Website Jumbotron

Sveriges regioner och landsting ansvarar för att alla invånare har tillgång till en god och väl fungerande hälso- och sjukvård, tandvård och kollektivtrafik. Det är viktigt för oss att bedriva vår verksamhet så att den främjar en hållbar utveckling. I enlighet med det vill vi verka för att de varor och tjänster som köps in är producerade under hållbara och ansvarsfulla förhållanden.

I veckan arrangerade landstingens och regionernas produktråd för livsmedel ett heldagsseminarium. Vid mötet fick Therese Persson, Region Gävleborg och det nationella kansliet möjlighet att berätta om handlingsplanen för livsmedel. Resultat från de senaste uppföljningarna av leverantörer av frukt och grönt samt kyckling från Thailand presenterades också. På seminariet deltog även Fairtrade och Upphandlingsmyndigheten.

Landstingsnätverket för upphandlingschefer (Lfu) har initierat ett antal produktråd inom olika inköpskategorier. Medlemmarna i produktråden delar information och träffas ett par gånger per år för att utbyta erfarenheter och öka sina kunskaper. I år var FairTrade, Upphandlingsmyndigheten samt Region B inbjudna att berätta om deras respektive arbeten.

Diplomering av Fairtrade Region – tre regioner först ut

Fairtrade-region är en diplomering av landsting och län. Diplomeringen innebär att man vid upphandling ställer krav på rättvis handel och ILO:s kärnkonventioner, att det bedrivs ett aktivt informationsarbete i regionen samt att det erbjuds ett utbud av Fairtrade-märkta produkter i länet. Ett flertal kommuner är redan diplomerade men först ut av våra landsting och regioner är Västmanland, Västra Götalandsregionen och Region Örebro.

Upphandlingsmyndigheten – vad är på gång inom området livsmedel?

Monica Sihlén från Upphandlingsmyndigheten berättade om det arbete som bedrivs just nu inom Upphandlingsmyndigheten. Under 2016 har de exempelvis uppdaterat upphandlingskriterierna för livsmedel. Det rör antibiotikaförskrivning, suggor/gyltor fram till grisning, högre ampere vid slakt av kyckling, spårbarhet av fisk och skaldjur samt krav för palmolja. Monica informerade även om möjligheter att ställa krav på livsmedel i nivå med svensk lagstiftning och att Upphandlingsmyndigheten arbetar med att ta fram kriteriepaket för olika produktkategorier.

Region B - Ökat fokus på information

Region B har genomfört en uppföljning av leverantörer av frukt och grönt och revisionsrapporterna kommer snart att offentliggöras. Nästa steg är att påbörja informera våra leverantörer  på bredare front om vad vår uppförandekod innebär, vad som förväntas av våra leverantörer vad gäller det interna arbetet och kontroll av leveranskedjan. Information om uppförandekod för leverantörer ska ske vid leverantörsmöten både före en upphandling men även under avtalstiden.

Sammanfattningsvis var det en mycket givande dag och Region B och produktrådet för livsmedel kommer att fortsätta samarbetet med de sociala krav vi ställer på livsmedelsleverantörer.

produktrådlivsmedel

Foto: Therese Persson, Region B (Gävleborg), Katja Kaloudis, projektledare Fairtrade City och Monica Sihlén, Upphandlingsmyndigheten.

Pauline Göthberg
Skrivet av: Pauline Göthberg
Om författaren
Pauline Göthberg arbetar som nationell samordnare för regionernas gemensamma initiativ för hållbar upphandling. Pauline disputerade vid KTH i juni 2011 på en avhandling om hållbart företagande (CSR) och har tidigare skrivit flera läroböcker om hållbar utveckling och socialt ansvarstagande.

Aktuellt

 • 14 mar 2019

  Det nationella kansliet träffar Region Blekinge

  Idag var det nationella kansliet inbjudna av Magnus Strand och hans kollegor från upphandling och miljö för att diskutera hållbar offentlig upphandling.  Vi presenterade vårt gemensamma arbete med fokus på vår nya nationella miljösamordning. Vi hann också diskutera regionens arbete med riskkategorin medicinteknik.
 • 14 mar 2019

  Det nationella kansliet träffar Region Blekinge

  Idag var det nationella kansliet inbjudna av Magnus Strand och hans kollegor från upphandling och miljö för att diskutera hållbar offentlig upphandling.  Vi presenterade vårt gemensamma arbete med fokus på vår nya nationella miljösamordning. Vi hann också diskutera regionens arbete med riskkategorin medicinteknik.
 • 12 mar 2019

  ”Kundkrav gav bättre arbetsvillkor”: Medtech Magazine skriver om regionernas hållbarhetsarbete inom riskområdet kirurgiska instrument

  I sitt senaste nummer skriver Medtech Magazine om hur regionernas arbete medverkar till att förbättra arbetsvillkor i fabriker i Pakistan. Reportaget återger både erfarenheter och lärdomar från den studieresa som genomfördes under 2018 men lyfter även det projekt som initierats av Sveriges regioner, ETI UK, Sykehusinnkjop i Norge och OneMed, som syftar till att adressera riskerna inom instrumenttillverkningen.
 • 07 mar 2019

  Region C utvecklar metod för att adressera risker i leveranskedjan för informations- och kommunikationsteknik-produkter

  2018 var ett viktigt år vad gäller informations- och kommunikationsteknik (IKT)-upphandlingar inom Region C (Region Stockholm). Region Stockholm har huvudansvar för riskområdet i Sveriges regioners nationella samverkan kring hållbar upphandling, vilket innebär att Region Stockholm lägger stort fokus på att stärka hållbarheten i IKT-leveranskedjor. Under 2018 genomförde Region Stockholm åtta upphandlingar av hårdvara såsom datorer, bildskärmar och mobiler där en metod utvecklades för att hantera riskerna samt för att säkerställa att Regionen ingår avtal med aktörer som har ett aktivt arbete med hållbara leveranskedjor
 • 04 mar 2019

  Nationella kansliet träffar Region Kronoberg

  Idag träffade det nationella kansliet medarbetare från upphandlingsavdelningen, miljö och fastighet.
 • 27 feb 2019

  Prioritering av inköpskategorier i regionernas upphandlingssamarbete

  I onsdags presenterade WSP sin rapport och utredning: Prioritering av inköpkategorier i landsting och regioners upphandlingssamarbete - analys av miljökonsekvens och potentiell miljönytta.
 • 19 feb 2019

  Media rapporterar om brott mot migrantarbetares rättigheter i malaysiska handskindustrin

  Sedan november har internationell media rapporterat om systematiska brott mot migrantarbetares rättigheter i företag som tillhandahåller medicinska engångshandskar till ett flertal europeiska länder – bland annat Sverige. I veckan rapporterade Svenska Dagbladet om detta. 
 • 11 feb 2019

  Varuförsörjningen - Att ställa miljökrav ger effekt

  Varuförsörjningen har på tre år minskat antalet förbrukningsartiklar som innehåller ftalater med 44 %. Ftalater är mjukgörare i plast och vissa är klassificerade som hormonstörande- och reproduktionsstörande ämnen. Under åren har man byggt upp en databas med miljöinformation vilket har möjliggjort att man både har kunnat identifiera vilka produkter man ska prioritera men också att sätta mätbara mål och följa upp. Läs gärna mer i Dagens Samhälle.
 • 08 feb 2019

  Kemkollen

  I tisdags gick ett inledande Webinar om Kemkollen av stapeln. Kemkollen är ett projekt som syftar till att skapa bättre kontroll på kemikalieinnehåll i upphandlade varor och material. Bakom lanseringen av Kemkollen står SKL Kommentus Inköpscentral och Nationella kansliet för Hållbar Upphandling, tillsammans med forskningsprojektet ”Kemikaliekontroll och Cirkulär Ekonomi - Incitament, hinder och lösningar” som drivs av Stockholms Universitet och Trossa AB.
 • 07 feb 2019

  EU parlamentet arrangerar ett möte för att diskutera offentlig upphandling som ett politiskt styrmedel för att främja arbetares rättigheter

  Efter rapporter om brott mot migrantarbetares rättigheter i malaysiska handsk-, kondom-, kateter- och IT-industrin bjöd EU parlamentets arbetsgrupp för Responsible Business Conduct (RBC) in till ett möte. Ordförande Heidi Hautala ledde samtalen och ett trettiotal aktörer från den privata sektorn, upphandlande myndigheter, NGOs och mellanstatliga organisationer som FN och OSSE deltog. Syftet med mötet var både att lyfta offentlig upphandling som ett styrmedel för att främja RBC men också att diskutera de pågående händelserna i Malaysia och möjliga åtgärder för gottgörelse.

Nyhetsbrev

Du kan prenumerera på vårt nyhetsbrev genom att fylla i din e-postadress i fältet nedanför.

Please enable the javascript to submit this form