Website Jumbotron

Sveriges regioner och landsting ansvarar för att alla invånare har tillgång till en god och väl fungerande hälso- och sjukvård, tandvård och kollektivtrafik. Det är viktigt för oss att bedriva vår verksamhet så att den främjar en hållbar utveckling. I enlighet med det vill vi verka för att de varor och tjänster som köps in är producerade under hållbara och ansvarsfulla förhållanden.

Igår hade vi årets sista möte med vår kära expertgrupp. Expertgruppen består av representanter från respektive region och vi hade glädjen att välkomna två nya expertgruppsmedlemmar: Anja Ekstrand från Region Skåne, som går in och ersätter vår tidigare expertgruppsmedlem Sofia, och Anna Hagvall, SLL, som ska arbeta på heltid med vår uppförandekod för leverantörer.

Vi hälsar våra nya medlemmar i expertgruppen välkomna! Anna Hagvall, SLL Hållbarhet, ska arbeta på heltid med vår uppförandekod för leverantörer och ansvara för vårt nationella riskområde ITC. Anna kommer närmast från Energimyndigheten och har ansvarat för ett program för klimatinvesteringar i utvecklingsländer och arbetet med att ställa och följa upp krav i de projekten. Anja Ekstrand, Region Skåne, ersätter Sofia Mårtensson som kommer att sluta i december. Anja arbetar som strategisk inköpare för kategorin textilier. Hon ansvarar för både de sociala och miljömässiga kraven och kommer att ansvara för vår nationella riskkategori textilier. Anja genomförde tillsammans med Sofia uppföljningen av textilavtal och deltog även vid revisionen hos leverantören i Bosnien.

Kvalifikationskrav
Styrgruppen har gett det nationella kansliet i uppdrag att ta fram en nationell modell för att vid behov kunna ställa kvalifikationskrav. Kvalifikationskrav är frivilliga att använda och det är upp till varje landsting/region att använda vid behov.

Sociala kontraktsvillkor
Alla landsting och regioner uppmanas att lägga med de uppdaterade sociala kontraktsvillkoren i de nya avtal som tecknas. Gruppen diskuterade bland annat även vikten av att tydligt informera och kommunicera med våra leverantörer och branschorganisationer om vad som förväntas. Kraven ska inte innebära att vi utesluter små- och medelstora leverantörer. Information bör ges i alla våra dialoger med branschorganisationer, leverantörsmöten etc.

Övrigt
I övrigt diskuterades under mötet bland annat lärdomar från SA8000-kursen som jag och Pauline gick för 2 veckor sedan, den heldagskonferens som ska anordnas för expert- och kontaktpersoner i det nationella nätverket, samt de utbildningar och workshops som kommer att erbjudas under 2017. Vi är mycket laddade för 2017 och önskar därmed vår expertgrupp en god jul och ett gott nytt år!

 

tomtar

https://pixabay.com/p-1047280/?no_redirect

Karin Lonaeus
Skrivet av: Karin Lonaeus
Om författaren
Karin Lonaeus arbetar som hållbarhetsstrateg i regionernas nationella kansli för hållbar upphandling.

Aktuellt

 • 18 apr 2019

  Politikervecka

  Det finns ett stort intresse och engagemang hos regionernas politiker för hållbar offentlig upphandling. I veckan var det nationella kansliet inbjudna av Miljöpartiets gruppledare inom regionerna samt till Västmanlands och Sörmlands inköpsnämnd för att informera om vårt gemensamma arbete.
 • 18 apr 2019

  Flerpartsforum om hur offentlig upphandling kan bidra till en hållbarare it-industri

  I veckan bjöd CSR Europe tillsammans med Responsible Business Alliance in aktörer från IT-industrin, offentliga upphandlare samt civilsamhället för gemensamma diskussioner om hur offentlig upphandling kan driva en hållbar utveckling genom hållbar offentlig upphandling. Region C (Stockholm) som har det nationella ansvaret för riskområdet IT representerades av det nationella kansliet och vi delade med oss av våra erfarenheter. 
 • 09 apr 2019

  Vad är en standard värd på andra sidan jordklotet?

  I senaste nyhetsbrevet från Swedish Standards Institute (SIS)  intervjuas jag om min syn på standarder och certifieringar.
 • 03 apr 2019

  Region A ses i Härnösand!

  Idag träffades regionala samordnare samt kontaktpersoner för Region A i Härnösand för att diskutera det fortsatta arbetet inom riskområde instrument. Region A består avRegion Norrbotten, region Västerbotten, Region Västernorrland och Region Jämtland Härjedalen.
 • 01 apr 2019

  Året i korthet – Verksamhetsrapport 2018

  Idag publicerar vi verksamhetsrapporten från 2018.
 • 01 apr 2019

  Region H föreläser om textilier på Världsvattendagen

  Anja Björnberg Ekstrand, regional samordnare Region Skåne, föreläste på Världsvattendagen på gymnasieskolan Spyken i Lund om riskerna vid textilproduktion. Varje år arrangerar gymnasieskolan i Lund en temadag för deras ettor när det är världsvattendagen och i år var första gången Region Skåne var med och delade med sig av arbetet med textil.
 • 28 mar 2019

  Internationell konferens om människohandel och offentlig upphandling

  I veckan arrangerade Inrikesdepartementet i Storbritannien, i samarbete med Ethical Trading Initiative och OSSE, en konferens med fokus på att identifiera och motverka risker för människohandel och modernt slaveri genom offentlig upphandling. Över 150 deltagare från upphandlande myndigheter, leverantörer, fackföreningar, mellanstatliga- och ideella organisationer deltog. Deltagarna lyfte utmaningar men fokuserade framförallt på praktiska lösningar. Sveriges regioner var tillsammans med våra norska kollegor på DIFI inbjudna att dela med oss av våra erfarenheter av hur vi arbetar med hållbar upphandling.
 • 19 mar 2019

  Region H har minskat koldioxidutsläpp och kostnader vid senaste upphandlingen av operationskläder

    Region Skåne, som har det nationella ansvaret för riskområdet textilier, har arbetat med att analysera textilprodukter där man ser en potential i att byta ut material till alternativ som påverkar miljön mindre eller gör att leverantörskedjan blir säkrare. Under 2018 upphandlades en ny textil och inkluderade hållbarhetskriterier vilket både minskade koldioxidutsläppen och  kostnaderna.
 • 14 mar 2019

  Det nationella kansliet träffar Region Blekinge

  Idag var det nationella kansliet inbjudna av Magnus Strand och hans kollegor från upphandling och miljö för att diskutera hållbar offentlig upphandling.  Vi presenterade vårt gemensamma arbete med fokus på vår nya nationella miljösamordning. Vi hann också diskutera regionens arbete med riskkategorin medicinteknik.
 • 14 mar 2019

  Det nationella kansliet träffar Region Blekinge

  Idag var det nationella kansliet inbjudna av Magnus Strand och hans kollegor från upphandling och miljö för att diskutera hållbar offentlig upphandling.  Vi presenterade vårt gemensamma arbete med fokus på vår nya nationella miljösamordning. Vi hann också diskutera regionens arbete med riskkategorin medicinteknik.

Nyhetsbrev

Du kan prenumerera på vårt nyhetsbrev genom att fylla i din e-postadress i fältet nedanför.

Please enable the javascript to submit this form