Tillsammans med SKL Kommentus besökte vi i veckan Kronfågels kycklingslakteri i Södermanland. Landstingen och regionernas samarbete med SKL Kommentus har de senaste åren fokuserat på kyckling och en rad aktiviteter har genomförts. Vi har dels genomfört ett antal avtalsuppföljningar och kontrollerat att de krav som ställs vid upphandling efterlevs. Men vi har även fördjupat vår egen kunskap om industrin. Som ett led i det arbetet genomförde vi förra året ett studiebesök hos en kycklinguppfödare och i  veckan gjorde vi ett studiebesök hos ett slakteri.

Kronfågel är en del i Scandi Standard som är ett börsnoterat bolag och finns i Finland, Norge, Danmark, Irland och i Sverige. De omsätter 75 miljarder kronor/år och har över 3000 anställda. Kronfågel har 46 gårdar i Sverige som föder upp kyckling, de har ett slakteri i Valla, där Kronfågels produktion sker, och ett litet slakteri i södra Sverige, där Bosarps (ekologisk) produktion sker. Konsumenter i Sverige äter allt mer kyckling och tillväxten är cirka 3% per år. Skälet är bl.a. att kyckling ses som en bättre proteinkälla än många andra djur utifrån sin klimatpåverkan, hälsoaspekter samt att det är ett relativt billigt livsmedel.

Vid besöket i Valla fick vi möjlighet att träffa fabrikschefen, produktionschefen, HR-chef, djurskyddsansvarige, försäljningschefen samt kommunikationschefen. Vi inledde besöket med en genomgång av verksamheten och hur processen går till. Från ankomst till slakt, styckning, förpackning och distribution. Då närmare 60 procent går som kyld kyckling är distributionen en viktig aspekt och går exempelvis direkt till kundernas centrallager. Vi fick sen en rundtur i anläggningen och kunde följa hela processen från inlastning och den ankomstkontroll som görs av djuren. Innan slakt ställs djuren i en vänthall. De vanligaste metoderna för bedövning är el eller gas och i Valla används gasbedövning (koldioxid). Efter det att djuren är bedövade hängs de upp i krokar på ett löpande band och går sedan till slakt, avblodning, styckning och förpackning. Arbetet är mycket automatiserat och vid anläggningen i Valla slaktas 50 miljoner kycklingar per år vilket innebär att cirka 200 000 kycklingar slaktas varje dag. Anläggningen i Valla anställer 800 medarbetare varav cirka 700 arbetar i produktionen.

Under dagen hade vi en mycket bra och öppen dialog om frågor som handlar om djurskydd, om arbetsförhållanden, om kampylobakter, salmonella och antibiotika. Ett stort tack för att vi fick möjlighet att öka vår kunskap.

Kronfågel

 

Pauline Göthberg
Skrivet av: Pauline Göthberg
Om författaren
Pauline Göthberg arbetar som nationell samordnare för regionernas gemensamma initiativ för hållbar upphandling. Pauline disputerade vid KTH i juni 2011 på en avhandling om hållbart företagande (CSR) och har tidigare skrivit flera läroböcker om hållbar utveckling och socialt ansvarstagande.

Aktuellt

 • 12 jun 2019

  Regionernas läkemedelsstrategier

  När Dagens Medicin Agenda och Läkemedelsmarknaden bjöd in till seminarium kring regionernas läkemedelsstrategier i förra veckan var region E inbjuden att tala om regionernas arbete med hållbarhetskrav i läkemedelsupphandling och uppföljning av läkemedelsavtal.
 • 07 jun 2019

  Finlands sak är vår

  I veckan hade vi besök av Helsingfors Universitetssjukhus och deras inköpsorganisation. Temat för dagen var hållbar offentlig upphandling och hur vi kan säkerställa att de produkter och tjänster vi upphandlar till hälso- och sjukvården i Sverige och Finland är ansvarsfullt framställda. Vi fick möjligheter att dela med oss av våra erfarenheter och lära oss av våra finska kollegor. Vi ser mycket fram mot ett utökat samarbete i norden. 
 • 23 maj 2019

  Blockkedjan kan transformera livsmedelsindustrin

  Blockkedjan spås bli ett användbart verktyg att inte bara spåra produktkvalitet och ursprung, utan även säkerställa att sociala krav följs. Tillsammans med bland andra SKL Kommentus har Region B deltagit i ett blockkedjeprojekt och förhoppningen är att möjliggöra en mer transparent och hållbar värdekedja.
 • 22 maj 2019

  Genomförd kontorsrevision hos Invacare

  Region G har genomfört en kontorsrevision inom riskområdet medicinteknisk utrustning hos Invacare i syfte att säkerställa efterlevnad av kontraktsvillkoren avseende hållbara leveranskedjor som ställts i upphandlingen.
 • 22 maj 2019

  Uppdaterad vägledning för kontraktsvillkor avseende hållbara leveranskedjor

  Vägledningen, som tagits fram i samarbete mellan Sveriges regioner för att ge stöd till leverantörer kring kontraktsvillkoren avseende hållbara leveranskedjor, har uppdaterats!
 • 20 maj 2019

  Schysst IT-upphandling – SwedWatch bjöd in till seminarium om hur man kan främja mänskliga rättigheter genom rätt krav och uppföljning i offentliga upphandlingar

  Med rätt upphandlingsmetoder kan inköpare minska risken för att mänskliga rättigheter påverkas negativt vid framställningen av IT-produkter. Under seminariet presenterade SwedWatch risker vid tillverkning av IT-produkter, Kathleen Mc Caughey från Region Stockholm samt Björn Claesson från Electronics Watch presenterade metoder och verktyg som upphandlande myndigheter kan använda för att främja goda arbetsvillkor i produktionsleden.
 • 10 maj 2019

  Kunskapscentrum för läkemedel i miljön vid Läkemedelsverket

  Igår närvarade det Nationella Kansliet när det nyinrättade Kunskapscentrum för läkemedel i miljön vid Läkemedelsverket in till en första träff för att skapa en gemensam plattform för det arbete som ska ta fart inom Kunskapscentrum. Syftet med dagen var att konkretisera Kunskapscentrumets fokusområden, identifiera behov av samverkan och hittar former för det gemensamma arbetet framåt.
 • 09 maj 2019

  Upphandling24 uppmärksammar Region Stockholms arbete med Hållbar Upphandling

  I senaste numret av Upphandling24 beskrivs hur Region Stockholm arbetar med hållbar upphandling som styrmedel för att minska sitt klimatavtryck. Sedan 1990 handlar det om en 70 procentig minskning inom regionen. Nu går man vidare och fokuserar på de indirekta utsläppen. Man börjar även byta ut produkter som tillverkas av fossil råvara till biobaserad råvara. Här kan du läsa artikeln i sin helhet.
 • 07 maj 2019

  Genomförd kontorsrevision hos Johnson & Johnson

  Region A har genomfört en kontorsrevision inom riskområdet instrument hos Johnson & Johnson i syfte att säkerställa efterlevnad av kontraktsvillkoren avseende hållbara leveranskedjor som ställts i upphandlingen.
 • 29 apr 2019

  Risker i globala logistik- och transportkedjor - Ny rapport

  På uppdrag av Hållbar Upphandling – ett samarbete mellan Sveriges regioner – har Enact Sustainable Strategies genomfört en riskanalys där de har identifierat och prioriterat väsentliga hållbarhetsrisker i den globala logistik- och transportsektorn. Idag arbetar vi redan med hållbarhetsrisker i leverantörskedjorna för utpekade riskområden. Men inte specifikt med risker kopplade till transporter. Det är vår intention och förhoppning att den här studien ska kunna bidra till det fortsatta arbetet.

Vision

Sveriges regioner och landsting ansvarar för att alla invånare har tillgång till en god och väl fungerande hälso- och sjukvård, tandvård och kollektivtrafik. Det är viktigt för oss att bedriva vår verksamhet så att den främjar en hållbar utveckling. I enlighet med det vill vi verka för att de varor och tjänster som köps in är producerade under hållbara och ansvarsfulla förhållanden.

Vagledning hallbaraleveranskedjor nedladdning

Nyhetsbrev

Du kan prenumerera på vårt nyhetsbrev genom att fylla i din e-postadress i fältet nedanför.

Please enable the javascript to submit this form