Website Jumbotron

Sveriges regioner och landsting ansvarar för att alla invånare har tillgång till en god och väl fungerande hälso- och sjukvård, tandvård och kollektivtrafik. Det är viktigt för oss att bedriva vår verksamhet så att den främjar en hållbar utveckling. I enlighet med det vill vi verka för att de varor och tjänster som köps in är producerade under hållbara och ansvarsfulla förhållanden.

Idag träffade vi, tillsammans med SKL Kommentus, Martin & Serveras hållbarhetsteam för ett uppföljande möte för att diskutera gemensamma frågor. Dels diskuterade vi kycklingrevisionen i Thailand och möte med en thailändsk leverantör. Dels diskuterade vi de uppföljningar som genomförs inom region B av frukt och grönt samt Amnestys rapport om missförhållanden vid palmoljeplantager i Indonesien.

Först på agendan stod kyckling och förutom att berätta om den revision som vi, tillsammans med SKL Kommentus, har genomfört i Thailand berättade Martin & Servera om sitt möte med den Thailändska kycklingleverantören. Ledningen för leverantören var i Stockholm för en vecka sedan för att informera svenska köpare om vilka åtgärder som tas på plats i Thailand för att säkerställa arbetares rättigheter med särskilt fokus på migrantarbetare.


Vidare pratade vi om den uppföljning som görs av Region B av fyra leverantörer av frukt och grönt. Revisorn har besökt och granskat dokument hos fyra leverantörer och så fort rapporterna är färdiga, och åtgärdsplan godkänd, kommer de att skickas ut och publiceras. En slutsats är att det är viktigt att informera och stötta våra leverantörer om vilka interna processer och rutiner som krävs för att kunna leva upp till kraven.

Till sist fick vi även tid att diskuterade Amnestys rapport om dåliga förhållanden vid palmoljeplantager i Indonesien. Efter rapporten har vi ställt frågor till våra tre största leverantörer huruvida någon av de produkter vi upphandlar innehåller palmolja från de utpekade företagen. Martin & Servera har kontaktat samtliga av sina leverantörer och gjort en kartläggning. De har även initierat en rad aktiviteter hos vissa leverantörer som riskbedömning, självskattning, satellitövervakning av plantager, vägledning och utbildning av chefer vid kvarnarna i Indonesien, utbildning av jordbrukare vid de RSPO-certifierade plantagerna och omgivande samhället för att förhindra bränderna.


Det är mycket värdefullt att få föra diskussioner om gemensamma utmaningar och vägen framåt.  Vi tackar alla deltagare för deras tid och engagemang.

MochS 
Foto: Anna-Lena Norrman, ansvarig för Hållbar Utveckling och Kvalitet, Louise Svensson,  SKL Kommentus Britta Ekman, Martin & Servera, Pauline, Karin samt  Nadja Pilpilidou, Martin & Servera


För mer information kontakta Therese Persson Inköpsstrateg Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. Tel. 026-53 15 65

Pauline Göthberg
Skrivet av: Pauline Göthberg
Om författaren
Pauline Göthberg arbetar som nationell samordnare för regionernas gemensamma initiativ för hållbar upphandling. Pauline disputerade vid KTH i juni 2011 på en avhandling om hållbart företagande (CSR) och har tidigare skrivit flera läroböcker om hållbar utveckling och socialt ansvarstagande.

Aktuellt

 • 18 apr 2019

  Politikervecka

  Det finns ett stort intresse och engagemang hos regionernas politiker för hållbar offentlig upphandling. I veckan var det nationella kansliet inbjudna av Miljöpartiets gruppledare inom regionerna samt till Västmanlands och Sörmlands inköpsnämnd för att informera om vårt gemensamma arbete.
 • 18 apr 2019

  Flerpartsforum om hur offentlig upphandling kan bidra till en hållbarare it-industri

  I veckan bjöd CSR Europe tillsammans med Responsible Business Alliance in aktörer från IT-industrin, offentliga upphandlare samt civilsamhället för gemensamma diskussioner om hur offentlig upphandling kan driva en hållbar utveckling genom hållbar offentlig upphandling. Region C (Stockholm) som har det nationella ansvaret för riskområdet IT representerades av det nationella kansliet och vi delade med oss av våra erfarenheter. 
 • 09 apr 2019

  Vad är en standard värd på andra sidan jordklotet?

  I senaste nyhetsbrevet från Swedish Standards Institute (SIS)  intervjuas jag om min syn på standarder och certifieringar.
 • 03 apr 2019

  Region A ses i Härnösand!

  Idag träffades regionala samordnare samt kontaktpersoner för Region A i Härnösand för att diskutera det fortsatta arbetet inom riskområde instrument. Region A består avRegion Norrbotten, region Västerbotten, Region Västernorrland och Region Jämtland Härjedalen.
 • 01 apr 2019

  Året i korthet – Verksamhetsrapport 2018

  Idag publicerar vi verksamhetsrapporten från 2018.
 • 01 apr 2019

  Region H föreläser om textilier på Världsvattendagen

  Anja Björnberg Ekstrand, regional samordnare Region Skåne, föreläste på Världsvattendagen på gymnasieskolan Spyken i Lund om riskerna vid textilproduktion. Varje år arrangerar gymnasieskolan i Lund en temadag för deras ettor när det är världsvattendagen och i år var första gången Region Skåne var med och delade med sig av arbetet med textil.
 • 28 mar 2019

  Internationell konferens om människohandel och offentlig upphandling

  I veckan arrangerade Inrikesdepartementet i Storbritannien, i samarbete med Ethical Trading Initiative och OSSE, en konferens med fokus på att identifiera och motverka risker för människohandel och modernt slaveri genom offentlig upphandling. Över 150 deltagare från upphandlande myndigheter, leverantörer, fackföreningar, mellanstatliga- och ideella organisationer deltog. Deltagarna lyfte utmaningar men fokuserade framförallt på praktiska lösningar. Sveriges regioner var tillsammans med våra norska kollegor på DIFI inbjudna att dela med oss av våra erfarenheter av hur vi arbetar med hållbar upphandling.
 • 19 mar 2019

  Region H har minskat koldioxidutsläpp och kostnader vid senaste upphandlingen av operationskläder

    Region Skåne, som har det nationella ansvaret för riskområdet textilier, har arbetat med att analysera textilprodukter där man ser en potential i att byta ut material till alternativ som påverkar miljön mindre eller gör att leverantörskedjan blir säkrare. Under 2018 upphandlades en ny textil och inkluderade hållbarhetskriterier vilket både minskade koldioxidutsläppen och  kostnaderna.
 • 14 mar 2019

  Det nationella kansliet träffar Region Blekinge

  Idag var det nationella kansliet inbjudna av Magnus Strand och hans kollegor från upphandling och miljö för att diskutera hållbar offentlig upphandling.  Vi presenterade vårt gemensamma arbete med fokus på vår nya nationella miljösamordning. Vi hann också diskutera regionens arbete med riskkategorin medicinteknik.
 • 14 mar 2019

  Det nationella kansliet träffar Region Blekinge

  Idag var det nationella kansliet inbjudna av Magnus Strand och hans kollegor från upphandling och miljö för att diskutera hållbar offentlig upphandling.  Vi presenterade vårt gemensamma arbete med fokus på vår nya nationella miljösamordning. Vi hann också diskutera regionens arbete med riskkategorin medicinteknik.

Nyhetsbrev

Du kan prenumerera på vårt nyhetsbrev genom att fylla i din e-postadress i fältet nedanför.

Please enable the javascript to submit this form