Website Jumbotron

Sveriges regioner och landsting ansvarar för att alla invånare har tillgång till en god och väl fungerande hälso- och sjukvård, tandvård och kollektivtrafik. Det är viktigt för oss att bedriva vår verksamhet så att den främjar en hållbar utveckling. I enlighet med det vill vi verka för att de varor och tjänster som köps in är producerade under hållbara och ansvarsfulla förhållanden.

Allt fler kommuner, landsting och regioner har valt att bli Fairtrade diplomerade. I veckan träffade Region B och det nationella kansliet representanter för Fairtrade för att lära oss mer om organisationen och vad som är skillnaden mellan diplomeringen och certifierade produkter. 

I slutet av 1980-talet grundade Världsbutikerna för Rättvis handel tillsammans med Svenska kyrkan och andra aktörer organisationen Fairtrade i Sverige. Organisationen hade tidigare startat i Holland under namnet Max Havelaar. Grunden för Fairtrade är fattigdomsbekämpning genom handel och att mänskliga rättigheter och arbetares rättigheter inte ska kränkas i produktionen av de varor som vi konsumerar. Fokus är småskalig verksamhet där enskilda individer eller familjer har gått ihop i en producentorganisation – ofta ett kooperativ, förening eller liknande organisationsform – för att skapa skalfördelar och tillsammans utgöra en starkare kraft i den internationella handeln

Diplomering
Fairtrade region är en diplomering för regional samverkan kring rättvis handel och etisk konsumtion. Diplomeringen innebär att den upphandlade enheten lever upp till kriterier för rättvis handel i offentlig upphandling, bedriver ett aktivt informationsarbete samt tillhandahåller ett utbud av Fairtrade-märkta produkter, eller likvärdigt, för de anställda. För närvarande har fyra regioner blivit Fairtrade-diplomerade; Region Örebro län, Region Västmanland, Region Västernorrland och Västra Götalandsregionen. Arbetet med diplomeringen förankras i regionfullmäktige, landstingsfullmäktige eller motsvarande och leds av en styrgrupp.

Certifiering
Fairtrade certifiering är en märkning av produkter som uppfyller Fairtrade-kriterierna. De internationella Fairtrade-kriterierna baseras på ILO-konventionerna för mänskliga rättigheter i arbetslivet samt syftar till ekonomisk utveckling och ökad miljöhänsyn. Kriterierna bidrar till att arbetaren får skäligt betalt och att barnarbete motverkas. Grunden är själva betalningen producenten får för sin vara. Fairtrade-systemet garanterar producenten ett pris högre än produktionskostnaden. Utöver detta betalas en premie som kan användas till ekonomisk och social utveckling i närsamhället.Fairtrade har idag över 2 200 certifierade produkter. Certifiering och kontrollen av att Fairtrades kriterier efterlevs av producentorganisationer, exportörer och importörer utförs av Flocert som är ett internationellt certifieringsorgan.

Fairtrade

Rättvisemärkt/Fairtrades huvudkontor FLO (Fairtrade Labelling Organizations International) ligger i Bonn, Tyskland och drivs av 19 medlemsländer. FLO är ett kontrollorgan som utför kriteriekontroller och certifierar nya producenter och produktgrupper. De nationella Fairtrade-organisationerna är uppbyggda på olika sätt i olika länder. I Sverige är Fairtrade uppdelat i en förening och ett bolag. Fairtrade Sverige AB licensierar Fairtrade-märket till företag vars produkter är certifierade i enlighet med iFairtrade-kriterierna. Fairtrade Sverige AB ägs till hälften av LO och till hälften av Svenska kyrkan.

Vi tackar Fairtrade för möjligheten att få lära oss mer och ser fram mot nästa möte i början på nästa år för att fördjupa våra kunskaper om hur Fairtrade identifierar riskprodukter, kontrollen av efterlevnad samt hur våra krav överensstämmer med Fairtrade kriterierna.

Pauline Göthberg
Skrivet av: Pauline Göthberg
Om författaren
Pauline Göthberg arbetar som nationell samordnare för regionernas gemensamma initiativ för hållbar upphandling. Pauline disputerade vid KTH i juni 2011 på en avhandling om hållbart företagande (CSR) och har tidigare skrivit flera läroböcker om hållbar utveckling och socialt ansvarstagande.

Aktuellt

 • 18 apr 2019

  Politikervecka

  Det finns ett stort intresse och engagemang hos regionernas politiker för hållbar offentlig upphandling. I veckan var det nationella kansliet inbjudna av Miljöpartiets gruppledare inom regionerna samt till Västmanlands och Sörmlands inköpsnämnd för att informera om vårt gemensamma arbete.
 • 18 apr 2019

  Flerpartsforum om hur offentlig upphandling kan bidra till en hållbarare it-industri

  I veckan bjöd CSR Europe tillsammans med Responsible Business Alliance in aktörer från IT-industrin, offentliga upphandlare samt civilsamhället för gemensamma diskussioner om hur offentlig upphandling kan driva en hållbar utveckling genom hållbar offentlig upphandling. Region C (Stockholm) som har det nationella ansvaret för riskområdet IT representerades av det nationella kansliet och vi delade med oss av våra erfarenheter. 
 • 09 apr 2019

  Vad är en standard värd på andra sidan jordklotet?

  I senaste nyhetsbrevet från Swedish Standards Institute (SIS)  intervjuas jag om min syn på standarder och certifieringar.
 • 03 apr 2019

  Region A ses i Härnösand!

  Idag träffades regionala samordnare samt kontaktpersoner för Region A i Härnösand för att diskutera det fortsatta arbetet inom riskområde instrument. Region A består avRegion Norrbotten, region Västerbotten, Region Västernorrland och Region Jämtland Härjedalen.
 • 01 apr 2019

  Året i korthet – Verksamhetsrapport 2018

  Idag publicerar vi verksamhetsrapporten från 2018.
 • 01 apr 2019

  Region H föreläser om textilier på Världsvattendagen

  Anja Björnberg Ekstrand, regional samordnare Region Skåne, föreläste på Världsvattendagen på gymnasieskolan Spyken i Lund om riskerna vid textilproduktion. Varje år arrangerar gymnasieskolan i Lund en temadag för deras ettor när det är världsvattendagen och i år var första gången Region Skåne var med och delade med sig av arbetet med textil.
 • 28 mar 2019

  Internationell konferens om människohandel och offentlig upphandling

  I veckan arrangerade Inrikesdepartementet i Storbritannien, i samarbete med Ethical Trading Initiative och OSSE, en konferens med fokus på att identifiera och motverka risker för människohandel och modernt slaveri genom offentlig upphandling. Över 150 deltagare från upphandlande myndigheter, leverantörer, fackföreningar, mellanstatliga- och ideella organisationer deltog. Deltagarna lyfte utmaningar men fokuserade framförallt på praktiska lösningar. Sveriges regioner var tillsammans med våra norska kollegor på DIFI inbjudna att dela med oss av våra erfarenheter av hur vi arbetar med hållbar upphandling.
 • 19 mar 2019

  Region H har minskat koldioxidutsläpp och kostnader vid senaste upphandlingen av operationskläder

    Region Skåne, som har det nationella ansvaret för riskområdet textilier, har arbetat med att analysera textilprodukter där man ser en potential i att byta ut material till alternativ som påverkar miljön mindre eller gör att leverantörskedjan blir säkrare. Under 2018 upphandlades en ny textil och inkluderade hållbarhetskriterier vilket både minskade koldioxidutsläppen och  kostnaderna.
 • 14 mar 2019

  Det nationella kansliet träffar Region Blekinge

  Idag var det nationella kansliet inbjudna av Magnus Strand och hans kollegor från upphandling och miljö för att diskutera hållbar offentlig upphandling.  Vi presenterade vårt gemensamma arbete med fokus på vår nya nationella miljösamordning. Vi hann också diskutera regionens arbete med riskkategorin medicinteknik.
 • 14 mar 2019

  Det nationella kansliet träffar Region Blekinge

  Idag var det nationella kansliet inbjudna av Magnus Strand och hans kollegor från upphandling och miljö för att diskutera hållbar offentlig upphandling.  Vi presenterade vårt gemensamma arbete med fokus på vår nya nationella miljösamordning. Vi hann också diskutera regionens arbete med riskkategorin medicinteknik.

Nyhetsbrev

Du kan prenumerera på vårt nyhetsbrev genom att fylla i din e-postadress i fältet nedanför.

Please enable the javascript to submit this form