Website Jumbotron

Sveriges regioner och landsting ansvarar för att alla invånare har tillgång till en god och väl fungerande hälso- och sjukvård, tandvård och kollektivtrafik. Det är viktigt för oss att bedriva vår verksamhet så att den främjar en hållbar utveckling. I enlighet med det vill vi verka för att de varor och tjänster som köps in är producerade under hållbara och ansvarsfulla förhållanden.

The bureau of investigative journalism släppte den 6:e maj artikeln ”Big pharma’s pollution is creating deadly superbugs while the world looks the other way”, om spridningen av antibiotikaresistenta bakterier och avsaknaden av regleringar kring utsläpp vid tillverkning. På tysk tv sänds en dokumentär som lyfter antibiotikaresistens som ett ökande hot mot global hälsa. Den 9:e maj pratar vetandets värld om klimatsmartare sjukvård, där Joakim Larsson från Göteborgs universitet lyfter problematiken kring utsläppen vid tillverkning.  Avsaknad av regleringar lyfts genomgående, och det finns ett tydligt budskap om att ansvaret ligger både på industrin och deras riskhantering i leverantörskedjan, och på offentligt kravställande.

 superbugs

 

 

 

 

 

 

 

 

 Artikeln som skrivits av the bureau of investigative journalism bygger i sig på en studie som nyligen publicerats av tidskriften infection. Studien bygger på vattenprover som tagits utanför läkemedelstillverkningsanläggningar i närheten av Hyderabad i Indien, i närheten av två avloppsreningsverk, i Musifloden och i Hyderabad och närliggande byar. I studien ser man att bristfällig hantering av avloppsvatten från läkemedelstillverkning lett till att höga halter av läkemedel har hittats i avloppsvatten samt i grund- och dricksvatten[1].  Vad vi vet idag är att i kraftigt antibiotikabelastade miljöer är förekomsten av resistenta bakterier och resistensgener mycket hög, och att även de mekanismer som möjliggör överföring av resistens mellan arter gynnas. Till skillnad från de flesta andra miljöeffekter av läkemedel som är mer eller mindre lokala är resistensfrågan en global angelägenhet, då resistenta bakterier kan spridas över jorden och få fotfäste långt ifrån där de utvecklades[2]. Enligt the bureau of investigative journalism så återvänder 70–90 % av resenärer till Indien med antibiotikaresistenta bakterier i sig [3]. Resistensen hotar våra möjligheter till att bota till synes vanliga infektioner och leder till förlängd sjukdom och även dödsfall. The World Health Organization (WHO) har pekat ut spridningen av antibiotikaresistenta bakterier som en av vår tids största hot mot folkhälsan, och kan komma att innebära höga kostnader för hälsa- och sjukvården.

Indiens regering presenterade nyligen sin första nationella antibiotikaresistensplan, vilket är ett stort steg i rätt riktning. Samtidigt berättar Joakim Larsson i vetandets värld att sjukvården här i Sverige har en speciell möjlighet att ytterligare driva på förändring och ta på sig en aktiv roll i att påverka utsläppen vid tillverkning av läkemedel via upphandlingsverktyget. Sjukvården kan ställa krav på hur avfall tas om hand vid läkemedelstillverkning när de köper in läkemedel till den egna användningen. Joakim kommenterar att svenska landsting är först ut i världen med att ställa den typen av krav, och belyser den process som just nu pågår med att ta fram nya och förtydligade krav för läkemedel. Om Sveriges roll och påverkansmöjlighet kommenterar Joakim:

”Sverige har tagit initiativ till att ställa krav vid upphandling som handlar om produktionsutsläpp vid tillverkning, United Nations Development Programme (UNDP) har tagit efter och arbetar med de här frågorna även om de inte ställer krav ännu, och även Norge har visat ett sådant intresse. Så det kanske får en effekt som sprider sig vidare. Vi i Sverige står för knappt 1 % av den totala läkemedelsanvändningen i världen, och det skulle man ju kunna använda som argument att ’kraven från Sverige spelar väl ingen roll, vi är ju en sån liten del’. Men alla som går före har en viktig roll och om man tar en ledande roll så har man alltid möjligheten att få med sig andra. Och någon måste alltid börja. ”

Rapporter, artiklar, radioprogram och dokumentär hittar ni här:

 

[1] https://link.springer.com/article/10.1007/s15010-017-1007-2

[2] https://lakemedelsboken.se/kapitel/lakemedelsanvandning/lakemedel_i_miljon.html

[3] https://www.thebureauinvestigates.com/stories/2017-05-06/big-pharmas-pollution-is-creating-deadly-superbugs-while-the-world-looks-the-other-way

Karin Lonaeus
Skrivet av: Karin Lonaeus
Om författaren
Karin Lonaeus arbetar som hållbarhetsstrateg i regionernas nationella kansli för hållbar upphandling.

Aktuellt

 • 11 feb 2019

  Varuförsörjningen - Att ställa miljökrav ger effekt

  Varuförsörjningen har på tre år minskat antalet förbrukningsartiklar som innehåller ftalater med 44 %. Ftalater är mjukgörare i plast och vissa är klassificerade som hormonstörande- och reproduktionsstörande ämnen. Under åren har man byggt upp en databas med miljöinformation vilket har möjliggjort att man både har kunnat identifiera vilka produkter man ska prioritera men också att sätta mätbara mål och följa upp. Läs gärna mer i Dagens Samhälle.
 • 08 feb 2019

  Kemkollen

  I tisdags gick ett inledande Webinar om Kemkollen av stapeln. Kemkollen är ett projekt som syftar till att skapa bättre kontroll på kemikalieinnehåll i upphandlade varor och material. Bakom lanseringen av Kemkollen står SKL Kommentus Inköpscentral och Nationella kansliet för Hållbar Upphandling, tillsammans med forskningsprojektet ”Kemikaliekontroll och Cirkulär Ekonomi - Incitament, hinder och lösningar” som drivs av Stockholms Universitet och Trossa AB.
 • 07 feb 2019

  EU parlamentet arrangerar ett möte för att diskutera offentlig upphandling som ett politiskt styrmedel för att främja arbetares rättigheter

  Efter rapporter om brott mot migrantarbetares rättigheter i malaysiska handsk-, kondom-, kateter- och IT-industrin bjöd EU parlamentets arbetsgrupp för Responsible Business Conduct (RBC) in till ett möte. Ordförande Heidi Hautala ledde samtalen och ett trettiotal aktörer från den privata sektorn, upphandlande myndigheter, NGOs och mellanstatliga organisationer som FN och OSSE deltog. Syftet med mötet var både att lyfta offentlig upphandling som ett styrmedel för att främja RBC men också att diskutera de pågående händelserna i Malaysia och möjliga åtgärder för gottgörelse.
 • 01 feb 2019

  Hur kan vi förebygga slavarbete i leveranskedjor genom offentlig upphandling?

    Det var temat på den workshop som OSCE arrangerade tillsammans med Bloomberg Associates och City of Athens i veckan. Experter från 15 länder och över 200 deltagare medverkade under två dagar. Det nationella kansliet presenterade det nationella samarbete som bedrivs mellan Sveriges regioner, delade med oss av de praktiska verktyg som har tagits fram samt lyfte Region Jönköpings arbete med uppföljning av handskar som ett exempel på hur offentlig upphandling kan motverka tvångsarbete.
 • 31 jan 2019

  Uppstartsmöte för kontaktpersonerna inom miljö

  Igår samlades kontaktpersonerna på miljö för sitt första möte. På agendan stod planering för hur det fortsatta arbetet ska läggas upp och vilka frågor som gruppen känner är prioriterade för det nationella samarbetet.
 • 24 jan 2019

  Kick-off för hållbar upphandling 2019!

  Igår samlades det nationella nätverket för planering och kick-off för uppföljningsåret 2019! På programmet stod workshop, diskussioner och presentation av handlingsplaner. Många nya spännande aktiviteter planeras för året och flera uppföljningar ska följas upp och avslutas. En dag fylld med lärdomar och spännande samtal! 
 • 21 jan 2019

  Dialogmöte i Oslo om human rights due dilgence, risker i leveranskedjan och instrumenttillverkning

  Under måndagen träffades leverantörer, offentliga upphandlare samt norska och brittiska representanter från Ethical Trading Initiative (ETI) för att prata om risker i leveranskedjan med särskilt fokus på instrumenttillverkning. Under mötet presenterades flerpartsprojektet ”eradicating child labor in the instrument manufacturing industry in Pakistan” som syftar till att adressera risken för barnarbete inom riskområdet instrument.
 • 18 jan 2019

  Tuffare krav vid upphandling av läkemedel

  The World Health Organization (WHO) har pekat ut spridningen av antibiotikaresistenta bakterier som en av vår tids största hot mot folkhälsan, och den kan komma att innebära höga kostnader för hälsa- och sjukvården. Överförskrivning av antibiotika och användningen av antibiotika i förebyggande syfte inom livsmedelsindustrin är två bidragande faktorer till AMR-utvecklingen. Men även läkemedelsrester i vatten är ett problem som har uppmärksammats alltmer. I senaste numret av SIWI:s magazin Water Front intervjuas Nicolai Schaaf från SIWI, Rosemary Kumwenda från FN Sustainable Procurement in the Health Sector Initiative samt det nationella kansliet om vilka krav som bör ställas på läkemedelstillverkare. 
 • 18 jan 2019

  Ett nytt år och ny verksamhetsplan

  I år tar vi nästa steg i vårt nationella arbete med hållbar upphandling och fokuserar på att minimera de sociala och milljömässiga riskerna i leveranskedjorna. Läs gärna mer i vår verksamhetsplan för 2019 om vad vi planerar att göra.
 • 26 dec 2018

  God Jul & Gott Nytt År

  Det nationella kansliet vill tacka alla för ett mycket gott samarbete under året och önskar en god fortsättning.