Klustergruppen för Vatten och läkemedel var i tisdags inbjudna till SIWI och ett seminarium om aktuella initiativ inom läkemedelsindustrin för att skapa ökad hållbarhet i leverantörskedjan. Vi fick även ta del av erfarenheter från hur andra branscher arbetar. Frågor som diskuterades var: Vad kan vi lära oss av verktyg och certifikat från andra branscher? Vilken påverkan har hållbarhetsrevisioner på leverantörer? Hur långt kan vi komma utan tredjepartscertifiering i samarbete mellan varumärken och deras leverantörer?

Först ut var tre talare från textil- och it-branschen. Henrik Lindholm, hållbarhetsansvarig på Sandqvist, la förra året fram sin licentiat-avhandling om kemikaliehantering vid tillverkning av textilier i utvecklingsländer. Han har studerat hur effektiva existerande metoder för att ställa och följa upp krav egentligen är? Svaret var tydligt. Att enbart, som är vanligt, skicka ut en uppförandekod för leverantörer att skriva under bidrar inte till någon förändring. Inte heller att genomföra enstaka stickprov/audits. Det som skapar mer långsiktig förändring är kontinuerliga uppföljningar och andra kapacitetsutvecklande insatser.

 

Nästa talare var Christina Muljade, Filippa K:s hållbarhetskoordinator, som berättade om resultaten från SIWIs gemensamma projekt med svenska modeföretag. Inom ramen för samarbetet har man tagit fram resurseffektiva metoder vid textilframställning. Christina Muljade berättade att de fabriker som hade investerat i nya arbetssätt för att minska vattenanvändningen och energiåtgång hade en avkastning på investerat kapital om 80 procent. Projektet visar att en investering i hållbarhet kan vara en tydlig förutsättning för lönsamhet, inte bara en kostnad.

Sören Enholm, vd på TCO Development, berättade om de arbetar med att certifiera olika typer av it produkter. TCO arbetar med kemikalieanvändning och jobbar mycket med att efterfråga kemikalier som har en mindre negativ påverkan och en ”tillåtslista” snarare än en förbudslista. TCOs fokus är på ett livscykelperspektiv och att genomföra oberoende granskningar av de företag som vill bli certifierade.


Vi fick även höra om två exempel från läkemedelsbranschen. Helena Wadsten, hållbarhetsansvarig på Astra, berättade exempelvis att all tillverkning av läkemedel inte sker i utvecklingsländer som Kina och Indien. I Astras fall tillverkas cirka 40 procent i Sverige. Övriga läkemedel tillverkas framförallt i Europa och USA. Sverige är också lanseringsställe för Astras alla nya läkemedel. Astra arbetar systematiskt med både effektiv rening och att hitta säkra gränsvärden. Gränsvärden som kontrolleras även hos underleverantörer. Astra kommunicerar också om allt arbete som görs inom hållbarhetsområdet vilket man kan läsa mer om här.


Hanna Flygar från Apotek Hjärtat berättade om deras nya miljömärkning av OTC-läkemedel dvs. de läkemedel du kan köpa utan recept. För att få Hjärtats miljömärkning krävs tre saker; att läkemedelsbolaget har gjort en hållbarhetsredovisning enligt GRI (Global Reporting Initiative), att redovisningen är externt reviderad samt att företaget är medlem av PSCI, ett branschinitiativ för hållbara läkemedelsföretag. Det är en utmaning att hitta kriterier för att miljömärka läkemedelsbolag och Hanna sa ödmjukt att märkningen behöver utvecklas. Men, samtidigt måste man våga börja för att få till en förändring. Här kan du få mer information om den nya märkningen.

FullSizeRender 006HjärtatTCO

Foto: Henrik Lindholm, Hanna Flygar och Sören Enholm

Seminariet avslutades med ett rundabordssamtal med alla deltagare. Ett stort tack till SIWI för initiativet och en intressant förmiddag.

Pauline Göthberg
Skrivet av: Pauline Göthberg
Om författaren
Pauline Göthberg arbetar som nationell samordnare för regionernas gemensamma initiativ för hållbar upphandling. Pauline disputerade vid KTH i juni 2011 på en avhandling om hållbart företagande (CSR) och har tidigare skrivit flera läroböcker om hållbar utveckling och socialt ansvarstagande.

Aktuellt

 • 12 jun 2019

  Regionernas läkemedelsstrategier

  När Dagens Medicin Agenda och Läkemedelsmarknaden bjöd in till seminarium kring regionernas läkemedelsstrategier i förra veckan var region E inbjuden att tala om regionernas arbete med hållbarhetskrav i läkemedelsupphandling och uppföljning av läkemedelsavtal.
 • 07 jun 2019

  Finlands sak är vår

  I veckan hade vi besök av Helsingfors Universitetssjukhus och deras inköpsorganisation. Temat för dagen var hållbar offentlig upphandling och hur vi kan säkerställa att de produkter och tjänster vi upphandlar till hälso- och sjukvården i Sverige och Finland är ansvarsfullt framställda. Vi fick möjligheter att dela med oss av våra erfarenheter och lära oss av våra finska kollegor. Vi ser mycket fram mot ett utökat samarbete i norden. 
 • 23 maj 2019

  Blockkedjan kan transformera livsmedelsindustrin

  Blockkedjan spås bli ett användbart verktyg att inte bara spåra produktkvalitet och ursprung, utan även säkerställa att sociala krav följs. Tillsammans med bland andra SKL Kommentus har Region B deltagit i ett blockkedjeprojekt och förhoppningen är att möjliggöra en mer transparent och hållbar värdekedja.
 • 22 maj 2019

  Genomförd kontorsrevision hos Invacare

  Region G har genomfört en kontorsrevision inom riskområdet medicinteknisk utrustning hos Invacare i syfte att säkerställa efterlevnad av kontraktsvillkoren avseende hållbara leveranskedjor som ställts i upphandlingen.
 • 22 maj 2019

  Uppdaterad vägledning för kontraktsvillkor avseende hållbara leveranskedjor

  Vägledningen, som tagits fram i samarbete mellan Sveriges regioner för att ge stöd till leverantörer kring kontraktsvillkoren avseende hållbara leveranskedjor, har uppdaterats!
 • 20 maj 2019

  Schysst IT-upphandling – SwedWatch bjöd in till seminarium om hur man kan främja mänskliga rättigheter genom rätt krav och uppföljning i offentliga upphandlingar

  Med rätt upphandlingsmetoder kan inköpare minska risken för att mänskliga rättigheter påverkas negativt vid framställningen av IT-produkter. Under seminariet presenterade SwedWatch risker vid tillverkning av IT-produkter, Kathleen Mc Caughey från Region Stockholm samt Björn Claesson från Electronics Watch presenterade metoder och verktyg som upphandlande myndigheter kan använda för att främja goda arbetsvillkor i produktionsleden.
 • 10 maj 2019

  Kunskapscentrum för läkemedel i miljön vid Läkemedelsverket

  Igår närvarade det Nationella Kansliet när det nyinrättade Kunskapscentrum för läkemedel i miljön vid Läkemedelsverket in till en första träff för att skapa en gemensam plattform för det arbete som ska ta fart inom Kunskapscentrum. Syftet med dagen var att konkretisera Kunskapscentrumets fokusområden, identifiera behov av samverkan och hittar former för det gemensamma arbetet framåt.
 • 09 maj 2019

  Upphandling24 uppmärksammar Region Stockholms arbete med Hållbar Upphandling

  I senaste numret av Upphandling24 beskrivs hur Region Stockholm arbetar med hållbar upphandling som styrmedel för att minska sitt klimatavtryck. Sedan 1990 handlar det om en 70 procentig minskning inom regionen. Nu går man vidare och fokuserar på de indirekta utsläppen. Man börjar även byta ut produkter som tillverkas av fossil råvara till biobaserad råvara. Här kan du läsa artikeln i sin helhet.
 • 07 maj 2019

  Genomförd kontorsrevision hos Johnson & Johnson

  Region A har genomfört en kontorsrevision inom riskområdet instrument hos Johnson & Johnson i syfte att säkerställa efterlevnad av kontraktsvillkoren avseende hållbara leveranskedjor som ställts i upphandlingen.
 • 29 apr 2019

  Risker i globala logistik- och transportkedjor - Ny rapport

  På uppdrag av Hållbar Upphandling – ett samarbete mellan Sveriges regioner – har Enact Sustainable Strategies genomfört en riskanalys där de har identifierat och prioriterat väsentliga hållbarhetsrisker i den globala logistik- och transportsektorn. Idag arbetar vi redan med hållbarhetsrisker i leverantörskedjorna för utpekade riskområden. Men inte specifikt med risker kopplade till transporter. Det är vår intention och förhoppning att den här studien ska kunna bidra till det fortsatta arbetet.

Vision

Sveriges regioner och landsting ansvarar för att alla invånare har tillgång till en god och väl fungerande hälso- och sjukvård, tandvård och kollektivtrafik. Det är viktigt för oss att bedriva vår verksamhet så att den främjar en hållbar utveckling. I enlighet med det vill vi verka för att de varor och tjänster som köps in är producerade under hållbara och ansvarsfulla förhållanden.

Vagledning hallbaraleveranskedjor nedladdning

Nyhetsbrev

Du kan prenumerera på vårt nyhetsbrev genom att fylla i din e-postadress i fältet nedanför.

Please enable the javascript to submit this form