Website Jumbotron

Sveriges regioner och landsting ansvarar för att alla invånare har tillgång till en god och väl fungerande hälso- och sjukvård, tandvård och kollektivtrafik. Det är viktigt för oss att bedriva vår verksamhet så att den främjar en hållbar utveckling. I enlighet med det vill vi verka för att de varor och tjänster som köps in är producerade under hållbara och ansvarsfulla förhållanden.

På väg hem från Lund där jag i två dagar deltagit i Hållbarhetskollens expertrådsmöte! Hållbarhetskollen, en tjänst som erbjuds av SKL Kommentus Inköpscentral, hjälper kommuner och landsting att följa upp sociala, etiska och hållbarhetskrav som ställs i upphandlingar.

 

Hållbarhetskollen erbjuder kommuner och landsting att följa upp sociala- och andra hållbarhetskrav som ställs i upphandlingar. Både de egna ramavtalen samt enskilda kommuner- och landstingsavtal följs upp av Hållbarhetskollen. Vilka produkter som ska följas upp bestäms gemensamt på expertgruppsmötena som går av stapeln två gånger per år. Det är därför viktigt att vi från landsting och regioner deltar vid dessa möten för att samordna vårt arbete med SKI. Kommuner och landsting upphandlar i hög utsträckning samma produkter och tjänster och i många fall har vi samma leverantörer. Det finns därför många samordningsfördelar, och vi vill underlätta för våra leverantörer genom att minska antalet uppföljningar som de blir föremål för.

Landstingens och regionernas nationella samordning för socialt ansvarstagande i leverantörskedjan har idag ett samverkansavtal med SKL Kommentus, som innebär att vi inte bara delar information om- och samarbetar kring uppföljningar. Även krav, vägledning och systematik för uppföljning utvecklar vi i samförstånd, i syfte att enklare och i allt högre utsträckning samordna uppföljningar, branschdialog och förbättringsarbete.

I år har flertalet revisioner genomförts i samarbete med SKL Kommentus inom riskkategorin livsmedel, med fokus på kyckling. Fortsättningsvis kommer vi att tillsammans med SKL Kommentus fokusera på frukt och grönt, där vi sett att riskerna ökat i södra Europa. Därtill kommer vi att tillsammans slutföra arbetet med att uppdatera kontraktsvillkoren, ta fram uppföljningsfrågor och skapa vägledningar, utbildningsmaterial, rapportmallar m.m. Vi ser fram emot ett fortsatt gott samarbete med Hållbarhetskollen och Sveriges kommuner!

 

 expertrådsmöte lund

 

Karin Lonaeus
Skrivet av: Karin Lonaeus
Om författaren
Karin Lonaeus arbetar som hållbarhetsstrateg i regionernas nationella kansli för hållbar upphandling.

Aktuellt

 • 18 apr 2019

  Politikervecka

  Det finns ett stort intresse och engagemang hos regionernas politiker för hållbar offentlig upphandling. I veckan var det nationella kansliet inbjudna av Miljöpartiets gruppledare inom regionerna samt till Västmanlands och Sörmlands inköpsnämnd för att informera om vårt gemensamma arbete.
 • 18 apr 2019

  Flerpartsforum om hur offentlig upphandling kan bidra till en hållbarare it-industri

  I veckan bjöd CSR Europe tillsammans med Responsible Business Alliance in aktörer från IT-industrin, offentliga upphandlare samt civilsamhället för gemensamma diskussioner om hur offentlig upphandling kan driva en hållbar utveckling genom hållbar offentlig upphandling. Region C (Stockholm) som har det nationella ansvaret för riskområdet IT representerades av det nationella kansliet och vi delade med oss av våra erfarenheter. 
 • 09 apr 2019

  Vad är en standard värd på andra sidan jordklotet?

  I senaste nyhetsbrevet från Swedish Standards Institute (SIS)  intervjuas jag om min syn på standarder och certifieringar.
 • 03 apr 2019

  Region A ses i Härnösand!

  Idag träffades regionala samordnare samt kontaktpersoner för Region A i Härnösand för att diskutera det fortsatta arbetet inom riskområde instrument. Region A består avRegion Norrbotten, region Västerbotten, Region Västernorrland och Region Jämtland Härjedalen.
 • 01 apr 2019

  Året i korthet – Verksamhetsrapport 2018

  Idag publicerar vi verksamhetsrapporten från 2018.
 • 01 apr 2019

  Region H föreläser om textilier på Världsvattendagen

  Anja Björnberg Ekstrand, regional samordnare Region Skåne, föreläste på Världsvattendagen på gymnasieskolan Spyken i Lund om riskerna vid textilproduktion. Varje år arrangerar gymnasieskolan i Lund en temadag för deras ettor när det är världsvattendagen och i år var första gången Region Skåne var med och delade med sig av arbetet med textil.
 • 28 mar 2019

  Internationell konferens om människohandel och offentlig upphandling

  I veckan arrangerade Inrikesdepartementet i Storbritannien, i samarbete med Ethical Trading Initiative och OSSE, en konferens med fokus på att identifiera och motverka risker för människohandel och modernt slaveri genom offentlig upphandling. Över 150 deltagare från upphandlande myndigheter, leverantörer, fackföreningar, mellanstatliga- och ideella organisationer deltog. Deltagarna lyfte utmaningar men fokuserade framförallt på praktiska lösningar. Sveriges regioner var tillsammans med våra norska kollegor på DIFI inbjudna att dela med oss av våra erfarenheter av hur vi arbetar med hållbar upphandling.
 • 19 mar 2019

  Region H har minskat koldioxidutsläpp och kostnader vid senaste upphandlingen av operationskläder

    Region Skåne, som har det nationella ansvaret för riskområdet textilier, har arbetat med att analysera textilprodukter där man ser en potential i att byta ut material till alternativ som påverkar miljön mindre eller gör att leverantörskedjan blir säkrare. Under 2018 upphandlades en ny textil och inkluderade hållbarhetskriterier vilket både minskade koldioxidutsläppen och  kostnaderna.
 • 14 mar 2019

  Det nationella kansliet träffar Region Blekinge

  Idag var det nationella kansliet inbjudna av Magnus Strand och hans kollegor från upphandling och miljö för att diskutera hållbar offentlig upphandling.  Vi presenterade vårt gemensamma arbete med fokus på vår nya nationella miljösamordning. Vi hann också diskutera regionens arbete med riskkategorin medicinteknik.
 • 14 mar 2019

  Det nationella kansliet träffar Region Blekinge

  Idag var det nationella kansliet inbjudna av Magnus Strand och hans kollegor från upphandling och miljö för att diskutera hållbar offentlig upphandling.  Vi presenterade vårt gemensamma arbete med fokus på vår nya nationella miljösamordning. Vi hann också diskutera regionens arbete med riskkategorin medicinteknik.

Nyhetsbrev

Du kan prenumerera på vårt nyhetsbrev genom att fylla i din e-postadress i fältet nedanför.

Please enable the javascript to submit this form