Aktuellt

 • 31 maj 2021

  Genomförd uppföljning inom riskområdet Livsmedel

  Adda inköpscentral har, i samarbete med Område B, genomfört en digital kontorsrevision hos Menigo Foodservice AB i syfte att säkerställa efterlevnad av kontraktsvillkoren avseende hållbara leveranskedjor som ställts i upphandlingen. 
 • 28 maj 2021

  Hur kan offentlig upphandling bidra till att identifiera och minimera risker inom IT-industrin?

  Det var temat på en paneldebatt där regionernas kansli tillsammans med Transport for London och Barcelona stad var inbjudna av Electronics Watch och UNISON att berätta om hur man arbetar med offentlig upphandling som styrmedel för att skydda arbetares rättigheter i leveranskedjor och varför man har valt att bli medlemmar i Electronics Watch.
 • 27 maj 2021

  Finland intresserat av regionernas arbete inom riskområde läkemedel

  Den 11 maj presenterade Västra Götalandsregionen regionernas arbete inom riskområde läkemedel. Lena Göransson Modigh, hållbarhetsansvarig på koncerninköp höll huvudpresentationen vid ett webbinarium arrangerat av forskningsprojektet SUDDEN i Finland. Regionen deltog också i en efterföljande paneldebatt med deltagare från akademi, statlig myndighet och läkemedelsindustrin.
 • 26 maj 2021

  Regionernas vägledning för tillämpning av Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier för läkemedel, del 2

  Förra veckan arrangerade arbetsgruppen för framtagandet av Regionernas vägledning för tillämpning av Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier för läkemedel ett uppföljande webbinarium där man gick igenom vägledningen lite mer i detalj och öppnade upp för frågor.
 • 18 maj 2021

  Kina och Qatar, en huvudvärk för Sverige? – Nytt avsnitt från CSR Swedens podd

  Hur ska Sverige, upphandlande myndigheter och företag agera i frågan om kränkningar av uigurernas rättigheter i Kina? Det var temat när CSR Sweden och programledare Parul Sharma bjöd in till ett samtal med Maja Åberg, Senior Policy Adviser, Amnesty International Sverige, Annika Ramsköld, hållbarhetschef på Vattenfall och Pauline Göthberg. Podden hittar du här.
 • 12 maj 2021

  Karin Lonaeus slutar som hållbarhetsstrateg på det nationella kansliet

  Mina fem år på regionernas kansli har betytt oerhört mycket för mig, och jag har utvecklats såväl personligen som yrkesmässigt i denna roll. Jag är väldigt stolt över vad vi har åstadkommit och över det arbete som regionerna idag gemensamt bedriver inom hållbar upphandling. Men nu känns tidpunkten rätt för att lämna över stafettpinnen, säger Karin Lonaeus.
 • 11 maj 2021

  Kravpaket för inkontinensprodukter

  Inom ramen för det nationella samarbetet Hållbar upphandling har Region Jönköpings län, Region Stockholm, Region Östergötland och Västra Götalandsregionen tillsammans med regionernas kansli genomfört en nationellt samordnad hearing med fokus på miljökrav för inkontinensprodukter.
 • 29 apr 2021

  Hur förbereder man sig för en hållbar upphandling?

  Det var temat på den första workshop som OECD arrangerade inom ramen för den pilot som pågår under 2021 där Sveriges regioner medverkar. Under denna workshop diskuterades vikten av planering och att kartlägga och analysera behov, marknad och hållbarhetsrisker i ett tidigt skede vilket kan lägga grunden för en effektiv upphandling senare. Anja Björnberg Ekstrand presenterade hur Sveriges regioner arbetar med tillbörlig aktsamhet (Due Diligence) och hur man prioriterar risker med fokus på upphandling av textilier.
 • 29 apr 2021

  Regionernas vägledning för upphandling av läkemedel

  Nu publiceras regionernas vägledning för tillämpning av Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier för läkemedel!

Vision

Sveriges regioner och landsting ansvarar för att alla invånare har tillgång till en god och väl fungerande hälso- och sjukvård, tandvård och kollektivtrafik. Det är viktigt för oss att bedriva vår verksamhet så att den främjar en hållbar utveckling. I enlighet med det vill vi verka för att de varor och tjänster som köps in är producerade under hållbara och ansvarsfulla förhållanden.