Website Jumbotron

Sveriges regioner och landsting ansvarar för att alla invånare har tillgång till en god och väl fungerande hälso- och sjukvård, tandvård och kollektivtrafik. Det är viktigt för oss att bedriva vår verksamhet så att den främjar en hållbar utveckling. I enlighet med det vill vi verka för att de varor och tjänster som köps in är producerade under hållbara och ansvarsfulla förhållanden.

The bureau of investigative journalism släppte den 6:e maj artikeln ”Big pharma’s pollution is creating deadly superbugs while the world looks the other way”, om spridningen av antibiotikaresistenta bakterier och avsaknaden av regleringar kring utsläpp vid tillverkning. På tysk tv sänds en dokumentär som lyfter antibiotikaresistens som ett ökande hot mot global hälsa. Den 9:e maj pratar vetandets värld om klimatsmartare sjukvård, där Joakim Larsson från Göteborgs universitet lyfter problematiken kring utsläppen vid tillverkning.  Avsaknad av regleringar lyfts genomgående, och det finns ett tydligt budskap om att ansvaret ligger både på industrin och deras riskhantering i leverantörskedjan, och på offentligt kravställande.

 superbugs

 

 

 

 

 

 

 

 

 Artikeln som skrivits av the bureau of investigative journalism bygger i sig på en studie som nyligen publicerats av tidskriften infection. Studien bygger på vattenprover som tagits utanför läkemedelstillverkningsanläggningar i närheten av Hyderabad i Indien, i närheten av två avloppsreningsverk, i Musifloden och i Hyderabad och närliggande byar. I studien ser man att bristfällig hantering av avloppsvatten från läkemedelstillverkning lett till att höga halter av läkemedel har hittats i avloppsvatten samt i grund- och dricksvatten[1].  Vad vi vet idag är att i kraftigt antibiotikabelastade miljöer är förekomsten av resistenta bakterier och resistensgener mycket hög, och att även de mekanismer som möjliggör överföring av resistens mellan arter gynnas. Till skillnad från de flesta andra miljöeffekter av läkemedel som är mer eller mindre lokala är resistensfrågan en global angelägenhet, då resistenta bakterier kan spridas över jorden och få fotfäste långt ifrån där de utvecklades[2]. Enligt the bureau of investigative journalism så återvänder 70–90 % av resenärer till Indien med antibiotikaresistenta bakterier i sig [3]. Resistensen hotar våra möjligheter till att bota till synes vanliga infektioner och leder till förlängd sjukdom och även dödsfall. The World Health Organization (WHO) har pekat ut spridningen av antibiotikaresistenta bakterier som en av vår tids största hot mot folkhälsan, och kan komma att innebära höga kostnader för hälsa- och sjukvården.

Indiens regering presenterade nyligen sin första nationella antibiotikaresistensplan, vilket är ett stort steg i rätt riktning. Samtidigt berättar Joakim Larsson i vetandets värld att sjukvården här i Sverige har en speciell möjlighet att ytterligare driva på förändring och ta på sig en aktiv roll i att påverka utsläppen vid tillverkning av läkemedel via upphandlingsverktyget. Sjukvården kan ställa krav på hur avfall tas om hand vid läkemedelstillverkning när de köper in läkemedel till den egna användningen. Joakim kommenterar att svenska landsting är först ut i världen med att ställa den typen av krav, och belyser den process som just nu pågår med att ta fram nya och förtydligade krav för läkemedel. Om Sveriges roll och påverkansmöjlighet kommenterar Joakim:

”Sverige har tagit initiativ till att ställa krav vid upphandling som handlar om produktionsutsläpp vid tillverkning, United Nations Development Programme (UNDP) har tagit efter och arbetar med de här frågorna även om de inte ställer krav ännu, och även Norge har visat ett sådant intresse. Så det kanske får en effekt som sprider sig vidare. Vi i Sverige står för knappt 1 % av den totala läkemedelsanvändningen i världen, och det skulle man ju kunna använda som argument att ’kraven från Sverige spelar väl ingen roll, vi är ju en sån liten del’. Men alla som går före har en viktig roll och om man tar en ledande roll så har man alltid möjligheten att få med sig andra. Och någon måste alltid börja. ”

Rapporter, artiklar, radioprogram och dokumentär hittar ni här:

 

[1] https://link.springer.com/article/10.1007/s15010-017-1007-2

[2] https://lakemedelsboken.se/kapitel/lakemedelsanvandning/lakemedel_i_miljon.html

[3] https://www.thebureauinvestigates.com/stories/2017-05-06/big-pharmas-pollution-is-creating-deadly-superbugs-while-the-world-looks-the-other-way

Karin Lonaeus
Skrivet av: Karin Lonaeus
Om författaren
Karin Lonaeus arbetar som hållbarhetsstrateg i regionernas nationella kansli för hållbar upphandling.

Aktuellt

 • 18 apr 2019

  Politikervecka

  Det finns ett stort intresse och engagemang hos regionernas politiker för hållbar offentlig upphandling. I veckan var det nationella kansliet inbjudna av Miljöpartiets gruppledare inom regionerna samt till Västmanlands och Sörmlands inköpsnämnd för att informera om vårt gemensamma arbete.
 • 18 apr 2019

  Flerpartsforum om hur offentlig upphandling kan bidra till en hållbarare it-industri

  I veckan bjöd CSR Europe tillsammans med Responsible Business Alliance in aktörer från IT-industrin, offentliga upphandlare samt civilsamhället för gemensamma diskussioner om hur offentlig upphandling kan driva en hållbar utveckling genom hållbar offentlig upphandling. Region C (Stockholm) som har det nationella ansvaret för riskområdet IT representerades av det nationella kansliet och vi delade med oss av våra erfarenheter. 
 • 09 apr 2019

  Vad är en standard värd på andra sidan jordklotet?

  I senaste nyhetsbrevet från Swedish Standards Institute (SIS)  intervjuas jag om min syn på standarder och certifieringar.
 • 03 apr 2019

  Region A ses i Härnösand!

  Idag träffades regionala samordnare samt kontaktpersoner för Region A i Härnösand för att diskutera det fortsatta arbetet inom riskområde instrument. Region A består avRegion Norrbotten, region Västerbotten, Region Västernorrland och Region Jämtland Härjedalen.
 • 01 apr 2019

  Året i korthet – Verksamhetsrapport 2018

  Idag publicerar vi verksamhetsrapporten från 2018.
 • 01 apr 2019

  Region H föreläser om textilier på Världsvattendagen

  Anja Björnberg Ekstrand, regional samordnare Region Skåne, föreläste på Världsvattendagen på gymnasieskolan Spyken i Lund om riskerna vid textilproduktion. Varje år arrangerar gymnasieskolan i Lund en temadag för deras ettor när det är världsvattendagen och i år var första gången Region Skåne var med och delade med sig av arbetet med textil.
 • 28 mar 2019

  Internationell konferens om människohandel och offentlig upphandling

  I veckan arrangerade Inrikesdepartementet i Storbritannien, i samarbete med Ethical Trading Initiative och OSSE, en konferens med fokus på att identifiera och motverka risker för människohandel och modernt slaveri genom offentlig upphandling. Över 150 deltagare från upphandlande myndigheter, leverantörer, fackföreningar, mellanstatliga- och ideella organisationer deltog. Deltagarna lyfte utmaningar men fokuserade framförallt på praktiska lösningar. Sveriges regioner var tillsammans med våra norska kollegor på DIFI inbjudna att dela med oss av våra erfarenheter av hur vi arbetar med hållbar upphandling.
 • 19 mar 2019

  Region H har minskat koldioxidutsläpp och kostnader vid senaste upphandlingen av operationskläder

    Region Skåne, som har det nationella ansvaret för riskområdet textilier, har arbetat med att analysera textilprodukter där man ser en potential i att byta ut material till alternativ som påverkar miljön mindre eller gör att leverantörskedjan blir säkrare. Under 2018 upphandlades en ny textil och inkluderade hållbarhetskriterier vilket både minskade koldioxidutsläppen och  kostnaderna.
 • 14 mar 2019

  Det nationella kansliet träffar Region Blekinge

  Idag var det nationella kansliet inbjudna av Magnus Strand och hans kollegor från upphandling och miljö för att diskutera hållbar offentlig upphandling.  Vi presenterade vårt gemensamma arbete med fokus på vår nya nationella miljösamordning. Vi hann också diskutera regionens arbete med riskkategorin medicinteknik.
 • 14 mar 2019

  Det nationella kansliet träffar Region Blekinge

  Idag var det nationella kansliet inbjudna av Magnus Strand och hans kollegor från upphandling och miljö för att diskutera hållbar offentlig upphandling.  Vi presenterade vårt gemensamma arbete med fokus på vår nya nationella miljösamordning. Vi hann också diskutera regionens arbete med riskkategorin medicinteknik.

Nyhetsbrev

Du kan prenumerera på vårt nyhetsbrev genom att fylla i din e-postadress i fältet nedanför.

Please enable the javascript to submit this form