Website Jumbotron

Sveriges regioner och landsting ansvarar för att alla invånare har tillgång till en god och väl fungerande hälso- och sjukvård, tandvård och kollektivtrafik. Det är viktigt för oss att bedriva vår verksamhet så att den främjar en hållbar utveckling. I enlighet med det vill vi verka för att de varor och tjänster som köps in är producerade under hållbara och ansvarsfulla förhållanden.

OECD arrangerar årligen konferensen Global Forum on Responsible Business Conduct. I år handlade en av frågorna om hur hållbar upphandling kan bidra till hållbart företagande. Sveriges landsting och regioner var tillsammans med Japan och Storbritannien inbjudna att dela med sig av sina erfarenheter.

Årets konferens hade tre teman om hur stater kan få företag att bli mer hållbara.  Det första temat handlade om hur stater via de nationella handlingsplanerna för mänskliga rättigheter kan öka företagens ansvarstagande. Det andra temat handlade om hur stater via exportkrediter eller garantier kan ställa krav på ökat företagsansvar. Det tredje temat handlade om hur offentlig upphandling kan vara ett effektivt styrmedel. Offentlig upphandling uppgår till 12 procent av medlemsländernas bruttonationalprodukt och stater är därmed de största konsumenterna på den globala marknaden. Alla medlemsländer har därmed stora möjligheter att påverka alla typer av företag genom sin köpkraft. Arbetet som vi inom Sveriges landsting och regioner bedriver fick i det här sammanhanget väldigt positiv respons.

OECD2006

Huvudbudskapen till nationella beslutsfattare var; ”practice what you preach, lead by example och silo-busting”. Det räcker således inte med att bara prata om vikten av hållbart företagande. Intentioner måste omsättas i praktiken. ”Leading by example” handlar här om att stater är viktiga ekonomiska aktörer som stora arbetsgivare, ägare av bolag och som stora upphandlare. Därför förväntas också att stater agerar ansvarsfullt. Till sist - stater kan inte arbeta i stuprör. Hållbart företagande kräver att olika politiska områden samverkar över gränserna för att skapa en reell och hållbar utveckling. 

OECD är en internationell sammanslutning för ekonomiskt samarbete och utveckling. Organisationen har sitt huvudkontor i Paris och har totalt 34 medlemsländer, framförallt i Europa. Verksamheten har sex övergripande mål varav ett är att stödja en hållbar ekonomisk tillväxt. OECDs vägledning för multinationella företag är ett dokument där medlemsländernas regeringar har sammanfattat rekommendationer för företag gällande ansvarsfullt företagande inom ett antal fokuserade områden; mänskliga rättigheter, arbetares rättigheter, miljö och antikorruption.

OECD3 007OECD1 004FullSizeRender 008

Pauline Göthberg
Skrivet av: Pauline Göthberg
Om författaren
Pauline Göthberg arbetar som nationell samordnare för regionernas gemensamma initiativ för hållbar upphandling. Pauline disputerade vid KTH i juni 2011 på en avhandling om hållbart företagande (CSR) och har tidigare skrivit flera läroböcker om hållbar utveckling och socialt ansvarstagande.

Aktuellt

 • 18 apr 2019

  Politikervecka

  Det finns ett stort intresse och engagemang hos regionernas politiker för hållbar offentlig upphandling. I veckan var det nationella kansliet inbjudna av Miljöpartiets gruppledare inom regionerna samt till Västmanlands och Sörmlands inköpsnämnd för att informera om vårt gemensamma arbete.
 • 18 apr 2019

  Flerpartsforum om hur offentlig upphandling kan bidra till en hållbarare it-industri

  I veckan bjöd CSR Europe tillsammans med Responsible Business Alliance in aktörer från IT-industrin, offentliga upphandlare samt civilsamhället för gemensamma diskussioner om hur offentlig upphandling kan driva en hållbar utveckling genom hållbar offentlig upphandling. Region C (Stockholm) som har det nationella ansvaret för riskområdet IT representerades av det nationella kansliet och vi delade med oss av våra erfarenheter. 
 • 09 apr 2019

  Vad är en standard värd på andra sidan jordklotet?

  I senaste nyhetsbrevet från Swedish Standards Institute (SIS)  intervjuas jag om min syn på standarder och certifieringar.
 • 03 apr 2019

  Region A ses i Härnösand!

  Idag träffades regionala samordnare samt kontaktpersoner för Region A i Härnösand för att diskutera det fortsatta arbetet inom riskområde instrument. Region A består avRegion Norrbotten, region Västerbotten, Region Västernorrland och Region Jämtland Härjedalen.
 • 01 apr 2019

  Året i korthet – Verksamhetsrapport 2018

  Idag publicerar vi verksamhetsrapporten från 2018.
 • 01 apr 2019

  Region H föreläser om textilier på Världsvattendagen

  Anja Björnberg Ekstrand, regional samordnare Region Skåne, föreläste på Världsvattendagen på gymnasieskolan Spyken i Lund om riskerna vid textilproduktion. Varje år arrangerar gymnasieskolan i Lund en temadag för deras ettor när det är världsvattendagen och i år var första gången Region Skåne var med och delade med sig av arbetet med textil.
 • 28 mar 2019

  Internationell konferens om människohandel och offentlig upphandling

  I veckan arrangerade Inrikesdepartementet i Storbritannien, i samarbete med Ethical Trading Initiative och OSSE, en konferens med fokus på att identifiera och motverka risker för människohandel och modernt slaveri genom offentlig upphandling. Över 150 deltagare från upphandlande myndigheter, leverantörer, fackföreningar, mellanstatliga- och ideella organisationer deltog. Deltagarna lyfte utmaningar men fokuserade framförallt på praktiska lösningar. Sveriges regioner var tillsammans med våra norska kollegor på DIFI inbjudna att dela med oss av våra erfarenheter av hur vi arbetar med hållbar upphandling.
 • 19 mar 2019

  Region H har minskat koldioxidutsläpp och kostnader vid senaste upphandlingen av operationskläder

    Region Skåne, som har det nationella ansvaret för riskområdet textilier, har arbetat med att analysera textilprodukter där man ser en potential i att byta ut material till alternativ som påverkar miljön mindre eller gör att leverantörskedjan blir säkrare. Under 2018 upphandlades en ny textil och inkluderade hållbarhetskriterier vilket både minskade koldioxidutsläppen och  kostnaderna.
 • 14 mar 2019

  Det nationella kansliet träffar Region Blekinge

  Idag var det nationella kansliet inbjudna av Magnus Strand och hans kollegor från upphandling och miljö för att diskutera hållbar offentlig upphandling.  Vi presenterade vårt gemensamma arbete med fokus på vår nya nationella miljösamordning. Vi hann också diskutera regionens arbete med riskkategorin medicinteknik.
 • 14 mar 2019

  Det nationella kansliet träffar Region Blekinge

  Idag var det nationella kansliet inbjudna av Magnus Strand och hans kollegor från upphandling och miljö för att diskutera hållbar offentlig upphandling.  Vi presenterade vårt gemensamma arbete med fokus på vår nya nationella miljösamordning. Vi hann också diskutera regionens arbete med riskkategorin medicinteknik.

Nyhetsbrev

Du kan prenumerera på vårt nyhetsbrev genom att fylla i din e-postadress i fältet nedanför.

Please enable the javascript to submit this form