I tisdags gick vi på utbildning hos Enact i hur man utför en konsekvensanalys, eller riskanalys, för mänskliga rättigheter. Utbildningen leddes av Sandra Atler, som är expert inom området företag och mänskliga rättigheter. Sandra är människorättsjurist och har bland annat arbetat med professor John Ruggie i utvecklingen av FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter.

I juni 2008 presenterade professor John Ruggie ett ramverk för företag och mänskliga rättigheter till FN:s råd för mänskliga rättigheter. Ramverket vilade på tre pelare:

 1. Statens skyldighet att respektera, skydda och förverkliga de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna,
 2. företagens ansvar att respektera de mänskliga rättigheterna, samt
 3. Tillgång till effektiva åtgärder, både rättsliga och icke-rättsliga.

2011 antogs ramverket, som ålägger företag ett ansvar att identifiera och hantera risker för kränkningar mot mänskliga rättigheter i den egna verksamheten och i leveranskedjan. För att göra detta ska företag införa rutiner i den egna organisationen för att möjliggöra en så kallad due diligence process. De kraven som landsting och regioner ställer på rutiner för ansvarsfulla leveranskedjor bygger på ramverkets process för due diligence.

Utbildningen lade fokus på due diligence processens första steg, nämligen riskanalysen (”impact assessment”). Vi tittade på metoder, trender och verktyg som idag utgör ”best practice” för företag i deras riskanalysarbete. Förutom att landsting och regioner behöver kunna göra sina egna riskanalyser, så behöver man i uppföljningen kunna bedöma leverantörers arbete med att identifiera risker. I en sådan bedömning är det viktigt att komma ihåg att det inte finns en "one size fits all" , utan att företag måste se till den egna kontexten och de egna förutsättningarna. Ramverket pekar bland annat på att företag bör prioritera och adressera deras allvarligaste risker, men att yttre omständigheter och till exempel inflytande också har stor inverkan på riskhanteringsarbetet. Utbildningen belyste även bland annat vikten av att involvera många olika intressenter i riskanalysarbetet, samt vikten av att införa effektiva klagomålsmekanismer som kan utnyttjas av olika aktörer i leveranskedjan.

Vi tackar Enact för en mycket intressant och lärorik dag!

 8d595a7a 1521 49c9 9a2e 76f26fbf0e31 original

https://www.linkedin.com/in/erika-eriksson-03165671/detail/recent-activity/

 

Karin Lonaeus
Skrivet av: Karin Lonaeus
Om författaren
Karin Lonaeus arbetar som hållbarhetsstrateg i regionernas nationella kansli för hållbar upphandling.

Aktuellt

 • 12 jun 2019

  Regionernas läkemedelsstrategier

  När Dagens Medicin Agenda och Läkemedelsmarknaden bjöd in till seminarium kring regionernas läkemedelsstrategier i förra veckan var region E inbjuden att tala om regionernas arbete med hållbarhetskrav i läkemedelsupphandling och uppföljning av läkemedelsavtal.
 • 07 jun 2019

  Finlands sak är vår

  I veckan hade vi besök av Helsingfors Universitetssjukhus och deras inköpsorganisation. Temat för dagen var hållbar offentlig upphandling och hur vi kan säkerställa att de produkter och tjänster vi upphandlar till hälso- och sjukvården i Sverige och Finland är ansvarsfullt framställda. Vi fick möjligheter att dela med oss av våra erfarenheter och lära oss av våra finska kollegor. Vi ser mycket fram mot ett utökat samarbete i norden. 
 • 23 maj 2019

  Blockkedjan kan transformera livsmedelsindustrin

  Blockkedjan spås bli ett användbart verktyg att inte bara spåra produktkvalitet och ursprung, utan även säkerställa att sociala krav följs. Tillsammans med bland andra SKL Kommentus har Region B deltagit i ett blockkedjeprojekt och förhoppningen är att möjliggöra en mer transparent och hållbar värdekedja.
 • 22 maj 2019

  Genomförd kontorsrevision hos Invacare

  Region G har genomfört en kontorsrevision inom riskområdet medicinteknisk utrustning hos Invacare i syfte att säkerställa efterlevnad av kontraktsvillkoren avseende hållbara leveranskedjor som ställts i upphandlingen.
 • 22 maj 2019

  Uppdaterad vägledning för kontraktsvillkor avseende hållbara leveranskedjor

  Vägledningen, som tagits fram i samarbete mellan Sveriges regioner för att ge stöd till leverantörer kring kontraktsvillkoren avseende hållbara leveranskedjor, har uppdaterats!
 • 20 maj 2019

  Schysst IT-upphandling – SwedWatch bjöd in till seminarium om hur man kan främja mänskliga rättigheter genom rätt krav och uppföljning i offentliga upphandlingar

  Med rätt upphandlingsmetoder kan inköpare minska risken för att mänskliga rättigheter påverkas negativt vid framställningen av IT-produkter. Under seminariet presenterade SwedWatch risker vid tillverkning av IT-produkter, Kathleen Mc Caughey från Region Stockholm samt Björn Claesson från Electronics Watch presenterade metoder och verktyg som upphandlande myndigheter kan använda för att främja goda arbetsvillkor i produktionsleden.
 • 10 maj 2019

  Kunskapscentrum för läkemedel i miljön vid Läkemedelsverket

  Igår närvarade det Nationella Kansliet när det nyinrättade Kunskapscentrum för läkemedel i miljön vid Läkemedelsverket in till en första träff för att skapa en gemensam plattform för det arbete som ska ta fart inom Kunskapscentrum. Syftet med dagen var att konkretisera Kunskapscentrumets fokusområden, identifiera behov av samverkan och hittar former för det gemensamma arbetet framåt.
 • 09 maj 2019

  Upphandling24 uppmärksammar Region Stockholms arbete med Hållbar Upphandling

  I senaste numret av Upphandling24 beskrivs hur Region Stockholm arbetar med hållbar upphandling som styrmedel för att minska sitt klimatavtryck. Sedan 1990 handlar det om en 70 procentig minskning inom regionen. Nu går man vidare och fokuserar på de indirekta utsläppen. Man börjar även byta ut produkter som tillverkas av fossil råvara till biobaserad råvara. Här kan du läsa artikeln i sin helhet.
 • 07 maj 2019

  Genomförd kontorsrevision hos Johnson & Johnson

  Region A har genomfört en kontorsrevision inom riskområdet instrument hos Johnson & Johnson i syfte att säkerställa efterlevnad av kontraktsvillkoren avseende hållbara leveranskedjor som ställts i upphandlingen.
 • 29 apr 2019

  Risker i globala logistik- och transportkedjor - Ny rapport

  På uppdrag av Hållbar Upphandling – ett samarbete mellan Sveriges regioner – har Enact Sustainable Strategies genomfört en riskanalys där de har identifierat och prioriterat väsentliga hållbarhetsrisker i den globala logistik- och transportsektorn. Idag arbetar vi redan med hållbarhetsrisker i leverantörskedjorna för utpekade riskområden. Men inte specifikt med risker kopplade till transporter. Det är vår intention och förhoppning att den här studien ska kunna bidra till det fortsatta arbetet.

Vision

Sveriges regioner och landsting ansvarar för att alla invånare har tillgång till en god och väl fungerande hälso- och sjukvård, tandvård och kollektivtrafik. Det är viktigt för oss att bedriva vår verksamhet så att den främjar en hållbar utveckling. I enlighet med det vill vi verka för att de varor och tjänster som köps in är producerade under hållbara och ansvarsfulla förhållanden.

Vagledning hallbaraleveranskedjor nedladdning

Nyhetsbrev

Du kan prenumerera på vårt nyhetsbrev genom att fylla i din e-postadress i fältet nedanför.

Please enable the javascript to submit this form