Website Jumbotron

Sveriges regioner och landsting ansvarar för att alla invånare har tillgång till en god och väl fungerande hälso- och sjukvård, tandvård och kollektivtrafik. Det är viktigt för oss att bedriva vår verksamhet så att den främjar en hållbar utveckling. I enlighet med det vill vi verka för att de varor och tjänster som köps in är producerade under hållbara och ansvarsfulla förhållanden.

OSCE arrangerade 18-19 maj en workshop för att adressera frågan om hur stater kan förhindra trafficking i globala leverantörskedjor. 43 deltagare från 17 länder medverkade och delade sina erfarenheter om hur långt de respektive länderna hade kommit i fråga om att få institutioner på plats, lagstiftning på plats och hur dessa implementeras i praktiken.  Sveriges landsting och regioner var inbjudna att berätta om hur vi arbetar med hållbar upphandling som ett verktyg för att minska riskerna för människohandel.

Människohandel är ett brott mot mänskliga rättigheter och ILO beräknar att cirka 21 miljoner människor befinner sig i någon form av tvångsarbete. Tvångsarbete är ett stort problem även för stater då mycket av de varor som upphandlas framställs i länder där risken för tvångsarbet är stor. FN och andra internationella ramverk pekar på både företags och staters ansvar för att identifiera och förhindra brott mot mänskliga rättigheter.

Organisationen OSCE har tagit initiativ till ett flerårigt projekt som ska stötta stater i arbetet med att minska risken för människohandel. Fokus för workshopen i Stockholm var hur offentlig upphandling kan användas som ett styrmedel. Workshopen inleddes med att Sveriges CSR-ambassadör och ambassadör för arbetet mot människohandel berättade om den svenska regeringens hållning. Debatten har intensifierats i samband med att de nya hållbarhetsmålen etablerades 2015. Utrikesdepartementet har antagit en CSR-strategi och en nationell handlingsplan för mänskliga rättigheter och företag. Budskapet är att regeringen förväntar sig att företag respekterar mänskliga rättigheter i all sin verksamhet.

OsCE

Roel Janssens Economic Adviser OSCE, Anthony Jay CBSS, Diana Madunic CSR-ambassadör Sverige, Ruth Pojman Senior Adviser OSCE, Madina Jarbussynova OSCE Special Representative and Co-ordinator för Combating trafficking in Human Beings, Per-Anders Sunesson, ambassadör för arbetet mot människohandel, Alix Nasri ILO, Cindy Berman Ethical Trading Initiative

Under dessa dagar fick vi höra flera goda exempel på hur olika länder arbetar med frågan. Vissa länder har kommit längre vad gäller att gå från politiska beslut till implementerad praktik och man har valt olika sätt att adressera frågan. Norge, USA och Sverige har under ett antal år använt offentlig upphandling som ett styrmedel och fick möjlighet att berätta mer om det arbetet.  Vi presenterade hur Sveriges landsting och regioner arbetar i praktiken med nationell samordning och lyfte Region Jönköpings arbete med uppföljning av handskar som ett exempel på hur offentlig upphandling kan motverka tvångsarbete. 

Chef för Media och Kommunikation vid CBSS Anthony Jay uttryckte det så här: Awareness of exploitation in supply chains is all of our responsibility, whether it happens within the borders of our own country of far away. We should not only think about the product we have in hand,  we should think about the story behind its production”

OSCE2

OSCE (Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa) består av 57 stater som samarbetar med säkerhetsfrågor i ett brett perspektiv. Det omfattar såväl militärpolitik, demokrati och mänskliga rättigheter som ekonomi och miljö. Ett fokus de har är att förebygga och förhindra människohandel.

 

Pauline Göthberg
Skrivet av: Pauline Göthberg
Om författaren
Pauline Göthberg arbetar som nationell samordnare för regionernas gemensamma initiativ för hållbar upphandling. Pauline disputerade vid KTH i juni 2011 på en avhandling om hållbart företagande (CSR) och har tidigare skrivit flera läroböcker om hållbar utveckling och socialt ansvarstagande.

Aktuellt

 • 18 apr 2019

  Politikervecka

  Det finns ett stort intresse och engagemang hos regionernas politiker för hållbar offentlig upphandling. I veckan var det nationella kansliet inbjudna av Miljöpartiets gruppledare inom regionerna samt till Västmanlands och Sörmlands inköpsnämnd för att informera om vårt gemensamma arbete.
 • 18 apr 2019

  Flerpartsforum om hur offentlig upphandling kan bidra till en hållbarare it-industri

  I veckan bjöd CSR Europe tillsammans med Responsible Business Alliance in aktörer från IT-industrin, offentliga upphandlare samt civilsamhället för gemensamma diskussioner om hur offentlig upphandling kan driva en hållbar utveckling genom hållbar offentlig upphandling. Region C (Stockholm) som har det nationella ansvaret för riskområdet IT representerades av det nationella kansliet och vi delade med oss av våra erfarenheter. 
 • 09 apr 2019

  Vad är en standard värd på andra sidan jordklotet?

  I senaste nyhetsbrevet från Swedish Standards Institute (SIS)  intervjuas jag om min syn på standarder och certifieringar.
 • 03 apr 2019

  Region A ses i Härnösand!

  Idag träffades regionala samordnare samt kontaktpersoner för Region A i Härnösand för att diskutera det fortsatta arbetet inom riskområde instrument. Region A består avRegion Norrbotten, region Västerbotten, Region Västernorrland och Region Jämtland Härjedalen.
 • 01 apr 2019

  Året i korthet – Verksamhetsrapport 2018

  Idag publicerar vi verksamhetsrapporten från 2018.
 • 01 apr 2019

  Region H föreläser om textilier på Världsvattendagen

  Anja Björnberg Ekstrand, regional samordnare Region Skåne, föreläste på Världsvattendagen på gymnasieskolan Spyken i Lund om riskerna vid textilproduktion. Varje år arrangerar gymnasieskolan i Lund en temadag för deras ettor när det är världsvattendagen och i år var första gången Region Skåne var med och delade med sig av arbetet med textil.
 • 28 mar 2019

  Internationell konferens om människohandel och offentlig upphandling

  I veckan arrangerade Inrikesdepartementet i Storbritannien, i samarbete med Ethical Trading Initiative och OSSE, en konferens med fokus på att identifiera och motverka risker för människohandel och modernt slaveri genom offentlig upphandling. Över 150 deltagare från upphandlande myndigheter, leverantörer, fackföreningar, mellanstatliga- och ideella organisationer deltog. Deltagarna lyfte utmaningar men fokuserade framförallt på praktiska lösningar. Sveriges regioner var tillsammans med våra norska kollegor på DIFI inbjudna att dela med oss av våra erfarenheter av hur vi arbetar med hållbar upphandling.
 • 19 mar 2019

  Region H har minskat koldioxidutsläpp och kostnader vid senaste upphandlingen av operationskläder

    Region Skåne, som har det nationella ansvaret för riskområdet textilier, har arbetat med att analysera textilprodukter där man ser en potential i att byta ut material till alternativ som påverkar miljön mindre eller gör att leverantörskedjan blir säkrare. Under 2018 upphandlades en ny textil och inkluderade hållbarhetskriterier vilket både minskade koldioxidutsläppen och  kostnaderna.
 • 14 mar 2019

  Det nationella kansliet träffar Region Blekinge

  Idag var det nationella kansliet inbjudna av Magnus Strand och hans kollegor från upphandling och miljö för att diskutera hållbar offentlig upphandling.  Vi presenterade vårt gemensamma arbete med fokus på vår nya nationella miljösamordning. Vi hann också diskutera regionens arbete med riskkategorin medicinteknik.
 • 14 mar 2019

  Det nationella kansliet träffar Region Blekinge

  Idag var det nationella kansliet inbjudna av Magnus Strand och hans kollegor från upphandling och miljö för att diskutera hållbar offentlig upphandling.  Vi presenterade vårt gemensamma arbete med fokus på vår nya nationella miljösamordning. Vi hann också diskutera regionens arbete med riskkategorin medicinteknik.

Nyhetsbrev

Du kan prenumerera på vårt nyhetsbrev genom att fylla i din e-postadress i fältet nedanför.

Please enable the javascript to submit this form