I måndags hade vi möte med Sykehusinnkjop i Norge för att diskutera vårt fortsatta samarbete. 2015 skrevs en första avsiktsförklaring mellan Norge och Sverige för att utbyta information och erfarenheter kring hållbar upphandling, samarbeta kring uppföljning, och genomföra gemensamma projekt och aktiviteter. Det norska och det svenska arbetet bedrivs på ett mycket likartat sätt varför det finns stora synergieffekter av ett ökat samarbete. Vi kommer därför inom kort att skriva ett nytt samverkansavtal i syfte att fördjupa och utveckla vår samverkan med Norge.

De senaste åren har vi bland annat arbetat tillsammans med Norge kring utmaningar med fackföreningar i Thailand, arbetat kring handskar i Thailand tillsammans med NHS i Storbritannien samt gjort en gemensam studieresa till Centralamerika för att besöka leverantörer av suturer/staplers och operationsset. Samarbetet avser bland annat:

  • utbyte av information vad gäller risk- och uppföljningsområden
  • rapporter som framtagits av respektive part som avser gemensamma frågor
  • kommande revisioner
  • Krav i upphandling
  • information om möten som hålls med gemensamma leverantörer och endera part.
  • Samordna möten mellan parterna när det gäller övergripande frågor av gemensamt intresse.

I Norge har fyra inköpsorganisationer gått samman och skapat Sykehusinnkjop. Sykehusinnkjop är en nyetablerad organisation med ansvar för samtliga upphandlingar till alla hälsovårdsföretag i Norge. Det nya samarbetsavtalet kommer därför nu att skrivas med Sykehusinnkjop som en grund för samarbete vad gäller socialt ansvar i offentlig upphandling.

 

Norge Sverige

https://snackasnyggt.se/blog/wp-content/uploads/2011/07/20110724-021827.jpg

 

Karin Lonaeus
Skrivet av: Karin Lonaeus
Om författaren
Karin Lonaeus arbetar som hållbarhetsstrateg på regionernas nationella kansli för hållbar upphandling.

Nyheter

Vision

Välfärd genom världsledande hållbar upphandling!

programforklaring 2030