På upphandling24:s konferens ”Hållbar Upphandling – idag och imorgon” (26 okt) talade Pauline Göthberg om vilken skillnad det gör att ställa sociala krav i offentlig upphandling, och hur vi nu tar nya steg mot ett mer systematiserat arbetssätt för hållbar upphandling genom nya kontraktsvillkor, vägledning och en ny ansvarsfördelning.

Under förmiddagen talade även Anders Wijkman om upphandlingens roll för att nå klimatmålen, Andrea Sundstrand om miljömärken och sociala märken, och Colligio om nya lagstiftningens uteslutningsgrunders betydelse för hållbarhetsfrågor. Under eftermiddagen erbjöds parallella sessioner. Vi lyssnade på Goodpoint och Enact som berättade om hållbarhetsredovisning som redskap för inköpare och lagen om hållbarhetsredovisning i praktiken. Både GRI:s riktlinjer för hållbarhetsredovisning och den nya lagen går väl i hand med de sociala kontraktsvillkoren som rekommenderas för offentlig upphandling. Hållbarhetsredovisningar och därmed ökad transparens kommer att vara ett viktigt hjälpmedel i det fortsatta hållbarhetsarbetet.

Karin Lonaeus
Skrivet av: Karin Lonaeus
Om författaren
Karin Lonaeus arbetar som hållbarhetsstrateg på regionernas nationella kansli för hållbar upphandling.

Nyheter

Vision

Välfärd genom världsledande hållbar upphandling!

programforklaring 2030