I onsdags träffade jag och Pauline Föreningen för Generiska Läkemedel och biosimilarer (FGL) tillsammans med Jan Matsson, enhetschef på SLL upphandling, samt Peter Söderström, upphandlingschef på VGR och styrgruppsmedlem för det nationella arbetet. Vi har tidigare under våren även träffat de forskande läkemedelsföretagen (LIF) samt parallellimportörernas branschorganisation Läkemedelshandlarna i syfte att i dialog med hela branschen verka för bättre förhållanden i leverantörskedjan genom upphandling.

Generikabolagen står volymmässigt för 60 % av den svenska läkemedelsmarknaden. Generiska läkemedel är medicinskt utbytbara läkemedel med samma funktion, kvalitet och säkerhet som ett originalläkemedel (http://www.generikaforeningen.se/faq-items/vad-ar-generika/). 18 representanter från industrin deltog vid mötet för att diskutera de nya kontraktsvillkoren och vad dessa innebär för generikabolagen, samt vilka utmaningar de möter vad gäller kravefterlevnad. Inte minst är det en tid- och resursfråga, och man upplever att det kan vara svårt att få genomslagskraft hos moderbolaget då Sverige är en relativt liten marknad och därför har begränsad påverkan. Å andra sidan, ser man att Sverige i allt högre utsträckning tjänar som pilotmarknad för andra länder som vill införa hållbarhetskrav i upphandling, och därför är det av intresse att följa vad som sker på den svenska marknaden för att ligga i framkant (Lonaeus, K. 2016. Hållbara läkemedel – Upphandling som styrmedel. SIWI, Stockholm/ http://www.hållbarupphandling.se/riskomraden/laekemedel). Sveriges landsting och regioner samarbetar även med andra upphandlande organisationer såsom Helse Sør-Øst i Norge, FN:s initiativ för hållbar upphandling av läkemedel och National Health Service i England för att utveckla gemensamma rutiner och öka inflytandet. Andra utmaningar som vi diskuterade var formen för uppföljning och de frågeformulär som skickas ut, och bland annat att bolagen behöver mer tid för att inhämta den efterfrågade informationen. Vi pratade även om hur vi kan arbeta med standards och certifieringar för att underlätta uppföljningsarbetet. Möjligheten att införa miljö- och sociala aspekter i GMP diskuterades också under mötet, och vi kunde i samband med det berätta att läkemedelsverket fått i uppdrag av regeringskansliet att utreda möjligheten att integrera miljöaspekter i regelverket på EU-nivå (http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2016/12/nytt-miljouppdrag-till-lakemedelsverket/).

Vi ser fram emot en fortsatt dialog och ett gott samarbete med Generikaföreningen!

 

huset m3

http://www.sls.se/Global/Huset/Huset460x210/huset_m3.jpg

 

Karin Lonaeus
Skrivet av: Karin Lonaeus
Om författaren
Karin Lonaeus arbetar som hållbarhetsstrateg i regionernas nationella kansli för hållbar upphandling.

Aktuellt

 • 12 jun 2019

  Regionernas läkemedelsstrategier

  När Dagens Medicin Agenda och Läkemedelsmarknaden bjöd in till seminarium kring regionernas läkemedelsstrategier i förra veckan var region E inbjuden att tala om regionernas arbete med hållbarhetskrav i läkemedelsupphandling och uppföljning av läkemedelsavtal.
 • 07 jun 2019

  Finlands sak är vår

  I veckan hade vi besök av Helsingfors Universitetssjukhus och deras inköpsorganisation. Temat för dagen var hållbar offentlig upphandling och hur vi kan säkerställa att de produkter och tjänster vi upphandlar till hälso- och sjukvården i Sverige och Finland är ansvarsfullt framställda. Vi fick möjligheter att dela med oss av våra erfarenheter och lära oss av våra finska kollegor. Vi ser mycket fram mot ett utökat samarbete i norden. 
 • 23 maj 2019

  Blockkedjan kan transformera livsmedelsindustrin

  Blockkedjan spås bli ett användbart verktyg att inte bara spåra produktkvalitet och ursprung, utan även säkerställa att sociala krav följs. Tillsammans med bland andra SKL Kommentus har Region B deltagit i ett blockkedjeprojekt och förhoppningen är att möjliggöra en mer transparent och hållbar värdekedja.
 • 22 maj 2019

  Genomförd kontorsrevision hos Invacare

  Region G har genomfört en kontorsrevision inom riskområdet medicinteknisk utrustning hos Invacare i syfte att säkerställa efterlevnad av kontraktsvillkoren avseende hållbara leveranskedjor som ställts i upphandlingen.
 • 22 maj 2019

  Uppdaterad vägledning för kontraktsvillkor avseende hållbara leveranskedjor

  Vägledningen, som tagits fram i samarbete mellan Sveriges regioner för att ge stöd till leverantörer kring kontraktsvillkoren avseende hållbara leveranskedjor, har uppdaterats!
 • 20 maj 2019

  Schysst IT-upphandling – SwedWatch bjöd in till seminarium om hur man kan främja mänskliga rättigheter genom rätt krav och uppföljning i offentliga upphandlingar

  Med rätt upphandlingsmetoder kan inköpare minska risken för att mänskliga rättigheter påverkas negativt vid framställningen av IT-produkter. Under seminariet presenterade SwedWatch risker vid tillverkning av IT-produkter, Kathleen Mc Caughey från Region Stockholm samt Björn Claesson från Electronics Watch presenterade metoder och verktyg som upphandlande myndigheter kan använda för att främja goda arbetsvillkor i produktionsleden.
 • 10 maj 2019

  Kunskapscentrum för läkemedel i miljön vid Läkemedelsverket

  Igår närvarade det Nationella Kansliet när det nyinrättade Kunskapscentrum för läkemedel i miljön vid Läkemedelsverket in till en första träff för att skapa en gemensam plattform för det arbete som ska ta fart inom Kunskapscentrum. Syftet med dagen var att konkretisera Kunskapscentrumets fokusområden, identifiera behov av samverkan och hittar former för det gemensamma arbetet framåt.
 • 09 maj 2019

  Upphandling24 uppmärksammar Region Stockholms arbete med Hållbar Upphandling

  I senaste numret av Upphandling24 beskrivs hur Region Stockholm arbetar med hållbar upphandling som styrmedel för att minska sitt klimatavtryck. Sedan 1990 handlar det om en 70 procentig minskning inom regionen. Nu går man vidare och fokuserar på de indirekta utsläppen. Man börjar även byta ut produkter som tillverkas av fossil råvara till biobaserad råvara. Här kan du läsa artikeln i sin helhet.
 • 07 maj 2019

  Genomförd kontorsrevision hos Johnson & Johnson

  Region A har genomfört en kontorsrevision inom riskområdet instrument hos Johnson & Johnson i syfte att säkerställa efterlevnad av kontraktsvillkoren avseende hållbara leveranskedjor som ställts i upphandlingen.
 • 29 apr 2019

  Risker i globala logistik- och transportkedjor - Ny rapport

  På uppdrag av Hållbar Upphandling – ett samarbete mellan Sveriges regioner – har Enact Sustainable Strategies genomfört en riskanalys där de har identifierat och prioriterat väsentliga hållbarhetsrisker i den globala logistik- och transportsektorn. Idag arbetar vi redan med hållbarhetsrisker i leverantörskedjorna för utpekade riskområden. Men inte specifikt med risker kopplade till transporter. Det är vår intention och förhoppning att den här studien ska kunna bidra till det fortsatta arbetet.

Vision

Sveriges regioner och landsting ansvarar för att alla invånare har tillgång till en god och väl fungerande hälso- och sjukvård, tandvård och kollektivtrafik. Det är viktigt för oss att bedriva vår verksamhet så att den främjar en hållbar utveckling. I enlighet med det vill vi verka för att de varor och tjänster som köps in är producerade under hållbara och ansvarsfulla förhållanden.

Vagledning hallbaraleveranskedjor nedladdning

Nyhetsbrev

Du kan prenumerera på vårt nyhetsbrev genom att fylla i din e-postadress i fältet nedanför.

Please enable the javascript to submit this form