Igår träffade vi OneMed för att diskutera de nya riskanalyserna för handskar och instrument. Förutom att diskutera hur vi arbetar med krav och uppföljning, diskuterade vi de risker som Enact identifierat och hur de stämmer överens med OneMeds riskbild för de utvalda produktområdena.

Riskanalyserna ska tjäna som underlag för handlingsplanerna, som sedan kommer att styra vilka uppföljningsaktiviteter som genomförs av den ansvariga regionen och var. Region A är idag ansvariga för instrument, och region F har ansvar för handskar. I handlingsplanerna utgår vi från riskanalysen men väljer ut särskilt prioriterade risker som ska adresseras under perioden. Handlingsplanen är därför också ett sätt att skapa samsyn kring vilka risker som är allvarligast och mest brådskande så att vi gemensamt riktar våra aktiviteter och resurser mot samma ändamål. Vi välkomnar fortsatt dialog med branschen och andra intressenter kring riskanalyserna och det fortsatta riskhanteringsarbetet!

 

instrument huvudsida

handskar undersida

Karin Lonaeus
Skrivet av: Karin Lonaeus
Om författaren
Karin Lonaeus arbetar som hållbarhetsstrateg på regionernas nationella kansli för hållbar upphandling.

Nyheter

Vision

Välfärd genom världsledande hållbar upphandling!

programforklaring 2030