Website Jumbotron

Sveriges regioner och landsting ansvarar för att alla invånare har tillgång till en god och väl fungerande hälso- och sjukvård, tandvård och kollektivtrafik. Det är viktigt för oss att bedriva vår verksamhet så att den främjar en hållbar utveckling. I enlighet med det vill vi verka för att de varor och tjänster som köps in är producerade under hållbara och ansvarsfulla förhållanden.

I förra veckan deltog det nationella kansliet och flera regionala samordnare vid Swedish Medtechs årliga upphandlingskonferens. Förutom att vi, tillsammans med leverantörer, höll i seminarier på temat ’hållbarhet som konkurrensfördel’, hade Katharina och Pauline från det nationella kansliet blivit inbjudna att inledningstala på temat ”hållbara affärer från olika håll” tillsammans med Karin Melén från TLV.  

Årets tema var ”hållbara affärer” vilket under konferensens två dagar belystes genom olika miljömässiga, sociala och ekonomiska perspektiv. Under inledningsanförandet talade Pauline om vikten av att ta socialt ansvar i offentlig upphandling, medan Katharina belyste de två grundpelarna i det miljömässiga ansvaret – giftfri miljö och minskad klimatpåverkan. Karin Melén, från TLV, pratade om hållbarhet ur ett ekonomiskt perspektiv. 

 

sw medtech 4

 

Under eftermiddagen höll det nationella kansliet, tillsammans med regionala samordnare Anja Björnberg Ekstrand och Magnus Strand, samt representanter från flertalet leverantörer, workshops på ämnet ”hur gör vi hållbarhet till en konkurrensfördel?”. Under workshopen belystes vikten av att sträva efter bästa totalkostnad i upphandlingar och premiera de leverantörer som aktivt adresserar socialt- och miljömässigt ansvar. Detta då man upplever att man är redo att ta nästa steg i hållbarhetsarbetet. Arbetet med att följa upp de sociala kontraktsvillkoren och dela resultat nationellt kommer att fortlöpa och samordnas med ställda miljökrav. Under workshopen fick deltagarna diskutera utifrån hållbarhetsprocessens olika faser – planering, upphandling och uppföljning. Det är viktigt att hållbarhet blir en integrerad del av hela hållbarhetsprocessen och att man till exempel målsätter och resurssätter tidigt i processen.

 

Sw medtech 1

 

Under konferensens andra dag deltog Pauline även på ett seminarium på temat ”Ett hållbarhetsarbete som möter verkligheten”. Under seminariet diskuterades hur hållbarhetskrav har utvecklats över tid och vad vi har att vänta oss framöver. Man diskuterade också vilka utmaningar man ställs inför som företag idag när det gäller krav och förväntningar från olika intressenter och hur man integrerar dessa förväntningar rent praktiskt i hållbarhetsarbetet. Sist men inte minst diskuterades vad som förväntas av företag utifrån rådande internationella ramverk inom hållbarhet och vad det är som ska kontrolleras under revisioner. Som avslutning gjordes en trendspaning tillsammans med Pauline Göthberg kring framtidens hållbarhetskrav och vad som krävs för att göra dem till verklighet.  Seminariet genomfördes tillsammans med Théo Jaekel från Advokatfirman Vinge samt Andreas Rydell från Atea.  

Resultatet från seminarierna kommer att beaktas vid framtagandet av de nya handlingsplanerna inom landstingens och regionernas åtta prioriterade riskområden. Vi tackar samtliga workshopledare och deltagare för deras engagemang och för intressanta diskussioner!

 

Sw Medtech 2

 

Karin Lonaeus
Skrivet av: Karin Lonaeus
Om författaren
Karin Lonaeus arbetar som hållbarhetsstrateg i regionernas nationella kansli för hållbar upphandling.

Aktuellt

 • 19 mar 2019

  Region H har minskat koldioxidutsläpp och kostnader vid senaste upphandlingen av operationskläder

    Region Skåne, som har det nationella ansvaret för riskområdet textilier, har arbetat med att analysera textilprodukter där man ser en potential i att byta ut material till alternativ som påverkar miljön mindre eller gör att leverantörskedjan blir säkrare. Under 2018 upphandlades en ny textil och inkluderade hållbarhetskriterier vilket både minskade koldioxidutsläppen och  kostnaderna.
 • 14 mar 2019

  Det nationella kansliet träffar Region Blekinge

  Idag var det nationella kansliet inbjudna av Magnus Strand och hans kollegor från upphandling och miljö för att diskutera hållbar offentlig upphandling.  Vi presenterade vårt gemensamma arbete med fokus på vår nya nationella miljösamordning. Vi hann också diskutera regionens arbete med riskkategorin medicinteknik.
 • 14 mar 2019

  Det nationella kansliet träffar Region Blekinge

  Idag var det nationella kansliet inbjudna av Magnus Strand och hans kollegor från upphandling och miljö för att diskutera hållbar offentlig upphandling.  Vi presenterade vårt gemensamma arbete med fokus på vår nya nationella miljösamordning. Vi hann också diskutera regionens arbete med riskkategorin medicinteknik.
 • 12 mar 2019

  ”Kundkrav gav bättre arbetsvillkor”: Medtech Magazine skriver om regionernas hållbarhetsarbete inom riskområdet kirurgiska instrument

  I sitt senaste nummer skriver Medtech Magazine om hur regionernas arbete medverkar till att förbättra arbetsvillkor i fabriker i Pakistan. Reportaget återger både erfarenheter och lärdomar från den studieresa som genomfördes under 2018 men lyfter även det projekt som initierats av Sveriges regioner, ETI UK, Sykehusinnkjop i Norge och OneMed, som syftar till att adressera riskerna inom instrumenttillverkningen.
 • 07 mar 2019

  Region C utvecklar metod för att adressera risker i leveranskedjan för informations- och kommunikationsteknik-produkter

  2018 var ett viktigt år vad gäller informations- och kommunikationsteknik (IKT)-upphandlingar inom Region C (Region Stockholm). Region Stockholm har huvudansvar för riskområdet i Sveriges regioners nationella samverkan kring hållbar upphandling, vilket innebär att Region Stockholm lägger stort fokus på att stärka hållbarheten i IKT-leveranskedjor. Under 2018 genomförde Region Stockholm åtta upphandlingar av hårdvara såsom datorer, bildskärmar och mobiler där en metod utvecklades för att hantera riskerna samt för att säkerställa att Regionen ingår avtal med aktörer som har ett aktivt arbete med hållbara leveranskedjor
 • 04 mar 2019

  Nationella kansliet träffar Region Kronoberg

  Idag träffade det nationella kansliet medarbetare från upphandlingsavdelningen, miljö och fastighet.
 • 27 feb 2019

  Prioritering av inköpskategorier i regionernas upphandlingssamarbete

  I onsdags presenterade WSP sin rapport och utredning: Prioritering av inköpkategorier i landsting och regioners upphandlingssamarbete - analys av miljökonsekvens och potentiell miljönytta.
 • 19 feb 2019

  Media rapporterar om brott mot migrantarbetares rättigheter i malaysiska handskindustrin

  Sedan november har internationell media rapporterat om systematiska brott mot migrantarbetares rättigheter i företag som tillhandahåller medicinska engångshandskar till ett flertal europeiska länder – bland annat Sverige. I veckan rapporterade Svenska Dagbladet om detta. 
 • 11 feb 2019

  Varuförsörjningen - Att ställa miljökrav ger effekt

  Varuförsörjningen har på tre år minskat antalet förbrukningsartiklar som innehåller ftalater med 44 %. Ftalater är mjukgörare i plast och vissa är klassificerade som hormonstörande- och reproduktionsstörande ämnen. Under åren har man byggt upp en databas med miljöinformation vilket har möjliggjort att man både har kunnat identifiera vilka produkter man ska prioritera men också att sätta mätbara mål och följa upp. Läs gärna mer i Dagens Samhälle.
 • 08 feb 2019

  Kemkollen

  I tisdags gick ett inledande Webinar om Kemkollen av stapeln. Kemkollen är ett projekt som syftar till att skapa bättre kontroll på kemikalieinnehåll i upphandlade varor och material. Bakom lanseringen av Kemkollen står SKL Kommentus Inköpscentral och Nationella kansliet för Hållbar Upphandling, tillsammans med forskningsprojektet ”Kemikaliekontroll och Cirkulär Ekonomi - Incitament, hinder och lösningar” som drivs av Stockholms Universitet och Trossa AB.

Nyhetsbrev

Du kan prenumerera på vårt nyhetsbrev genom att fylla i din e-postadress i fältet nedanför.

Please enable the javascript to submit this form