Website Jumbotron

Sveriges regioner och landsting ansvarar för att alla invånare har tillgång till en god och väl fungerande hälso- och sjukvård, tandvård och kollektivtrafik. Det är viktigt för oss att bedriva vår verksamhet så att den främjar en hållbar utveckling. I enlighet med det vill vi verka för att de varor och tjänster som köps in är producerade under hållbara och ansvarsfulla förhållanden.

Igår samlade vi vår expertgrupp och SKI/hållbarhetskollen i landstingshuset i Stockholm för en heldagsutbildning på ämnet anti-korruption. Vi gästades av Institutet Mot Mutors generalsekreterare Nathalie Phalén och Michaela Ahlberg, specialist på ethics, compliance och anti bribery and corruption.

$ 1500 000 000 000 betalas per år i mutor globalt. Vi kan räkna med att affärskostnader ökar med cirka 10% på grund av korruption. 5% av globala BNP beräknas vara kostnader av korruption. 

Korruption påverkar samhällen på många sätt. Det har negativ inverkan på människors frihet, hälsa, välstånd och kan i värsta fall kosta liv. På den politiska sidan är korruption ett stort hinder för demokrati och för rättsstatsprincipen. Miljöförstöring är en annan följd av korrupta system, som kan innebära att dyrbara naturresurser utnyttjas slarvigt och att hela ekologiska system härdas.

 

antikorr 2

Nathalie Phalén, Institutet Mot Mutor

 

Korruption kan omfatta både mutbrott, missbruk av maktposition för egen eller annans vinning eller andra förtroendeskadliga ageranden såsom exempelvis jäv. Nathalie inledde dagen med att prata om hur man inom offentlig upphandling kan arbeta med anti-korruption, både under själva upphandlingsförfarandet men även under avtalsperioden. Hon pekade dessutom på vikten av att ställa krav på att leverantörer har ett systematiskt anti-korruptionsarbete på plats. Med hjälp av diskussioner och case-övningar fick gruppen reda ut olika potentiella risker och scenarios.

 

antikorrutb 2

Michaela Ahlberg, specialist ethics and compliance

 

Efter lunch berättade Michaela Ahlberg, som mellan 2013 och 2017 arbetat som chief Ethics & Compliance Officer på TeliaSonera, om Telias resa efter att muthärvan i Uzbekistan uppdagats. Michaela gick närmre in på hur man kan arbeta med anti-korruption i högriskländer och på komplexa marknader i syfte att främja och skydda mänskliga rättigheter genom att arbeta med due diligence. I den modellen Michaela presenterade lyftes bland annat vikten av att genomföra riskanalyser, att bygga upp en ethics & compliance-organisation, att upprätta policies som tydligt utgår ifrån risker i- och kopplade till verksamheten, intern utbildning, genomlysning av leverantörer och tredjepart, anonyma rapporteringsfunktioner, gottgörelse och rapportering och mätning. En förutsättning för ett fungerande due diligence arbete är dock ”the tone at the top”, dvs. ett tydligt ledarskap för öppenhet, ärlighet, integritet och transparens.

 

Antikorrutb 3

Stort tack till deltagare och föreläsare för en intressant, givande och inspirerande dag!

 

Karin Lonaeus
Skrivet av: Karin Lonaeus
Om författaren
Karin Lonaeus arbetar som hållbarhetsstrateg i regionernas nationella kansli för hållbar upphandling.

Aktuellt

 • 14 mar 2019

  Det nationella kansliet träffar Region Blekinge

  Idag var det nationella kansliet inbjudna av Magnus Strand och hans kollegor från upphandling och miljö för att diskutera hållbar offentlig upphandling.  Vi presenterade vårt gemensamma arbete med fokus på vår nya nationella miljösamordning. Vi hann också diskutera regionens arbete med riskkategorin medicinteknik.
 • 14 mar 2019

  Det nationella kansliet träffar Region Blekinge

  Idag var det nationella kansliet inbjudna av Magnus Strand och hans kollegor från upphandling och miljö för att diskutera hållbar offentlig upphandling.  Vi presenterade vårt gemensamma arbete med fokus på vår nya nationella miljösamordning. Vi hann också diskutera regionens arbete med riskkategorin medicinteknik.
 • 12 mar 2019

  ”Kundkrav gav bättre arbetsvillkor”: Medtech Magazine skriver om regionernas hållbarhetsarbete inom riskområdet kirurgiska instrument

  I sitt senaste nummer skriver Medtech Magazine om hur regionernas arbete medverkar till att förbättra arbetsvillkor i fabriker i Pakistan. Reportaget återger både erfarenheter och lärdomar från den studieresa som genomfördes under 2018 men lyfter även det projekt som initierats av Sveriges regioner, ETI UK, Sykehusinnkjop i Norge och OneMed, som syftar till att adressera riskerna inom instrumenttillverkningen.
 • 07 mar 2019

  Region C utvecklar metod för att adressera risker i leveranskedjan för informations- och kommunikationsteknik-produkter

  2018 var ett viktigt år vad gäller informations- och kommunikationsteknik (IKT)-upphandlingar inom Region C (Region Stockholm). Region Stockholm har huvudansvar för riskområdet i Sveriges regioners nationella samverkan kring hållbar upphandling, vilket innebär att Region Stockholm lägger stort fokus på att stärka hållbarheten i IKT-leveranskedjor. Under 2018 genomförde Region Stockholm åtta upphandlingar av hårdvara såsom datorer, bildskärmar och mobiler där en metod utvecklades för att hantera riskerna samt för att säkerställa att Regionen ingår avtal med aktörer som har ett aktivt arbete med hållbara leveranskedjor
 • 04 mar 2019

  Nationella kansliet träffar Region Kronoberg

  Idag träffade det nationella kansliet medarbetare från upphandlingsavdelningen, miljö och fastighet.
 • 27 feb 2019

  Prioritering av inköpskategorier i regionernas upphandlingssamarbete

  I onsdags presenterade WSP sin rapport och utredning: Prioritering av inköpkategorier i landsting och regioners upphandlingssamarbete - analys av miljökonsekvens och potentiell miljönytta.
 • 19 feb 2019

  Media rapporterar om brott mot migrantarbetares rättigheter i malaysiska handskindustrin

  Sedan november har internationell media rapporterat om systematiska brott mot migrantarbetares rättigheter i företag som tillhandahåller medicinska engångshandskar till ett flertal europeiska länder – bland annat Sverige. I veckan rapporterade Svenska Dagbladet om detta. 
 • 11 feb 2019

  Varuförsörjningen - Att ställa miljökrav ger effekt

  Varuförsörjningen har på tre år minskat antalet förbrukningsartiklar som innehåller ftalater med 44 %. Ftalater är mjukgörare i plast och vissa är klassificerade som hormonstörande- och reproduktionsstörande ämnen. Under åren har man byggt upp en databas med miljöinformation vilket har möjliggjort att man både har kunnat identifiera vilka produkter man ska prioritera men också att sätta mätbara mål och följa upp. Läs gärna mer i Dagens Samhälle.
 • 08 feb 2019

  Kemkollen

  I tisdags gick ett inledande Webinar om Kemkollen av stapeln. Kemkollen är ett projekt som syftar till att skapa bättre kontroll på kemikalieinnehåll i upphandlade varor och material. Bakom lanseringen av Kemkollen står SKL Kommentus Inköpscentral och Nationella kansliet för Hållbar Upphandling, tillsammans med forskningsprojektet ”Kemikaliekontroll och Cirkulär Ekonomi - Incitament, hinder och lösningar” som drivs av Stockholms Universitet och Trossa AB.
 • 07 feb 2019

  EU parlamentet arrangerar ett möte för att diskutera offentlig upphandling som ett politiskt styrmedel för att främja arbetares rättigheter

  Efter rapporter om brott mot migrantarbetares rättigheter i malaysiska handsk-, kondom-, kateter- och IT-industrin bjöd EU parlamentets arbetsgrupp för Responsible Business Conduct (RBC) in till ett möte. Ordförande Heidi Hautala ledde samtalen och ett trettiotal aktörer från den privata sektorn, upphandlande myndigheter, NGOs och mellanstatliga organisationer som FN och OSSE deltog. Syftet med mötet var både att lyfta offentlig upphandling som ett styrmedel för att främja RBC men också att diskutera de pågående händelserna i Malaysia och möjliga åtgärder för gottgörelse.

Nyhetsbrev

Du kan prenumerera på vårt nyhetsbrev genom att fylla i din e-postadress i fältet nedanför.

Please enable the javascript to submit this form