Website Jumbotron

Sveriges regioner och landsting ansvarar för att alla invånare har tillgång till en god och väl fungerande hälso- och sjukvård, tandvård och kollektivtrafik. Det är viktigt för oss att bedriva vår verksamhet så att den främjar en hållbar utveckling. I enlighet med det vill vi verka för att de varor och tjänster som köps in är producerade under hållbara och ansvarsfulla förhållanden.

Igår hade vi Nationell Konferens för Hållbar Upphandling på Klara Strand i Stockholm. Styrgupp, expertgrupp och kontaktpersoner från det nationella nätverket samlades för att diskutera det fortsatta arbetet med att implementera handlingsplanerna. Dessutom passade vi på att fira att Uppförandekoden i år fyller 10 år. Vi är oerhört glada över det engagemang och den drivkraft som vi mötte under dagen, och tackar nätverket för dess medverkan!

Dagen bestod av både workshops och presentationer och lämnade mycket utrymme för diskussion. Under förmiddagen diskuterade vi processen – från uppförandekoden till de nya kontraktsvillkoren, till den trestegsmodellen vi idag tillämpar i uppföljningen. Sedan hade vi besök av Theo Jaekel från advokatfirman Vinge, som berättade om FN:s principer för företag och mänskliga rättigheter och hur landstingens kontraktsvillkor kopplar an till ramverket.

 

ws4ws2

 

Efter lunchen fick deltagarna möjlighet att fundera på riskerna inom sitt respektive ansvarsområde, var i kedjan riskerna finns, och tänkbara åtgärder beroende på påverkansgrad och möjlighet för gottgörelse (orsakande/bidragande/samband), i enlighet med det som Theo presenterat under förmiddagen.

 

WS

 

ws3

 

Därefter var det tur för styrgruppen att kliva fram och berätta lite om vad den nya nationella ansvarsfördelningen innebär och vad det i praktiken medför för varje enskild region. Handlingsplanerna är ett stort stöd i detta arbete, där vi nationellt fastställer förväntningar på en region och deras insats inom ramen för den nationella samverkan. Regionerna gavs möjlighet att diskutera och planera deras uppföljningsarbete och andra aktiviteter som ska genomföras under året.

 

Under eftermiddagsfikat bjöds det på tårta för att fira att det i år var tio år sedan arbetet med att ta fram en Uppförandekod för landsting & regioner påbörjades. Uppförandekoden togs initialt fram i samarbete mellan SLL, VGR och Region Skåne för att börja adressera ansvarsfrågor genom upphandling. Johan Böhlin, som idag arbetar på Trafikförvaltningen men som var den som på SLL för 10 år sedan drog igång arbetet med att ta fram en uppförandekod, gästade oss under fikapausen och berättade historien om hur Uppförandekoden kom till. Dagen avslutades sedan med en case-övning.

 

Tårta

 

Vi är oerhört glada och tacksamma över att så många ville dela denna dag med oss. Stort tack till styrgruppen, expertgruppen och kontaktpersoner för en givande dag med många intressanta diskussioner! 

Karin Lonaeus
Skrivet av: Karin Lonaeus
Om författaren
Karin Lonaeus arbetar som hållbarhetsstrateg i regionernas nationella kansli för hållbar upphandling.

Aktuellt

 • 18 apr 2019

  Politikervecka

  Det finns ett stort intresse och engagemang hos regionernas politiker för hållbar offentlig upphandling. I veckan var det nationella kansliet inbjudna av Miljöpartiets gruppledare inom regionerna samt till Västmanlands och Sörmlands inköpsnämnd för att informera om vårt gemensamma arbete.
 • 18 apr 2019

  Flerpartsforum om hur offentlig upphandling kan bidra till en hållbarare it-industri

  I veckan bjöd CSR Europe tillsammans med Responsible Business Alliance in aktörer från IT-industrin, offentliga upphandlare samt civilsamhället för gemensamma diskussioner om hur offentlig upphandling kan driva en hållbar utveckling genom hållbar offentlig upphandling. Region C (Stockholm) som har det nationella ansvaret för riskområdet IT representerades av det nationella kansliet och vi delade med oss av våra erfarenheter. 
 • 09 apr 2019

  Vad är en standard värd på andra sidan jordklotet?

  I senaste nyhetsbrevet från Swedish Standards Institute (SIS)  intervjuas jag om min syn på standarder och certifieringar.
 • 03 apr 2019

  Region A ses i Härnösand!

  Idag träffades regionala samordnare samt kontaktpersoner för Region A i Härnösand för att diskutera det fortsatta arbetet inom riskområde instrument. Region A består avRegion Norrbotten, region Västerbotten, Region Västernorrland och Region Jämtland Härjedalen.
 • 01 apr 2019

  Året i korthet – Verksamhetsrapport 2018

  Idag publicerar vi verksamhetsrapporten från 2018.
 • 01 apr 2019

  Region H föreläser om textilier på Världsvattendagen

  Anja Björnberg Ekstrand, regional samordnare Region Skåne, föreläste på Världsvattendagen på gymnasieskolan Spyken i Lund om riskerna vid textilproduktion. Varje år arrangerar gymnasieskolan i Lund en temadag för deras ettor när det är världsvattendagen och i år var första gången Region Skåne var med och delade med sig av arbetet med textil.
 • 28 mar 2019

  Internationell konferens om människohandel och offentlig upphandling

  I veckan arrangerade Inrikesdepartementet i Storbritannien, i samarbete med Ethical Trading Initiative och OSSE, en konferens med fokus på att identifiera och motverka risker för människohandel och modernt slaveri genom offentlig upphandling. Över 150 deltagare från upphandlande myndigheter, leverantörer, fackföreningar, mellanstatliga- och ideella organisationer deltog. Deltagarna lyfte utmaningar men fokuserade framförallt på praktiska lösningar. Sveriges regioner var tillsammans med våra norska kollegor på DIFI inbjudna att dela med oss av våra erfarenheter av hur vi arbetar med hållbar upphandling.
 • 19 mar 2019

  Region H har minskat koldioxidutsläpp och kostnader vid senaste upphandlingen av operationskläder

    Region Skåne, som har det nationella ansvaret för riskområdet textilier, har arbetat med att analysera textilprodukter där man ser en potential i att byta ut material till alternativ som påverkar miljön mindre eller gör att leverantörskedjan blir säkrare. Under 2018 upphandlades en ny textil och inkluderade hållbarhetskriterier vilket både minskade koldioxidutsläppen och  kostnaderna.
 • 14 mar 2019

  Det nationella kansliet träffar Region Blekinge

  Idag var det nationella kansliet inbjudna av Magnus Strand och hans kollegor från upphandling och miljö för att diskutera hållbar offentlig upphandling.  Vi presenterade vårt gemensamma arbete med fokus på vår nya nationella miljösamordning. Vi hann också diskutera regionens arbete med riskkategorin medicinteknik.
 • 14 mar 2019

  Det nationella kansliet träffar Region Blekinge

  Idag var det nationella kansliet inbjudna av Magnus Strand och hans kollegor från upphandling och miljö för att diskutera hållbar offentlig upphandling.  Vi presenterade vårt gemensamma arbete med fokus på vår nya nationella miljösamordning. Vi hann också diskutera regionens arbete med riskkategorin medicinteknik.

Nyhetsbrev

Du kan prenumerera på vårt nyhetsbrev genom att fylla i din e-postadress i fältet nedanför.

Please enable the javascript to submit this form