Under våren har regionerna kommit igång med implementering av handlingsplanerna genom att påbörja/fortsätta med uppföljningar inom de respektive ansvarsområdena. Dessutom har dialog förts med leverantörer och branschorganisationer för att tillsammans utveckla arbetet med hållbar upphandling. På det Nationella Kansliet har vi både fått möjlighet att jobba med kompetensutveckling internt och med samarbete externt. Dessutom har vi uppdaterat kontraktsvillkoren och vägledningen, och vi ser nu framåt emot en spännande höst!

Regionerna är nu i full gång med att fullfölja sina handlingsplaner. Här kommer en kort sammanfattning av vad som varit på gång inom regionerna under våren:

Region A, Instrument: Region A har genomfört en uppföljning på instrument under våren samt börjat planera uppföljning på suturer och staplers. En ny riskanalys har tagits fram för riskområdet och leverantörsdialog har förts för att diskutera vägen framåt. Enligt handlingsplanen ska regionen lägga mer fokus på risker längre ned i kedjan framöver, då stora risker finns i underleverantörsled bortom tillverkningen.

Region B, Livsmedel: Inom vårt nyaste riskområde, livsmedel, har uppföljningar gjorts på frukt och grönt. Regionen har även träffat flera branschorganisationer för att prata om möjligheter och utmaningar. Dessutom har en på-plats-revision genomförts i Thailand där vi granskade kycklingproduktion.

Region C, IT: I Stockholm har man fortsatt med uppföljningar inom IT. Dessutom har landstinget träffat IT- och Telekombolagen, varit på EICC-möte i Bryssel, hållit hearing om föreningsrätt, levnadslön och konfliktmineraler och bedrivit intressentdialog om KPI:er, transparens och rapportering. Dessutom har man börjat utveckla sociala utvärderingskriterier.

Region D, sårvård: Liksom instrument så har en ny riskanalys gjorts för riskområdet sårvård. Riskanalysen lade fokus på polyuretanskumförband (baserat på upphandlingsvolym) och risker identifierades i kedjan. Handlingsplanen har uppdaterats och uppföljning har påbörjats där utvärdering kommer att ske till hösten.

Region E, läkemedel: Västra Götalandsregionen genomför uppföljning på 24 läkemedelsleverantörer, och Stockholms Läns Landsting gör uppföljning på 6 stycken leverantörer. Samtidigt har flera möten ägt rum med LIF, Generikaföreningen och Läkemedelshandlarna. Fokus för arbetet är att försöka minska utsläppen vid tillverkning av aktiv substans. Det Nationella Kansliet har tillsammans med VGR deltagit i Upphandlingsmyndighetens framtagande av nya läkemedelskriterier, ett arbete som kommer att fortsätta till hösten. Dessutom har ett projekt kring spårbarhet inletts tillsammans med Sykkehusinkjop i Norge.

Region F, handskar & operationsartiklar: I region F har vi fått en ny expertgruppsmedlem, och Östergötland har därmed tagit över expertgruppsrollen till sin region. Regionen har dessutom fått en riskanalys på handskar utförd under våren och har därmed också uppdaterat handlingsplanen. Region F har påbörjat 10 stycken uppföljningar, varav 9 görs i samarbete med VGR. Till hösten planeras ytterligare uppföljningar och samtidigt ska riskanalys göras för produktgruppen operationsartiklar.

Region G, medicinteknik: Den 4:e och sista riskanalysen som gjordes under våren genomfördes på röntgenutrustning, och därför har handlingsplanen uppdaterats även inom området medicinteknik. Regionen har haft branschdialogmöte med Swedish Medtech och bedrivit leverantörsdialog. Även en uppföljning har påbörjats.

Region H, textil: Region H har under våren identifierat prioriterade leverantörer nationellt, gjort en kartläggning av märkningar inom området textil samt gjort en kartläggning av olika material som används och köps in. Även här har man påbörjat en uppföljning. Regionen kommer närmast att titta mer på engångstextilier i syfte att kartlägga risker och påbörja uppföljningar.

 Om ni behöver lästips till hängmattan i sommar så kan vi rekommendera att ni slänger ett öga på den uppdaterade vägledningen, som ni hittar här. Där kan ni läsa mer om de uppdaterade kontraktsvillkoren för hållbara leveranskedjor.

Bloggen kommer nu att ta sommarlov men kommer självklart tillbaka till hösten igen! Under tiden vill vi passa på att tacka vårt nationella nätverk, leverantörer och andra partners för gott arbete och samarbete under årets första halvår. Trevlig sommar önskar det nationella kansliet!

 

körsbärsträd

 

Karin Lonaeus
Skrivet av: Karin Lonaeus
Om författaren
Karin Lonaeus arbetar som hållbarhetsstrateg i regionernas nationella kansli för hållbar upphandling.

Aktuellt

 • 12 jun 2019

  Regionernas läkemedelsstrategier

  När Dagens Medicin Agenda och Läkemedelsmarknaden bjöd in till seminarium kring regionernas läkemedelsstrategier i förra veckan var region E inbjuden att tala om regionernas arbete med hållbarhetskrav i läkemedelsupphandling och uppföljning av läkemedelsavtal.
 • 07 jun 2019

  Finlands sak är vår

  I veckan hade vi besök av Helsingfors Universitetssjukhus och deras inköpsorganisation. Temat för dagen var hållbar offentlig upphandling och hur vi kan säkerställa att de produkter och tjänster vi upphandlar till hälso- och sjukvården i Sverige och Finland är ansvarsfullt framställda. Vi fick möjligheter att dela med oss av våra erfarenheter och lära oss av våra finska kollegor. Vi ser mycket fram mot ett utökat samarbete i norden. 
 • 23 maj 2019

  Blockkedjan kan transformera livsmedelsindustrin

  Blockkedjan spås bli ett användbart verktyg att inte bara spåra produktkvalitet och ursprung, utan även säkerställa att sociala krav följs. Tillsammans med bland andra SKL Kommentus har Region B deltagit i ett blockkedjeprojekt och förhoppningen är att möjliggöra en mer transparent och hållbar värdekedja.
 • 22 maj 2019

  Genomförd kontorsrevision hos Invacare

  Region G har genomfört en kontorsrevision inom riskområdet medicinteknisk utrustning hos Invacare i syfte att säkerställa efterlevnad av kontraktsvillkoren avseende hållbara leveranskedjor som ställts i upphandlingen.
 • 22 maj 2019

  Uppdaterad vägledning för kontraktsvillkor avseende hållbara leveranskedjor

  Vägledningen, som tagits fram i samarbete mellan Sveriges regioner för att ge stöd till leverantörer kring kontraktsvillkoren avseende hållbara leveranskedjor, har uppdaterats!
 • 20 maj 2019

  Schysst IT-upphandling – SwedWatch bjöd in till seminarium om hur man kan främja mänskliga rättigheter genom rätt krav och uppföljning i offentliga upphandlingar

  Med rätt upphandlingsmetoder kan inköpare minska risken för att mänskliga rättigheter påverkas negativt vid framställningen av IT-produkter. Under seminariet presenterade SwedWatch risker vid tillverkning av IT-produkter, Kathleen Mc Caughey från Region Stockholm samt Björn Claesson från Electronics Watch presenterade metoder och verktyg som upphandlande myndigheter kan använda för att främja goda arbetsvillkor i produktionsleden.
 • 10 maj 2019

  Kunskapscentrum för läkemedel i miljön vid Läkemedelsverket

  Igår närvarade det Nationella Kansliet när det nyinrättade Kunskapscentrum för läkemedel i miljön vid Läkemedelsverket in till en första träff för att skapa en gemensam plattform för det arbete som ska ta fart inom Kunskapscentrum. Syftet med dagen var att konkretisera Kunskapscentrumets fokusområden, identifiera behov av samverkan och hittar former för det gemensamma arbetet framåt.
 • 09 maj 2019

  Upphandling24 uppmärksammar Region Stockholms arbete med Hållbar Upphandling

  I senaste numret av Upphandling24 beskrivs hur Region Stockholm arbetar med hållbar upphandling som styrmedel för att minska sitt klimatavtryck. Sedan 1990 handlar det om en 70 procentig minskning inom regionen. Nu går man vidare och fokuserar på de indirekta utsläppen. Man börjar även byta ut produkter som tillverkas av fossil råvara till biobaserad råvara. Här kan du läsa artikeln i sin helhet.
 • 07 maj 2019

  Genomförd kontorsrevision hos Johnson & Johnson

  Region A har genomfört en kontorsrevision inom riskområdet instrument hos Johnson & Johnson i syfte att säkerställa efterlevnad av kontraktsvillkoren avseende hållbara leveranskedjor som ställts i upphandlingen.
 • 29 apr 2019

  Risker i globala logistik- och transportkedjor - Ny rapport

  På uppdrag av Hållbar Upphandling – ett samarbete mellan Sveriges regioner – har Enact Sustainable Strategies genomfört en riskanalys där de har identifierat och prioriterat väsentliga hållbarhetsrisker i den globala logistik- och transportsektorn. Idag arbetar vi redan med hållbarhetsrisker i leverantörskedjorna för utpekade riskområden. Men inte specifikt med risker kopplade till transporter. Det är vår intention och förhoppning att den här studien ska kunna bidra till det fortsatta arbetet.

Vision

Sveriges regioner och landsting ansvarar för att alla invånare har tillgång till en god och väl fungerande hälso- och sjukvård, tandvård och kollektivtrafik. Det är viktigt för oss att bedriva vår verksamhet så att den främjar en hållbar utveckling. I enlighet med det vill vi verka för att de varor och tjänster som köps in är producerade under hållbara och ansvarsfulla förhållanden.

Vagledning hallbaraleveranskedjor nedladdning

Nyhetsbrev

Du kan prenumerera på vårt nyhetsbrev genom att fylla i din e-postadress i fältet nedanför.

Please enable the javascript to submit this form