Lehtimäki Teemu   Ordförande, Upphandlingschef, Inköp Sörmland Västmanland

Ramstedt Karin   Miljöstrateg, Region Östergötland    

Region Skåne - vakant

Lars Loftäng, avdelningschef koncerninköp, Västra Götalandsregionen 

Ragna Forslund, avdelningschef Upphandlingsavdelningen, Region Stockholm  

Susanna Andersson Miljöchef Region Gävleborg