Varje år arrangerar Everfresh, Sveriges största frukt och grönt grossist, en odlarträff där man bjuder in lokala grönsaksodlare. Temat för årets träff var hållbara gröna produkter och över 90 svenska odlare deltog. Olika hållbarhetsaspekter lyftes och Region B (Gävleborg, Dalarna, Sörmland och Uppsala) tillsammans med SKL Kommentus fick möjlighet att presentera vårt gemensamma arbete med hållbar upphandling.

Läkemedelstillverkning kan leda till betydande utsläpp av aktiva substanser i miljön med lokala konsekvenser för miljön och, vad gäller antibiotika, potentiellt globala konsekvenser när det gäller ökade risker för resistensutveckling. I en ny studie av Joakim Larsson, som lyftes av TV4-nyheterna nyligen, undersöks huruvida det finns samband mellan läkemedelspriser och miljöpåverkan. I studien dras slutsatsen att generikaläkemedel i större utsträckning kommer från länder med svag miljöskyddslagstiftning, och att risken för miljöpåverkan därav är större med denna typ av läkemedel. Pauline Göthberg från det Nationella Kansliet besökte Tv4 nyhetsmorgon för att berätta om landstingens och regionernas arbete med att ställa och följa upp krav i upphandlingar av läkemedel. 

Vi är glada att för femte året i rad ha fått inbjudan att föreläsa om landstingens och regionernas arbete med hållbar upphandling vid Uppsala Universitets master-utbildning Sustainable Management.

 

Idag är det Nationella Kansliet i Warszawa och berättar om landstingens och regionernas arbete med hållbar upphandling. Konferensen på ämnet ”sustainability in supply chains” är en del av EU:s Horizon 2020 projekt ”sustainable Market Actors and responsible Trade” och hålls på det polska departementet för ekonomisk utveckling. Eventet organiseras av polska institutet för mänskliga rättigheter och företag, CICERO (Center for International Climate Research), och forskningsstiftelsen FAFO, i samarbete med polska departementet för ekonomisk utveckling och Sveriges ambassad i Polen.

Norge har centraliserat all offentlig upphandling till hälso- och sjukvården och grundat hälsoföretaget Sykehusinnkjöp. I samband med det tecknar vi ny avsiktsförklaring med den nya organisationen. Vi öppnar också upp för ett utökat samarbete vad gäller innovation och ökad harmonisering av krav.

I tisdags medverkade det nationella kansliet på Region Norrbottens miljödag för att berätta om det nationella arbetet med att ställa och följa upp sociala krav i offentlig upphandling. Under eftermiddagspasset lade vi mycket fokus på att prata risker kopplade till flertalet av de varor som dagligen används inom hälsa- och sjukvården. På konferensen deltog cirka 140 personer som jobbar inom regionen.

SKL Kommentus höll tillsammans med Landstingens nationella samordning av hållbar upphandling ett halvdagsseminarium på temat ” Hållbar leverantör 2.0 – så klarar du kraven på social hållbarhet som kommuner och landsting ställer” i Karlstad den 17 oktober.

MedTech Magazine uppmärksammar Region Jönköpings uppöljning av handskar.

Igår träffades region G för att prata handlingsplan för medicinteknik. En riskanalys har under året tagits fram för röntgenutrustning och en uppföljning har påbörjats. Nu skulle aktiviteter bestämmas för resten av perioden, som sträcker sig till och med 2018.

Det nationella kansliet medverkade i veckan som talare vid konferensen Human Rights and Public Procurement. I konferensen deltog medlemsländerna i samarbetsorganisationen The Inter-American Government Procurement Network (RICG). RICG består av 32 länder i Latinamerika som samarbetar kring frågor som rör offentlig upphandling. Fokus för konferensen var hur länderna ska börja introducera mänskliga rättigheter i offentlig upphandling.

Torsdag-fredag denna vecka har det varit möte för Hållbarhetskollens expertgrupp. Hållbarhetskollen är SKL Kommentus inköpscentrals tjänst för uppföljning av etiska och sociala krav, och i expertgruppen sitter representanter från olika kommuner i Sverige. Mötena, som hålls två gånger per år, syftar till att diskutera Hållbarhetskollens pågående arbete och adressera utmaningar och frågeställningar som kommuner möter kring hållbar upphandling.

Arkiv

RSS-flöde

feed-image Flödesposter