Under kursens fjärde dag pratade vi om SA8000-standarden och dess egenskaper. SA8000 skiljer sig från andra social auditing-program då det är den enda certifieringen inom området. Andra program klassas som andrapartsrevisioner eller ”code of conduct-audits”. SA8000 baseras på FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, ILO-konventioner, samt nationell lagstiftning. Det som är unikt för SA8000 är att de utgår från företagets ledningssystem i syfte att alltid söka grundorsaker och därigenom skapa långsiktiga förbättringar.

SA8000 dag4 5

 

SA8000 lanserades för första gången 1997 och fick då stort genomslag i Italien. Standarden växte sedan i Rumänien och Kina, och idag är cirka 3200 organisationer i 66 länder med sammanlagt över 2 miljoner arbetare, certifierade. I Italien samt i Nederländerna använder man SA8000-standarden i upphandlingssammanhang. 

SA8000 strävar efter att skapa effektiva ledningssystem genom att:
- Betona både systemutveckling och implementering
- Betona skillnaden mellan dokumentation och tillämpning
- Betona intressentengagemang, särskilt bland arbetare
- Fastställa tydliga kriterier för att mäta och förbättra verksamheter


Idag, på kursens sista dag, ser vi fram emot att lära oss mer om SAI:s social fingerprint-system, samt hur man skriver revisionsrapporter, graderar avvikelser och sköter feedback-processen. Under eftermiddagen kommer vi att skriva slutprovet för att (förhoppningsvis!) bli godkända på kursen.

Trevlig första adventshelg önskar det nationella kansliet!

Karin Lonaeus
Skrivet av: Karin Lonaeus
Om författaren
Karin Lonaeus arbetar som hållbarhetsstrateg på regionernas nationella kansli för hållbar upphandling.

Nyheter

Vision

Välfärd genom världsledande hållbar upphandling!

programforklaring 2030