Website Jumbotron

Sveriges regioner och landsting ansvarar för att alla invånare har tillgång till en god och väl fungerande hälso- och sjukvård, tandvård och kollektivtrafik. Det är viktigt för oss att bedriva vår verksamhet så att den främjar en hållbar utveckling. I enlighet med det vill vi verka för att de varor och tjänster som köps in är producerade under hållbara och ansvarsfulla förhållanden.

Det nationella kansliet och Västra Götalandsregionen, VGR bjöds in till konferens på Europaparlamentet för att delge information och svara på frågor om det arbete som pågår kring miljökrav och uppföljning av ställda krav i läkemedelsupphandlingar. Detta till följd av att man ser Sverige som föregångare på området grön upphandling och dess tillämpning på läkemedelsupphandling.

"De parallella problemen med läkemedel i miljön (PiE) och antimikrobiell resistens (AMR) bör inte hanteras i separata stuprör. Det pågående offentliga samrådet (EC Public Consultation) om ett strategiskt angreppssätt för PiE i EU och pågående diskussioner om det mest effektiva genomförandet av EU: s One Health Actionplan mot AMR ger möjlighet att skapa synergier och att lyfta fram de allvarliga konsekvenserna på miljö och global hälsa som oansvarig produktion, konsumtion och resthantering av läkemedel ger.

Utsläpp av läkemedel till vatten ökar både i Europa och övriga världen. Detta innebär bl.a. förlust av biologisk mångfald och beteendeförändringar hos vattenlevande arter. Det påverkar också mark och grödor samt långsiktig tillgång till säkert dricksvatten. När det gäller tillverkning ses ett påtagligt problem i de icke transparenta, globala leveranskedjorna och utsläpp av aktiva farmaceutiska ingredienser (API) i miljön, med allvarliga konsekvenser för lokalbefolkningens hälsa och försörjning. Dessa utsläpp bidrar till att skapa resistenta bakterier, som i vår globaliserade värld kan resa snabbt och ge allvarliga konsekvenser för europeiska hälso- och sjukvårdssystem och patienter."

Detta var de inledande orden i inbjudan till konferensen "Joining the Dots- tackling Pharmaceuticals in the Environment and Antimicrobial resistance in Europe", där VGR deltog genom Lena Göransson Modigh, hållbarhetsansvarig koncerninköp i en av expertpanelerna för att diskutera praktiska lösningar på hur Europa kan hantera problemet.

Konferensen hölls på Europaparlamentet i Bryssel den 30 januari och arrangörer var EPHA (European Public Health Alliance), Changing Markets Foundation och EEB (European Environmental Bureau). Värdar var parlamentsledamöterna Annie Schreijer-Pierik (NL) och Nicola Caputo (IT).

hela panelen 2 002

Deltagare i panelen som diskuterade möjliga lösningar att hantera problemet; Marc de Rooy, Ministry for Infrastructure and Water (Nederländerna), Dr Caroline Moermond,  The Dutch National Institute for Public Health and the Environment (Nederländerna), Jeremy Wates, European Environmental Bureau, Annie Schreijer-Pierik, Member of the European Parliament (Nederländerna), Lena Göransson Modigh, koncerninköp Västra Götalandsregionen (Sverige), Hans Stielstra, Deputy Head of Clean Water Unit, DG Environment, European Commission (Belgien) och Lucas Wiarda, Head of Sustainable Antibiotics Programme, DSM-Sinochem (Nederländerna).

Pauline Göthberg
Skrivet av: Pauline Göthberg
Om författaren
Pauline Göthberg arbetar som nationell samordnare för regionernas gemensamma initiativ för hållbar upphandling. Pauline disputerade vid KTH i juni 2011 på en avhandling om hållbart företagande (CSR) och har tidigare skrivit flera läroböcker om hållbar utveckling och socialt ansvarstagande.

Aktuellt

 • 14 mar 2019

  Det nationella kansliet träffar Region Blekinge

  Idag var det nationella kansliet inbjudna av Magnus Strand och hans kollegor från upphandling och miljö för att diskutera hållbar offentlig upphandling.  Vi presenterade vårt gemensamma arbete med fokus på vår nya nationella miljösamordning. Vi hann också diskutera regionens arbete med riskkategorin medicinteknik.
 • 14 mar 2019

  Det nationella kansliet träffar Region Blekinge

  Idag var det nationella kansliet inbjudna av Magnus Strand och hans kollegor från upphandling och miljö för att diskutera hållbar offentlig upphandling.  Vi presenterade vårt gemensamma arbete med fokus på vår nya nationella miljösamordning. Vi hann också diskutera regionens arbete med riskkategorin medicinteknik.
 • 12 mar 2019

  ”Kundkrav gav bättre arbetsvillkor”: Medtech Magazine skriver om regionernas hållbarhetsarbete inom riskområdet kirurgiska instrument

  I sitt senaste nummer skriver Medtech Magazine om hur regionernas arbete medverkar till att förbättra arbetsvillkor i fabriker i Pakistan. Reportaget återger både erfarenheter och lärdomar från den studieresa som genomfördes under 2018 men lyfter även det projekt som initierats av Sveriges regioner, ETI UK, Sykehusinnkjop i Norge och OneMed, som syftar till att adressera riskerna inom instrumenttillverkningen.
 • 07 mar 2019

  Region C utvecklar metod för att adressera risker i leveranskedjan för informations- och kommunikationsteknik-produkter

  2018 var ett viktigt år vad gäller informations- och kommunikationsteknik (IKT)-upphandlingar inom Region C (Region Stockholm). Region Stockholm har huvudansvar för riskområdet i Sveriges regioners nationella samverkan kring hållbar upphandling, vilket innebär att Region Stockholm lägger stort fokus på att stärka hållbarheten i IKT-leveranskedjor. Under 2018 genomförde Region Stockholm åtta upphandlingar av hårdvara såsom datorer, bildskärmar och mobiler där en metod utvecklades för att hantera riskerna samt för att säkerställa att Regionen ingår avtal med aktörer som har ett aktivt arbete med hållbara leveranskedjor
 • 04 mar 2019

  Nationella kansliet träffar Region Kronoberg

  Idag träffade det nationella kansliet medarbetare från upphandlingsavdelningen, miljö och fastighet.
 • 27 feb 2019

  Prioritering av inköpskategorier i regionernas upphandlingssamarbete

  I onsdags presenterade WSP sin rapport och utredning: Prioritering av inköpkategorier i landsting och regioners upphandlingssamarbete - analys av miljökonsekvens och potentiell miljönytta.
 • 19 feb 2019

  Media rapporterar om brott mot migrantarbetares rättigheter i malaysiska handskindustrin

  Sedan november har internationell media rapporterat om systematiska brott mot migrantarbetares rättigheter i företag som tillhandahåller medicinska engångshandskar till ett flertal europeiska länder – bland annat Sverige. I veckan rapporterade Svenska Dagbladet om detta. 
 • 11 feb 2019

  Varuförsörjningen - Att ställa miljökrav ger effekt

  Varuförsörjningen har på tre år minskat antalet förbrukningsartiklar som innehåller ftalater med 44 %. Ftalater är mjukgörare i plast och vissa är klassificerade som hormonstörande- och reproduktionsstörande ämnen. Under åren har man byggt upp en databas med miljöinformation vilket har möjliggjort att man både har kunnat identifiera vilka produkter man ska prioritera men också att sätta mätbara mål och följa upp. Läs gärna mer i Dagens Samhälle.
 • 08 feb 2019

  Kemkollen

  I tisdags gick ett inledande Webinar om Kemkollen av stapeln. Kemkollen är ett projekt som syftar till att skapa bättre kontroll på kemikalieinnehåll i upphandlade varor och material. Bakom lanseringen av Kemkollen står SKL Kommentus Inköpscentral och Nationella kansliet för Hållbar Upphandling, tillsammans med forskningsprojektet ”Kemikaliekontroll och Cirkulär Ekonomi - Incitament, hinder och lösningar” som drivs av Stockholms Universitet och Trossa AB.
 • 07 feb 2019

  EU parlamentet arrangerar ett möte för att diskutera offentlig upphandling som ett politiskt styrmedel för att främja arbetares rättigheter

  Efter rapporter om brott mot migrantarbetares rättigheter i malaysiska handsk-, kondom-, kateter- och IT-industrin bjöd EU parlamentets arbetsgrupp för Responsible Business Conduct (RBC) in till ett möte. Ordförande Heidi Hautala ledde samtalen och ett trettiotal aktörer från den privata sektorn, upphandlande myndigheter, NGOs och mellanstatliga organisationer som FN och OSSE deltog. Syftet med mötet var både att lyfta offentlig upphandling som ett styrmedel för att främja RBC men också att diskutera de pågående händelserna i Malaysia och möjliga åtgärder för gottgörelse.

Nyhetsbrev

Du kan prenumerera på vårt nyhetsbrev genom att fylla i din e-postadress i fältet nedanför.

Please enable the javascript to submit this form