Website Jumbotron

Sveriges regioner och landsting ansvarar för att alla invånare har tillgång till en god och väl fungerande hälso- och sjukvård, tandvård och kollektivtrafik. Det är viktigt för oss att bedriva vår verksamhet så att den främjar en hållbar utveckling. I enlighet med det vill vi verka för att de varor och tjänster som köps in är producerade under hållbara och ansvarsfulla förhållanden.

OSCE arrangerade 18-19 maj en workshop för att adressera frågan om hur stater kan förhindra trafficking i globala leverantörskedjor. 43 deltagare från 17 länder medverkade och delade sina erfarenheter om hur långt de respektive länderna hade kommit i fråga om att få institutioner på plats, lagstiftning på plats och hur dessa implementeras i praktiken.  Sveriges landsting och regioner var inbjudna att berätta om hur vi arbetar med hållbar upphandling som ett verktyg för att minska riskerna för människohandel.

Människohandel är ett brott mot mänskliga rättigheter och ILO beräknar att cirka 21 miljoner människor befinner sig i någon form av tvångsarbete. Tvångsarbete är ett stort problem även för stater då mycket av de varor som upphandlas framställs i länder där risken för tvångsarbet är stor. FN och andra internationella ramverk pekar på både företags och staters ansvar för att identifiera och förhindra brott mot mänskliga rättigheter.

Organisationen OSCE har tagit initiativ till ett flerårigt projekt som ska stötta stater i arbetet med att minska risken för människohandel. Fokus för workshopen i Stockholm var hur offentlig upphandling kan användas som ett styrmedel. Workshopen inleddes med att Sveriges CSR-ambassadör och ambassadör för arbetet mot människohandel berättade om den svenska regeringens hållning. Debatten har intensifierats i samband med att de nya hållbarhetsmålen etablerades 2015. Utrikesdepartementet har antagit en CSR-strategi och en nationell handlingsplan för mänskliga rättigheter och företag. Budskapet är att regeringen förväntar sig att företag respekterar mänskliga rättigheter i all sin verksamhet.

OsCE

Roel Janssens Economic Adviser OSCE, Anthony Jay CBSS, Diana Madunic CSR-ambassadör Sverige, Ruth Pojman Senior Adviser OSCE, Madina Jarbussynova OSCE Special Representative and Co-ordinator för Combating trafficking in Human Beings, Per-Anders Sunesson, ambassadör för arbetet mot människohandel, Alix Nasri ILO, Cindy Berman Ethical Trading Initiative

Under dessa dagar fick vi höra flera goda exempel på hur olika länder arbetar med frågan. Vissa länder har kommit längre vad gäller att gå från politiska beslut till implementerad praktik och man har valt olika sätt att adressera frågan. Norge, USA och Sverige har under ett antal år använt offentlig upphandling som ett styrmedel och fick möjlighet att berätta mer om det arbetet.  Vi presenterade hur Sveriges landsting och regioner arbetar i praktiken med nationell samordning och lyfte Region Jönköpings arbete med uppföljning av handskar som ett exempel på hur offentlig upphandling kan motverka tvångsarbete. 

Chef för Media och Kommunikation vid CBSS Anthony Jay uttryckte det så här: Awareness of exploitation in supply chains is all of our responsibility, whether it happens within the borders of our own country of far away. We should not only think about the product we have in hand,  we should think about the story behind its production”

OSCE2

OSCE (Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa) består av 57 stater som samarbetar med säkerhetsfrågor i ett brett perspektiv. Det omfattar såväl militärpolitik, demokrati och mänskliga rättigheter som ekonomi och miljö. Ett fokus de har är att förebygga och förhindra människohandel.

 

Pauline Göthberg
Skrivet av: Pauline Göthberg
Om författaren
Pauline Göthberg arbetar som nationell samordnare för regionernas gemensamma initiativ för hållbar upphandling. Pauline disputerade vid KTH i juni 2011 på en avhandling om hållbart företagande (CSR) och har tidigare skrivit flera läroböcker om hållbar utveckling och socialt ansvarstagande.

Aktuellt

 • 11 feb 2019

  Varuförsörjningen - Att ställa miljökrav ger effekt

  Varuförsörjningen har på tre år minskat antalet förbrukningsartiklar som innehåller ftalater med 44 %. Ftalater är mjukgörare i plast och vissa är klassificerade som hormonstörande- och reproduktionsstörande ämnen. Under åren har man byggt upp en databas med miljöinformation vilket har möjliggjort att man både har kunnat identifiera vilka produkter man ska prioritera men också att sätta mätbara mål och följa upp. Läs gärna mer i Dagens Samhälle.
 • 08 feb 2019

  Kemkollen

  I tisdags gick ett inledande Webinar om Kemkollen av stapeln. Kemkollen är ett projekt som syftar till att skapa bättre kontroll på kemikalieinnehåll i upphandlade varor och material. Bakom lanseringen av Kemkollen står SKL Kommentus Inköpscentral och Nationella kansliet för Hållbar Upphandling, tillsammans med forskningsprojektet ”Kemikaliekontroll och Cirkulär Ekonomi - Incitament, hinder och lösningar” som drivs av Stockholms Universitet och Trossa AB.
 • 07 feb 2019

  EU parlamentet arrangerar ett möte för att diskutera offentlig upphandling som ett politiskt styrmedel för att främja arbetares rättigheter

  Efter rapporter om brott mot migrantarbetares rättigheter i malaysiska handsk-, kondom-, kateter- och IT-industrin bjöd EU parlamentets arbetsgrupp för Responsible Business Conduct (RBC) in till ett möte. Ordförande Heidi Hautala ledde samtalen och ett trettiotal aktörer från den privata sektorn, upphandlande myndigheter, NGOs och mellanstatliga organisationer som FN och OSSE deltog. Syftet med mötet var både att lyfta offentlig upphandling som ett styrmedel för att främja RBC men också att diskutera de pågående händelserna i Malaysia och möjliga åtgärder för gottgörelse.
 • 01 feb 2019

  Hur kan vi förebygga slavarbete i leveranskedjor genom offentlig upphandling?

    Det var temat på den workshop som OSCE arrangerade tillsammans med Bloomberg Associates och City of Athens i veckan. Experter från 15 länder och över 200 deltagare medverkade under två dagar. Det nationella kansliet presenterade det nationella samarbete som bedrivs mellan Sveriges regioner, delade med oss av de praktiska verktyg som har tagits fram samt lyfte Region Jönköpings arbete med uppföljning av handskar som ett exempel på hur offentlig upphandling kan motverka tvångsarbete.
 • 31 jan 2019

  Uppstartsmöte för kontaktpersonerna inom miljö

  Igår samlades kontaktpersonerna på miljö för sitt första möte. På agendan stod planering för hur det fortsatta arbetet ska läggas upp och vilka frågor som gruppen känner är prioriterade för det nationella samarbetet.
 • 24 jan 2019

  Kick-off för hållbar upphandling 2019!

  Igår samlades det nationella nätverket för planering och kick-off för uppföljningsåret 2019! På programmet stod workshop, diskussioner och presentation av handlingsplaner. Många nya spännande aktiviteter planeras för året och flera uppföljningar ska följas upp och avslutas. En dag fylld med lärdomar och spännande samtal! 
 • 21 jan 2019

  Dialogmöte i Oslo om human rights due dilgence, risker i leveranskedjan och instrumenttillverkning

  Under måndagen träffades leverantörer, offentliga upphandlare samt norska och brittiska representanter från Ethical Trading Initiative (ETI) för att prata om risker i leveranskedjan med särskilt fokus på instrumenttillverkning. Under mötet presenterades flerpartsprojektet ”eradicating child labor in the instrument manufacturing industry in Pakistan” som syftar till att adressera risken för barnarbete inom riskområdet instrument.
 • 18 jan 2019

  Tuffare krav vid upphandling av läkemedel

  The World Health Organization (WHO) har pekat ut spridningen av antibiotikaresistenta bakterier som en av vår tids största hot mot folkhälsan, och den kan komma att innebära höga kostnader för hälsa- och sjukvården. Överförskrivning av antibiotika och användningen av antibiotika i förebyggande syfte inom livsmedelsindustrin är två bidragande faktorer till AMR-utvecklingen. Men även läkemedelsrester i vatten är ett problem som har uppmärksammats alltmer. I senaste numret av SIWI:s magazin Water Front intervjuas Nicolai Schaaf från SIWI, Rosemary Kumwenda från FN Sustainable Procurement in the Health Sector Initiative samt det nationella kansliet om vilka krav som bör ställas på läkemedelstillverkare. 
 • 18 jan 2019

  Ett nytt år och ny verksamhetsplan

  I år tar vi nästa steg i vårt nationella arbete med hållbar upphandling och fokuserar på att minimera de sociala och milljömässiga riskerna i leveranskedjorna. Läs gärna mer i vår verksamhetsplan för 2019 om vad vi planerar att göra.
 • 26 dec 2018

  God Jul & Gott Nytt År

  Det nationella kansliet vill tacka alla för ett mycket gott samarbete under året och önskar en god fortsättning.