Wedegren Thomas   Ordförande, Avdelningschef, SLL Upphandling  

Ramstedt Karin   Miljöstrateg, Region Östergötland    

Strand Louise   Inköpsdirektör, Region Skåne  

Söderström Peter   Inköpschef, VGR  

Lehtimäki Teemu   Upphandlingschef, Inköp Sörmland Västmanland

Susanna Andersson Miljöchef Region Gävleborg