Website Jumbotron

Sveriges regioner och landsting ansvarar för att alla invånare har tillgång till en god och väl fungerande hälso- och sjukvård, tandvård och kollektivtrafik. Det är viktigt för oss att bedriva vår verksamhet så att den främjar en hållbar utveckling. I enlighet med det vill vi verka för att de varor och tjänster som köps in är producerade under hållbara och ansvarsfulla förhållanden.

Upphandlingschefer, upphandlare och avtalscontrollers från Värmland, Örebro, Dalarna, Västmanland, Sörmland, Uppsala, Gävleborg samt Varuförsörjningen deltog i en konferens på temat spårbarhet, hållbarhet och integritet.

Katharina Högdin, Therese Persson samt Karin Sandberg från den nationella expertgruppen berättade om deras nationella samordningsansvar för riskområdena livsmedel och förband.  Det är viktigt att känna till riskerna i leveranskedjorna för att kunna fokusera på de mest västenliga. Därför genomförs årliga riskanalyser. För förband har exempelvis risker vad gäller barnarbete, skuldslaveri, mänskliga- och arbetares rättigheter vid bomullsodlingar identifierats. Och plastråvaran kommer med stor sannolikhet från Kina där fria och oberoende fackföreningar inte är tillåtna. Inom livsmedel har Region B valt att fokusera på kött inklusive kyckling, frukt & grönt, kakao och kaffe samt ris. Även inom dessa leveranskedjor är riskerna för brott mot mänskliga- och arbetares rättigheter höga. Här nämndes exempelvis risker för brott mot arbetares rättigheter i frukt- och grönsaksodlingar i Spanien och Italien. Avtalsuppföljning är centralt för att säkerställa att de krav vi ställer efterlevs. Inom de två riskområdena har ett antal leverantörer följts upp och vanliga brister är att det saknas interna processer och rutiner. Därför arbetar man mycket med bransch- och leverantörsdialoger för att öka kunskapen och förståelsen för vad som krävs för att klara kraven. Resultat från dessa uppföljningar hittas på www.hållbarupphandling.se. Passet avslutades med ett mentometertest där deltagarna anonymt fick svara på ett antal frågor som exempelvis om man lyfte frågor som rör ansvarsfulla leveranskedjor när man träffar leverantörer, vem som ansvarar för hållbar upphandling i landsting och regioner och vad man ansåg vara viktiga faktorer för att lyckas.

Man kan konstatera att det finns ett starkt engagemang i Sjuklövern för hållbarhetsfrågor och för vikten av att använda upphandling som styrmedel för att nå en hållbar utveckling. 

7maj17maj27maj3

Foto: Expertgruppsmedlemmarna Therese Persson (Region B Livsmedel), Karin Sandberg (Region D Förband) samt Katharina Högdin (numera nationell miljöstrateg vid det nationella kansliet) presenterade vad som sker inom respektive riskområde.

Pauline Göthberg
Skrivet av: Pauline Göthberg
Om författaren
Pauline Göthberg arbetar som nationell samordnare för regionernas gemensamma initiativ för hållbar upphandling. Pauline disputerade vid KTH i juni 2011 på en avhandling om hållbart företagande (CSR) och har tidigare skrivit flera läroböcker om hållbar utveckling och socialt ansvarstagande.

Aktuellt

 • 18 apr 2019

  Politikervecka

  Det finns ett stort intresse och engagemang hos regionernas politiker för hållbar offentlig upphandling. I veckan var det nationella kansliet inbjudna av Miljöpartiets gruppledare inom regionerna samt till Västmanlands och Sörmlands inköpsnämnd för att informera om vårt gemensamma arbete.
 • 18 apr 2019

  Flerpartsforum om hur offentlig upphandling kan bidra till en hållbarare it-industri

  I veckan bjöd CSR Europe tillsammans med Responsible Business Alliance in aktörer från IT-industrin, offentliga upphandlare samt civilsamhället för gemensamma diskussioner om hur offentlig upphandling kan driva en hållbar utveckling genom hållbar offentlig upphandling. Region C (Stockholm) som har det nationella ansvaret för riskområdet IT representerades av det nationella kansliet och vi delade med oss av våra erfarenheter. 
 • 09 apr 2019

  Vad är en standard värd på andra sidan jordklotet?

  I senaste nyhetsbrevet från Swedish Standards Institute (SIS)  intervjuas jag om min syn på standarder och certifieringar.
 • 03 apr 2019

  Region A ses i Härnösand!

  Idag träffades regionala samordnare samt kontaktpersoner för Region A i Härnösand för att diskutera det fortsatta arbetet inom riskområde instrument. Region A består avRegion Norrbotten, region Västerbotten, Region Västernorrland och Region Jämtland Härjedalen.
 • 01 apr 2019

  Året i korthet – Verksamhetsrapport 2018

  Idag publicerar vi verksamhetsrapporten från 2018.
 • 01 apr 2019

  Region H föreläser om textilier på Världsvattendagen

  Anja Björnberg Ekstrand, regional samordnare Region Skåne, föreläste på Världsvattendagen på gymnasieskolan Spyken i Lund om riskerna vid textilproduktion. Varje år arrangerar gymnasieskolan i Lund en temadag för deras ettor när det är världsvattendagen och i år var första gången Region Skåne var med och delade med sig av arbetet med textil.
 • 28 mar 2019

  Internationell konferens om människohandel och offentlig upphandling

  I veckan arrangerade Inrikesdepartementet i Storbritannien, i samarbete med Ethical Trading Initiative och OSSE, en konferens med fokus på att identifiera och motverka risker för människohandel och modernt slaveri genom offentlig upphandling. Över 150 deltagare från upphandlande myndigheter, leverantörer, fackföreningar, mellanstatliga- och ideella organisationer deltog. Deltagarna lyfte utmaningar men fokuserade framförallt på praktiska lösningar. Sveriges regioner var tillsammans med våra norska kollegor på DIFI inbjudna att dela med oss av våra erfarenheter av hur vi arbetar med hållbar upphandling.
 • 19 mar 2019

  Region H har minskat koldioxidutsläpp och kostnader vid senaste upphandlingen av operationskläder

    Region Skåne, som har det nationella ansvaret för riskområdet textilier, har arbetat med att analysera textilprodukter där man ser en potential i att byta ut material till alternativ som påverkar miljön mindre eller gör att leverantörskedjan blir säkrare. Under 2018 upphandlades en ny textil och inkluderade hållbarhetskriterier vilket både minskade koldioxidutsläppen och  kostnaderna.
 • 14 mar 2019

  Det nationella kansliet träffar Region Blekinge

  Idag var det nationella kansliet inbjudna av Magnus Strand och hans kollegor från upphandling och miljö för att diskutera hållbar offentlig upphandling.  Vi presenterade vårt gemensamma arbete med fokus på vår nya nationella miljösamordning. Vi hann också diskutera regionens arbete med riskkategorin medicinteknik.
 • 14 mar 2019

  Det nationella kansliet träffar Region Blekinge

  Idag var det nationella kansliet inbjudna av Magnus Strand och hans kollegor från upphandling och miljö för att diskutera hållbar offentlig upphandling.  Vi presenterade vårt gemensamma arbete med fokus på vår nya nationella miljösamordning. Vi hann också diskutera regionens arbete med riskkategorin medicinteknik.

Nyhetsbrev

Du kan prenumerera på vårt nyhetsbrev genom att fylla i din e-postadress i fältet nedanför.

Please enable the javascript to submit this form