Website Jumbotron

Sveriges regioner och landsting ansvarar för att alla invånare har tillgång till en god och väl fungerande hälso- och sjukvård, tandvård och kollektivtrafik. Det är viktigt för oss att bedriva vår verksamhet så att den främjar en hållbar utveckling. I enlighet med det vill vi verka för att de varor och tjänster som köps in är producerade under hållbara och ansvarsfulla förhållanden.

Tillsammans med SKL Kommentus besökte vi i veckan Kronfågels kycklingslakteri i Södermanland. Landstingen och regionernas samarbete med SKL Kommentus har de senaste åren fokuserat på kyckling och en rad aktiviteter har genomförts. Vi har dels genomfört ett antal avtalsuppföljningar och kontrollerat att de krav som ställs vid upphandling efterlevs. Men vi har även fördjupat vår egen kunskap om industrin. Som ett led i det arbetet genomförde vi förra året ett studiebesök hos en kycklinguppfödare och i  veckan gjorde vi ett studiebesök hos ett slakteri.

Kronfågel är en del i Scandi Standard som är ett börsnoterat bolag och finns i Finland, Norge, Danmark, Irland och i Sverige. De omsätter 75 miljarder kronor/år och har över 3000 anställda. Kronfågel har 46 gårdar i Sverige som föder upp kyckling, de har ett slakteri i Valla, där Kronfågels produktion sker, och ett litet slakteri i södra Sverige, där Bosarps (ekologisk) produktion sker. Konsumenter i Sverige äter allt mer kyckling och tillväxten är cirka 3% per år. Skälet är bl.a. att kyckling ses som en bättre proteinkälla än många andra djur utifrån sin klimatpåverkan, hälsoaspekter samt att det är ett relativt billigt livsmedel.

Vid besöket i Valla fick vi möjlighet att träffa fabrikschefen, produktionschefen, HR-chef, djurskyddsansvarige, försäljningschefen samt kommunikationschefen. Vi inledde besöket med en genomgång av verksamheten och hur processen går till. Från ankomst till slakt, styckning, förpackning och distribution. Då närmare 60 procent går som kyld kyckling är distributionen en viktig aspekt och går exempelvis direkt till kundernas centrallager. Vi fick sen en rundtur i anläggningen och kunde följa hela processen från inlastning och den ankomstkontroll som görs av djuren. Innan slakt ställs djuren i en vänthall. De vanligaste metoderna för bedövning är el eller gas och i Valla används gasbedövning (koldioxid). Efter det att djuren är bedövade hängs de upp i krokar på ett löpande band och går sedan till slakt, avblodning, styckning och förpackning. Arbetet är mycket automatiserat och vid anläggningen i Valla slaktas 50 miljoner kycklingar per år vilket innebär att cirka 200 000 kycklingar slaktas varje dag. Anläggningen i Valla anställer 800 medarbetare varav cirka 700 arbetar i produktionen.

Under dagen hade vi en mycket bra och öppen dialog om frågor som handlar om djurskydd, om arbetsförhållanden, om kampylobakter, salmonella och antibiotika. Ett stort tack för att vi fick möjlighet att öka vår kunskap.

Kronfågel

 

Pauline Göthberg
Skrivet av: Pauline Göthberg
Om författaren
Pauline Göthberg arbetar som nationell samordnare för regionernas gemensamma initiativ för hållbar upphandling. Pauline disputerade vid KTH i juni 2011 på en avhandling om hållbart företagande (CSR) och har tidigare skrivit flera läroböcker om hållbar utveckling och socialt ansvarstagande.

Aktuellt

 • 14 mar 2019

  Det nationella kansliet träffar Region Blekinge

  Idag var det nationella kansliet inbjudna av Magnus Strand och hans kollegor från upphandling och miljö för att diskutera hållbar offentlig upphandling.  Vi presenterade vårt gemensamma arbete med fokus på vår nya nationella miljösamordning. Vi hann också diskutera regionens arbete med riskkategorin medicinteknik.
 • 14 mar 2019

  Det nationella kansliet träffar Region Blekinge

  Idag var det nationella kansliet inbjudna av Magnus Strand och hans kollegor från upphandling och miljö för att diskutera hållbar offentlig upphandling.  Vi presenterade vårt gemensamma arbete med fokus på vår nya nationella miljösamordning. Vi hann också diskutera regionens arbete med riskkategorin medicinteknik.
 • 12 mar 2019

  ”Kundkrav gav bättre arbetsvillkor”: Medtech Magazine skriver om regionernas hållbarhetsarbete inom riskområdet kirurgiska instrument

  I sitt senaste nummer skriver Medtech Magazine om hur regionernas arbete medverkar till att förbättra arbetsvillkor i fabriker i Pakistan. Reportaget återger både erfarenheter och lärdomar från den studieresa som genomfördes under 2018 men lyfter även det projekt som initierats av Sveriges regioner, ETI UK, Sykehusinnkjop i Norge och OneMed, som syftar till att adressera riskerna inom instrumenttillverkningen.
 • 07 mar 2019

  Region C utvecklar metod för att adressera risker i leveranskedjan för informations- och kommunikationsteknik-produkter

  2018 var ett viktigt år vad gäller informations- och kommunikationsteknik (IKT)-upphandlingar inom Region C (Region Stockholm). Region Stockholm har huvudansvar för riskområdet i Sveriges regioners nationella samverkan kring hållbar upphandling, vilket innebär att Region Stockholm lägger stort fokus på att stärka hållbarheten i IKT-leveranskedjor. Under 2018 genomförde Region Stockholm åtta upphandlingar av hårdvara såsom datorer, bildskärmar och mobiler där en metod utvecklades för att hantera riskerna samt för att säkerställa att Regionen ingår avtal med aktörer som har ett aktivt arbete med hållbara leveranskedjor
 • 04 mar 2019

  Nationella kansliet träffar Region Kronoberg

  Idag träffade det nationella kansliet medarbetare från upphandlingsavdelningen, miljö och fastighet.
 • 27 feb 2019

  Prioritering av inköpskategorier i regionernas upphandlingssamarbete

  I onsdags presenterade WSP sin rapport och utredning: Prioritering av inköpkategorier i landsting och regioners upphandlingssamarbete - analys av miljökonsekvens och potentiell miljönytta.
 • 19 feb 2019

  Media rapporterar om brott mot migrantarbetares rättigheter i malaysiska handskindustrin

  Sedan november har internationell media rapporterat om systematiska brott mot migrantarbetares rättigheter i företag som tillhandahåller medicinska engångshandskar till ett flertal europeiska länder – bland annat Sverige. I veckan rapporterade Svenska Dagbladet om detta. 
 • 11 feb 2019

  Varuförsörjningen - Att ställa miljökrav ger effekt

  Varuförsörjningen har på tre år minskat antalet förbrukningsartiklar som innehåller ftalater med 44 %. Ftalater är mjukgörare i plast och vissa är klassificerade som hormonstörande- och reproduktionsstörande ämnen. Under åren har man byggt upp en databas med miljöinformation vilket har möjliggjort att man både har kunnat identifiera vilka produkter man ska prioritera men också att sätta mätbara mål och följa upp. Läs gärna mer i Dagens Samhälle.
 • 08 feb 2019

  Kemkollen

  I tisdags gick ett inledande Webinar om Kemkollen av stapeln. Kemkollen är ett projekt som syftar till att skapa bättre kontroll på kemikalieinnehåll i upphandlade varor och material. Bakom lanseringen av Kemkollen står SKL Kommentus Inköpscentral och Nationella kansliet för Hållbar Upphandling, tillsammans med forskningsprojektet ”Kemikaliekontroll och Cirkulär Ekonomi - Incitament, hinder och lösningar” som drivs av Stockholms Universitet och Trossa AB.
 • 07 feb 2019

  EU parlamentet arrangerar ett möte för att diskutera offentlig upphandling som ett politiskt styrmedel för att främja arbetares rättigheter

  Efter rapporter om brott mot migrantarbetares rättigheter i malaysiska handsk-, kondom-, kateter- och IT-industrin bjöd EU parlamentets arbetsgrupp för Responsible Business Conduct (RBC) in till ett möte. Ordförande Heidi Hautala ledde samtalen och ett trettiotal aktörer från den privata sektorn, upphandlande myndigheter, NGOs och mellanstatliga organisationer som FN och OSSE deltog. Syftet med mötet var både att lyfta offentlig upphandling som ett styrmedel för att främja RBC men också att diskutera de pågående händelserna i Malaysia och möjliga åtgärder för gottgörelse.

Nyhetsbrev

Du kan prenumerera på vårt nyhetsbrev genom att fylla i din e-postadress i fältet nedanför.

Please enable the javascript to submit this form