Under två år har OSSE undersökt förekomsten av samt vilka åtgärder som krävs för att förhindra trafficking i leveranskedjor. Över 350 experter från 50 länder har medverkat i arbetet. Arbetet har resulterat i en vägledning som lyfter fram offentlig upphandling som ett av tre viktiga politiska verktyg. Sveriges landsting och regioners nationella arbete används som exempel. Rapporten kan laddas ned i sin helhet här.

Idag publicerar vi verksamhetsrapporten för 2017.

Igår samlade vi vårt nationella nätverk för att planera uppföljningar och aktiviteter för 2018 inom ramen för det nationella arbetet med hållbar upphandling. Under dagen hade vi workshop kring de regionala handlingsplanerna, planering för 2018, och diskussioner kring våra nationella rutiner.

Nu förstärker landstingen och regionerna i landet upphandlingsarbetet med en särskild kompetens inom området miljö. Katharina Högdin kommer att arbeta nationellt för att samordna och effektivisera arbetet med att miljösäkra de produkter som används.

Tillsammans med SKL Kommentus besökte vi i veckan Kronfågels kycklingslakteri i Södermanland. Landstingen och regionernas samarbete med SKL Kommentus har de senaste åren fokuserat på kyckling och en rad aktiviteter har genomförts. Vi har dels genomfört ett antal avtalsuppföljningar och kontrollerat att de krav som ställs vid upphandling efterlevs. Men vi har även fördjupat vår egen kunskap om industrin. Som ett led i det arbetet genomförde vi förra året ett studiebesök hos en kycklinguppfödare och i  veckan gjorde vi ett studiebesök hos ett slakteri.

Apotek Hjärtat tog initiativ till ett seminarium för att diskutera frågan om läkemedel och miljön och var vi står idag. Det har gått över tio år sedan svenska forskare uppmätte extremt höga halter av läkemedel i avloppsvatten vid läkemedelstillverkning i Patancheru Indien. Dessa forskningsresultat fick stor medial spridning och uppmärksamhet. Då utsläpp vid tillverkning av antibiotika också kan bidra till resistensutveckling har vi inte länge ett lokalt problem i Indien utan ett globalt hot mot global hälsa. Så var står vi idag och varför händer så lite?

I år tar vi nästa steg i vårt nationella arbete med hållbar upphandling och fokuserar på att minimera de sociala och miljömässiga riskerna i leveranskedjorna. Läs gärna mer i vår verksamhetsplan för 2018 om vad vi ska göra.

Regioner och landsting i Sverige ansvarar för att alla har tillgång till en god och väl fungerade hälso- och sjukvård, tandvård och kollektivtrafik. Tillsammans upphandlar vi produkter och tjänster till ett belopp om ca 120 miljarder kronor om året. Det gör oss till Sveriges största offentliga upphandlare. Sedan år 2010 samarbetar alla landsting och regioner kring hållbar upphandling. Genom att ställa sociala och miljömässiga krav i upphandling, och genom att följa upp de krav som ställs, bidrar vi till att skapa hållbar utveckling. Vår ambition är nu att stärka arbetet ytterligare med en tjänst som ska utveckla arbetet inom utpekade fokusområden för att nå miljömässig hållbarhet vid upphandling.
 
Tjänsten innebär breda kontaktytor med nationella aktörer och ökad samordning för att nå största möjliga miljönytta med upphandling som verktyg.

Här kan du läsa mer om tjänsten.

Skärmklipp

 

Idag har vi varit i Göteborg och pratat hållbar upphandling med Västra Götalandsregionens upphandlingsavdelning. Under ett tre timmars långt pass pratade vi nationell samordning, risker, krav, uppföljning och åtgärdsarbete. Mycket fokus lades på läkemedel, som är VGR:s ansvarsområde nationellt. Jättekul att träffa en så engagerad och delaktig grupp, vi ser fram emot fortsatta diskussioner under 2018! 

Idag fick jag besöka ett vintrigt Falun och diskutera hur man i Landstinget Dalarna ska fortsätta med hållbarhetsarbetet i upphandlingen. Vi pratade nationell samordning, risker i leveranskedjor, och hur landstinget både kan bidra till det nationella arbetet och samtidigt dra nytta av det som görs av övriga regioner.

Arkiv

RSS-flöde

feed-image Flödesposter