Textilier

Här ska förklaringen om riskområdet stå.

Textilier är ett av landstingens och regionernas åtta prioriterade riskområden. Vid framställning av textilier som används inom hälso- och sjukvården är det stor risk att människors och arbetares rättigheter åsidosätts, inte minst vid bomullsodlingarna. Dåliga anställningsvillkor, barnarbete, slavliknande arbetsförhållande och sjukdom på grund av kemikaliehantering förekommer också.

Ansvarig region: Region Skåne