Website Jumbotron

Sveriges regioner och landsting ansvarar för att alla invånare har tillgång till en god och väl fungerande hälso- och sjukvård, tandvård och kollektivtrafik. Det är viktigt för oss att bedriva vår verksamhet så att den främjar en hållbar utveckling. I enlighet med det vill vi verka för att de varor och tjänster som köps in är producerade under hållbara och ansvarsfulla förhållanden.

Klustergruppen för Vatten och läkemedel var i tisdags inbjudna till SIWI och ett seminarium om aktuella initiativ inom läkemedelsindustrin för att skapa ökad hållbarhet i leverantörskedjan. Vi fick även ta del av erfarenheter från hur andra branscher arbetar. Frågor som diskuterades var: Vad kan vi lära oss av verktyg och certifikat från andra branscher? Vilken påverkan har hållbarhetsrevisioner på leverantörer? Hur långt kan vi komma utan tredjepartscertifiering i samarbete mellan varumärken och deras leverantörer?

Först ut var tre talare från textil- och it-branschen. Henrik Lindholm, hållbarhetsansvarig på Sandqvist, la förra året fram sin licentiat-avhandling om kemikaliehantering vid tillverkning av textilier i utvecklingsländer. Han har studerat hur effektiva existerande metoder för att ställa och följa upp krav egentligen är? Svaret var tydligt. Att enbart, som är vanligt, skicka ut en uppförandekod för leverantörer att skriva under bidrar inte till någon förändring. Inte heller att genomföra enstaka stickprov/audits. Det som skapar mer långsiktig förändring är kontinuerliga uppföljningar och andra kapacitetsutvecklande insatser.

 

Nästa talare var Christina Muljade, Filippa K:s hållbarhetskoordinator, som berättade om resultaten från SIWIs gemensamma projekt med svenska modeföretag. Inom ramen för samarbetet har man tagit fram resurseffektiva metoder vid textilframställning. Christina Muljade berättade att de fabriker som hade investerat i nya arbetssätt för att minska vattenanvändningen och energiåtgång hade en avkastning på investerat kapital om 80 procent. Projektet visar att en investering i hållbarhet kan vara en tydlig förutsättning för lönsamhet, inte bara en kostnad.

Sören Enholm, vd på TCO Development, berättade om de arbetar med att certifiera olika typer av it produkter. TCO arbetar med kemikalieanvändning och jobbar mycket med att efterfråga kemikalier som har en mindre negativ påverkan och en ”tillåtslista” snarare än en förbudslista. TCOs fokus är på ett livscykelperspektiv och att genomföra oberoende granskningar av de företag som vill bli certifierade.


Vi fick även höra om två exempel från läkemedelsbranschen. Helena Wadsten, hållbarhetsansvarig på Astra, berättade exempelvis att all tillverkning av läkemedel inte sker i utvecklingsländer som Kina och Indien. I Astras fall tillverkas cirka 40 procent i Sverige. Övriga läkemedel tillverkas framförallt i Europa och USA. Sverige är också lanseringsställe för Astras alla nya läkemedel. Astra arbetar systematiskt med både effektiv rening och att hitta säkra gränsvärden. Gränsvärden som kontrolleras även hos underleverantörer. Astra kommunicerar också om allt arbete som görs inom hållbarhetsområdet vilket man kan läsa mer om här.


Hanna Flygar från Apotek Hjärtat berättade om deras nya miljömärkning av OTC-läkemedel dvs. de läkemedel du kan köpa utan recept. För att få Hjärtats miljömärkning krävs tre saker; att läkemedelsbolaget har gjort en hållbarhetsredovisning enligt GRI (Global Reporting Initiative), att redovisningen är externt reviderad samt att företaget är medlem av PSCI, ett branschinitiativ för hållbara läkemedelsföretag. Det är en utmaning att hitta kriterier för att miljömärka läkemedelsbolag och Hanna sa ödmjukt att märkningen behöver utvecklas. Men, samtidigt måste man våga börja för att få till en förändring. Här kan du få mer information om den nya märkningen.

FullSizeRender 006HjärtatTCO

Foto: Henrik Lindholm, Hanna Flygar och Sören Enholm

Seminariet avslutades med ett rundabordssamtal med alla deltagare. Ett stort tack till SIWI för initiativet och en intressant förmiddag.

Pauline Göthberg
Skrivet av: Pauline Göthberg
Om författaren
Pauline Göthberg arbetar som nationell samordnare för regionernas gemensamma initiativ för hållbar upphandling. Pauline disputerade vid KTH i juni 2011 på en avhandling om hållbart företagande (CSR) och har tidigare skrivit flera läroböcker om hållbar utveckling och socialt ansvarstagande.

Aktuellt

 • 14 mar 2019

  Det nationella kansliet träffar Region Blekinge

  Idag var det nationella kansliet inbjudna av Magnus Strand och hans kollegor från upphandling och miljö för att diskutera hållbar offentlig upphandling.  Vi presenterade vårt gemensamma arbete med fokus på vår nya nationella miljösamordning. Vi hann också diskutera regionens arbete med riskkategorin medicinteknik.
 • 14 mar 2019

  Det nationella kansliet träffar Region Blekinge

  Idag var det nationella kansliet inbjudna av Magnus Strand och hans kollegor från upphandling och miljö för att diskutera hållbar offentlig upphandling.  Vi presenterade vårt gemensamma arbete med fokus på vår nya nationella miljösamordning. Vi hann också diskutera regionens arbete med riskkategorin medicinteknik.
 • 12 mar 2019

  ”Kundkrav gav bättre arbetsvillkor”: Medtech Magazine skriver om regionernas hållbarhetsarbete inom riskområdet kirurgiska instrument

  I sitt senaste nummer skriver Medtech Magazine om hur regionernas arbete medverkar till att förbättra arbetsvillkor i fabriker i Pakistan. Reportaget återger både erfarenheter och lärdomar från den studieresa som genomfördes under 2018 men lyfter även det projekt som initierats av Sveriges regioner, ETI UK, Sykehusinnkjop i Norge och OneMed, som syftar till att adressera riskerna inom instrumenttillverkningen.
 • 07 mar 2019

  Region C utvecklar metod för att adressera risker i leveranskedjan för informations- och kommunikationsteknik-produkter

  2018 var ett viktigt år vad gäller informations- och kommunikationsteknik (IKT)-upphandlingar inom Region C (Region Stockholm). Region Stockholm har huvudansvar för riskområdet i Sveriges regioners nationella samverkan kring hållbar upphandling, vilket innebär att Region Stockholm lägger stort fokus på att stärka hållbarheten i IKT-leveranskedjor. Under 2018 genomförde Region Stockholm åtta upphandlingar av hårdvara såsom datorer, bildskärmar och mobiler där en metod utvecklades för att hantera riskerna samt för att säkerställa att Regionen ingår avtal med aktörer som har ett aktivt arbete med hållbara leveranskedjor
 • 04 mar 2019

  Nationella kansliet träffar Region Kronoberg

  Idag träffade det nationella kansliet medarbetare från upphandlingsavdelningen, miljö och fastighet.
 • 27 feb 2019

  Prioritering av inköpskategorier i regionernas upphandlingssamarbete

  I onsdags presenterade WSP sin rapport och utredning: Prioritering av inköpkategorier i landsting och regioners upphandlingssamarbete - analys av miljökonsekvens och potentiell miljönytta.
 • 19 feb 2019

  Media rapporterar om brott mot migrantarbetares rättigheter i malaysiska handskindustrin

  Sedan november har internationell media rapporterat om systematiska brott mot migrantarbetares rättigheter i företag som tillhandahåller medicinska engångshandskar till ett flertal europeiska länder – bland annat Sverige. I veckan rapporterade Svenska Dagbladet om detta. 
 • 11 feb 2019

  Varuförsörjningen - Att ställa miljökrav ger effekt

  Varuförsörjningen har på tre år minskat antalet förbrukningsartiklar som innehåller ftalater med 44 %. Ftalater är mjukgörare i plast och vissa är klassificerade som hormonstörande- och reproduktionsstörande ämnen. Under åren har man byggt upp en databas med miljöinformation vilket har möjliggjort att man både har kunnat identifiera vilka produkter man ska prioritera men också att sätta mätbara mål och följa upp. Läs gärna mer i Dagens Samhälle.
 • 08 feb 2019

  Kemkollen

  I tisdags gick ett inledande Webinar om Kemkollen av stapeln. Kemkollen är ett projekt som syftar till att skapa bättre kontroll på kemikalieinnehåll i upphandlade varor och material. Bakom lanseringen av Kemkollen står SKL Kommentus Inköpscentral och Nationella kansliet för Hållbar Upphandling, tillsammans med forskningsprojektet ”Kemikaliekontroll och Cirkulär Ekonomi - Incitament, hinder och lösningar” som drivs av Stockholms Universitet och Trossa AB.
 • 07 feb 2019

  EU parlamentet arrangerar ett möte för att diskutera offentlig upphandling som ett politiskt styrmedel för att främja arbetares rättigheter

  Efter rapporter om brott mot migrantarbetares rättigheter i malaysiska handsk-, kondom-, kateter- och IT-industrin bjöd EU parlamentets arbetsgrupp för Responsible Business Conduct (RBC) in till ett möte. Ordförande Heidi Hautala ledde samtalen och ett trettiotal aktörer från den privata sektorn, upphandlande myndigheter, NGOs och mellanstatliga organisationer som FN och OSSE deltog. Syftet med mötet var både att lyfta offentlig upphandling som ett styrmedel för att främja RBC men också att diskutera de pågående händelserna i Malaysia och möjliga åtgärder för gottgörelse.

Nyhetsbrev

Du kan prenumerera på vårt nyhetsbrev genom att fylla i din e-postadress i fältet nedanför.

Please enable the javascript to submit this form