Website Jumbotron

Sveriges regioner och landsting ansvarar för att alla invånare har tillgång till en god och väl fungerande hälso- och sjukvård, tandvård och kollektivtrafik. Det är viktigt för oss att bedriva vår verksamhet så att den främjar en hållbar utveckling. I enlighet med det vill vi verka för att de varor och tjänster som köps in är producerade under hållbara och ansvarsfulla förhållanden.

Igår var vi på anti-korruptionskurs i Vinges lokaler på Norrmalmstorg. Kursen gavs av CSR Sweden och The Academy for Human Rights in business och leddes av Parul Sharma, counsel och head of CSR compliance på advokatfirman Vinge, samt Ordförande för Svenska regeringens delegation för FN:s hållbarhetsmål; agenda 2030. En mycket givande dag där vi lärde oss om anti-korruptionssystem, due diligence och the UK Bribery Act!

Korruption definieras enligt Transparency International som ”att utnyttja sin ställning för att uppnå otillbörlig fördel för egens eller annans vinning". Man kan även bli dömd för korruption trots att man inte erhållit någon vinning, det räcker med att erbjuda eller kräva något (transparency international). Korruption fördjupar fattigdom och förhindrar skyddet av mänskliga rättigheter, och är därför en förutsättning att bekämpa för att kunna stärka mänskliga rättigheter, arbetares rättigheter, samt för att kunna motverka och förebygga miljöförstöring. I en gemensam publikation utgiven av Internationella Handelskammaren, FN:s Global compact och Work Economic Forum Partnering Against Corruption Initiative, pekas korruption ut som ”det största enskilda hindret mot ekonomisk och social utveckling runt om i världen” (Anti-korruption Due Diligence på externa aktörer: en guide för små och medelstora företag, Sweden International Chamber of Commerce, 2017)

UK Bribery Act är banbrytande i det att det är en strikt extraterritoriell lagstiftning som inte bara fördömer givande och mottagande av mutor, men som också kräver att kommersiella företag arbetar förebyggande för att hindra förekomsten av mutor och korruption. Ett företag ska därför kunna demonstrera att det har implementerat lämpliga processer för identifiering och hantering av korruptionsrisk innehållande riskbedömning, åtagande från högsta ledningen, due diligence, tydliga policies samt effektiv implementering av dessa, samt uppföljning och bevakning. Due diligence är fundamentalt för att hantera de risker som är förenade med att anlita externa aktörer, såsom underleverantörer eller agenter. Det är viktigt att företag skaffar sig kunskap om den anlitade aktörens bakgrund för att försäkra sig om att det inte föreligger risk för att genom anlitade agenter eller underleverantörer göra sig skyldig till mutor.


Vi tackar CSR Sweden och Parul Sharma för en otroligt lärorik dag och ser fram emot att arbeta vidare med anti-korruptionsfrågor i vårt fortsatta arbete!

 

b845ac60 bc5b 4d4e 8e0f bca61b935e41 original

Karin Lonaeus
Skrivet av: Karin Lonaeus
Om författaren
Karin Lonaeus arbetar som hållbarhetsstrateg i regionernas nationella kansli för hållbar upphandling.

Aktuellt

 • 11 feb 2019

  Varuförsörjningen - Att ställa miljökrav ger effekt

  Varuförsörjningen har på tre år minskat antalet förbrukningsartiklar som innehåller ftalater med 44 %. Ftalater är mjukgörare i plast och vissa är klassificerade som hormonstörande- och reproduktionsstörande ämnen. Under åren har man byggt upp en databas med miljöinformation vilket har möjliggjort att man både har kunnat identifiera vilka produkter man ska prioritera men också att sätta mätbara mål och följa upp. Läs gärna mer i Dagens Samhälle.
 • 08 feb 2019

  Kemkollen

  I tisdags gick ett inledande Webinar om Kemkollen av stapeln. Kemkollen är ett projekt som syftar till att skapa bättre kontroll på kemikalieinnehåll i upphandlade varor och material. Bakom lanseringen av Kemkollen står SKL Kommentus Inköpscentral och Nationella kansliet för Hållbar Upphandling, tillsammans med forskningsprojektet ”Kemikaliekontroll och Cirkulär Ekonomi - Incitament, hinder och lösningar” som drivs av Stockholms Universitet och Trossa AB.
 • 07 feb 2019

  EU parlamentet arrangerar ett möte för att diskutera offentlig upphandling som ett politiskt styrmedel för att främja arbetares rättigheter

  Efter rapporter om brott mot migrantarbetares rättigheter i malaysiska handsk-, kondom-, kateter- och IT-industrin bjöd EU parlamentets arbetsgrupp för Responsible Business Conduct (RBC) in till ett möte. Ordförande Heidi Hautala ledde samtalen och ett trettiotal aktörer från den privata sektorn, upphandlande myndigheter, NGOs och mellanstatliga organisationer som FN och OSSE deltog. Syftet med mötet var både att lyfta offentlig upphandling som ett styrmedel för att främja RBC men också att diskutera de pågående händelserna i Malaysia och möjliga åtgärder för gottgörelse.
 • 01 feb 2019

  Hur kan vi förebygga slavarbete i leveranskedjor genom offentlig upphandling?

    Det var temat på den workshop som OSCE arrangerade tillsammans med Bloomberg Associates och City of Athens i veckan. Experter från 15 länder och över 200 deltagare medverkade under två dagar. Det nationella kansliet presenterade det nationella samarbete som bedrivs mellan Sveriges regioner, delade med oss av de praktiska verktyg som har tagits fram samt lyfte Region Jönköpings arbete med uppföljning av handskar som ett exempel på hur offentlig upphandling kan motverka tvångsarbete.
 • 31 jan 2019

  Uppstartsmöte för kontaktpersonerna inom miljö

  Igår samlades kontaktpersonerna på miljö för sitt första möte. På agendan stod planering för hur det fortsatta arbetet ska läggas upp och vilka frågor som gruppen känner är prioriterade för det nationella samarbetet.
 • 24 jan 2019

  Kick-off för hållbar upphandling 2019!

  Igår samlades det nationella nätverket för planering och kick-off för uppföljningsåret 2019! På programmet stod workshop, diskussioner och presentation av handlingsplaner. Många nya spännande aktiviteter planeras för året och flera uppföljningar ska följas upp och avslutas. En dag fylld med lärdomar och spännande samtal! 
 • 21 jan 2019

  Dialogmöte i Oslo om human rights due dilgence, risker i leveranskedjan och instrumenttillverkning

  Under måndagen träffades leverantörer, offentliga upphandlare samt norska och brittiska representanter från Ethical Trading Initiative (ETI) för att prata om risker i leveranskedjan med särskilt fokus på instrumenttillverkning. Under mötet presenterades flerpartsprojektet ”eradicating child labor in the instrument manufacturing industry in Pakistan” som syftar till att adressera risken för barnarbete inom riskområdet instrument.
 • 18 jan 2019

  Tuffare krav vid upphandling av läkemedel

  The World Health Organization (WHO) har pekat ut spridningen av antibiotikaresistenta bakterier som en av vår tids största hot mot folkhälsan, och den kan komma att innebära höga kostnader för hälsa- och sjukvården. Överförskrivning av antibiotika och användningen av antibiotika i förebyggande syfte inom livsmedelsindustrin är två bidragande faktorer till AMR-utvecklingen. Men även läkemedelsrester i vatten är ett problem som har uppmärksammats alltmer. I senaste numret av SIWI:s magazin Water Front intervjuas Nicolai Schaaf från SIWI, Rosemary Kumwenda från FN Sustainable Procurement in the Health Sector Initiative samt det nationella kansliet om vilka krav som bör ställas på läkemedelstillverkare. 
 • 18 jan 2019

  Ett nytt år och ny verksamhetsplan

  I år tar vi nästa steg i vårt nationella arbete med hållbar upphandling och fokuserar på att minimera de sociala och milljömässiga riskerna i leveranskedjorna. Läs gärna mer i vår verksamhetsplan för 2019 om vad vi planerar att göra.
 • 26 dec 2018

  God Jul & Gott Nytt År

  Det nationella kansliet vill tacka alla för ett mycket gott samarbete under året och önskar en god fortsättning.