Website Jumbotron

Sveriges regioner och landsting ansvarar för att alla invånare har tillgång till en god och väl fungerande hälso- och sjukvård, tandvård och kollektivtrafik. Det är viktigt för oss att bedriva vår verksamhet så att den främjar en hållbar utveckling. I enlighet med det vill vi verka för att de varor och tjänster som köps in är producerade under hållbara och ansvarsfulla förhållanden.

Apotek Hjärtat tog initiativ till ett seminarium för att diskutera frågan om läkemedel och miljön och var vi står idag. Det har gått över tio år sedan svenska forskare uppmätte extremt höga halter av läkemedel i avloppsvatten vid läkemedelstillverkning i Patancheru Indien. Dessa forskningsresultat fick stor medial spridning och uppmärksamhet. Då utsläpp vid tillverkning av antibiotika också kan bidra till resistensutveckling har vi inte länge ett lokalt problem i Indien utan ett globalt hot mot global hälsa. Så var står vi idag och varför händer så lite?

Vad driver egentligen förändring - Frivilliga initiativ och/eller lagstiftning?
Det pågår en rad mer eller mindre frivilliga initiativ för att påverka läkemedelsbranschen att ta ökade miljöhänsyn vid tillverkning av läkemedel. Ett exempel är Apotek Hjärtats miljömärkning av det receptfria läkemedelssortimentet, ett par andra är landstingens och regionernas hållbarhetskrav vid offentlig upphandling till slutenvården samt läkemedelsindustrin initiativ The Pharmaceutical Supply Chain Initiative (PSCI). Men det som de flesta medverkande verkade vara överens om var att vägen framåt var att få in miljökrav i den lagstiftning som omgärdar läkemedel. Frivilliga krav kan vara bra och drivande men reglerade minimikrav är basen.  Som en av de medverkande uttryckte det - ”Det är inte rimligt att det inte finns lagstadgade minimikrav på utsläppsnivåer för aktiva substanser som har en negativ miljöpåverkan.”


Vad behöver göras vid upphandling av läkemedel?
Apoteken i Sverige står idag för 80 procent av de upphandlade volymerna. Resten upphandlas av landsting och regioner för att tillgodose behovet av läkemedel för patienter som ligger inlagda på sjukhus. I Sverige har vi sedan 2002 ett förmånssystem vilket innebär att apoteken är skyldiga att byta ut ett förskrivet läkemedel mot ett billigare likvärdigt läkemedel (periodens vara). Denna tillhandahållandeksyldighet innebär samtidigt att apoteken inte kan ställa några miljökrav på läkemedelsbolagen. Landstingen och regionerna däremot har alla möjligheter att ställa miljökrav men, våra upphandlade volymer, 7-8 miljarder kr/år, innebär samtidigt att påverkansmöjligheten är begränsad. För att svensk upphandling av läkemedel ska få en större effekt måste även apoteken kunna ställa miljökrav – inte bara landsting och regioner.


För lite – för sent?
Tack för en eftermiddag präglad av en uppriktig och klarsynt diskussion. Man skulle kunna summera det som att det inte längre räcker med att myndigheter, läkemedelsbranschen, apoteken och andra aktörer är eniga i att det finns ett problem som alla vill lösa, det duger inte heller med att fastna i diskussioner om svårigheterna med att få till en reell förändring - vare sig det gäller förändring av lagstiftning, förmånssystem eller transparens. Förändring är möjlig men det är hög tid att agera.

Hjärtat

Medverkande på seminariet var: Cecilia de Pedro, miljöchef Apotek Hjärtat, Gustav Hemming (C) Landstingsråd Stockholms läns landsting, Bengt Mattsson, CSR- och Miljöchef, Pfizer Sverige/LIF, Johan Wallér, VD, Sveriges Apoteksförening, Douglas Lundin, Chefekonom, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, David Gunnarsson, kriterie-expert på Naturskyddsföreningen,  Kenneth Nyblom, Generikaföreningen, Kia Salin Läkemedelsverket samt Pauline Göthberg

 

Pauline Göthberg
Skrivet av: Pauline Göthberg
Om författaren
Pauline Göthberg arbetar som nationell samordnare för regionernas gemensamma initiativ för hållbar upphandling. Pauline disputerade vid KTH i juni 2011 på en avhandling om hållbart företagande (CSR) och har tidigare skrivit flera läroböcker om hållbar utveckling och socialt ansvarstagande.

Aktuellt

 • 14 mar 2019

  Det nationella kansliet träffar Region Blekinge

  Idag var det nationella kansliet inbjudna av Magnus Strand och hans kollegor från upphandling och miljö för att diskutera hållbar offentlig upphandling.  Vi presenterade vårt gemensamma arbete med fokus på vår nya nationella miljösamordning. Vi hann också diskutera regionens arbete med riskkategorin medicinteknik.
 • 14 mar 2019

  Det nationella kansliet träffar Region Blekinge

  Idag var det nationella kansliet inbjudna av Magnus Strand och hans kollegor från upphandling och miljö för att diskutera hållbar offentlig upphandling.  Vi presenterade vårt gemensamma arbete med fokus på vår nya nationella miljösamordning. Vi hann också diskutera regionens arbete med riskkategorin medicinteknik.
 • 12 mar 2019

  ”Kundkrav gav bättre arbetsvillkor”: Medtech Magazine skriver om regionernas hållbarhetsarbete inom riskområdet kirurgiska instrument

  I sitt senaste nummer skriver Medtech Magazine om hur regionernas arbete medverkar till att förbättra arbetsvillkor i fabriker i Pakistan. Reportaget återger både erfarenheter och lärdomar från den studieresa som genomfördes under 2018 men lyfter även det projekt som initierats av Sveriges regioner, ETI UK, Sykehusinnkjop i Norge och OneMed, som syftar till att adressera riskerna inom instrumenttillverkningen.
 • 07 mar 2019

  Region C utvecklar metod för att adressera risker i leveranskedjan för informations- och kommunikationsteknik-produkter

  2018 var ett viktigt år vad gäller informations- och kommunikationsteknik (IKT)-upphandlingar inom Region C (Region Stockholm). Region Stockholm har huvudansvar för riskområdet i Sveriges regioners nationella samverkan kring hållbar upphandling, vilket innebär att Region Stockholm lägger stort fokus på att stärka hållbarheten i IKT-leveranskedjor. Under 2018 genomförde Region Stockholm åtta upphandlingar av hårdvara såsom datorer, bildskärmar och mobiler där en metod utvecklades för att hantera riskerna samt för att säkerställa att Regionen ingår avtal med aktörer som har ett aktivt arbete med hållbara leveranskedjor
 • 04 mar 2019

  Nationella kansliet träffar Region Kronoberg

  Idag träffade det nationella kansliet medarbetare från upphandlingsavdelningen, miljö och fastighet.
 • 27 feb 2019

  Prioritering av inköpskategorier i regionernas upphandlingssamarbete

  I onsdags presenterade WSP sin rapport och utredning: Prioritering av inköpkategorier i landsting och regioners upphandlingssamarbete - analys av miljökonsekvens och potentiell miljönytta.
 • 19 feb 2019

  Media rapporterar om brott mot migrantarbetares rättigheter i malaysiska handskindustrin

  Sedan november har internationell media rapporterat om systematiska brott mot migrantarbetares rättigheter i företag som tillhandahåller medicinska engångshandskar till ett flertal europeiska länder – bland annat Sverige. I veckan rapporterade Svenska Dagbladet om detta. 
 • 11 feb 2019

  Varuförsörjningen - Att ställa miljökrav ger effekt

  Varuförsörjningen har på tre år minskat antalet förbrukningsartiklar som innehåller ftalater med 44 %. Ftalater är mjukgörare i plast och vissa är klassificerade som hormonstörande- och reproduktionsstörande ämnen. Under åren har man byggt upp en databas med miljöinformation vilket har möjliggjort att man både har kunnat identifiera vilka produkter man ska prioritera men också att sätta mätbara mål och följa upp. Läs gärna mer i Dagens Samhälle.
 • 08 feb 2019

  Kemkollen

  I tisdags gick ett inledande Webinar om Kemkollen av stapeln. Kemkollen är ett projekt som syftar till att skapa bättre kontroll på kemikalieinnehåll i upphandlade varor och material. Bakom lanseringen av Kemkollen står SKL Kommentus Inköpscentral och Nationella kansliet för Hållbar Upphandling, tillsammans med forskningsprojektet ”Kemikaliekontroll och Cirkulär Ekonomi - Incitament, hinder och lösningar” som drivs av Stockholms Universitet och Trossa AB.
 • 07 feb 2019

  EU parlamentet arrangerar ett möte för att diskutera offentlig upphandling som ett politiskt styrmedel för att främja arbetares rättigheter

  Efter rapporter om brott mot migrantarbetares rättigheter i malaysiska handsk-, kondom-, kateter- och IT-industrin bjöd EU parlamentets arbetsgrupp för Responsible Business Conduct (RBC) in till ett möte. Ordförande Heidi Hautala ledde samtalen och ett trettiotal aktörer från den privata sektorn, upphandlande myndigheter, NGOs och mellanstatliga organisationer som FN och OSSE deltog. Syftet med mötet var både att lyfta offentlig upphandling som ett styrmedel för att främja RBC men också att diskutera de pågående händelserna i Malaysia och möjliga åtgärder för gottgörelse.

Nyhetsbrev

Du kan prenumerera på vårt nyhetsbrev genom att fylla i din e-postadress i fältet nedanför.

Please enable the javascript to submit this form