Apotek Hjärtat tog initiativ till ett seminarium för att diskutera frågan om läkemedel och miljön och var vi står idag. Det har gått över tio år sedan svenska forskare uppmätte extremt höga halter av läkemedel i avloppsvatten vid läkemedelstillverkning i Patancheru Indien. Dessa forskningsresultat fick stor medial spridning och uppmärksamhet. Då utsläpp vid tillverkning av antibiotika också kan bidra till resistensutveckling har vi inte länge ett lokalt problem i Indien utan ett globalt hot mot global hälsa. Så var står vi idag och varför händer så lite?

Vad driver egentligen förändring - Frivilliga initiativ och/eller lagstiftning?
Det pågår en rad mer eller mindre frivilliga initiativ för att påverka läkemedelsbranschen att ta ökade miljöhänsyn vid tillverkning av läkemedel. Ett exempel är Apotek Hjärtats miljömärkning av det receptfria läkemedelssortimentet, ett par andra är landstingens och regionernas hållbarhetskrav vid offentlig upphandling till slutenvården samt läkemedelsindustrin initiativ The Pharmaceutical Supply Chain Initiative (PSCI). Men det som de flesta medverkande verkade vara överens om var att vägen framåt var att få in miljökrav i den lagstiftning som omgärdar läkemedel. Frivilliga krav kan vara bra och drivande men reglerade minimikrav är basen.  Som en av de medverkande uttryckte det - ”Det är inte rimligt att det inte finns lagstadgade minimikrav på utsläppsnivåer för aktiva substanser som har en negativ miljöpåverkan.”


Vad behöver göras vid upphandling av läkemedel?
Apoteken i Sverige står idag för 80 procent av de upphandlade volymerna. Resten upphandlas av landsting och regioner för att tillgodose behovet av läkemedel för patienter som ligger inlagda på sjukhus. I Sverige har vi sedan 2002 ett förmånssystem vilket innebär att apoteken är skyldiga att byta ut ett förskrivet läkemedel mot ett billigare likvärdigt läkemedel (periodens vara). Denna tillhandahållandeksyldighet innebär samtidigt att apoteken inte kan ställa några miljökrav på läkemedelsbolagen. Landstingen och regionerna däremot har alla möjligheter att ställa miljökrav men, våra upphandlade volymer, 7-8 miljarder kr/år, innebär samtidigt att påverkansmöjligheten är begränsad. För att svensk upphandling av läkemedel ska få en större effekt måste även apoteken kunna ställa miljökrav – inte bara landsting och regioner.


För lite – för sent?
Tack för en eftermiddag präglad av en uppriktig och klarsynt diskussion. Man skulle kunna summera det som att det inte längre räcker med att myndigheter, läkemedelsbranschen, apoteken och andra aktörer är eniga i att det finns ett problem som alla vill lösa, det duger inte heller med att fastna i diskussioner om svårigheterna med att få till en reell förändring - vare sig det gäller förändring av lagstiftning, förmånssystem eller transparens. Förändring är möjlig men det är hög tid att agera.

Hjärtat

Medverkande på seminariet var: Cecilia de Pedro, miljöchef Apotek Hjärtat, Gustav Hemming (C) Landstingsråd Stockholms läns landsting, Bengt Mattsson, CSR- och Miljöchef, Pfizer Sverige/LIF, Johan Wallér, VD, Sveriges Apoteksförening, Douglas Lundin, Chefekonom, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, David Gunnarsson, kriterie-expert på Naturskyddsföreningen,  Kenneth Nyblom, Generikaföreningen, Kia Salin Läkemedelsverket samt Pauline Göthberg

 

Pauline Göthberg
Skrivet av: Pauline Göthberg
Om författaren
Pauline Göthberg arbetar som nationell samordnare för regionernas gemensamma initiativ för hållbar upphandling. Pauline disputerade vid KTH i juni 2011 på en avhandling om hållbart företagande (CSR) och har tidigare skrivit flera läroböcker om hållbar utveckling och socialt ansvarstagande.

Aktuellt

 • 12 jun 2019

  Regionernas läkemedelsstrategier

  När Dagens Medicin Agenda och Läkemedelsmarknaden bjöd in till seminarium kring regionernas läkemedelsstrategier i förra veckan var region E inbjuden att tala om regionernas arbete med hållbarhetskrav i läkemedelsupphandling och uppföljning av läkemedelsavtal.
 • 07 jun 2019

  Finlands sak är vår

  I veckan hade vi besök av Helsingfors Universitetssjukhus och deras inköpsorganisation. Temat för dagen var hållbar offentlig upphandling och hur vi kan säkerställa att de produkter och tjänster vi upphandlar till hälso- och sjukvården i Sverige och Finland är ansvarsfullt framställda. Vi fick möjligheter att dela med oss av våra erfarenheter och lära oss av våra finska kollegor. Vi ser mycket fram mot ett utökat samarbete i norden. 
 • 23 maj 2019

  Blockkedjan kan transformera livsmedelsindustrin

  Blockkedjan spås bli ett användbart verktyg att inte bara spåra produktkvalitet och ursprung, utan även säkerställa att sociala krav följs. Tillsammans med bland andra SKL Kommentus har Region B deltagit i ett blockkedjeprojekt och förhoppningen är att möjliggöra en mer transparent och hållbar värdekedja.
 • 22 maj 2019

  Genomförd kontorsrevision hos Invacare

  Region G har genomfört en kontorsrevision inom riskområdet medicinteknisk utrustning hos Invacare i syfte att säkerställa efterlevnad av kontraktsvillkoren avseende hållbara leveranskedjor som ställts i upphandlingen.
 • 22 maj 2019

  Uppdaterad vägledning för kontraktsvillkor avseende hållbara leveranskedjor

  Vägledningen, som tagits fram i samarbete mellan Sveriges regioner för att ge stöd till leverantörer kring kontraktsvillkoren avseende hållbara leveranskedjor, har uppdaterats!
 • 20 maj 2019

  Schysst IT-upphandling – SwedWatch bjöd in till seminarium om hur man kan främja mänskliga rättigheter genom rätt krav och uppföljning i offentliga upphandlingar

  Med rätt upphandlingsmetoder kan inköpare minska risken för att mänskliga rättigheter påverkas negativt vid framställningen av IT-produkter. Under seminariet presenterade SwedWatch risker vid tillverkning av IT-produkter, Kathleen Mc Caughey från Region Stockholm samt Björn Claesson från Electronics Watch presenterade metoder och verktyg som upphandlande myndigheter kan använda för att främja goda arbetsvillkor i produktionsleden.
 • 10 maj 2019

  Kunskapscentrum för läkemedel i miljön vid Läkemedelsverket

  Igår närvarade det Nationella Kansliet när det nyinrättade Kunskapscentrum för läkemedel i miljön vid Läkemedelsverket in till en första träff för att skapa en gemensam plattform för det arbete som ska ta fart inom Kunskapscentrum. Syftet med dagen var att konkretisera Kunskapscentrumets fokusområden, identifiera behov av samverkan och hittar former för det gemensamma arbetet framåt.
 • 09 maj 2019

  Upphandling24 uppmärksammar Region Stockholms arbete med Hållbar Upphandling

  I senaste numret av Upphandling24 beskrivs hur Region Stockholm arbetar med hållbar upphandling som styrmedel för att minska sitt klimatavtryck. Sedan 1990 handlar det om en 70 procentig minskning inom regionen. Nu går man vidare och fokuserar på de indirekta utsläppen. Man börjar även byta ut produkter som tillverkas av fossil råvara till biobaserad råvara. Här kan du läsa artikeln i sin helhet.
 • 07 maj 2019

  Genomförd kontorsrevision hos Johnson & Johnson

  Region A har genomfört en kontorsrevision inom riskområdet instrument hos Johnson & Johnson i syfte att säkerställa efterlevnad av kontraktsvillkoren avseende hållbara leveranskedjor som ställts i upphandlingen.
 • 29 apr 2019

  Risker i globala logistik- och transportkedjor - Ny rapport

  På uppdrag av Hållbar Upphandling – ett samarbete mellan Sveriges regioner – har Enact Sustainable Strategies genomfört en riskanalys där de har identifierat och prioriterat väsentliga hållbarhetsrisker i den globala logistik- och transportsektorn. Idag arbetar vi redan med hållbarhetsrisker i leverantörskedjorna för utpekade riskområden. Men inte specifikt med risker kopplade till transporter. Det är vår intention och förhoppning att den här studien ska kunna bidra till det fortsatta arbetet.

Vision

Sveriges regioner och landsting ansvarar för att alla invånare har tillgång till en god och väl fungerande hälso- och sjukvård, tandvård och kollektivtrafik. Det är viktigt för oss att bedriva vår verksamhet så att den främjar en hållbar utveckling. I enlighet med det vill vi verka för att de varor och tjänster som köps in är producerade under hållbara och ansvarsfulla förhållanden.

Vagledning hallbaraleveranskedjor nedladdning

Nyhetsbrev

Du kan prenumerera på vårt nyhetsbrev genom att fylla i din e-postadress i fältet nedanför.

Please enable the javascript to submit this form