Website Jumbotron

Sveriges regioner och landsting ansvarar för att alla invånare har tillgång till en god och väl fungerande hälso- och sjukvård, tandvård och kollektivtrafik. Det är viktigt för oss att bedriva vår verksamhet så att den främjar en hållbar utveckling. I enlighet med det vill vi verka för att de varor och tjänster som köps in är producerade under hållbara och ansvarsfulla förhållanden.

Igår var vi på anti-korruptionskurs i Vinges lokaler på Norrmalmstorg. Kursen gavs av CSR Sweden och The Academy for Human Rights in business och leddes av Parul Sharma, counsel och head of CSR compliance på advokatfirman Vinge, samt Ordförande för Svenska regeringens delegation för FN:s hållbarhetsmål; agenda 2030. En mycket givande dag där vi lärde oss om anti-korruptionssystem, due diligence och the UK Bribery Act!

Korruption definieras enligt Transparency International som ”att utnyttja sin ställning för att uppnå otillbörlig fördel för egens eller annans vinning". Man kan även bli dömd för korruption trots att man inte erhållit någon vinning, det räcker med att erbjuda eller kräva något (transparency international). Korruption fördjupar fattigdom och förhindrar skyddet av mänskliga rättigheter, och är därför en förutsättning att bekämpa för att kunna stärka mänskliga rättigheter, arbetares rättigheter, samt för att kunna motverka och förebygga miljöförstöring. I en gemensam publikation utgiven av Internationella Handelskammaren, FN:s Global compact och Work Economic Forum Partnering Against Corruption Initiative, pekas korruption ut som ”det största enskilda hindret mot ekonomisk och social utveckling runt om i världen” (Anti-korruption Due Diligence på externa aktörer: en guide för små och medelstora företag, Sweden International Chamber of Commerce, 2017)

UK Bribery Act är banbrytande i det att det är en strikt extraterritoriell lagstiftning som inte bara fördömer givande och mottagande av mutor, men som också kräver att kommersiella företag arbetar förebyggande för att hindra förekomsten av mutor och korruption. Ett företag ska därför kunna demonstrera att det har implementerat lämpliga processer för identifiering och hantering av korruptionsrisk innehållande riskbedömning, åtagande från högsta ledningen, due diligence, tydliga policies samt effektiv implementering av dessa, samt uppföljning och bevakning. Due diligence är fundamentalt för att hantera de risker som är förenade med att anlita externa aktörer, såsom underleverantörer eller agenter. Det är viktigt att företag skaffar sig kunskap om den anlitade aktörens bakgrund för att försäkra sig om att det inte föreligger risk för att genom anlitade agenter eller underleverantörer göra sig skyldig till mutor.


Vi tackar CSR Sweden och Parul Sharma för en otroligt lärorik dag och ser fram emot att arbeta vidare med anti-korruptionsfrågor i vårt fortsatta arbete!

 

b845ac60 bc5b 4d4e 8e0f bca61b935e41 original

Karin Lonaeus
Skrivet av: Karin Lonaeus
Om författaren
Karin Lonaeus arbetar som hållbarhetsstrateg i regionernas nationella kansli för hållbar upphandling.

Aktuellt

 • 18 apr 2019

  Politikervecka

  Det finns ett stort intresse och engagemang hos regionernas politiker för hållbar offentlig upphandling. I veckan var det nationella kansliet inbjudna av Miljöpartiets gruppledare inom regionerna samt till Västmanlands och Sörmlands inköpsnämnd för att informera om vårt gemensamma arbete.
 • 18 apr 2019

  Flerpartsforum om hur offentlig upphandling kan bidra till en hållbarare it-industri

  I veckan bjöd CSR Europe tillsammans med Responsible Business Alliance in aktörer från IT-industrin, offentliga upphandlare samt civilsamhället för gemensamma diskussioner om hur offentlig upphandling kan driva en hållbar utveckling genom hållbar offentlig upphandling. Region C (Stockholm) som har det nationella ansvaret för riskområdet IT representerades av det nationella kansliet och vi delade med oss av våra erfarenheter. 
 • 09 apr 2019

  Vad är en standard värd på andra sidan jordklotet?

  I senaste nyhetsbrevet från Swedish Standards Institute (SIS)  intervjuas jag om min syn på standarder och certifieringar.
 • 03 apr 2019

  Region A ses i Härnösand!

  Idag träffades regionala samordnare samt kontaktpersoner för Region A i Härnösand för att diskutera det fortsatta arbetet inom riskområde instrument. Region A består avRegion Norrbotten, region Västerbotten, Region Västernorrland och Region Jämtland Härjedalen.
 • 01 apr 2019

  Året i korthet – Verksamhetsrapport 2018

  Idag publicerar vi verksamhetsrapporten från 2018.
 • 01 apr 2019

  Region H föreläser om textilier på Världsvattendagen

  Anja Björnberg Ekstrand, regional samordnare Region Skåne, föreläste på Världsvattendagen på gymnasieskolan Spyken i Lund om riskerna vid textilproduktion. Varje år arrangerar gymnasieskolan i Lund en temadag för deras ettor när det är världsvattendagen och i år var första gången Region Skåne var med och delade med sig av arbetet med textil.
 • 28 mar 2019

  Internationell konferens om människohandel och offentlig upphandling

  I veckan arrangerade Inrikesdepartementet i Storbritannien, i samarbete med Ethical Trading Initiative och OSSE, en konferens med fokus på att identifiera och motverka risker för människohandel och modernt slaveri genom offentlig upphandling. Över 150 deltagare från upphandlande myndigheter, leverantörer, fackföreningar, mellanstatliga- och ideella organisationer deltog. Deltagarna lyfte utmaningar men fokuserade framförallt på praktiska lösningar. Sveriges regioner var tillsammans med våra norska kollegor på DIFI inbjudna att dela med oss av våra erfarenheter av hur vi arbetar med hållbar upphandling.
 • 19 mar 2019

  Region H har minskat koldioxidutsläpp och kostnader vid senaste upphandlingen av operationskläder

    Region Skåne, som har det nationella ansvaret för riskområdet textilier, har arbetat med att analysera textilprodukter där man ser en potential i att byta ut material till alternativ som påverkar miljön mindre eller gör att leverantörskedjan blir säkrare. Under 2018 upphandlades en ny textil och inkluderade hållbarhetskriterier vilket både minskade koldioxidutsläppen och  kostnaderna.
 • 14 mar 2019

  Det nationella kansliet träffar Region Blekinge

  Idag var det nationella kansliet inbjudna av Magnus Strand och hans kollegor från upphandling och miljö för att diskutera hållbar offentlig upphandling.  Vi presenterade vårt gemensamma arbete med fokus på vår nya nationella miljösamordning. Vi hann också diskutera regionens arbete med riskkategorin medicinteknik.
 • 14 mar 2019

  Det nationella kansliet träffar Region Blekinge

  Idag var det nationella kansliet inbjudna av Magnus Strand och hans kollegor från upphandling och miljö för att diskutera hållbar offentlig upphandling.  Vi presenterade vårt gemensamma arbete med fokus på vår nya nationella miljösamordning. Vi hann också diskutera regionens arbete med riskkategorin medicinteknik.

Nyhetsbrev

Du kan prenumerera på vårt nyhetsbrev genom att fylla i din e-postadress i fältet nedanför.

Please enable the javascript to submit this form