Det Nationella Kansliet för Hållbar Upphandling var på måndagen den 26 september värd tillsammans med SKL Kommentus och Swedwatch för ett rundabordssamtal om migrantarbetares situation inom kycklingindustrin i Thailand.

Till mötet var Andy Hall, människorättsexpert, som jobbar för Migrant Workers Rights Network (MWRN) inbjuden tillsammans med Min Naing Aung från Myanmar som själv har erfarenhet från migrantarbete i Thailand. På mötet deltog också representanter för grossister och producenter som försörjer offentlig sektor med kycklingprodukter i Sverige. Upprinnelse till mötet är den utsatta situation som migrantarbetare lever under i Thailand samt att människorättsförsvarare har svårt att agera i Thailand efter en nyligen förkunnad dom mot Andy Hall. Tre års fängelse (villkorlig dom) och dryga böter för förtal och brott mot ”computer crimes” blev resultatet för Andy efter att han påtalat brister i migrantarbetares villkor och arbetsförhållanden hos ett Thailändskt fruktexportföretag. Andy och Min beskrev en situation där migrantarbetare under en lång tid har blivit satta i skuld till rekryteringsföretag och korrupta tjänstemän för att tillåtas ta sig in i Thailand för att arbeta. När arbetarna väl tagit sig in i landet betalas de undermåliga löner och tvingas arbeta orimligt långa arbetspass. Allt detta gör att situationen för dessa migrantarbetare är väldigt svår och det första året handlar mycket om att överleva då all lön går åt till att betala igen skulder samt skicka hem pengar till familjen. Dessutom beslagtas pass och ID handlingar så att migrantarbetarna inte kan röra sig fritt i samhället – ett modernt slaveri helt enkelt. Då landstingen köper in stora volymer kycklingprodukter som har sitt ursprung i Thailand så är dessa frågor högaktuella. Vi har tillsammans med SKL Kommentus genomfört kontorsrevisioner av två livsmedelsgrossister i Sverige och kommer nu under hösten att låta genomföra fabriksrevisioner i Thailand av 2 produktionsanläggningar. I och med dessa uppföljningar sätter vi press på leverantörskedjan och i förlängningen så vill vi förbättra migrantarbetarnas tillvaro. Slutsatserna från mötet var att vi inom offentlig sektor tillsammans med våra upphandlade leverantörer måste trycka på mot underleverantörerna och Thailändska myndigheter för att förhållandena ska bli bättre för migrantarbetarna. Människorättsförsvarare måste kunna agera i landet utan att riskera hårda fängelsestraff och böter. Vi var rörande överens på mötet att det inte är bojkott vi vill uppnå utan istället verka för att förbättra situationen för migrantarbetarna. Detta gör vi bäst tillsammans och i dialog med leverantörerna. 

 

Karin Lonaeus
Skrivet av: Karin Lonaeus
Om författaren
Karin Lonaeus arbetar som hållbarhetsstrateg i regionernas nationella kansli för hållbar upphandling.

Aktuellt

 • 12 jun 2019

  Regionernas läkemedelsstrategier

  När Dagens Medicin Agenda och Läkemedelsmarknaden bjöd in till seminarium kring regionernas läkemedelsstrategier i förra veckan var region E inbjuden att tala om regionernas arbete med hållbarhetskrav i läkemedelsupphandling och uppföljning av läkemedelsavtal.
 • 07 jun 2019

  Finlands sak är vår

  I veckan hade vi besök av Helsingfors Universitetssjukhus och deras inköpsorganisation. Temat för dagen var hållbar offentlig upphandling och hur vi kan säkerställa att de produkter och tjänster vi upphandlar till hälso- och sjukvården i Sverige och Finland är ansvarsfullt framställda. Vi fick möjligheter att dela med oss av våra erfarenheter och lära oss av våra finska kollegor. Vi ser mycket fram mot ett utökat samarbete i norden. 
 • 23 maj 2019

  Blockkedjan kan transformera livsmedelsindustrin

  Blockkedjan spås bli ett användbart verktyg att inte bara spåra produktkvalitet och ursprung, utan även säkerställa att sociala krav följs. Tillsammans med bland andra SKL Kommentus har Region B deltagit i ett blockkedjeprojekt och förhoppningen är att möjliggöra en mer transparent och hållbar värdekedja.
 • 22 maj 2019

  Genomförd kontorsrevision hos Invacare

  Region G har genomfört en kontorsrevision inom riskområdet medicinteknisk utrustning hos Invacare i syfte att säkerställa efterlevnad av kontraktsvillkoren avseende hållbara leveranskedjor som ställts i upphandlingen.
 • 22 maj 2019

  Uppdaterad vägledning för kontraktsvillkor avseende hållbara leveranskedjor

  Vägledningen, som tagits fram i samarbete mellan Sveriges regioner för att ge stöd till leverantörer kring kontraktsvillkoren avseende hållbara leveranskedjor, har uppdaterats!
 • 20 maj 2019

  Schysst IT-upphandling – SwedWatch bjöd in till seminarium om hur man kan främja mänskliga rättigheter genom rätt krav och uppföljning i offentliga upphandlingar

  Med rätt upphandlingsmetoder kan inköpare minska risken för att mänskliga rättigheter påverkas negativt vid framställningen av IT-produkter. Under seminariet presenterade SwedWatch risker vid tillverkning av IT-produkter, Kathleen Mc Caughey från Region Stockholm samt Björn Claesson från Electronics Watch presenterade metoder och verktyg som upphandlande myndigheter kan använda för att främja goda arbetsvillkor i produktionsleden.
 • 10 maj 2019

  Kunskapscentrum för läkemedel i miljön vid Läkemedelsverket

  Igår närvarade det Nationella Kansliet när det nyinrättade Kunskapscentrum för läkemedel i miljön vid Läkemedelsverket in till en första träff för att skapa en gemensam plattform för det arbete som ska ta fart inom Kunskapscentrum. Syftet med dagen var att konkretisera Kunskapscentrumets fokusområden, identifiera behov av samverkan och hittar former för det gemensamma arbetet framåt.
 • 09 maj 2019

  Upphandling24 uppmärksammar Region Stockholms arbete med Hållbar Upphandling

  I senaste numret av Upphandling24 beskrivs hur Region Stockholm arbetar med hållbar upphandling som styrmedel för att minska sitt klimatavtryck. Sedan 1990 handlar det om en 70 procentig minskning inom regionen. Nu går man vidare och fokuserar på de indirekta utsläppen. Man börjar även byta ut produkter som tillverkas av fossil råvara till biobaserad råvara. Här kan du läsa artikeln i sin helhet.
 • 07 maj 2019

  Genomförd kontorsrevision hos Johnson & Johnson

  Region A har genomfört en kontorsrevision inom riskområdet instrument hos Johnson & Johnson i syfte att säkerställa efterlevnad av kontraktsvillkoren avseende hållbara leveranskedjor som ställts i upphandlingen.
 • 29 apr 2019

  Risker i globala logistik- och transportkedjor - Ny rapport

  På uppdrag av Hållbar Upphandling – ett samarbete mellan Sveriges regioner – har Enact Sustainable Strategies genomfört en riskanalys där de har identifierat och prioriterat väsentliga hållbarhetsrisker i den globala logistik- och transportsektorn. Idag arbetar vi redan med hållbarhetsrisker i leverantörskedjorna för utpekade riskområden. Men inte specifikt med risker kopplade till transporter. Det är vår intention och förhoppning att den här studien ska kunna bidra till det fortsatta arbetet.

Vision

Sveriges regioner och landsting ansvarar för att alla invånare har tillgång till en god och väl fungerande hälso- och sjukvård, tandvård och kollektivtrafik. Det är viktigt för oss att bedriva vår verksamhet så att den främjar en hållbar utveckling. I enlighet med det vill vi verka för att de varor och tjänster som köps in är producerade under hållbara och ansvarsfulla förhållanden.

Vagledning hallbaraleveranskedjor nedladdning

Nyhetsbrev

Du kan prenumerera på vårt nyhetsbrev genom att fylla i din e-postadress i fältet nedanför.

Please enable the javascript to submit this form