Aktuellt

 • 13 sep 2021

  Pauline Göthberg intervjuas av Offentliga Affärer

  Pauline, nationell samordnare för regionernas arbete med socialt ansvarstagande i offentlig upphandling, intervjuades för sin medverkan i den nyutgivna boken "Din Agenda 2030" skriven av Parul Sharma.
 • 08 sep 2021

  Kansliet hälsar Melina Hägerö välkommen!

  Melina studerar mänskliga rättigheter på universitetet i Lund och gör under hösten sin praktik på regionernas nationella kansli för hållbar upphandling.
 • 07 sep 2021

  International Working Group on Ethical Public Procurement (IWGEPP)

  Sveriges landsting och regioner är sedan år 2010 medlemmar i nätverket IWGEPP och fredagen den 3 september träffades IWGEPPs arbetsgrupp på ett virtuellt möte.
 • 01 sep 2021

  Katharina Högdin slutar som nationell miljöstrateg

  Mina drygt tre år på regionernas kansli har betytt mycket för mig, och jag har i denna roll haft den stora förmånen att arbeta tillsammans med alla fantastiska och engagerade personer i våra regioner. Jag är väldigt stolt över att vi idag har ett väl fungerande nätverk och över det arbete som regionerna idag gemensamt bedriver tillsammans för en hållbar upphandling. Men nu känns tidpunkten rätt och jag ser fram mot att få arbeta med läkemedel och se lite kemiska strukturer igen, säger Katharina Högdin.
 • 30 aug 2021

  Uppstartsmöte revidering av kontraktsvillkor!

  I veckan gick startskottet för revideringen av de nationella kontraktsvillkoren för hållbara leveranskedjor. Uppstartsmötet lockade över 70 deltagare från olika branscher, upphandlande myndigheter och civilsamhället. Vi, tillsammans med ADDA och Upphandlingsmyndigheten kommer under hösten att samarbeta i syfte att säkerställa att villkoren är harmoniserade och ligger i linje med kommande EU-lagstiftning om tillbörlig aktsamhet (due diligence) för mänskliga rättigheter, miljö och samhälle.
 • 25 aug 2021

  Vägen till en ökad materialåtervinning av plast från vården

  I veckan arrangerade Naturvårdsverket, Upphandlingsmyndigheten och regionernas kansli för Hållbar Upphandling ett dialogmöte om vägen mot en ökad materialåtervinning av plast från vården.
 • 25 aug 2021

  Kansliet hälsar Linda Karlsson välkommen!

  Regionerna nationella samarbete satsar på att ytterligare effektivisera och stärka processen för avtalsuppföljning. I augusti startar Linda Karlsson som hållbarhetscontroller på regionernas nationella kansli för Hållbar Upphandling.
 • 07 jul 2021

  Avslutad uppföljning inom riskområdet Kirurgiska instrument

  Område A har avslutat en kontorsrevision hos Karo Pharma AB / Swereco i syfte att säkerställa efterlevnad av kontraktsvillkoren avseende hållbara leveranskedjor som ställts i upphandling. Swereco tog i september 2020 över gällande avtal från Karo Pharma AB.

Vision

Sveriges regioner och landsting ansvarar för att alla invånare har tillgång till en god och väl fungerande hälso- och sjukvård, tandvård och kollektivtrafik. Det är viktigt för oss att bedriva vår verksamhet så att den främjar en hållbar utveckling. I enlighet med det vill vi verka för att de varor och tjänster som köps in är producerade under hållbara och ansvarsfulla förhållanden.