ska göra.

Regioner och landsting i Sverige ansvarar för att alla har tillgång till en god och väl fungerade hälso- och sjukvård, tandvård och kollektivtrafik. Tillsammans upphandlar vi produkter och tjänster till ett belopp om ca 120 miljarder kronor om året. Det gör oss till Sveriges största offentliga upphandlare. Sedan år 2010 samarbetar alla landsting och regioner kring hållbar upphandling. Genom att ställa sociala och miljömässiga krav i upphandling, och genom att följa upp de krav som ställs, bidrar vi till att skapa hållbar utveckling. Vår ambition är nu att stärka arbetet ytterligare med en tjänst som ska utveckla arbetet inom utpekade fokusområden för att nå miljömässig hållbarhet vid upphandling.
 
Tjänsten innebär breda kontaktytor med nationella aktörer och ökad samordning för att nå största möjliga miljönytta med upphandling som verktyg.

Här kan du läsa mer om tjänsten.

Skärmklipp

 

Idag har vi varit i Göteborg och pratat hållbar upphandling med Västra Götalandsregionens upphandlingsavdelning. Under ett tre timmars långt pass pratade vi nationell samordning, risker, krav, uppföljning och åtgärdsarbete. Mycket fokus lades på läkemedel, som är VGR:s ansvarsområde nationellt. Jättekul att träffa en så engagerad och delaktig grupp, vi ser fram emot fortsatta diskussioner under 2018! 

Idag fick jag besöka ett vintrigt Falun och diskutera hur man i Landstinget Dalarna ska fortsätta med hållbarhetsarbetet i upphandlingen. Vi pratade nationell samordning, risker i leveranskedjor, och hur landstinget både kan bidra till det nationella arbetet och samtidigt dra nytta av det som görs av övriga regioner.

Pauline deltog i morse på SLL:s hållbarhetsfrukost och berättade om den kycklingrevision som genomfördes i Thailand i början på året i samarbete med SKL Kommentus inköpscentral/Hållbarhetskollen. Under besöket genomfördes inte bara revisioner utan även besök hos människorättsorganisationer, leverantörer, fackföreningsrörelser och svenska ambassaden i Bangkok.

Igår samlade vi vår expertgrupp och SKI/hållbarhetskollen i landstingshuset i Stockholm för en heldagsutbildning på ämnet anti-korruption. Vi gästades av Institutet Mot Mutors generalsekreterare Nathalie Phalén och Michaela Ahlberg, specialist på ethics, compliance och anti bribery and corruption.

Vi fördjupar nu vårt samarbete med SKL Kommentus inköpscentral (SKI) genom att planera flertalet gemensamma aktiviteter för 2018. Landsting och regioner har ett samverkansavtal med SKI sedan 2015. Under det kommande året kommer vi både att genomföra gemensamma uppföljningar, vi kommer att testköra ett nytt webbaserat uppföljningsinstrument, och vi kommer att genomföra frukostseminarier tillsammans. Vi tackar SKI och Hållbarhetskollen för ett gott samarbete under året  som varit och ser fram emot det nya!

Igår var jag nere i Karlskrona för att berätta om landstingens och regionernas nationella arbete kring hållbar upphandling. Eftermiddagen handlade om hållbar upphandling och gästades av politiker, miljösamordnare och upphandlare. Konferensen anordnades av landstinget Blekinge, länsstyrelsen i Blekinge, länsstyrelsen Kalmar län, energimyndigheten, energikontor sydost samt länsstyrelsen i Kronoberg. 

Hållbar Upphandling, Axfoundation, SKL Kommentus, Martin & Servera och Kairos Future bjöd idag in till ett presseminarium och presentation av rapporten och projektet Spårbarhet och kontroll av livsmedel i blockkedjan.

Arkiv

RSS-flöde

feed-image Flödesposter