I tisdags gick vi på utbildning hos Enact i hur man utför en konsekvensanalys, eller riskanalys, för mänskliga rättigheter. Utbildningen leddes av Sandra Atler, som är expert inom området företag och mänskliga rättigheter. Sandra är människorättsjurist och har bland annat arbetat med professor John Ruggie i utvecklingen av FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter.

Vi har tidigare rapporterat om missförhållanden vid kycklingfabriker i Thailand. Fjorton migrantarbetare vid kycklingfabriken Thammakaset i Lopburi provinsen anmälde för ett år sedan sin arbetsgivare för dåliga arbetsförhållanden. I veckan tilldelats de skadestånd till ett belopp om 1.7 miljoner baht (ca 409 000 kr)

Kycklingfabriken Thamakasset var vid tiden underleverantör till Betagro som exporterar kyckling till Europa och till Sverige. Anklagelserna gentemot fabriksägaren gällde att arbetare fråntogs id-handlingar, att de under perioder arbetade 20 timmar/dygn och att de inte fick skälig ersättning.

Här kan du läsa mer.

Den 1 juni trädde nya bestämmelser i upphandlingslagarna i kraft. LOU, LUF och LUK kompletterades med bestämmelser om att vissa upphandlingar ska innehålla särskilda arbetsrättsliga villkor. Bestämmelserna avser upphandlingar över tröskelvärdena och enbart upphandlingar som påbörjas efter ikraftträdandet.

I måndags besökte vi Östersund och träffade både Regionstyrelsen och upphandlare för diskussioner kring det nationella arbetet med hållbar upphandling, den nya ansvarsfördelningen, uppdaterade kontraktsvillkor samt det pågående uppföljningsarbetet. Mötet med regionstyrelsen hade särskilt fokus på livsmedel, och Martin och Servera hade därför bjudits in för att prata om sitt hållbarhetsarbete. Både politiker och medarbetare visade stort intresse för frågan och dagen bjöd på flera spännande diskussioner!

WHO har pekat ut utvecklingen av antibiotikaresistens, och annan antimikrobiell resistens, som ett av de största hoten mot global hälsa. I veckan arrangerade SIDA, tillsammans med ReAct, ett seminarium om utmaningarna och vad som krävs av olika aktörer i samhället. Vid seminariet visades även en ny film som ReAct har tagit fram The Silent Tsunami.

I måndags hade vi möte med Sykehusinnkjop i Norge för att diskutera vårt fortsatta samarbete. 2015 skrevs en första avsiktsförklaring mellan Norge och Sverige för att utbyta information och erfarenheter kring hållbar upphandling, samarbeta kring uppföljning, och genomföra gemensamma projekt och aktiviteter. Det norska och det svenska arbetet bedrivs på ett mycket likartat sätt varför det finns stora synergieffekter av ett ökat samarbete. Vi kommer därför inom kort att skriva ett nytt samverkansavtal i syfte att fördjupa och utveckla vår samverkan med Norge.

Anti-korruption stod på agendan när SKL, SKL Kommentus och landstingens och regionernas nationella samarbete för hållbar upphandling träffades. Syftet med mötet var att informera varandra om vad respektive organisation arbetar med i fråga om anti-korruption. 

Genom styrgruppen var vi i veckan inbjudna till Swedavia för att berätta om landstingens och regionernas nationella arbete med hållbar upphandling. Swedavia står i startgroparna för att utöver miljökrav även börja ställa sociala krav i upphandlingar.   

I veckan träffades representanter från Region Skåne, Region Jönköpings län, Landstinget i Kalmar län samt Region Östergötland på det nationella kansliet för att planera höstens uppföljningsaktiviteter.

Det var temat på ett frukostseminarium som arrangerades av Water Aid, CSR Sweden och Vinge i veckan.

Region B deltar i ett projekt för att undersöka om så kallad block-chain teknik kan öka transparens och spårbarhet i våra livsmedelskedjor. Projektmedlemmarna träffades i veckan och nästa steg är att identifiera tänkbara framtida piloter.

bloggen logo

Bloggarkiv

RSS-flöde

feed-image Flödesposter