Website Jumbotron

Sveriges regioner och landsting ansvarar för att alla invånare har tillgång till en god och väl fungerande hälso- och sjukvård, tandvård och kollektivtrafik. Det är viktigt för oss att bedriva vår verksamhet så att den främjar en hållbar utveckling. I enlighet med det vill vi verka för att de varor och tjänster som köps in är producerade under hållbara och ansvarsfulla förhållanden.

Allt fler kommuner, landsting och regioner har valt att bli Fairtrade diplomerade. I veckan träffade Region B och det nationella kansliet representanter för Fairtrade för att lära oss mer om organisationen och vad som är skillnaden mellan diplomeringen och certifierade produkter. 

I slutet av 1980-talet grundade Världsbutikerna för Rättvis handel tillsammans med Svenska kyrkan och andra aktörer organisationen Fairtrade i Sverige. Organisationen hade tidigare startat i Holland under namnet Max Havelaar. Grunden för Fairtrade är fattigdomsbekämpning genom handel och att mänskliga rättigheter och arbetares rättigheter inte ska kränkas i produktionen av de varor som vi konsumerar. Fokus är småskalig verksamhet där enskilda individer eller familjer har gått ihop i en producentorganisation – ofta ett kooperativ, förening eller liknande organisationsform – för att skapa skalfördelar och tillsammans utgöra en starkare kraft i den internationella handeln

Diplomering
Fairtrade region är en diplomering för regional samverkan kring rättvis handel och etisk konsumtion. Diplomeringen innebär att den upphandlade enheten lever upp till kriterier för rättvis handel i offentlig upphandling, bedriver ett aktivt informationsarbete samt tillhandahåller ett utbud av Fairtrade-märkta produkter, eller likvärdigt, för de anställda. För närvarande har fyra regioner blivit Fairtrade-diplomerade; Region Örebro län, Region Västmanland, Region Västernorrland och Västra Götalandsregionen. Arbetet med diplomeringen förankras i regionfullmäktige, landstingsfullmäktige eller motsvarande och leds av en styrgrupp.

Certifiering
Fairtrade certifiering är en märkning av produkter som uppfyller Fairtrade-kriterierna. De internationella Fairtrade-kriterierna baseras på ILO-konventionerna för mänskliga rättigheter i arbetslivet samt syftar till ekonomisk utveckling och ökad miljöhänsyn. Kriterierna bidrar till att arbetaren får skäligt betalt och att barnarbete motverkas. Grunden är själva betalningen producenten får för sin vara. Fairtrade-systemet garanterar producenten ett pris högre än produktionskostnaden. Utöver detta betalas en premie som kan användas till ekonomisk och social utveckling i närsamhället.Fairtrade har idag över 2 200 certifierade produkter. Certifiering och kontrollen av att Fairtrades kriterier efterlevs av producentorganisationer, exportörer och importörer utförs av Flocert som är ett internationellt certifieringsorgan.

Fairtrade

Rättvisemärkt/Fairtrades huvudkontor FLO (Fairtrade Labelling Organizations International) ligger i Bonn, Tyskland och drivs av 19 medlemsländer. FLO är ett kontrollorgan som utför kriteriekontroller och certifierar nya producenter och produktgrupper. De nationella Fairtrade-organisationerna är uppbyggda på olika sätt i olika länder. I Sverige är Fairtrade uppdelat i en förening och ett bolag. Fairtrade Sverige AB licensierar Fairtrade-märket till företag vars produkter är certifierade i enlighet med iFairtrade-kriterierna. Fairtrade Sverige AB ägs till hälften av LO och till hälften av Svenska kyrkan.

Vi tackar Fairtrade för möjligheten att få lära oss mer och ser fram mot nästa möte i början på nästa år för att fördjupa våra kunskaper om hur Fairtrade identifierar riskprodukter, kontrollen av efterlevnad samt hur våra krav överensstämmer med Fairtrade kriterierna.

Pauline Göthberg
Skrivet av: Pauline Göthberg
Om författaren
Pauline Göthberg arbetar som nationell samordnare för regionernas gemensamma initiativ för hållbar upphandling. Pauline disputerade vid KTH i juni 2011 på en avhandling om hållbart företagande (CSR) och har tidigare skrivit flera läroböcker om hållbar utveckling och socialt ansvarstagande.

Aktuellt

 • 11 feb 2019

  Varuförsörjningen - Att ställa miljökrav ger effekt

  Varuförsörjningen har på tre år minskat antalet förbrukningsartiklar som innehåller ftalater med 44 %. Ftalater är mjukgörare i plast och vissa är klassificerade som hormonstörande- och reproduktionsstörande ämnen. Under åren har man byggt upp en databas med miljöinformation vilket har möjliggjort att man både har kunnat identifiera vilka produkter man ska prioritera men också att sätta mätbara mål och följa upp. Läs gärna mer i Dagens Samhälle.
 • 08 feb 2019

  Kemkollen

  I tisdags gick ett inledande Webinar om Kemkollen av stapeln. Kemkollen är ett projekt som syftar till att skapa bättre kontroll på kemikalieinnehåll i upphandlade varor och material. Bakom lanseringen av Kemkollen står SKL Kommentus Inköpscentral och Nationella kansliet för Hållbar Upphandling, tillsammans med forskningsprojektet ”Kemikaliekontroll och Cirkulär Ekonomi - Incitament, hinder och lösningar” som drivs av Stockholms Universitet och Trossa AB.
 • 07 feb 2019

  EU parlamentet arrangerar ett möte för att diskutera offentlig upphandling som ett politiskt styrmedel för att främja arbetares rättigheter

  Efter rapporter om brott mot migrantarbetares rättigheter i malaysiska handsk-, kondom-, kateter- och IT-industrin bjöd EU parlamentets arbetsgrupp för Responsible Business Conduct (RBC) in till ett möte. Ordförande Heidi Hautala ledde samtalen och ett trettiotal aktörer från den privata sektorn, upphandlande myndigheter, NGOs och mellanstatliga organisationer som FN och OSSE deltog. Syftet med mötet var både att lyfta offentlig upphandling som ett styrmedel för att främja RBC men också att diskutera de pågående händelserna i Malaysia och möjliga åtgärder för gottgörelse.
 • 01 feb 2019

  Hur kan vi förebygga slavarbete i leveranskedjor genom offentlig upphandling?

    Det var temat på den workshop som OSCE arrangerade tillsammans med Bloomberg Associates och City of Athens i veckan. Experter från 15 länder och över 200 deltagare medverkade under två dagar. Det nationella kansliet presenterade det nationella samarbete som bedrivs mellan Sveriges regioner, delade med oss av de praktiska verktyg som har tagits fram samt lyfte Region Jönköpings arbete med uppföljning av handskar som ett exempel på hur offentlig upphandling kan motverka tvångsarbete.
 • 31 jan 2019

  Uppstartsmöte för kontaktpersonerna inom miljö

  Igår samlades kontaktpersonerna på miljö för sitt första möte. På agendan stod planering för hur det fortsatta arbetet ska läggas upp och vilka frågor som gruppen känner är prioriterade för det nationella samarbetet.
 • 24 jan 2019

  Kick-off för hållbar upphandling 2019!

  Igår samlades det nationella nätverket för planering och kick-off för uppföljningsåret 2019! På programmet stod workshop, diskussioner och presentation av handlingsplaner. Många nya spännande aktiviteter planeras för året och flera uppföljningar ska följas upp och avslutas. En dag fylld med lärdomar och spännande samtal! 
 • 21 jan 2019

  Dialogmöte i Oslo om human rights due dilgence, risker i leveranskedjan och instrumenttillverkning

  Under måndagen träffades leverantörer, offentliga upphandlare samt norska och brittiska representanter från Ethical Trading Initiative (ETI) för att prata om risker i leveranskedjan med särskilt fokus på instrumenttillverkning. Under mötet presenterades flerpartsprojektet ”eradicating child labor in the instrument manufacturing industry in Pakistan” som syftar till att adressera risken för barnarbete inom riskområdet instrument.
 • 18 jan 2019

  Tuffare krav vid upphandling av läkemedel

  The World Health Organization (WHO) har pekat ut spridningen av antibiotikaresistenta bakterier som en av vår tids största hot mot folkhälsan, och den kan komma att innebära höga kostnader för hälsa- och sjukvården. Överförskrivning av antibiotika och användningen av antibiotika i förebyggande syfte inom livsmedelsindustrin är två bidragande faktorer till AMR-utvecklingen. Men även läkemedelsrester i vatten är ett problem som har uppmärksammats alltmer. I senaste numret av SIWI:s magazin Water Front intervjuas Nicolai Schaaf från SIWI, Rosemary Kumwenda från FN Sustainable Procurement in the Health Sector Initiative samt det nationella kansliet om vilka krav som bör ställas på läkemedelstillverkare. 
 • 18 jan 2019

  Ett nytt år och ny verksamhetsplan

  I år tar vi nästa steg i vårt nationella arbete med hållbar upphandling och fokuserar på att minimera de sociala och milljömässiga riskerna i leveranskedjorna. Läs gärna mer i vår verksamhetsplan för 2019 om vad vi planerar att göra.
 • 26 dec 2018

  God Jul & Gott Nytt År

  Det nationella kansliet vill tacka alla för ett mycket gott samarbete under året och önskar en god fortsättning.