I en ny rapport från Swedwatch lyfts landstingens samarbete som ett gott exempel på hur man kan arbeta med sociala krav i offentlig upphandling. Enligt rapporten ligger Sverige i framkant vad gäller hållbar upphandling och trots att det fortfarande finns utrymme för förbättring, så bör fler länder ta efter. 

I rapporten omnämns de nya kontraktsvillkoren och handlingsplanerna, samt det ökade fokuset på riskområden och riskanalyser. Samarbete och samordning lyfts också som en nyckelfaktor för att på ett framgångsrikt vis nå förändring. Samarbetet med SKL Kommentus och Helse Sor-Ost omnämns, samtidigt som man ser att det finns outnyttjade möjligheter vad gäller samarbete med andra länder inom EU. Vidare lyfter man vikten av att fortsätta arbeta med uppföljning, där ökade resurser och intern kompetensutveckling är en förutsättning. Rapporten i sin helhet hittar ni på: http://www.swedwatch.org/sv/rapporter/upphandling-som-verktyg-positiv-forandring

Skärmklipp agents for change

Karin Lonaeus
Skrivet av: Karin Lonaeus
Om författaren
Karin Lonaeus arbetar som hållbarhetsstrateg på regionernas nationella kansli för hållbar upphandling.

Aktuellt

Vision

Sveriges regioner och landsting ansvarar för att alla invånare har tillgång till en god och väl fungerande hälso- och sjukvård, tandvård och kollektivtrafik. Det är viktigt för oss att bedriva vår verksamhet så att den främjar en hållbar utveckling. I enlighet med det vill vi verka för att de varor och tjänster som köps in är producerade under hållbara och ansvarsfulla förhållanden.

Vagledning hallbaraleveranskedjor nedladdning

Nyhetsbrev

Du kan prenumerera på vårt nyhetsbrev genom att fylla i din e-postadress i fältet nedanför.

Aktivera javascript för att skicka detta formulär