Website Jumbotron

Sveriges regioner och landsting ansvarar för att alla invånare har tillgång till en god och väl fungerande hälso- och sjukvård, tandvård och kollektivtrafik. Det är viktigt för oss att bedriva vår verksamhet så att den främjar en hållbar utveckling. I enlighet med det vill vi verka för att de varor och tjänster som köps in är producerade under hållbara och ansvarsfulla förhållanden.

Det var temat på den workshop som OSCE arrangerade vid Academy of the General Prosecutor's Office of Uzbekistan. Ett trettiotal experter från myndigheter i Armenien, Azerbajan, Georgien Kazachstan, Kyrgyzstan, Turkmenistan och Uzbekistan medverkade. Vi presenterade det nationella samarbete som bedrivs mellan Sveriges landsting och regioner, delade med oss av de praktiska verktyg som har tagits fram och lyfte Region Jönköpings arbete med uppföljning av handskar som ett exempel på hur offentlig upphandling kan motverka tvångsarbete.

Människohandel är ett brott mot de mänskliga rättigheterna och mot ILOs kärnkonventioner. Trots det finns cirka 25 miljoner människor i världen som befinner sig i någon form av tvångarbete enligt ILO och International Organisation of Migration (IOM). Mycket av de produkter som upphandlas till offentlig sektor framställs i länder där riskerna för tvångsarbete är höga. Den illegala exploateringen av människor genererar exempelvis cirka 50 miljarder dollar varje år. Stater har ett särskilt ansvar att skydda människor mot brott mot mänskliga rättigheter – inte minst genom offentlig upphandling (UNGP 6).

OSCE har tagit initiativ till ett flerårigt projekt som ska stötta stater i arbetet med att minska risken för människohandel i leveranskedjor. Fokus för workshopen i Tasjkent var hur offentlig upphandling kan användas som ett styrmedel. Radu Cucos, projektledare för OSCE:s initiativ presenterade den vägledning som har tagits fram. Rapporten kan laddas ned i sin helhet här och de praktiska exemplen uppdateras löpande. Selim Cakir, forskare vid Nottingham University Business School, presenterade både hur stater kan arbeta med att identifiera risk för människohandel och pekade på två fall hur företag i praktiken arbetar med riskerna i sina leveranskedjor. OSCE upphandlingschef Balazs Fule berättade om det arbete som pågår inom organisationen och vi fick möjlighet att dela med oss av våra erfarenheter och dela de praktiska verktyg som har tagits fram. Två frågor som diskuterades var vikten av ökad av transparens och rättvis rekrytering

Ett stort tack till OSCE för inbjudan och till Radu Cucos för en mycket väl organiserad workshop. Ett stort tack också till alla deltagare för möjligheterna att diskutera och ta del av hur man arbetar med frågan i Centralasien.

Tasjkent3

Foto: Radu Cucos, projektledare OSCE, Evgeny Kolenki, Head of the Uzbek Prosecutorial Academy, ambassadör John MacGregor, project co-ordinator i Uzbekistan samt VAliant Richey, Chargé dÁffairs, OSCE Deputy Co-ordinator for Combating Trafficking in Human Beings (med via länk) 

Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) består av 57 deltagande stater. Det är ett säkerhetspolitiskt samarbetsorgan där alla europeiska stater, USA, Kanada samt de centralasiatiska staterna, deltar. OSSE är en organisation med fokus på konfliktförebyggande, krishantering, mänskliga rättigheter och demokratiutveckling. Ett fokus de har är att förebygga och förhindra människohandel.

Tasjkent2Tasjkent1

Pauline Göthberg
Skrivet av: Pauline Göthberg
Om författaren
Pauline Göthberg arbetar som nationell samordnare för regionernas gemensamma initiativ för hållbar upphandling. Pauline disputerade vid KTH i juni 2011 på en avhandling om hållbart företagande (CSR) och har tidigare skrivit flera läroböcker om hållbar utveckling och socialt ansvarstagande.

Aktuellt

 • 18 apr 2019

  Politikervecka

  Det finns ett stort intresse och engagemang hos regionernas politiker för hållbar offentlig upphandling. I veckan var det nationella kansliet inbjudna av Miljöpartiets gruppledare inom regionerna samt till Västmanlands och Sörmlands inköpsnämnd för att informera om vårt gemensamma arbete.
 • 18 apr 2019

  Flerpartsforum om hur offentlig upphandling kan bidra till en hållbarare it-industri

  I veckan bjöd CSR Europe tillsammans med Responsible Business Alliance in aktörer från IT-industrin, offentliga upphandlare samt civilsamhället för gemensamma diskussioner om hur offentlig upphandling kan driva en hållbar utveckling genom hållbar offentlig upphandling. Region C (Stockholm) som har det nationella ansvaret för riskområdet IT representerades av det nationella kansliet och vi delade med oss av våra erfarenheter. 
 • 09 apr 2019

  Vad är en standard värd på andra sidan jordklotet?

  I senaste nyhetsbrevet från Swedish Standards Institute (SIS)  intervjuas jag om min syn på standarder och certifieringar.
 • 03 apr 2019

  Region A ses i Härnösand!

  Idag träffades regionala samordnare samt kontaktpersoner för Region A i Härnösand för att diskutera det fortsatta arbetet inom riskområde instrument. Region A består avRegion Norrbotten, region Västerbotten, Region Västernorrland och Region Jämtland Härjedalen.
 • 01 apr 2019

  Året i korthet – Verksamhetsrapport 2018

  Idag publicerar vi verksamhetsrapporten från 2018.
 • 01 apr 2019

  Region H föreläser om textilier på Världsvattendagen

  Anja Björnberg Ekstrand, regional samordnare Region Skåne, föreläste på Världsvattendagen på gymnasieskolan Spyken i Lund om riskerna vid textilproduktion. Varje år arrangerar gymnasieskolan i Lund en temadag för deras ettor när det är världsvattendagen och i år var första gången Region Skåne var med och delade med sig av arbetet med textil.
 • 28 mar 2019

  Internationell konferens om människohandel och offentlig upphandling

  I veckan arrangerade Inrikesdepartementet i Storbritannien, i samarbete med Ethical Trading Initiative och OSSE, en konferens med fokus på att identifiera och motverka risker för människohandel och modernt slaveri genom offentlig upphandling. Över 150 deltagare från upphandlande myndigheter, leverantörer, fackföreningar, mellanstatliga- och ideella organisationer deltog. Deltagarna lyfte utmaningar men fokuserade framförallt på praktiska lösningar. Sveriges regioner var tillsammans med våra norska kollegor på DIFI inbjudna att dela med oss av våra erfarenheter av hur vi arbetar med hållbar upphandling.
 • 19 mar 2019

  Region H har minskat koldioxidutsläpp och kostnader vid senaste upphandlingen av operationskläder

    Region Skåne, som har det nationella ansvaret för riskområdet textilier, har arbetat med att analysera textilprodukter där man ser en potential i att byta ut material till alternativ som påverkar miljön mindre eller gör att leverantörskedjan blir säkrare. Under 2018 upphandlades en ny textil och inkluderade hållbarhetskriterier vilket både minskade koldioxidutsläppen och  kostnaderna.
 • 14 mar 2019

  Det nationella kansliet träffar Region Blekinge

  Idag var det nationella kansliet inbjudna av Magnus Strand och hans kollegor från upphandling och miljö för att diskutera hållbar offentlig upphandling.  Vi presenterade vårt gemensamma arbete med fokus på vår nya nationella miljösamordning. Vi hann också diskutera regionens arbete med riskkategorin medicinteknik.
 • 14 mar 2019

  Det nationella kansliet träffar Region Blekinge

  Idag var det nationella kansliet inbjudna av Magnus Strand och hans kollegor från upphandling och miljö för att diskutera hållbar offentlig upphandling.  Vi presenterade vårt gemensamma arbete med fokus på vår nya nationella miljösamordning. Vi hann också diskutera regionens arbete med riskkategorin medicinteknik.

Nyhetsbrev

Du kan prenumerera på vårt nyhetsbrev genom att fylla i din e-postadress i fältet nedanför.

Please enable the javascript to submit this form