I förra veckan deltog det nationella kansliet och flera regionala samordnare vid Swedish Medtechs årliga upphandlingskonferens. Förutom att vi, tillsammans med leverantörer, höll i seminarier på temat ’hållbarhet som konkurrensfördel’, hade Katharina och Pauline från det nationella kansliet blivit inbjudna att inledningstala på temat ”hållbara affärer från olika håll” tillsammans med Karin Melén från TLV.  

Årets tema var ”hållbara affärer” vilket under konferensens två dagar belystes genom olika miljömässiga, sociala och ekonomiska perspektiv. Under inledningsanförandet talade Pauline om vikten av att ta socialt ansvar i offentlig upphandling, medan Katharina belyste de två grundpelarna i det miljömässiga ansvaret – giftfri miljö och minskad klimatpåverkan. Karin Melén, från TLV, pratade om hållbarhet ur ett ekonomiskt perspektiv. 

 

sw medtech 4

 

Under eftermiddagen höll det nationella kansliet, tillsammans med regionala samordnare Anja Björnberg Ekstrand och Magnus Strand, samt representanter från flertalet leverantörer, workshops på ämnet ”hur gör vi hållbarhet till en konkurrensfördel?”. Under workshopen belystes vikten av att sträva efter bästa totalkostnad i upphandlingar och premiera de leverantörer som aktivt adresserar socialt- och miljömässigt ansvar. Detta då man upplever att man är redo att ta nästa steg i hållbarhetsarbetet. Arbetet med att följa upp de sociala kontraktsvillkoren och dela resultat nationellt kommer att fortlöpa och samordnas med ställda miljökrav. Under workshopen fick deltagarna diskutera utifrån hållbarhetsprocessens olika faser – planering, upphandling och uppföljning. Det är viktigt att hållbarhet blir en integrerad del av hela hållbarhetsprocessen och att man till exempel målsätter och resurssätter tidigt i processen.

 

Sw medtech 1

 

Under konferensens andra dag deltog Pauline även på ett seminarium på temat ”Ett hållbarhetsarbete som möter verkligheten”. Under seminariet diskuterades hur hållbarhetskrav har utvecklats över tid och vad vi har att vänta oss framöver. Man diskuterade också vilka utmaningar man ställs inför som företag idag när det gäller krav och förväntningar från olika intressenter och hur man integrerar dessa förväntningar rent praktiskt i hållbarhetsarbetet. Sist men inte minst diskuterades vad som förväntas av företag utifrån rådande internationella ramverk inom hållbarhet och vad det är som ska kontrolleras under revisioner. Som avslutning gjordes en trendspaning tillsammans med Pauline Göthberg kring framtidens hållbarhetskrav och vad som krävs för att göra dem till verklighet.  Seminariet genomfördes tillsammans med Théo Jaekel från Advokatfirman Vinge samt Andreas Rydell från Atea.  

Resultatet från seminarierna kommer att beaktas vid framtagandet av de nya handlingsplanerna inom landstingens och regionernas åtta prioriterade riskområden. Vi tackar samtliga workshopledare och deltagare för deras engagemang och för intressanta diskussioner!

 

Sw Medtech 2

 

Karin Lonaeus
Skrivet av: Karin Lonaeus
Om författaren
Karin Lonaeus arbetar som hållbarhetsstrateg i regionernas nationella kansli för hållbar upphandling.

Aktuellt

 • 12 jun 2019

  Regionernas läkemedelsstrategier

  När Dagens Medicin Agenda och Läkemedelsmarknaden bjöd in till seminarium kring regionernas läkemedelsstrategier i förra veckan var region E inbjuden att tala om regionernas arbete med hållbarhetskrav i läkemedelsupphandling och uppföljning av läkemedelsavtal.
 • 07 jun 2019

  Finlands sak är vår

  I veckan hade vi besök av Helsingfors Universitetssjukhus och deras inköpsorganisation. Temat för dagen var hållbar offentlig upphandling och hur vi kan säkerställa att de produkter och tjänster vi upphandlar till hälso- och sjukvården i Sverige och Finland är ansvarsfullt framställda. Vi fick möjligheter att dela med oss av våra erfarenheter och lära oss av våra finska kollegor. Vi ser mycket fram mot ett utökat samarbete i norden. 
 • 23 maj 2019

  Blockkedjan kan transformera livsmedelsindustrin

  Blockkedjan spås bli ett användbart verktyg att inte bara spåra produktkvalitet och ursprung, utan även säkerställa att sociala krav följs. Tillsammans med bland andra SKL Kommentus har Region B deltagit i ett blockkedjeprojekt och förhoppningen är att möjliggöra en mer transparent och hållbar värdekedja.
 • 22 maj 2019

  Genomförd kontorsrevision hos Invacare

  Region G har genomfört en kontorsrevision inom riskområdet medicinteknisk utrustning hos Invacare i syfte att säkerställa efterlevnad av kontraktsvillkoren avseende hållbara leveranskedjor som ställts i upphandlingen.
 • 22 maj 2019

  Uppdaterad vägledning för kontraktsvillkor avseende hållbara leveranskedjor

  Vägledningen, som tagits fram i samarbete mellan Sveriges regioner för att ge stöd till leverantörer kring kontraktsvillkoren avseende hållbara leveranskedjor, har uppdaterats!
 • 20 maj 2019

  Schysst IT-upphandling – SwedWatch bjöd in till seminarium om hur man kan främja mänskliga rättigheter genom rätt krav och uppföljning i offentliga upphandlingar

  Med rätt upphandlingsmetoder kan inköpare minska risken för att mänskliga rättigheter påverkas negativt vid framställningen av IT-produkter. Under seminariet presenterade SwedWatch risker vid tillverkning av IT-produkter, Kathleen Mc Caughey från Region Stockholm samt Björn Claesson från Electronics Watch presenterade metoder och verktyg som upphandlande myndigheter kan använda för att främja goda arbetsvillkor i produktionsleden.
 • 10 maj 2019

  Kunskapscentrum för läkemedel i miljön vid Läkemedelsverket

  Igår närvarade det Nationella Kansliet när det nyinrättade Kunskapscentrum för läkemedel i miljön vid Läkemedelsverket in till en första träff för att skapa en gemensam plattform för det arbete som ska ta fart inom Kunskapscentrum. Syftet med dagen var att konkretisera Kunskapscentrumets fokusområden, identifiera behov av samverkan och hittar former för det gemensamma arbetet framåt.
 • 09 maj 2019

  Upphandling24 uppmärksammar Region Stockholms arbete med Hållbar Upphandling

  I senaste numret av Upphandling24 beskrivs hur Region Stockholm arbetar med hållbar upphandling som styrmedel för att minska sitt klimatavtryck. Sedan 1990 handlar det om en 70 procentig minskning inom regionen. Nu går man vidare och fokuserar på de indirekta utsläppen. Man börjar även byta ut produkter som tillverkas av fossil råvara till biobaserad råvara. Här kan du läsa artikeln i sin helhet.
 • 07 maj 2019

  Genomförd kontorsrevision hos Johnson & Johnson

  Region A har genomfört en kontorsrevision inom riskområdet instrument hos Johnson & Johnson i syfte att säkerställa efterlevnad av kontraktsvillkoren avseende hållbara leveranskedjor som ställts i upphandlingen.
 • 29 apr 2019

  Risker i globala logistik- och transportkedjor - Ny rapport

  På uppdrag av Hållbar Upphandling – ett samarbete mellan Sveriges regioner – har Enact Sustainable Strategies genomfört en riskanalys där de har identifierat och prioriterat väsentliga hållbarhetsrisker i den globala logistik- och transportsektorn. Idag arbetar vi redan med hållbarhetsrisker i leverantörskedjorna för utpekade riskområden. Men inte specifikt med risker kopplade till transporter. Det är vår intention och förhoppning att den här studien ska kunna bidra till det fortsatta arbetet.

Vision

Sveriges regioner och landsting ansvarar för att alla invånare har tillgång till en god och väl fungerande hälso- och sjukvård, tandvård och kollektivtrafik. Det är viktigt för oss att bedriva vår verksamhet så att den främjar en hållbar utveckling. I enlighet med det vill vi verka för att de varor och tjänster som köps in är producerade under hållbara och ansvarsfulla förhållanden.

Vagledning hallbaraleveranskedjor nedladdning

Nyhetsbrev

Du kan prenumerera på vårt nyhetsbrev genom att fylla i din e-postadress i fältet nedanför.

Please enable the javascript to submit this form