Du kanske har undrat om vårt nationella arbete med hållbar upphandling har någon effekt? Kan vi verkligen påverka arbetsförhållanden i fabriker i andra länder? Är det möjligt att få relevant information om risker och avvikelser från våra leverantörer? Och när det gäller upphandling av IT – kan vi verkligen påverka globala leverantörer? Enligt en ny rapport från Electronics Watch är svaret ”ja”!

 

Electronics Watch publicerar rapport

Electronics Watch har nyligen publicerat en rapport om det nationella samarbetet med Socialt Ansvarstagande i Offentlig Upphandling. I rapporten beskrivs Stockholms läns landstings uppföljning av de sociala krav som har ställts på 13 IT-leverantörer av bland annat persondatorer, bildskärmar, servrar, surfplattor m.m. Fokus i Electronics Watch rapport har varit på lärdomar från den uppföljning som gjorts av landstingets leverantör av persondatorer, IT-återförsäljaren Atea samt dess underleverantör Dell. I november 2013 publicerade den danska organisationen DanWatch en rapport som pekade på brott mot arbetares rättigheter i fyra it-fabriker i Kina. Dessa fabriker levererade produkter till bland annat Dell som är en stor leverantör till många landsting och regioner. I början av 2014 fick det nationella samarbetet kännedom om detta och har sedan dess arbetat för att komma till rätta med bristerna.

Förbättringar som noterats i landstingets avtalsuppföljning

Förbättrade arbetsförhållanden – Dell har under 2014 och 2015 fördjupat sitt arbete med att skapa bra arbetsvillkor för medarbetare i de fabriker som tillverkar Dellprodukter. Kravställning och uppföljning av underleverantörer har skärpts.
Ökad transparens – IT-branschen har präglats av mycket sekretess vilket försvårar möjligheter att kontrollera efterlevnad av Sveriges landsting och regioners sociala avtalsvillkor. Dell är idag transparenta och tillhandahåller den information som är nödvändig för att kontrollera arbetsvillkor och andra sociala villkor. Dell har också skärpt sina avtal med underleverantörer för att kunna dela information om arbetsförhållanden med kunder.
Ökat engagemang – Dell och Ateas arbete med socialt ansvarstagande vid produktion präglas idag av en större samverkan, tydligare ansvarsfördelning och beslutsvägar samt ett ökat engagemang.

Nästa steg

Det finns fortfarande stora hållbarhetsutmaningar i leverantörskedjor vid produktion av IT-produkter. Nu försätter Stockholms läns landsting, tillsammans med Atea och Dell, arbetet med hur man ytterligare kan stärka respekten för mänskliga rättigheter och arbetares rättigheter utifrån en fastställd åtgärdsplan.

För mer information kontakta

Kristian Hemström,

Biträdande Hållbarhetschef
Mob. +46 700891893 Stockholms läns landsting
Mob. +46 123 14466
Mail: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Karin Lonaeus
Skrivet av: Karin Lonaeus
Om författaren
Karin Lonaeus arbetar som hållbarhetsstrateg i regionernas nationella kansli för hållbar upphandling.

Aktuellt

 • 12 jun 2019

  Regionernas läkemedelsstrategier

  När Dagens Medicin Agenda och Läkemedelsmarknaden bjöd in till seminarium kring regionernas läkemedelsstrategier i förra veckan var region E inbjuden att tala om regionernas arbete med hållbarhetskrav i läkemedelsupphandling och uppföljning av läkemedelsavtal.
 • 07 jun 2019

  Finlands sak är vår

  I veckan hade vi besök av Helsingfors Universitetssjukhus och deras inköpsorganisation. Temat för dagen var hållbar offentlig upphandling och hur vi kan säkerställa att de produkter och tjänster vi upphandlar till hälso- och sjukvården i Sverige och Finland är ansvarsfullt framställda. Vi fick möjligheter att dela med oss av våra erfarenheter och lära oss av våra finska kollegor. Vi ser mycket fram mot ett utökat samarbete i norden. 
 • 23 maj 2019

  Blockkedjan kan transformera livsmedelsindustrin

  Blockkedjan spås bli ett användbart verktyg att inte bara spåra produktkvalitet och ursprung, utan även säkerställa att sociala krav följs. Tillsammans med bland andra SKL Kommentus har Region B deltagit i ett blockkedjeprojekt och förhoppningen är att möjliggöra en mer transparent och hållbar värdekedja.
 • 22 maj 2019

  Genomförd kontorsrevision hos Invacare

  Region G har genomfört en kontorsrevision inom riskområdet medicinteknisk utrustning hos Invacare i syfte att säkerställa efterlevnad av kontraktsvillkoren avseende hållbara leveranskedjor som ställts i upphandlingen.
 • 22 maj 2019

  Uppdaterad vägledning för kontraktsvillkor avseende hållbara leveranskedjor

  Vägledningen, som tagits fram i samarbete mellan Sveriges regioner för att ge stöd till leverantörer kring kontraktsvillkoren avseende hållbara leveranskedjor, har uppdaterats!
 • 20 maj 2019

  Schysst IT-upphandling – SwedWatch bjöd in till seminarium om hur man kan främja mänskliga rättigheter genom rätt krav och uppföljning i offentliga upphandlingar

  Med rätt upphandlingsmetoder kan inköpare minska risken för att mänskliga rättigheter påverkas negativt vid framställningen av IT-produkter. Under seminariet presenterade SwedWatch risker vid tillverkning av IT-produkter, Kathleen Mc Caughey från Region Stockholm samt Björn Claesson från Electronics Watch presenterade metoder och verktyg som upphandlande myndigheter kan använda för att främja goda arbetsvillkor i produktionsleden.
 • 10 maj 2019

  Kunskapscentrum för läkemedel i miljön vid Läkemedelsverket

  Igår närvarade det Nationella Kansliet när det nyinrättade Kunskapscentrum för läkemedel i miljön vid Läkemedelsverket in till en första träff för att skapa en gemensam plattform för det arbete som ska ta fart inom Kunskapscentrum. Syftet med dagen var att konkretisera Kunskapscentrumets fokusområden, identifiera behov av samverkan och hittar former för det gemensamma arbetet framåt.
 • 09 maj 2019

  Upphandling24 uppmärksammar Region Stockholms arbete med Hållbar Upphandling

  I senaste numret av Upphandling24 beskrivs hur Region Stockholm arbetar med hållbar upphandling som styrmedel för att minska sitt klimatavtryck. Sedan 1990 handlar det om en 70 procentig minskning inom regionen. Nu går man vidare och fokuserar på de indirekta utsläppen. Man börjar även byta ut produkter som tillverkas av fossil råvara till biobaserad råvara. Här kan du läsa artikeln i sin helhet.
 • 07 maj 2019

  Genomförd kontorsrevision hos Johnson & Johnson

  Region A har genomfört en kontorsrevision inom riskområdet instrument hos Johnson & Johnson i syfte att säkerställa efterlevnad av kontraktsvillkoren avseende hållbara leveranskedjor som ställts i upphandlingen.
 • 29 apr 2019

  Risker i globala logistik- och transportkedjor - Ny rapport

  På uppdrag av Hållbar Upphandling – ett samarbete mellan Sveriges regioner – har Enact Sustainable Strategies genomfört en riskanalys där de har identifierat och prioriterat väsentliga hållbarhetsrisker i den globala logistik- och transportsektorn. Idag arbetar vi redan med hållbarhetsrisker i leverantörskedjorna för utpekade riskområden. Men inte specifikt med risker kopplade till transporter. Det är vår intention och förhoppning att den här studien ska kunna bidra till det fortsatta arbetet.

Vision

Sveriges regioner och landsting ansvarar för att alla invånare har tillgång till en god och väl fungerande hälso- och sjukvård, tandvård och kollektivtrafik. Det är viktigt för oss att bedriva vår verksamhet så att den främjar en hållbar utveckling. I enlighet med det vill vi verka för att de varor och tjänster som köps in är producerade under hållbara och ansvarsfulla förhållanden.

Vagledning hallbaraleveranskedjor nedladdning

Nyhetsbrev

Du kan prenumerera på vårt nyhetsbrev genom att fylla i din e-postadress i fältet nedanför.

Please enable the javascript to submit this form