I torsdags anordnade AktuellHållbarhet årets Hållbar Upphandling-konferens där det nationella kansliet medverkade för att berätta om landstingens och regionernas arbete med sociala krav. Ämnet för årets konferens var ”Nya krav – från ord till handling” och expertgruppsmedlemmar från både Blekinge, Skåne, Varuförsörjningen och Stockholm deltog.


Dagen inleddes av Upphandlingsmyndighetens Generaldirektör Inger Ek som berättade om hur spelplanen för hållbara upphandlare och leverantörer utvecklas. Därefter berättade Staffan Söderberg, som sitter i SIS tekniska kommitté för socialt ansvarstagande, om den nya standarden för hållbar upphandling. Dagen var därefter indelad i tre block: ”sociala krav i upphandling”, ”märkningar” och ”på gång”. Under dagens första block berättade Karin om det nationella samarbetet, de nya kontraktsvillkoren, samt om hur man kan jobba systematiskt med att ställa och följa upp krav i leverantörskedjan.

Tack Aktuellthållbarhet för en intressant dag med spännande presentationer!

Karin

Pauline Göthberg
Skrivet av: Pauline Göthberg
Om författaren
Pauline Göthberg arbetar som nationell samordnare för regionernas gemensamma initiativ för hållbar upphandling. Pauline disputerade vid KTH i juni 2011 på en avhandling om hållbart företagande (CSR) och har tidigare skrivit flera läroböcker om hållbar utveckling och socialt ansvarstagande.

Nyheter

Vision

Välfärd genom världsledande hållbar upphandling!

programforklaring 2030