Medicinteknik

Här ska förklaringen om riskområdet stå.

Medicinteknisk utrustning omfattar ett brett område av produkter och tillhörande förbrukningsmaterial inom operation, anestesi och intensivvård, bild och funktion samt terapi och diagnostik.

Ansvarig region: G (Blekinge, Kronoberg, Halland)