Wedegren Thomas   Ordförande, Avdelningschef, SLL Upphandling  

Ramstedt Karin   Miljöstrateg, Region Östergötland    

Strand Louise   Inköpsdirektör, Region Skåne  

Söderström Peter   Inköpschef, VGR  

Lehtimäki Teemu   Upphandlingschef, Inköp Sörmland Västmanland