Igår samlade vi vår expertgrupp och SKI/hållbarhetskollen i landstingshuset i Stockholm för en heldagsutbildning på ämnet anti-korruption. Vi gästades av Institutet Mot Mutors generalsekreterare Nathalie Phalén och Michaela Ahlberg, specialist på ethics, compliance och anti bribery and corruption.

$ 1500 000 000 000 betalas per år i mutor globalt. Vi kan räkna med att affärskostnader ökar med cirka 10% på grund av korruption. 5% av globala BNP beräknas vara kostnader av korruption. 

Korruption påverkar samhällen på många sätt. Det har negativ inverkan på människors frihet, hälsa, välstånd och kan i värsta fall kosta liv. På den politiska sidan är korruption ett stort hinder för demokrati och för rättsstatsprincipen. Miljöförstöring är en annan följd av korrupta system, som kan innebära att dyrbara naturresurser utnyttjas slarvigt och att hela ekologiska system härdas.

 

antikorr 2

Nathalie Phalén, Institutet Mot Mutor

 

Korruption kan omfatta både mutbrott, missbruk av maktposition för egen eller annans vinning eller andra förtroendeskadliga ageranden såsom exempelvis jäv. Nathalie inledde dagen med att prata om hur man inom offentlig upphandling kan arbeta med anti-korruption, både under själva upphandlingsförfarandet men även under avtalsperioden. Hon pekade dessutom på vikten av att ställa krav på att leverantörer har ett systematiskt anti-korruptionsarbete på plats. Med hjälp av diskussioner och case-övningar fick gruppen reda ut olika potentiella risker och scenarios.

 

antikorrutb 2

Michaela Ahlberg, specialist ethics and compliance

 

Efter lunch berättade Michaela Ahlberg, som mellan 2013 och 2017 arbetat som chief Ethics & Compliance Officer på TeliaSonera, om Telias resa efter att muthärvan i Uzbekistan uppdagats. Michaela gick närmre in på hur man kan arbeta med anti-korruption i högriskländer och på komplexa marknader i syfte att främja och skydda mänskliga rättigheter genom att arbeta med due diligence. I den modellen Michaela presenterade lyftes bland annat vikten av att genomföra riskanalyser, att bygga upp en ethics & compliance-organisation, att upprätta policies som tydligt utgår ifrån risker i- och kopplade till verksamheten, intern utbildning, genomlysning av leverantörer och tredjepart, anonyma rapporteringsfunktioner, gottgörelse och rapportering och mätning. En förutsättning för ett fungerande due diligence arbete är dock ”the tone at the top”, dvs. ett tydligt ledarskap för öppenhet, ärlighet, integritet och transparens.

 

Antikorrutb 3

Stort tack till deltagare och föreläsare för en intressant, givande och inspirerande dag!

 

Karin Lonaeus
Skrivet av: Karin Lonaeus
Om författaren
Karin Lonaeus arbetar som hållbarhetsstrateg i regionernas nationella kansli för hållbar upphandling.

Aktuellt

 • 12 jun 2019

  Regionernas läkemedelsstrategier

  När Dagens Medicin Agenda och Läkemedelsmarknaden bjöd in till seminarium kring regionernas läkemedelsstrategier i förra veckan var region E inbjuden att tala om regionernas arbete med hållbarhetskrav i läkemedelsupphandling och uppföljning av läkemedelsavtal.
 • 07 jun 2019

  Finlands sak är vår

  I veckan hade vi besök av Helsingfors Universitetssjukhus och deras inköpsorganisation. Temat för dagen var hållbar offentlig upphandling och hur vi kan säkerställa att de produkter och tjänster vi upphandlar till hälso- och sjukvården i Sverige och Finland är ansvarsfullt framställda. Vi fick möjligheter att dela med oss av våra erfarenheter och lära oss av våra finska kollegor. Vi ser mycket fram mot ett utökat samarbete i norden. 
 • 23 maj 2019

  Blockkedjan kan transformera livsmedelsindustrin

  Blockkedjan spås bli ett användbart verktyg att inte bara spåra produktkvalitet och ursprung, utan även säkerställa att sociala krav följs. Tillsammans med bland andra SKL Kommentus har Region B deltagit i ett blockkedjeprojekt och förhoppningen är att möjliggöra en mer transparent och hållbar värdekedja.
 • 22 maj 2019

  Genomförd kontorsrevision hos Invacare

  Region G har genomfört en kontorsrevision inom riskområdet medicinteknisk utrustning hos Invacare i syfte att säkerställa efterlevnad av kontraktsvillkoren avseende hållbara leveranskedjor som ställts i upphandlingen.
 • 22 maj 2019

  Uppdaterad vägledning för kontraktsvillkor avseende hållbara leveranskedjor

  Vägledningen, som tagits fram i samarbete mellan Sveriges regioner för att ge stöd till leverantörer kring kontraktsvillkoren avseende hållbara leveranskedjor, har uppdaterats!
 • 20 maj 2019

  Schysst IT-upphandling – SwedWatch bjöd in till seminarium om hur man kan främja mänskliga rättigheter genom rätt krav och uppföljning i offentliga upphandlingar

  Med rätt upphandlingsmetoder kan inköpare minska risken för att mänskliga rättigheter påverkas negativt vid framställningen av IT-produkter. Under seminariet presenterade SwedWatch risker vid tillverkning av IT-produkter, Kathleen Mc Caughey från Region Stockholm samt Björn Claesson från Electronics Watch presenterade metoder och verktyg som upphandlande myndigheter kan använda för att främja goda arbetsvillkor i produktionsleden.
 • 10 maj 2019

  Kunskapscentrum för läkemedel i miljön vid Läkemedelsverket

  Igår närvarade det Nationella Kansliet när det nyinrättade Kunskapscentrum för läkemedel i miljön vid Läkemedelsverket in till en första träff för att skapa en gemensam plattform för det arbete som ska ta fart inom Kunskapscentrum. Syftet med dagen var att konkretisera Kunskapscentrumets fokusområden, identifiera behov av samverkan och hittar former för det gemensamma arbetet framåt.
 • 09 maj 2019

  Upphandling24 uppmärksammar Region Stockholms arbete med Hållbar Upphandling

  I senaste numret av Upphandling24 beskrivs hur Region Stockholm arbetar med hållbar upphandling som styrmedel för att minska sitt klimatavtryck. Sedan 1990 handlar det om en 70 procentig minskning inom regionen. Nu går man vidare och fokuserar på de indirekta utsläppen. Man börjar även byta ut produkter som tillverkas av fossil råvara till biobaserad råvara. Här kan du läsa artikeln i sin helhet.
 • 07 maj 2019

  Genomförd kontorsrevision hos Johnson & Johnson

  Region A har genomfört en kontorsrevision inom riskområdet instrument hos Johnson & Johnson i syfte att säkerställa efterlevnad av kontraktsvillkoren avseende hållbara leveranskedjor som ställts i upphandlingen.
 • 29 apr 2019

  Risker i globala logistik- och transportkedjor - Ny rapport

  På uppdrag av Hållbar Upphandling – ett samarbete mellan Sveriges regioner – har Enact Sustainable Strategies genomfört en riskanalys där de har identifierat och prioriterat väsentliga hållbarhetsrisker i den globala logistik- och transportsektorn. Idag arbetar vi redan med hållbarhetsrisker i leverantörskedjorna för utpekade riskområden. Men inte specifikt med risker kopplade till transporter. Det är vår intention och förhoppning att den här studien ska kunna bidra till det fortsatta arbetet.

Vision

Sveriges regioner och landsting ansvarar för att alla invånare har tillgång till en god och väl fungerande hälso- och sjukvård, tandvård och kollektivtrafik. Det är viktigt för oss att bedriva vår verksamhet så att den främjar en hållbar utveckling. I enlighet med det vill vi verka för att de varor och tjänster som köps in är producerade under hållbara och ansvarsfulla förhållanden.

Vagledning hallbaraleveranskedjor nedladdning

Nyhetsbrev

Du kan prenumerera på vårt nyhetsbrev genom att fylla i din e-postadress i fältet nedanför.

Please enable the javascript to submit this form