Svenska Dagbladet publicerade i helgen en artikel om att det förekommer barnarbete i fabriker som framställer enklare kirurgiska instrument i Pakistan. Och att det finns risk att dessa instrument har hamnat på svenska sjukhus via svenska leverantörer. Artikeln baseras på en granskning som den brittiska tidningen the Guardian publicerade tidigare i år.

I Sialkot Pakistan har man identifierat att barn i 12-årsåldern arbetar i små work-shops med att kapa, borra och polera instrument. Lönen är cirka 1 dollar/dag, de arbetar 12 timmar om dagen och arbetsmiljön är farlig. Tre av de leverantörer som levererar till den brittiska hälso- och sjukvården har sagt att de köper instrument från dessa workshops vilket innebär att instrumenten kan ha hamnat på sjukhus i Storbritannien. En läkare, Dr Mahmood Bhutta, menar att det inte finns något sätt för honom att veta huruvida de instrument han använder är framställda av barn eller inte. National Health Service England gör centrala upphandlingar där de alltid ställer krav på ILO:s kärnkonventioner gentemot sina leverantörer och att de ska uppge var instrumenten kommer från och beskriva de risker som har identifierats. I övrigt görs inga uppföljningar på plats.

Vad gör landsting och regioner inom området?

Instrument har sedan 2007 varit ett prioriterat riskområde för landsting och regioner. Organisationen SwedWatch genomförde en studie 2007 som visade att tillverkningen i Pakistan omfattade barnarbete, farliga arbetsmiljöer och löner långt under lagstadgad miniminivå. Samtliga landsting och regioner bedriver sedan 2010 ett nationellt samarbete och ställer och följer upp krav på mänskliga rättigheter, arbetares rättigheter miljö samt anti-korruption i sina upphandlingar av kirurgiska instrument. År 2015 gjorde SwedWatch en uppföljande granskning som visade att arbetet hade fått effekt i exportfabriker i Sialkot. Lönerna låg på lagstadgade nivåer, övertiden var reglerad, barnarbete motverkades aktivt och arbetsmiljön hade förbättrats. Däremot kvarstod problem och risker hos underleverantörer. Region A har det nationella ansvaret för instrument och under 2017 har två leverantörer följts upp av Region A samt Region C. Våra nationella uppföljningar av instrument, i kombination med informationen om att tyska instrument kan vara tillverkade i Pakistan och artikeln i Guardian har lett till beslutet att det nationella kansliet tillsammans med Sykehusinnkjöp åker till Pakistan för en studieresa där man ska besöka leverantörer för att diskutera utmaningar och lösningar. Man träffar även en människorättsorganisation samt den lokala industriföreningen. Det planeras även för ett bredare samarbetsprojekt för att adressera frågan tillsammans med Region A, Ethical Trading Initiative UK, British Medical Association, Sykehusinnkjöp samt ett antal leverantörer.

För mer information kontakta gärna Region A, Region Västernorrland: Johanna Lindgren Miljöcontroller Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. Tel. 0611-80446 eller det Nationella Kansliet (Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.)

SvD

Pauline Göthberg
Skrivet av: Pauline Göthberg
Om författaren
Pauline Göthberg arbetar som nationell samordnare för regionernas gemensamma initiativ för hållbar upphandling. Pauline disputerade vid KTH i juni 2011 på en avhandling om hållbart företagande (CSR) och har tidigare skrivit flera läroböcker om hållbar utveckling och socialt ansvarstagande.

Aktuellt

 • 12 jun 2019

  Regionernas läkemedelsstrategier

  När Dagens Medicin Agenda och Läkemedelsmarknaden bjöd in till seminarium kring regionernas läkemedelsstrategier i förra veckan var region E inbjuden att tala om regionernas arbete med hållbarhetskrav i läkemedelsupphandling och uppföljning av läkemedelsavtal.
 • 07 jun 2019

  Finlands sak är vår

  I veckan hade vi besök av Helsingfors Universitetssjukhus och deras inköpsorganisation. Temat för dagen var hållbar offentlig upphandling och hur vi kan säkerställa att de produkter och tjänster vi upphandlar till hälso- och sjukvården i Sverige och Finland är ansvarsfullt framställda. Vi fick möjligheter att dela med oss av våra erfarenheter och lära oss av våra finska kollegor. Vi ser mycket fram mot ett utökat samarbete i norden. 
 • 23 maj 2019

  Blockkedjan kan transformera livsmedelsindustrin

  Blockkedjan spås bli ett användbart verktyg att inte bara spåra produktkvalitet och ursprung, utan även säkerställa att sociala krav följs. Tillsammans med bland andra SKL Kommentus har Region B deltagit i ett blockkedjeprojekt och förhoppningen är att möjliggöra en mer transparent och hållbar värdekedja.
 • 22 maj 2019

  Genomförd kontorsrevision hos Invacare

  Region G har genomfört en kontorsrevision inom riskområdet medicinteknisk utrustning hos Invacare i syfte att säkerställa efterlevnad av kontraktsvillkoren avseende hållbara leveranskedjor som ställts i upphandlingen.
 • 22 maj 2019

  Uppdaterad vägledning för kontraktsvillkor avseende hållbara leveranskedjor

  Vägledningen, som tagits fram i samarbete mellan Sveriges regioner för att ge stöd till leverantörer kring kontraktsvillkoren avseende hållbara leveranskedjor, har uppdaterats!
 • 20 maj 2019

  Schysst IT-upphandling – SwedWatch bjöd in till seminarium om hur man kan främja mänskliga rättigheter genom rätt krav och uppföljning i offentliga upphandlingar

  Med rätt upphandlingsmetoder kan inköpare minska risken för att mänskliga rättigheter påverkas negativt vid framställningen av IT-produkter. Under seminariet presenterade SwedWatch risker vid tillverkning av IT-produkter, Kathleen Mc Caughey från Region Stockholm samt Björn Claesson från Electronics Watch presenterade metoder och verktyg som upphandlande myndigheter kan använda för att främja goda arbetsvillkor i produktionsleden.
 • 10 maj 2019

  Kunskapscentrum för läkemedel i miljön vid Läkemedelsverket

  Igår närvarade det Nationella Kansliet när det nyinrättade Kunskapscentrum för läkemedel i miljön vid Läkemedelsverket in till en första träff för att skapa en gemensam plattform för det arbete som ska ta fart inom Kunskapscentrum. Syftet med dagen var att konkretisera Kunskapscentrumets fokusområden, identifiera behov av samverkan och hittar former för det gemensamma arbetet framåt.
 • 09 maj 2019

  Upphandling24 uppmärksammar Region Stockholms arbete med Hållbar Upphandling

  I senaste numret av Upphandling24 beskrivs hur Region Stockholm arbetar med hållbar upphandling som styrmedel för att minska sitt klimatavtryck. Sedan 1990 handlar det om en 70 procentig minskning inom regionen. Nu går man vidare och fokuserar på de indirekta utsläppen. Man börjar även byta ut produkter som tillverkas av fossil råvara till biobaserad råvara. Här kan du läsa artikeln i sin helhet.
 • 07 maj 2019

  Genomförd kontorsrevision hos Johnson & Johnson

  Region A har genomfört en kontorsrevision inom riskområdet instrument hos Johnson & Johnson i syfte att säkerställa efterlevnad av kontraktsvillkoren avseende hållbara leveranskedjor som ställts i upphandlingen.
 • 29 apr 2019

  Risker i globala logistik- och transportkedjor - Ny rapport

  På uppdrag av Hållbar Upphandling – ett samarbete mellan Sveriges regioner – har Enact Sustainable Strategies genomfört en riskanalys där de har identifierat och prioriterat väsentliga hållbarhetsrisker i den globala logistik- och transportsektorn. Idag arbetar vi redan med hållbarhetsrisker i leverantörskedjorna för utpekade riskområden. Men inte specifikt med risker kopplade till transporter. Det är vår intention och förhoppning att den här studien ska kunna bidra till det fortsatta arbetet.

Vision

Sveriges regioner och landsting ansvarar för att alla invånare har tillgång till en god och väl fungerande hälso- och sjukvård, tandvård och kollektivtrafik. Det är viktigt för oss att bedriva vår verksamhet så att den främjar en hållbar utveckling. I enlighet med det vill vi verka för att de varor och tjänster som köps in är producerade under hållbara och ansvarsfulla förhållanden.

Vagledning hallbaraleveranskedjor nedladdning

Nyhetsbrev

Du kan prenumerera på vårt nyhetsbrev genom att fylla i din e-postadress i fältet nedanför.

Please enable the javascript to submit this form