Igår träffades region G för att prata handlingsplan för medicinteknik. En riskanalys har under året tagits fram för röntgenutrustning och en uppföljning har påbörjats. Nu skulle aktiviteter bestämmas för resten av perioden, som sträcker sig till och med 2018.

Riskanalysen, som togs fram av Enact Sustainable strategies, pekade på flertalet risker i flera led i leverantörskedjan. Inte helt oväntat så liknar många av riskerna de vi ser inom riskområdet IT. I handlingsplanen prioriterade regionen de risker som de ska fokusera sitt arbete på under det kommande året. De riskerna som lyftes fram var kränkningar av arbetares rättigheter vid tillverkningen av elektroniska komponenter, vilket bland annat kan ske i Kina, Taiwan, Japan, Singapore, etc. Därtill kommer regionen att titta på konfliktmineraler tillsammans med Stockholms läns landsting (region C). En av målsättningarna är också att börja kartlägga leverantörskedjorna för medicinteknisk utrustning. Handlingsplanen med prioriterade risker och målsättningar kommer att läggas upp på hemsidan inom kort.

 

G Med tech

 

Karin Lonaeus
Skrivet av: Karin Lonaeus
Om författaren
Karin Lonaeus arbetar som hållbarhetsstrateg på regionernas nationella kansli för hållbar upphandling.

Nyheter

Vision

Välfärd genom världsledande hållbar upphandling!

programforklaring 2030