Website Jumbotron

Sveriges regioner och landsting ansvarar för att alla invånare har tillgång till en god och väl fungerande hälso- och sjukvård, tandvård och kollektivtrafik. Det är viktigt för oss att bedriva vår verksamhet så att den främjar en hållbar utveckling. I enlighet med det vill vi verka för att de varor och tjänster som köps in är producerade under hållbara och ansvarsfulla förhållanden.

Västra Götalandsregionen (VGR) stämde träff med ledande forskare inom läkemedelsområdet för att diskutera gemensamma frågor. Professor Joakim Larsson är professor i miljöfarmakologi och föreståndare för Centrum för Antibiotikaresistensforskning (CARe) vid Göteborgs Universitet. Frågor som diskuterades under mötet var VGRs nationella ansvar för hållbar upphandling av läkemedel, pågående läkemedelsuppföljningar och globala initiativ som tas inom antibiotika-området.

VGR är sedan 2016 nationellt ansvarig för hållbar upphandling av läkemedel. Som del av det ansvaret träffar regionen relevanta aktörer för att diskutera utmaningar och lösningar vad gäller hållbar upphandling av läkemedel och hur vi kan minska läkemedel i miljön.  Tidigare i veckan träffade man exempelvis Föreningen för Generiska Läkemedel och Biosimilarer vilket man kan läsa om här. VGR kunde berätta att de precis antagit en ny miljöplan där ett av målen är minskad läkemedelsbelastning vid både produktion och användning. De ska vidare arbeta med att ställa, följa upp och utveckla krav vid upphandling. VGR deltar exempelvis aktivt i det pågående arbete som Upphandlingsmyndigheten driver för att ta fram nationella upphandlingskriterier för just läkemedel.  Regionen arbetar även med att kontrollera att de hållbarhetskrav som ställts följs. För närvarande följer de upp 26 läkemedelsleverantörer och samordnar arbetet med Landstinget i Blekinges och Stockholms läns landstings pågående uppföljningar.

Joakim Larsson och forskande kollegor deltar också i Upphandlingsmyndighetens arbete med att ta fram nya läkemedelskriterier. Joakim Larsson gav en utblick om vilka initiativ som pågår globalt. Enligt WHO utgör antibiotikaresistens ett av de allvarligaste hoten mot global folkhälsa. Därför arbetar samtliga länder med att ta fram en global handlingsplan för att minska antibiotikaresistens. Exempelvis pågår ett viktigt arbete i Indien. Joakim deltog vid WHOs expertgruppsmöte i Geneve där utsläpp av antibiotika vid tillverkning diskuterades. Det är viktigt att läkemedelsbranschen är del i lösningen av problematiken och efter FNs högnivåmöte i september lanserade tretton läkemedelsbolag en roadmap för att bekämpa antibiotikaresistens. Ett fokus är minskning av utsläpp vid tillverkning. Joakim kunde även berätta om ett par uppstickare inom läkemedelsbranschen där två läkemedelsbolag har tagit fram en ny modell för miljövänlig produktion. Värt att titta närmare på.

Vi kommer att fortsätta dessa viktiga samtal och se om vi inte kan genomföra gemensamma aktiviteter under året.
Göteborg 

Foto: Jenny Forsell - Kvalitetstekniker - CSR/Miljö, Pauline Göthberg, professor Joakim Larsson, Lena Göransson Modigh - Hållbarhetsansvarig, Anders Berg - läkemedelsupphandlare samt Peter Söderström -  inköpschef VGR

Pauline Göthberg
Skrivet av: Pauline Göthberg
Om författaren
Pauline Göthberg arbetar som nationell samordnare för regionernas gemensamma initiativ för hållbar upphandling. Pauline disputerade vid KTH i juni 2011 på en avhandling om hållbart företagande (CSR) och har tidigare skrivit flera läroböcker om hållbar utveckling och socialt ansvarstagande.

Aktuellt

 • 18 apr 2019

  Politikervecka

  Det finns ett stort intresse och engagemang hos regionernas politiker för hållbar offentlig upphandling. I veckan var det nationella kansliet inbjudna av Miljöpartiets gruppledare inom regionerna samt till Västmanlands och Sörmlands inköpsnämnd för att informera om vårt gemensamma arbete.
 • 18 apr 2019

  Flerpartsforum om hur offentlig upphandling kan bidra till en hållbarare it-industri

  I veckan bjöd CSR Europe tillsammans med Responsible Business Alliance in aktörer från IT-industrin, offentliga upphandlare samt civilsamhället för gemensamma diskussioner om hur offentlig upphandling kan driva en hållbar utveckling genom hållbar offentlig upphandling. Region C (Stockholm) som har det nationella ansvaret för riskområdet IT representerades av det nationella kansliet och vi delade med oss av våra erfarenheter. 
 • 09 apr 2019

  Vad är en standard värd på andra sidan jordklotet?

  I senaste nyhetsbrevet från Swedish Standards Institute (SIS)  intervjuas jag om min syn på standarder och certifieringar.
 • 03 apr 2019

  Region A ses i Härnösand!

  Idag träffades regionala samordnare samt kontaktpersoner för Region A i Härnösand för att diskutera det fortsatta arbetet inom riskområde instrument. Region A består avRegion Norrbotten, region Västerbotten, Region Västernorrland och Region Jämtland Härjedalen.
 • 01 apr 2019

  Året i korthet – Verksamhetsrapport 2018

  Idag publicerar vi verksamhetsrapporten från 2018.
 • 01 apr 2019

  Region H föreläser om textilier på Världsvattendagen

  Anja Björnberg Ekstrand, regional samordnare Region Skåne, föreläste på Världsvattendagen på gymnasieskolan Spyken i Lund om riskerna vid textilproduktion. Varje år arrangerar gymnasieskolan i Lund en temadag för deras ettor när det är världsvattendagen och i år var första gången Region Skåne var med och delade med sig av arbetet med textil.
 • 28 mar 2019

  Internationell konferens om människohandel och offentlig upphandling

  I veckan arrangerade Inrikesdepartementet i Storbritannien, i samarbete med Ethical Trading Initiative och OSSE, en konferens med fokus på att identifiera och motverka risker för människohandel och modernt slaveri genom offentlig upphandling. Över 150 deltagare från upphandlande myndigheter, leverantörer, fackföreningar, mellanstatliga- och ideella organisationer deltog. Deltagarna lyfte utmaningar men fokuserade framförallt på praktiska lösningar. Sveriges regioner var tillsammans med våra norska kollegor på DIFI inbjudna att dela med oss av våra erfarenheter av hur vi arbetar med hållbar upphandling.
 • 19 mar 2019

  Region H har minskat koldioxidutsläpp och kostnader vid senaste upphandlingen av operationskläder

    Region Skåne, som har det nationella ansvaret för riskområdet textilier, har arbetat med att analysera textilprodukter där man ser en potential i att byta ut material till alternativ som påverkar miljön mindre eller gör att leverantörskedjan blir säkrare. Under 2018 upphandlades en ny textil och inkluderade hållbarhetskriterier vilket både minskade koldioxidutsläppen och  kostnaderna.
 • 14 mar 2019

  Det nationella kansliet träffar Region Blekinge

  Idag var det nationella kansliet inbjudna av Magnus Strand och hans kollegor från upphandling och miljö för att diskutera hållbar offentlig upphandling.  Vi presenterade vårt gemensamma arbete med fokus på vår nya nationella miljösamordning. Vi hann också diskutera regionens arbete med riskkategorin medicinteknik.
 • 14 mar 2019

  Det nationella kansliet träffar Region Blekinge

  Idag var det nationella kansliet inbjudna av Magnus Strand och hans kollegor från upphandling och miljö för att diskutera hållbar offentlig upphandling.  Vi presenterade vårt gemensamma arbete med fokus på vår nya nationella miljösamordning. Vi hann också diskutera regionens arbete med riskkategorin medicinteknik.

Nyhetsbrev

Du kan prenumerera på vårt nyhetsbrev genom att fylla i din e-postadress i fältet nedanför.

Please enable the javascript to submit this form