Nyheter

 • 17 maj 2022

  Mänskliga rättigheter och företagande - vad gäller?

  Idag öppnade Nordic Sustainability Expo och under ett av seminarierna så diskuterade PostNord, UD samt nationella kansliet en rad frågor kopplat till mänskliga rättigheter och företagande. En av dessa frågor handlade om EU kommissionens nya direktivförslag om tillbörlig aktsamhet för företag.
 • 11 maj 2022

  Hållbar offentlig upphandling sätter ribban?

  Nationella kansliet deltog i veckan vid ett lunchseminarium som arrangerades för Enacts företagsnätverk Swedish Network for Business and Human Rights. Här delade vi med oss av det senaste som händer inom offentlig upphandling.
 • 08 maj 2022

  Kansliet deltar i Upphandlingskonferensen

  Årets konferens fokuserade på juridiken kring offentlig upphandling och av hur regelverket om offentlig upphandling ska tolkas och tillämpas i praktiken. Tillsammans med Upphandlingsmyndigheten och Front Advokater diskuterade vi hur krav på social- och miljömässig hänsyn går från bör till ska och hur de implemeteras i praktiken. 
 • 06 maj 2022

  Riskanalys av nio inköpskategorier

  Vid ett internt seminarium för regionernas nationella nätverk för hållbar upphandling presenterades resultatet från den riskanalys av nya inköpskategorier som upphandlad konsult har genomfört. Här kan ni läsa rapporten i sin helhet.
 • 04 maj 2022

  Rätten till gottgörelse – men hur och vad?

  Electronics Watch arrangerar en seminarieserie på olika teman vad gäller tillbörlig aktsamhet. Vid det senaste seminariet var temat gottgörelse vid kränkningar av mänskliga rättigheter. Gottgörelse är den tredje pelaren i FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter och en central del i processen för tillbörlig aktsamhet. Men, vad är gottgörelse? Och hur kan det uppnås? 

Vision

Välfärd genom världsledande hållbar upphandling!

programforklaring 2030