Website Jumbotron

Sveriges regioner och landsting ansvarar för att alla invånare har tillgång till en god och väl fungerande hälso- och sjukvård, tandvård och kollektivtrafik. Det är viktigt för oss att bedriva vår verksamhet så att den främjar en hållbar utveckling. I enlighet med det vill vi verka för att de varor och tjänster som köps in är producerade under hållbara och ansvarsfulla förhållanden.

Under våren har regionerna kommit igång med implementering av handlingsplanerna genom att påbörja/fortsätta med uppföljningar inom de respektive ansvarsområdena. Dessutom har dialog förts med leverantörer och branschorganisationer för att tillsammans utveckla arbetet med hållbar upphandling. På det Nationella Kansliet har vi både fått möjlighet att jobba med kompetensutveckling internt och med samarbete externt. Dessutom har vi uppdaterat kontraktsvillkoren och vägledningen, och vi ser nu framåt emot en spännande höst!

Regionerna är nu i full gång med att fullfölja sina handlingsplaner. Här kommer en kort sammanfattning av vad som varit på gång inom regionerna under våren:

Region A, Instrument: Region A har genomfört en uppföljning på instrument under våren samt börjat planera uppföljning på suturer och staplers. En ny riskanalys har tagits fram för riskområdet och leverantörsdialog har förts för att diskutera vägen framåt. Enligt handlingsplanen ska regionen lägga mer fokus på risker längre ned i kedjan framöver, då stora risker finns i underleverantörsled bortom tillverkningen.

Region B, Livsmedel: Inom vårt nyaste riskområde, livsmedel, har uppföljningar gjorts på frukt och grönt. Regionen har även träffat flera branschorganisationer för att prata om möjligheter och utmaningar. Dessutom har en på-plats-revision genomförts i Thailand där vi granskade kycklingproduktion.

Region C, IT: I Stockholm har man fortsatt med uppföljningar inom IT. Dessutom har landstinget träffat IT- och Telekombolagen, varit på EICC-möte i Bryssel, hållit hearing om föreningsrätt, levnadslön och konfliktmineraler och bedrivit intressentdialog om KPI:er, transparens och rapportering. Dessutom har man börjat utveckla sociala utvärderingskriterier.

Region D, sårvård: Liksom instrument så har en ny riskanalys gjorts för riskområdet sårvård. Riskanalysen lade fokus på polyuretanskumförband (baserat på upphandlingsvolym) och risker identifierades i kedjan. Handlingsplanen har uppdaterats och uppföljning har påbörjats där utvärdering kommer att ske till hösten.

Region E, läkemedel: Västra Götalandsregionen genomför uppföljning på 24 läkemedelsleverantörer, och Stockholms Läns Landsting gör uppföljning på 6 stycken leverantörer. Samtidigt har flera möten ägt rum med LIF, Generikaföreningen och Läkemedelshandlarna. Fokus för arbetet är att försöka minska utsläppen vid tillverkning av aktiv substans. Det Nationella Kansliet har tillsammans med VGR deltagit i Upphandlingsmyndighetens framtagande av nya läkemedelskriterier, ett arbete som kommer att fortsätta till hösten. Dessutom har ett projekt kring spårbarhet inletts tillsammans med Sykkehusinkjop i Norge.

Region F, handskar & operationsartiklar: I region F har vi fått en ny expertgruppsmedlem, och Östergötland har därmed tagit över expertgruppsrollen till sin region. Regionen har dessutom fått en riskanalys på handskar utförd under våren och har därmed också uppdaterat handlingsplanen. Region F har påbörjat 10 stycken uppföljningar, varav 9 görs i samarbete med VGR. Till hösten planeras ytterligare uppföljningar och samtidigt ska riskanalys göras för produktgruppen operationsartiklar.

Region G, medicinteknik: Den 4:e och sista riskanalysen som gjordes under våren genomfördes på röntgenutrustning, och därför har handlingsplanen uppdaterats även inom området medicinteknik. Regionen har haft branschdialogmöte med Swedish Medtech och bedrivit leverantörsdialog. Även en uppföljning har påbörjats.

Region H, textil: Region H har under våren identifierat prioriterade leverantörer nationellt, gjort en kartläggning av märkningar inom området textil samt gjort en kartläggning av olika material som används och köps in. Även här har man påbörjat en uppföljning. Regionen kommer närmast att titta mer på engångstextilier i syfte att kartlägga risker och påbörja uppföljningar.

 Om ni behöver lästips till hängmattan i sommar så kan vi rekommendera att ni slänger ett öga på den uppdaterade vägledningen, som ni hittar här. Där kan ni läsa mer om de uppdaterade kontraktsvillkoren för hållbara leveranskedjor.

Bloggen kommer nu att ta sommarlov men kommer självklart tillbaka till hösten igen! Under tiden vill vi passa på att tacka vårt nationella nätverk, leverantörer och andra partners för gott arbete och samarbete under årets första halvår. Trevlig sommar önskar det nationella kansliet!

 

körsbärsträd

 

Karin Lonaeus
Skrivet av: Karin Lonaeus
Om författaren
Karin Lonaeus arbetar som hållbarhetsstrateg i regionernas nationella kansli för hållbar upphandling.

Aktuellt

 • 14 mar 2019

  Det nationella kansliet träffar Region Blekinge

  Idag var det nationella kansliet inbjudna av Magnus Strand och hans kollegor från upphandling och miljö för att diskutera hållbar offentlig upphandling.  Vi presenterade vårt gemensamma arbete med fokus på vår nya nationella miljösamordning. Vi hann också diskutera regionens arbete med riskkategorin medicinteknik.
 • 14 mar 2019

  Det nationella kansliet träffar Region Blekinge

  Idag var det nationella kansliet inbjudna av Magnus Strand och hans kollegor från upphandling och miljö för att diskutera hållbar offentlig upphandling.  Vi presenterade vårt gemensamma arbete med fokus på vår nya nationella miljösamordning. Vi hann också diskutera regionens arbete med riskkategorin medicinteknik.
 • 12 mar 2019

  ”Kundkrav gav bättre arbetsvillkor”: Medtech Magazine skriver om regionernas hållbarhetsarbete inom riskområdet kirurgiska instrument

  I sitt senaste nummer skriver Medtech Magazine om hur regionernas arbete medverkar till att förbättra arbetsvillkor i fabriker i Pakistan. Reportaget återger både erfarenheter och lärdomar från den studieresa som genomfördes under 2018 men lyfter även det projekt som initierats av Sveriges regioner, ETI UK, Sykehusinnkjop i Norge och OneMed, som syftar till att adressera riskerna inom instrumenttillverkningen.
 • 07 mar 2019

  Region C utvecklar metod för att adressera risker i leveranskedjan för informations- och kommunikationsteknik-produkter

  2018 var ett viktigt år vad gäller informations- och kommunikationsteknik (IKT)-upphandlingar inom Region C (Region Stockholm). Region Stockholm har huvudansvar för riskområdet i Sveriges regioners nationella samverkan kring hållbar upphandling, vilket innebär att Region Stockholm lägger stort fokus på att stärka hållbarheten i IKT-leveranskedjor. Under 2018 genomförde Region Stockholm åtta upphandlingar av hårdvara såsom datorer, bildskärmar och mobiler där en metod utvecklades för att hantera riskerna samt för att säkerställa att Regionen ingår avtal med aktörer som har ett aktivt arbete med hållbara leveranskedjor
 • 04 mar 2019

  Nationella kansliet träffar Region Kronoberg

  Idag träffade det nationella kansliet medarbetare från upphandlingsavdelningen, miljö och fastighet.
 • 27 feb 2019

  Prioritering av inköpskategorier i regionernas upphandlingssamarbete

  I onsdags presenterade WSP sin rapport och utredning: Prioritering av inköpkategorier i landsting och regioners upphandlingssamarbete - analys av miljökonsekvens och potentiell miljönytta.
 • 19 feb 2019

  Media rapporterar om brott mot migrantarbetares rättigheter i malaysiska handskindustrin

  Sedan november har internationell media rapporterat om systematiska brott mot migrantarbetares rättigheter i företag som tillhandahåller medicinska engångshandskar till ett flertal europeiska länder – bland annat Sverige. I veckan rapporterade Svenska Dagbladet om detta. 
 • 11 feb 2019

  Varuförsörjningen - Att ställa miljökrav ger effekt

  Varuförsörjningen har på tre år minskat antalet förbrukningsartiklar som innehåller ftalater med 44 %. Ftalater är mjukgörare i plast och vissa är klassificerade som hormonstörande- och reproduktionsstörande ämnen. Under åren har man byggt upp en databas med miljöinformation vilket har möjliggjort att man både har kunnat identifiera vilka produkter man ska prioritera men också att sätta mätbara mål och följa upp. Läs gärna mer i Dagens Samhälle.
 • 08 feb 2019

  Kemkollen

  I tisdags gick ett inledande Webinar om Kemkollen av stapeln. Kemkollen är ett projekt som syftar till att skapa bättre kontroll på kemikalieinnehåll i upphandlade varor och material. Bakom lanseringen av Kemkollen står SKL Kommentus Inköpscentral och Nationella kansliet för Hållbar Upphandling, tillsammans med forskningsprojektet ”Kemikaliekontroll och Cirkulär Ekonomi - Incitament, hinder och lösningar” som drivs av Stockholms Universitet och Trossa AB.
 • 07 feb 2019

  EU parlamentet arrangerar ett möte för att diskutera offentlig upphandling som ett politiskt styrmedel för att främja arbetares rättigheter

  Efter rapporter om brott mot migrantarbetares rättigheter i malaysiska handsk-, kondom-, kateter- och IT-industrin bjöd EU parlamentets arbetsgrupp för Responsible Business Conduct (RBC) in till ett möte. Ordförande Heidi Hautala ledde samtalen och ett trettiotal aktörer från den privata sektorn, upphandlande myndigheter, NGOs och mellanstatliga organisationer som FN och OSSE deltog. Syftet med mötet var både att lyfta offentlig upphandling som ett styrmedel för att främja RBC men också att diskutera de pågående händelserna i Malaysia och möjliga åtgärder för gottgörelse.

Nyhetsbrev

Du kan prenumerera på vårt nyhetsbrev genom att fylla i din e-postadress i fältet nedanför.

Please enable the javascript to submit this form