Under våren kommer Magda att göra sin praktik på det nationella kansliet. Magda studerar mänskliga rättigheter vid Enskilda Högskolan i Stockholm och kommer under sin praktiktid bland annat att bistå område A i ett projekt om barnarbete och instrumenttillverkning.

Make ICT Fair bjöd in till seminarium om hur man kan minska riskerna för kränkningar av mänskliga rättigheter och negativ miljöpåverkan genom att ställa rätt krav och följa upp att dessa efterlevs i offentliga upphandlingar. Med rätt upphandlingsmetoder kan inköpare minska risken för att mänskliga rättigheter påverkas negativt vid framställningen av IT-produkter.

SVT uppmärksammade i veckan Region Östergötlands väsentliga arbete vad gäller uppföljning av handskavtal och de fabriksrevisioner som genomfördes i Malaysia.
I samband med att Hållbar Upphandling firar tio år intervjuar vi personer som på olika sätt är delaktiga och ansvariga inom det nationella samarbetet. Här följer ett kort samtal med Lena Göransson Modigh Västra Götalandsregionen
I samband med att Hållbar Upphandling firar tio år intervjuar vi personer som på olika sätt är delaktiga och ansvariga inom det nationella samarbetet. Här följer ett kort samtal med Emma Bratt, Region Örebro län

Affärstidningen för offentlig sektor, Offentliga Affärer, uppmärksammar att regionernas arbete med hållbar upphandling fyller 10 år. 

I samband med att Hållbar Upphandling firar tio år intervjuar vi personer som på olika sätt är delaktiga och ansvariga inom det nationella samarbetet. Här följer ett kort samtal med Annica Palmqvist Region Kalmar län.

I samband med att Hållbar Upphandling firar tio år intervjuar vi personer som på olika sätt är delaktiga och ansvariga inom det nationella samarbetet. Här följer ett kort samtal med Annica Palmqvist Region Kalmar län.

I samband med att Hållbar Upphandling firar tio år intervjuar vi personer som på olika sätt är delaktiga och ansvariga inom det nationella samarbetet. Här följer ett kort samtal med Anki Randeblad, Region Norrbotten.

I samband med att Hållbar Upphandling firar tio år intervjuar vi personer som på olika sätt är delaktiga och ansvariga inom det nationella samarbetet. Här följer ett kort samtal med Patrick Söderström, Region Gotland.

I samband med att Hållbar Upphandling firar tio år intervjuar vi personer som på olika sätt är delaktiga och ansvariga inom det nationella samarbetet. Här följer ett kort samtal med Kathleen McCaughey, Region Stockholm.

Arkiv

RSS-flöde

feed-image Flödesposter