OSCE skriver i senaste numret av Security Community om vårt nationella arbete med hållbar offentlig upphandling. Läs gärna hela artikeln här.

OSCE består av 57 stater som samarbetar med säkerhetsfrågor i ett brett perspektiv. Det omfattar såväl militärpolitik, demokrati och mänskliga rättigheter som ekonomi och miljö. Ett fokus de har är att förebygga och förhindra trafficking och slavarbete.Vidare arbetar OSCE med konfliktförebyggande åtgärder, krishantering och demokratiutveckling.

Skärmklipp

Pauline Göthberg
Skrivet av: Pauline Göthberg
Om författaren
Pauline Göthberg arbetar som nationell samordnare för regionernas gemensamma initiativ för hållbar upphandling. Pauline disputerade vid KTH i juni 2011 på en avhandling om hållbart företagande (CSR) och har tidigare skrivit flera läroböcker om hållbar utveckling och socialt ansvarstagande.

Nyheter

Vision

Välfärd genom världsledande hållbar upphandling!

programforklaring 2030