I torsdags hölls det tredje och sista seminariet om Hållbar Upphandling 2.0 i Kalmar. Seminariet var del av den roadshow som arrangeras tillsammans med Upphandlingsmyndigheten och SKL Kommentus. Intresset var stort och närmare 50 personer från landsting och kommuner deltog.

 Kalmar

Jessica Rydell, landstingsråd i Kalmar län, hälsade välkommen och betonade vikten av hållbar upphandling och hållbara leverantörskedjor.

Under hösten har vi tillsammans med Upphandlingsmyndigheten och SKL Kommentus genomfört seminarium på tre orter i Sverige. Syftet har varit att öka medvetenheten, kunskapen och förståelsen för hållbar upphandling med särskilt fokus på globala leverantörskedjor. Deltagarna fick under dagen ta del av de utmaningar som finns vid framställning av de produkter vi upphandlar, vad en revision innebär och hur våra leverantörer uppfattar våra krav. Vi presenterade det stöd vi kan ge, de uppdaterade kraven och den nya vägledningen för att kunna genomföra hållbara upphandlingar.

Pauline Göthberg
Skrivet av: Pauline Göthberg
Om författaren
Pauline Göthberg arbetar som nationell samordnare för regionernas gemensamma initiativ för hållbar upphandling. Pauline disputerade vid KTH i juni 2011 på en avhandling om hållbart företagande (CSR) och har tidigare skrivit flera läroböcker om hållbar utveckling och socialt ansvarstagande.

Nyheter

Vision

Välfärd genom världsledande hållbar upphandling!

programforklaring 2030