Pauline deltog i morse på SLL:s hållbarhetsfrukost och berättade om den kycklingrevision som genomfördes i Thailand i början på året i samarbete med SKL Kommentus inköpscentral/Hållbarhetskollen. Under besöket genomfördes inte bara revisioner utan även besök hos människorättsorganisationer, leverantörer, fackföreningsrörelser och svenska ambassaden i Bangkok.

Livsmedel är landstingens och regionernas nyaste riskområde. Utmaningarna är många, inte minst i att leveranskedjorna är långa och ofta komplexa. Slakterier ligger till exempel ofta fem eller sex led ned i kedjan, vilket försvårar kontroll- och uppföljningsarbetet. Dialog har under året förts med landstingens och regionernas leverantörer och med branschorganisationer för att adressera några av utmaningarna. Kycklingrevisionen i Thailand visade på några avvikelser som i dagsläget hanteras i samarbete med aktuella leverantörer.

Förutom att kyckling varit i fokus under året, så har region B, som är nationellt ansvariga för livsmedel, blandannat börjat tittat på frukt och grönt med fokus på migrantarbetares rättigheter i södra i Europa. 

 

hållbarhetsfrukost Pauline

 

Karin Lonaeus
Skrivet av: Karin Lonaeus
Om författaren
Karin Lonaeus arbetar som hållbarhetsstrateg på regionernas nationella kansli för hållbar upphandling.

Aktuellt

Vision

Sveriges regioner och landsting ansvarar för att alla invånare har tillgång till en god och väl fungerande hälso- och sjukvård, tandvård och kollektivtrafik. Det är viktigt för oss att bedriva vår verksamhet så att den främjar en hållbar utveckling. I enlighet med det vill vi verka för att de varor och tjänster som köps in är producerade under hållbara och ansvarsfulla förhållanden.

Vagledning hallbaraleveranskedjor nedladdning

Nyhetsbrev

Du kan prenumerera på vårt nyhetsbrev genom att fylla i din e-postadress i fältet nedanför.

Aktivera javascript för att skicka detta formulär