Instrument

Här ska förklaringen om riskområdet stå.

Instrument inklusive rostfria sjukvårdsartiklar är ett av landstingens och regionernas åtta prioriterade riskområden. En stor del av våra enklare kirurgiska instrument framställs i länder där riskerna för brott mot arbetares rättigheter är hög och där barnarbete kan förekomma.

Ansvarig region: A (Norrbotten, Västerbotten, Jämtland, Västernorrland)