Website Jumbotron

Sveriges regioner och landsting ansvarar för att alla invånare har tillgång till en god och väl fungerande hälso- och sjukvård, tandvård och kollektivtrafik. Det är viktigt för oss att bedriva vår verksamhet så att den främjar en hållbar utveckling. I enlighet med det vill vi verka för att de varor och tjänster som köps in är producerade under hållbara och ansvarsfulla förhållanden.

Svenska Dagbladet publicerade i helgen en artikel om att det förekommer barnarbete i fabriker som framställer enklare kirurgiska instrument i Pakistan. Och att det finns risk att dessa instrument har hamnat på svenska sjukhus via svenska leverantörer. Artikeln baseras på en granskning som den brittiska tidningen the Guardian publicerade tidigare i år.

I Sialkot Pakistan har man identifierat att barn i 12-årsåldern arbetar i små work-shops med att kapa, borra och polera instrument. Lönen är cirka 1 dollar/dag, de arbetar 12 timmar om dagen och arbetsmiljön är farlig. Tre av de leverantörer som levererar till den brittiska hälso- och sjukvården har sagt att de köper instrument från dessa workshops vilket innebär att instrumenten kan ha hamnat på sjukhus i Storbritannien. En läkare, Dr Mahmood Bhutta, menar att det inte finns något sätt för honom att veta huruvida de instrument han använder är framställda av barn eller inte. National Health Service England gör centrala upphandlingar där de alltid ställer krav på ILO:s kärnkonventioner gentemot sina leverantörer och att de ska uppge var instrumenten kommer från och beskriva de risker som har identifierats. I övrigt görs inga uppföljningar på plats.

Vad gör landsting och regioner inom området?

Instrument har sedan 2007 varit ett prioriterat riskområde för landsting och regioner. Organisationen SwedWatch genomförde en studie 2007 som visade att tillverkningen i Pakistan omfattade barnarbete, farliga arbetsmiljöer och löner långt under lagstadgad miniminivå. Samtliga landsting och regioner bedriver sedan 2010 ett nationellt samarbete och ställer och följer upp krav på mänskliga rättigheter, arbetares rättigheter miljö samt anti-korruption i sina upphandlingar av kirurgiska instrument. År 2015 gjorde SwedWatch en uppföljande granskning som visade att arbetet hade fått effekt i exportfabriker i Sialkot. Lönerna låg på lagstadgade nivåer, övertiden var reglerad, barnarbete motverkades aktivt och arbetsmiljön hade förbättrats. Däremot kvarstod problem och risker hos underleverantörer. Region A har det nationella ansvaret för instrument och under 2017 har två leverantörer följts upp av Region A samt Region C. Våra nationella uppföljningar av instrument, i kombination med informationen om att tyska instrument kan vara tillverkade i Pakistan och artikeln i Guardian har lett till beslutet att det nationella kansliet tillsammans med Sykehusinnkjöp åker till Pakistan för en studieresa där man ska besöka leverantörer för att diskutera utmaningar och lösningar. Man träffar även en människorättsorganisation samt den lokala industriföreningen. Det planeras även för ett bredare samarbetsprojekt för att adressera frågan tillsammans med Region A, Ethical Trading Initiative UK, British Medical Association, Sykehusinnkjöp samt ett antal leverantörer.

För mer information kontakta gärna Region A, Region Västernorrland: Johanna Lindgren Miljöcontroller Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. Tel. 0611-80446 eller det Nationella Kansliet (Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.)

SvD

Pauline Göthberg
Skrivet av: Pauline Göthberg
Om författaren
Pauline Göthberg arbetar som nationell samordnare för regionernas gemensamma initiativ för hållbar upphandling. Pauline disputerade vid KTH i juni 2011 på en avhandling om hållbart företagande (CSR) och har tidigare skrivit flera läroböcker om hållbar utveckling och socialt ansvarstagande.

Aktuellt

 • 14 mar 2019

  Det nationella kansliet träffar Region Blekinge

  Idag var det nationella kansliet inbjudna av Magnus Strand och hans kollegor från upphandling och miljö för att diskutera hållbar offentlig upphandling.  Vi presenterade vårt gemensamma arbete med fokus på vår nya nationella miljösamordning. Vi hann också diskutera regionens arbete med riskkategorin medicinteknik.
 • 14 mar 2019

  Det nationella kansliet träffar Region Blekinge

  Idag var det nationella kansliet inbjudna av Magnus Strand och hans kollegor från upphandling och miljö för att diskutera hållbar offentlig upphandling.  Vi presenterade vårt gemensamma arbete med fokus på vår nya nationella miljösamordning. Vi hann också diskutera regionens arbete med riskkategorin medicinteknik.
 • 12 mar 2019

  ”Kundkrav gav bättre arbetsvillkor”: Medtech Magazine skriver om regionernas hållbarhetsarbete inom riskområdet kirurgiska instrument

  I sitt senaste nummer skriver Medtech Magazine om hur regionernas arbete medverkar till att förbättra arbetsvillkor i fabriker i Pakistan. Reportaget återger både erfarenheter och lärdomar från den studieresa som genomfördes under 2018 men lyfter även det projekt som initierats av Sveriges regioner, ETI UK, Sykehusinnkjop i Norge och OneMed, som syftar till att adressera riskerna inom instrumenttillverkningen.
 • 07 mar 2019

  Region C utvecklar metod för att adressera risker i leveranskedjan för informations- och kommunikationsteknik-produkter

  2018 var ett viktigt år vad gäller informations- och kommunikationsteknik (IKT)-upphandlingar inom Region C (Region Stockholm). Region Stockholm har huvudansvar för riskområdet i Sveriges regioners nationella samverkan kring hållbar upphandling, vilket innebär att Region Stockholm lägger stort fokus på att stärka hållbarheten i IKT-leveranskedjor. Under 2018 genomförde Region Stockholm åtta upphandlingar av hårdvara såsom datorer, bildskärmar och mobiler där en metod utvecklades för att hantera riskerna samt för att säkerställa att Regionen ingår avtal med aktörer som har ett aktivt arbete med hållbara leveranskedjor
 • 04 mar 2019

  Nationella kansliet träffar Region Kronoberg

  Idag träffade det nationella kansliet medarbetare från upphandlingsavdelningen, miljö och fastighet.
 • 27 feb 2019

  Prioritering av inköpskategorier i regionernas upphandlingssamarbete

  I onsdags presenterade WSP sin rapport och utredning: Prioritering av inköpkategorier i landsting och regioners upphandlingssamarbete - analys av miljökonsekvens och potentiell miljönytta.
 • 19 feb 2019

  Media rapporterar om brott mot migrantarbetares rättigheter i malaysiska handskindustrin

  Sedan november har internationell media rapporterat om systematiska brott mot migrantarbetares rättigheter i företag som tillhandahåller medicinska engångshandskar till ett flertal europeiska länder – bland annat Sverige. I veckan rapporterade Svenska Dagbladet om detta. 
 • 11 feb 2019

  Varuförsörjningen - Att ställa miljökrav ger effekt

  Varuförsörjningen har på tre år minskat antalet förbrukningsartiklar som innehåller ftalater med 44 %. Ftalater är mjukgörare i plast och vissa är klassificerade som hormonstörande- och reproduktionsstörande ämnen. Under åren har man byggt upp en databas med miljöinformation vilket har möjliggjort att man både har kunnat identifiera vilka produkter man ska prioritera men också att sätta mätbara mål och följa upp. Läs gärna mer i Dagens Samhälle.
 • 08 feb 2019

  Kemkollen

  I tisdags gick ett inledande Webinar om Kemkollen av stapeln. Kemkollen är ett projekt som syftar till att skapa bättre kontroll på kemikalieinnehåll i upphandlade varor och material. Bakom lanseringen av Kemkollen står SKL Kommentus Inköpscentral och Nationella kansliet för Hållbar Upphandling, tillsammans med forskningsprojektet ”Kemikaliekontroll och Cirkulär Ekonomi - Incitament, hinder och lösningar” som drivs av Stockholms Universitet och Trossa AB.
 • 07 feb 2019

  EU parlamentet arrangerar ett möte för att diskutera offentlig upphandling som ett politiskt styrmedel för att främja arbetares rättigheter

  Efter rapporter om brott mot migrantarbetares rättigheter i malaysiska handsk-, kondom-, kateter- och IT-industrin bjöd EU parlamentets arbetsgrupp för Responsible Business Conduct (RBC) in till ett möte. Ordförande Heidi Hautala ledde samtalen och ett trettiotal aktörer från den privata sektorn, upphandlande myndigheter, NGOs och mellanstatliga organisationer som FN och OSSE deltog. Syftet med mötet var både att lyfta offentlig upphandling som ett styrmedel för att främja RBC men också att diskutera de pågående händelserna i Malaysia och möjliga åtgärder för gottgörelse.

Nyhetsbrev

Du kan prenumerera på vårt nyhetsbrev genom att fylla i din e-postadress i fältet nedanför.

Please enable the javascript to submit this form